Logg inn i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Pålogging i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Hjem-meny og stempling
Stempling, tidsregistrering og andre funksjoner i Hjem-menyen for ansatte
- ,
Lag snarvei til Tidsbanken på mobilen
Lagre din link til Tidsbanken som en app på telefonen din, så er du alltid oppdatert!
- ,
Timeliste FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med Timelisten.
- ,
Stemplingsur app - Effektiv timeregistrering med Tidsbanken
Du kan gi dine ansatte tilgang til Tidsbanken på mobilen uten at de nødvendigvis får lov til å stemple inn.
- ,
Effektiv tidsregistrering i timelisten
Kontroll av fravær, gjennomgang av timer og godkjenning gjøres via Timelisten.
- ,
Hjem-meny

- ,
Glemt Firma-ID og Firma-passord?
Har du glemt dine påloggingsdetaljer?
- ,
Send personlig lenke til ansatte
Ved å bruke personlige lenker, kan ansatte enkelt logge på Tidsbanken enten de er hjemme eller på reise. Du bestemmer om de skal kunne stemple fra mobil eller hjemmePC.
- ,
Ansatte FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med ansattelisten og ansattekartoteket.
- ,
Registrer timelinjer i Timelisten
Har noen glemt å stemple seg inn, vært syke eller hatt ferie? Da kan du legge inn timene direkte i timelisten!
- ,
Send gratis meldinger i Tidsbanken
Visste du at du kan sende gratis meldinger internt i Tidsbanken?
- ,
Registrering av ferie i timelisten
Avviklet ferie må registreres i timelisten for oversikt
- ,
Informasjon om Ferie (ferieloven)
Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstakere årlig feriefritid og feriepenger. Loven gjelder for alle ansatte
som gjør arbeid for en arbeidsgiver.

- ,
Vaktlisten
I vaktlisten kan du både se og planlegge arbeidstiden til de ansatte.
- ,
Registrere fravær
Registrering av sykemelding, egenmelding osv. gjøres i timelisten
- ,
Lønnsbehandling - Slik overfører du til lønn
Eksport av lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til deres lønnsystem
- ,
Åpne en avsluttet uke
Åpning av uke hvor ukesluttkontroll er allerede utført
- ,
Klokkeminutter vs Tidsbanken-minutter
Tidsbanken beregner minutter i hundredeler, ikke sekstiendedeler slik som klokken gjør.
- ,
Tilpass Timelisten og vis ønskede kolonner
Det er mulig å tilpasse visningen i Timelisten i forhold til det du skal jobbe med til enhver tid.
- ,
Timeregistrering - Manuell stempling
Kort innføring i hvordan manuell stempling fungerer
- ,
Dashboard
Tidsbankens Dashboard gir deg oversikt over hva som skjer i bedriften din i dag og hvordan dere ligger an for å nå målene deres.
- ,
Slik oppretter du en turnus/arbeidsavtale
Fremgangsmåte for å sette opp turnusavtale med en rekke faste vakter som repeterer seg i en bestemt periode.
- ,
Slik fungerer ukesluttkontroll
Ukesluttkontrollen brukes for å kontrollere/godkjenne timer uke for uke
- ,
Ansattlisten og ansattkortet
Ansattlisten gir deg en oversikt over ansatte i bedriften, status for stempling & planlegging, samt tilgang til de ansattes profiler.
- ,
Ukeliste (Vaktliste)
Vaktlisten lett tilgjengelig for de ansatte!
- ,
Avviksmodulen
Slik kan du registrere og få oversikt over avvik i bedriften.
- ,
Hva er en turnus?
Ved å sette opp en turnus kan man planlegge vakter på de ansatte langt frem i tid
- ,
Tidskonto metode 1 dag - mot forventet.
Her beregnes pluss- og minustid basert på forskjellen mellom planlagt tid og faktisk arbeidet tid. Jobber du mer enn planlagt får du timer til konto, og jobber du mindre trekkes det fra saldoen din.
- ,
Ferie med trekk i lønn - nyansatte med fastlønn
Dersom du har nyansatte som går på fastlønn, og som ikke har opptjent feriepenger i bedriften, trenger du en arbeidstype og lønnsart som gir trekk i fastlønn ved registrering av ferie.
- ,
Ferieplan
Ferieplanen brukes av de som ønsker en god oversikt over hvilke dager som kan ønskes ferie på, og hvor mange feriedager som må planlegges og avvikles i løpet av kalenderåret.
- ,
Ansattlisten i Tidsbanken (beta)
Hva vises i Tidsbankens ansattliste
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - via timelisten
Når en ansatt er gradert sykemeldt kan dette enkelt føres inn i timelisten fortløpende.
- ,
Utvide turnuser/arbeidsavtaler for ansatte ved nytt år
Ved årsskiftet er det viktig å fornye turnus hos de ansatte
- ,
Integrasjon med Tidsbanken
Med Tidsbanken kan du få integrert timelister, vaktlister og andre Tidsbanken data med dine øvrige systemer.
- ,
Gi ansatt mulighet til å stemple med personlig lenke
Dersom ansatte skal kunne stemple fra f.eks mobiltelefon via personlig lenke, må det åpnes for dette. Man kan åpne enten for enkeltansatte, eller for hele ansattgrupper.
- ,
Vakttorg

- ,
Endre innstillinger
Alle ansatte kan endre sine egne personopplysninger, PIN-kode og registrere kort på sin egen profil.
- ,
Bli kjent med prosjektmodulen
Kort introduksjon til hva prosjektmodulen kan brukes til og hva den inneholder. I tillegg finner du flere nyttige artikler i høyremenyen.
- ,
Hva er tidskonto og hvilke tidskonto metoder har vi?
Tidskonto benyttes for å holde rede på om de ansatte har jobbe for mye eller for lite
- ,
Godkjenne timer i Tidsbanken
Godkjenning i Tidsbanken kan gjøres i 3 forskjellige skjemaer
- ,
Hva består lønnskostnadene av?
I både vaktlisten og timelisten beregnes det lønnskostnader. Her kan du se regnestykke for hvordan disse regnes ut
- ,
Overføre ferie til nytt år
Overføring av rest ferie til nytt år.
- ,
Slik fungerer rapporten Timeliste gruppert etter ansatt, avd
Dette er en fleksibel rapport som du kan tilpasse med dine egne valg og eventuelt også lagre den for senere bruk.
- ,
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- ,
Kvalitetsmanualen i Tidsbanken
Få et levende kvalitetssystem med Tidsbanken, for kontinuerlig læring og forbedring
- ,
Ferie når man ikke jobber fullt
Forklaring for hvordan du kan håndtere ferie på deltidsansatte
- ,
Opplæringsvideoer

- ,
Slik gir du ansatte ekstra menypunkt
Ansatte kan få tilgang til flere funksjoner enn det som er standard, i denne artikkelen viser vi deg hvordan det legges til og hvilke som er mest benyttet.
- ,
Hva er en lønnsart?
En lønnsart forteller lønnsystemet hvordan den enkelte lønnslinjen skal behandles.
- ,
Send SMS og epost til dine ansatte i Tidsbanken
Slik kan du enkelt kommunisere og sende meldinger til alle dine ansatte som er registrert i Tidsbanken med telefonnummer og epostadresse
- ,
Beregning av ulempetillegg mot 12-timers regel
Tillegg for kvelds-, natt og helgarbeid
- ,
Besøksregistrering - Gjestebok i Tidsbanken!
Med besøksregistrering i gjesteboken har du kontroll med alle som kommer og går i din bedrift, både gjester og ansatte.
Du har også oversikt over hvem som er på ulike lokasjoner, for eksempel en byggeplass.

- ,
Fravær i Tidsbanken
Her finner du alt om fraværsrapportering i Tidsbanken
- ,
Manuell justering av tidskonto
Slik justerer du tidskontoen manuelt pr. ansatt
- ,
Fraværsoversikt
I rapporten Fraværsoversikt får du full oversikt over sykefraværet i bedriften.
- ,
Send ny PIN-kode til ansatte
Administratorer kan sende ny pin-kode til ansatte
- ,
Opprette ny ansatt
I denne artikkelen viser vi deg hvordan du oppretter nye ansatte i Tidsbanken.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som ansatt
Brukermanual for ansatte
- Annet,
Hva er et tillegg?
Ett tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som administrator
Brukermanual
- Personal, Rutiner
Stempling med kort

- ,
Bli kjent med Tidsbanken Prosjekt

- ,
Godkjenning av timer i Timelisten
Timelinjer må godkjennes før de føres over til lønn. Denne artikkelen viser hvordan du godkjenner timelinjer i Timelisten.
- ,
Lag bokmerke med personlig lenke
Lag bokmerke til en bestemt side i Tidsbanken, slik at du slipper ansattnummer og PIN-kode ved pålogging
- ,
Egenmeldinger i Tidsbanken
Få full kontroll på egenmeldingene i bedriften med egenmeldingsrapporten!
- ,
Stempleskjerm
Slik fungerer stempleskjermen
- ,
Sett en av dine ansatte som sluttet/inaktiv
Det er ikke mulig å slette ansatte. Ansatte som ikke lenger jobber i bedriften kan registreres som sluttet slik at de blir inaktiv, på denne måten ivaretas bokføringsloven og det er enkelt å hente brukeren frem igjen dersom han/hun skal aktiveres igjen
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Visma Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Administrere påloggingslenker
Definer hvor lenge en personlig lenke skal være aktiv, eventuelt hvem som skal kunne benytte dette.
- ,
Vaktliste 2.0
Bruk og funksjonalitet i den nye vaktlisten
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder
Brukermanual for avdelingsledere
- Annet,
Informasjon om Påske
Diverse informasjon rundt Påske og tilhørende registreringer.
- ,
Informasjon om jul og nyttår
Her følger aktuell informasjon i forhold til arbeidsdager, helligdager og registrering av feriedager julen.
- ,
Slik endrer du pin-kode som ansatt
Du som ansatt kan enkelt endre din egen pin-kode for innlogging
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Huldt & Lillevik
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Huldt & Lillevik
- ,
Slik bruker du nøkkeltallsrapporten
Nøkkeltallsrapport som raskt viser viktige nøkkeltall for din bedriften og dine avdelinger
- ,
Oversikt over oppsett av Tidsbanken
I denne artikkelen går vi gjennom oppsett av Tidsbanken. Bruk denne artikkelen som veileder dersom det skal gjøres endringer i, eller opprettes nye ansattgrupper, arbeidstyper, arbeidstidsparameter, lønnsarter eller tillegg
- ,
Oppslagstavlen i Tidsbanken
En levende oppslagstavle blir mer brukt, og viktige beskjeder blir lest.
- ,
Bytt vakt med andre ansatte
Vaktbytte lar ansatte bytte vakte, leder vil få beskjed og mulighet til å godkjenne eller avslå byttene. Vakten flyttes først når det er godkjent, så leder beholder oversikten men slipper å vite om det før de ansatte er enige.
- ,
Slik navigerer du deg til kartotekmenyen
Systemkartoteket inneholder alle innstillinger som omhandler oppsettet i Tidsbanken
- ,
Slette cookies/ Informasjonskapsler på Iphone
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en iPhone.
- ,
Prosjektkontroll
Denne artikkelen forklarer hvordan Prosjektkontroll kan brukes av prosjektledere til å godkjenne timer på prosjekt
- ,
Slik justerer/endrer man inn- og utstemplinger
I ansattliste kan man manuelt stemple inn, stemple ut, eller endre innstemplingstidspunkt
- ,
Slik oppretter/redigerer du ett prosjekt manuelt i Tidsbanke
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan opprette og redigere prosjekt manuelt i Tidsbanken.
- ,
Å endre en turnus/arbeidsavtale
Korrigering av en allerede eksisterende turnus
- ,
Serieregistrering for flere ansatte i timelisten
Å stemple inn flere ansatte over en lengre periode brukes ofte ved avvikling av ferie eller andre typer langtidsfravær, eller ved halve arbeidsdager for eksempel julaften, påske og lignende
- ,
Slik oppretter du en ny arbeidstype
Noen ganger trenger man å opprette en ny arbeidstype eller gjøre endringer på en av de eksisterende.
- ,
Registrering av avspasering
​I Tidsbanken har vi 3 ulike tidskonto metoder, hvor av avspaseringen skal behandles på 3 ulike måter.
- ,
Hva er en ansattgruppe?
Tidsbanken deler ansatte opp i ulike ansattgrupper basert på arbeidsreglene deres.
- ,
GDPR i Tidsbanken
Vi i Tidsbanken tar vi GDPR og personvern på alvor. For å sørge for at vårt produkt oppfyller kravene i GDPR er alle våre teknikere opplært i forordningen. Vi har også en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med å gi våre kunder gode svar i forhold til GDPR og Tidsbanken. Denne gruppen har laget en FAQ for å gi svar på vanlige spørsmål angående GDRP og Tidsbanken.
- ,
Slik setter du opp overtidsregler i Tidsbanken
Overtidsregler omfatter reglene for hva som skal skje med tiden som forekommer ut over forventet arbeidstid
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - for flere dager av
Når en ansatt er delvis sykemeldt for en gitt periode, så kan dette serieregistreres for en valgt periode.
- ,
Slik ønsker ansatte seg ferie
I ferieplanen kan du som ansatt enkelt registrere dine ferieønsker
- ,
Serieregistrering - En ansatt, flere dager
For å serieregistrere en arbeidstype for en ansatt, kan man benytte serieregistrering-funksjonen som man finner i Timelisten.
- ,
Arbeidstidsparameter
Arbeidsdagens start og slutt, samt overtidsregler og pauseregler settes opp her.
- ,
Slik aktiveres en ansatt som er markert som sluttet/inaktiv
En ansatt som er sluttet eller satt inaktiv kan enkelt aktiveres igjen
- ,
Slik registrerer du timelønn på de ansatte
Timelønn i Tidsbanken brukes for å hente ut nøkkeltall.
- ,
Konfigurasjon av avviksmodulen
Her får du en beskrivelse på hvordan du setter opp avviksmodulen
- ,
Helligdager

- ,
Slik registrerer en ansatt et kort på seg selv
Brukermanual for hvordan man registrerer kort for en vanlig ansatt
- ,
Hvordan forlenge turnus
Det er mulig å forlenge turnusavtaler uten å lage en ny turnus.
- ,
Slik setter du opp administrator/avdelingsleder-tilgang
En bruker i Tidsbanken kan ha full administrator-tilgang eller en (begrenset) avdelingsleder-tilgang til en eller flere avdelinger
- ,
Analyse av overtid iht. arbeidsmiljøloven
Hvordan bruke overtidsanalyse
- ,
Bli kjent med Lønnskostnader
Manual
- ,
Aktiverer / deaktiver geolokalisering
Når Geolokalisering er aktivert kan du se hvor i landet stemplinger skjer
- ,
Hva er hendelser?
Hendelser er korte notiser om det som skjer i deres system som vises på Dashboard
- ,
Navigering til arbeidstypetildelingen
Arbeidstypetildeling er i Tidsbanken bindeleddet mellom arbeidstyper, arbeidstidsparametere, tilleggsgrupper og lønnsarter.
- ,
Slik sletter du nettleserdata
Denne artikkelen viser deg hvordan du slettet nettleserdata på samtlige nettlesere.
- ,
Kort om oppstart av Tidsbanken
I Tidsbanken kan du enkelt planlegge, registrere og godkjenne timene til dine ansatte.
- ,
Slik setter man opp et stemplescript
Stemplescript brukes til å definere inn/ut-stemplingsprosedyrer for ansatte
- ,
Legge til ny arbeidstype i ansattgruppe
Etter du har opprettet en ny arbeidstype må du legge den inn i en eller flere ansattgrupper slik at den blir tilgjengelig for bruk.
- ,
Rapportering på timer i forbindelse med permittering
Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08.04)
- ,
Endre saldo på tidskonto
Du kan enkelt overføre plusstid & fleksitid en ansatt har med seg til Tidsbanken fra et tidligere tidsregistreringssystem.
- ,
Registrere avvik
Slik registrerer du avvik
- ,
Avviksoversikt
Her vil du få presentert tre forskjellige lister som gir deg full oversikt over ordinære avvik, gjentakende avvik og avvik hvor det skal gjennomføres tiltak.
- ,
Hent forventet tid
Henter inn forventet tid på registrerte timer tilbake i tid
- ,
Hva er en aktivitet?
Å føre timer mot aktiviteter gir deg full kontroll over tid og kostnader på arbeidsprosessene til deg og dine ansatte
- ,
Avviksbehandling
Avviksbehandlingen er enkel og oversiktlig i Tidsbanken
- ,
Tillegg
Et tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen. Dette kan være UB-tillegg (ulempetillegg), smusstillegg, nattillegg osv.
- ,
Halve feriedager - oppsett
For å benytte halve feriedager må det legges inn på ansattkortet, opprettes ny arbeidstype og lønnsart.
- ,
Hva er OPAT?
OPAT er er måltall i Tidsbanken som kan brukes for å se hvor mye man i snitt har i omsetning pr arbeidstime som arbeides
- ,
Hva er justering/avrunding av arbeidstid?

- ,
Arbeidsmiljøloven - Arbeidstid
Hovedpunkter fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 som omhandler arbeidstid
- ,
Rapporter i Tidsbanken
Dette er en oversikt over rapportene som er tilgjengelig i Tidsbanken.
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 3 uke - mot turnus.
Her beregnes plusstid basert på forventet tid per uke for den ansatte. Denne Tidskontometoden benyttes ofte for ansatte som ikke jobber til samme tid eller samme timeantall hver eneste dag.
- ,
Slik beregner du periodebasert overtid i Tidsbanken
Overtid i Tidsbanken kan regnes ut over en bestemt periode som f.eks uke, måned eller turnusperiode. Når du da skal beregne denne overtiden gjøres det i ukesluttkontrollen.
- ,
Ferie og nytt år

- ,
Fraværseksport (API) - Huldt & Lillevik Oppfølging
Automatisk integrasjon mellom Tidsbanken og Huldt & Lillevik Oppfølging
- ,
Endre feriesaldoen til en ansatt

- ,
Fyll ut dag via Timelisten
Dersom en ansatt ikke har registrert tid en hel arbeidsdag, er det mulig å "fylle ut dagen" i Timelisten.
- ,
Gi rett tilgang til kvalitetsmanualen
For at ansatte skal kunne lese dokumenter i Kvalitetsmanualen, må de få lesetilgang. Det er mulig å gi lesetilgang til hele kvalitetsmanualen, samt gi utvalgte ansatte og avdelinger avgrenset tilgang til spesifikke dokumenter.
- ,
Rutiner ved overgang til nytt år
Ved overgang til nytt år det noen ting som må gjøres, noen som bør gjøres og enkelte ting det er kjekt å få gjort!
- ,
Import av lønnsgrunnlag - PowerOffice Go

- ,
Bytte firma ved innlogging
Hvordan bytte firma ved innlogging på Tidsbanken.net
- ,
Aktiviteter (Liste, Kalender og Kanban)
Denne artikkelen forklarer hvordan dere kan bruke Aktiviteter (Liste, Kalender og Kanban) til å få oversikt over bedriftens prosesser og aktiviteter
- ,
Jeg opplever problem med localstorage i Safari
iOS, iPad, iPhone, mobil
- ,
Systeminnstillinger
Systeminnstillinger styrer tekniske funksjoner og begreper i Tidsbanken.
- ,
Spørsmål ved mertid
La den ansatte ta stilling til hva som skal gjøres med mertiden
- ,
Legg til vaktliste for ansatte
Ansatte kan få tilgang til en vaktliste/ukeliste på hjem-menyen sin som viser hvilken ansatte som er på jobb hvilke dager.
- ,
Manuell timeregistrering
Kort innføring i hvordan manuell timeregistrering fungerer
- ,
Legg til registrering av avvik hos dine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere avvik
- ,
Budsjetter timer på prosjekter
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan lage timebudsjett på prosjekter
- ,
Bytt til månedsvisning i Timelisten
Dersom du ønsker å skifte visningsperiode i Timelisten gjøres dette enkelt og greit ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
- ,
Utskrift fra Tidsbanken
Her kan du lese om hvordan du kan få ut PDF-fil av lister og rapporter i Tidsbanken
- ,
Slik fungerer rapporten sum per valg
I Tidsbanken har vi flere fleksible rapporter hvor man kan tilpasse og filtrere rapporten ut i fra hva man har behov for å hente ut rapport på. Rapporten "Sum per valg" finner du i rapportmenyen din, under emne Timeliste
- ,
Opprette en ny lønnsart
I noen tilfeller er det ikke nok lønnsarter i Tidsbanken, og da må man opprette en ny en.
- ,
Slik endrer du ansattnumre
Endre ID-nummer på ansatte.
- ,
Finn beste alternativ
Brukes for å finne beste tilgjengelig ansatte i vaktlisten for en gitt dag
- ,
Opprett og redigere en aktivitet
Denne artikkelen forklarer funksjonen til en aktivitet, samt hvordan du kan opprette og redigere aktiviteter i Prosjektmodulen
- ,
Slik navigerer du deg til ansattkortet
I ansattkortet gjør du endringer på en ansatt sin personalia, stilling m.m.
- ,
Slik oppretter du struktur med bok, hovedemne og delemne
I denne artikkelen finner du en oversikt over hvordan du oppretter en struktur i kvalitetsmanualen. Strukturen i kvalitets-
manualen deles i tre nivå: bøker, hovedemner og delemner.

- ,
Redigere en lønnsart
I kartoteket kan du enkelt endre bl.a. navn og nummer på lønnsartene
- ,
Fremdrift på prosjekter
Denne artikkelen viser hvordan dere kan måle fremdrift på prosjekter i Tidsbanken
- ,
Last opp filer fra Dropbox til Kvalitetsmanualen
Gjør filer fra Dropbox tilgjengelig for lesing og nedlasting i Kvalitetsmanualen
- ,
10 Tips for å lykkes med prosjekter
En god prosjektkultur er viktig for din virksomhet
- ,
Eksport av timer til Xledger - PM10

- ,
Slik fungerer rapporten Ferie og tidskonto
Med denne rapporten får du en oversikt over forbrukte feriedager, eller bevegelser på Tidskontoen i en gitt periode
- ,
Feilmeldinger ved import av lønn til Visma Lønn
Får du feilmelding ved import av lønnsgrunnlag i Visma Lønn?
- ,
Hvordan definere avdeling i informasjonskapsel (cookie)
Du kan definere en enkelt stemplingsmaskin til å tilhøre en bestemt avdeling. Dette settes opp for å for eksempel påvirke hvilke avdeling stemplingen til den ansatte blir ført mot, eller for å påvirke hvilken avdeling enkelte rapporter viser.
- ,
Å opprette eller redigere en avdeling
I noen tilfeller ønsker man å legge til en ekstra avdeling eller redigere på en eksisterende avdeling
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Uni Micro
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Mannskapslister
Her har vi samlet informasjon om hvordan bruke Mannskapslisten i Tidsbanken.
- ,
Stemplingsur pris kr 9 900,- (Kampanje 40 stk igjen)
Komplett løsning for inntil 5 ansatte.
- ,
IP - konfigurasjon og restriksjoner
Ved hjelp av IP-restriksjon kan du begrense hvor de ansatte kan stemple fra
- ,
Endre hvilken avdeling ansatt tilhører
Endre hvilken avdeling den ansatte hører til.
- ,
Ansattrapport
Sett opp din egen rapport over ansatte, som du også kan eksportere til blant annet excel og word.
- ,
Slik fungerer timepopup
For å redigere/godkjenne timelinjer uten å klikke deg inn i timelisten til den ansatte, kan man benytte seg av Timepopup
- ,
Utfyllende detaljer for en timelinje
Lurer du på virkelige tidspunkter for stempling eller hvem som kan ha redigert en timelinje? Det er mulig å finne ut av på hver enkelt timelinje.
- ,
Hva er vaktliste?
I vaktlisten kan du både se og planlegge arbeidstiden til de ansatte
- ,
Slik oppretter/redigerer du et dokument eller lenke i Kvalit
I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å opprette, samt redigere innholdet og egenskapene til dokumenter og lenker i Kvalitetsmanualen. Dette inkluderer innhold, publiseringsstatus, interne koblinger, dokumentansvarlig, lesebekreftelse, eksterne koblinger og vedlegg.
- ,
Hvordan opprette og redigere prosjektlinje?
Denne artikkelen forklarer funksjonen til en prosjektlinje og hvordan du kan opprette/redigere prosjektlinjer manuelt i Prosjektmodulen
- ,
Restart av integrasjonsservice

- ,
Endre ansattgruppe til ansatt
Ansattgruppen til den ansatte definerer alt innenfor stempling, mertid, tilgang, arbeidstyper, pauser osv.
- ,
Opprett arbeidstype og lønnsart for justering av Tidskonto
Dette er framgangsmåten for å opprette en Arbeidstype og en Lønnsart for å kunne justere Tidskontoen manuelt.
- ,
Navigering til ansattgruppe

- ,
Slik aktiverer du justering/avrunding av arbeidstid
Hvordan få renere klokkeslett i Timelistene
- ,
Hva er identifikator og hvordan brukes det?
Identifikator kan brukes til å identifisere en ansatt i et eksternt system
- ,
Aktivere automatisk stempling
Guide til aktivering av automatisk stempling
- ,
Ferie informasjon
Øke ditt kunnskapsnivå om ferie!
- ,
Slik fungerer gjestebokens innstillinger
Oversikt over de forskjellige alternativene på gjestebokens innstillinger.
- ,
Diverse rundt oppsett av tillegg
Denne artikkelen tar opp hva et tillegg er, hvordan man oppretter tillegg, ulike typer tillegg og hvordan man knytter tillegg sammen med ønskede arbeidstyper.
- ,
Send link til side
Send pålogging til ansattes mobil og/eller PC
- ,
Statistikk over avvik
Her får du en innføring i hva statistikken forteller oss
- ,
Hvorfor blir enkelte linjer automatisk godkjent?
Som standard godkjennes timelinjer innenfor planlagt vakt
- ,
Slik bruker du budsjettverktøyet i Tidsbanken
Registrer budsjettene i dag og få et aktivt forhold til budsjett, omsetning, opat og lønnskostnadsprosent
- ,
Slik registrerer en leder flere kort på en ansatt
Denne artikkelen viser deg hvordan du som leder kan registrere flere kort på en ansatt.
- ,
Slik fungerer overtid etter snitt av turnus

- ,
Skjema i Kvalitetsmanualen
Ved benyttelse av Google Docs kan du få skjemaer for måling og kartlegging inn i Kvalitetsmanualen
- ,
Hva er en arbeidstype?
En arbeidstype er et begrep som den ansatte stempler inn på, og som tiden registreres mot. Arbeidstypen er videre knyttet opp mot andre variabler i systemet.
- ,
Slik fungerer den gamle fraværsrapporten
Fraværsrapporteringen i Tidsbanken vil gi detaljert informasjon om fravær i bedriften.
- ,
Hva er arbeidstypetildeling?
Benyttes når en skal sette opp rammene for en ansattegruppe.
- ,
Endre antall feriedager til ansatt
For å endre antall feriedager til en ansatt må du inn via ansattkortet.
- ,
Tidsbanken Stemplingsur - Slik fungerer det i praksis

- ,
Besøksregistrering - Hvordan bruke Tidsbankens Gjestebok?
Her presenteres Tidsbankens Gjestebok i sin enkleste form. Det er imidlertid mulig å tilpasse denne etter behov.
- ,
Slik starter du fjernstyring
Fremgangsmåte for å starte en fjernstyring på din PC, som kan brukes av Tidsbanken Support
- ,
Ferieramme - ansattgruppe
Ferieramme er standard antall feridager. For å endre dette må du inn i ansattgruppene.
- ,
Hva er en vare?
Ett produkt som knyttes opp mot prosjekter/aktiviteter.
- Annet, Varer
Listevisning i timelisten
Om du ikke kan redigere timer i timelisten, kan det være du har listevisning aktivert.
- ,
Slik endrer du rettigheter/tilgangen til en ansatt
Hvordan gi en ansatt tilgang som administrator eller avdelingsleder i Tidsbanken.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Mamut
For å importere lønnsgrunnlag i Mamut må det installeres et lite program.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Turnus for hele ansattgruppen
Ved overgang til sommer- eller vintertid kan du benytte funksjonen for å opprette turnus / arbeidstid for en hel ansattgruppe av gangen.
- ,
Oppdater personalinformasjon
Slik kan de ansatte selv oppdatere personalia, endre PIN-kode og legge inn kort.
- ,
Utelat lønnsart fra lønnsbehandling
Gjør slik at timer registrert på denne lønnsarten ikke sendes med på en lønnsrapport
- ,
Bruk, opprett og rediger varer
Denne artikkelen forklarer hvordan varer brukes i Tidsbanken, samt hvordan du kan opprette og redigere en vare
- ,
Endre prosjekt i Timelisten
Her er fremgangsmåte for å endre prosjekt på en timelinje.
- ,
Slik bruker de ansatte kvalitetsmanualen
Denne artikkelen forklarer hvordan du som ansatte kan bruke Kvalitetsmanualen. I Kvalitetsmanualen har du enkel tilgang til rutiner og viktige dokumenter via telefon eller PC.
- ,
Hva er Excel?
Regnearkprogram benyttes for å lage tabeller og filtrere data.
- Annet, Annet
Oversikt over lønnsarter i timelisten
Hvordan få fram alle lønnsarter i timelisten!
- ,
Hva er overtid?
Overtid er arbeid utover avtalt arbeidstid.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Tripletex
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Kjørebok i Tidsbanken
Med Tidsbanken kjørebok får din bedrift en rimelig kvalitetsløsning som er enkel i bruk og samtidig inneholder fleksibilitet nok til å dekke alle dine behov.
- ,
Røde dager i mai måned
Mai måned inneholder alltid minst to røde dager
- ,
Supportavtale
Mer informasjon om supportavtale finner du her
- ,
Endre lønnsart i kjørebok
Lønnsartene som ligger i kjøreboken er feil
- ,
Sett opp stempleskript til prosjektstempling
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp stempleskript for stempling slik at de ansatte kan stemple på ønsket prosjekt, prosjektlinjer og aktivitet når du arbeider.
- ,
Slik viser man pauser på ansatte i timelisten
Dersom man har behov for å se om det har vært pausetrekk på en timelinje og eventuelt varighet på pausen, kan man hente denne frem i timelisten.
- ,
Hvordan oppdatere localstorage/lokallageret?
Innimellom så trenger man å oppdatere lokallageret i nettleseren.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Hogia Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Import av prosjekter og prosjektlinjer
Fremgangsmåte for hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer til Tidsbanken
- ,
Oppsett FAQ
Her finner du svar på vanlige spørsmål i forbindelse med endringer i oppsett i Tidsbanken.
- ,
Avdelinger i Tidsbanken
Avdelinger i Tidsbanken er en oppdeling av bedriften
- ,
Slik endrer du innstillinger for pause-trekk
Klokkeslett/varighet for pause/lunsjtrekk på en arbeidstype kan endres i et arbeidstidsparameter
- ,
Aktivere bruk av kortleser i Tidsbanken Stemplingsur
Guide for aktivering av kortlesere til stemplingsur
- ,
Slik kan man eksportere fravær til andre systemer
Hvis man kjører statistikk på fravær andre steder enn i Tidsbanken, kan fravær eksporteres til flere av de meste brukte systemene
- ,
Prosjektlisten
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan bruke og tilpasse Prosjektlisten i Prosjektmodulen
- ,
Kom i gang med Tidsbanken
Du starter nå opp med bruk av Tidsbanken, et verktøy både ansatte og bedrifter setter stor pris på!
- ,
Personalliste i Tidsbanken
I henhold til Bokføringslovens § 3a
- ,
Slik avslutter du en aktivitet

- Prosjekt, Aktiviteter
Byggekortleser - Stempleboks
En byggekortleser kan bli plassert hvor som helst i verden for å fange tid på dine prosjekter, eller få en oversikt over hvem som er på byggeplassen din.
- ,
Slik velger du avdeling i vaktlisten
Vaktlisten i Tidsbanken kan tilpasses slik at du kan planlegge ut i fra dine behov
- ,
Slik fungerer stemple til pause for den ansatte
I Tidsbanken kan man aktivere funksjonalitet for å stemple til pause, slik at den ansatte da har en egen stempleknapp for å stemple seg til/fra pause. Dersom stemple til pause er aktivert, vil dette oppleves slik for den ansatte.
- ,
Slik legger du inn firmalogo
Legg inn egen firmalogo for sette et personlig preg i Tidsbankens grensesnitt og rapporter.
- ,
Avdeling FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med avdelinger
- Personal, Avdelinger
Slik setter man opp ressurstyper
Ressurstyper brukes for å definere forskjellige roller ansatte kan ha i bedriften
- ,
Slik legger man inn lønnsbudsjett
Budsjetterte lønnskostnader på ansatte
- ,
Ikke gå glipp av tiltakspenger!

- ,
1. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 1: Dere skal kunne planlegge ansatte, og legge inn arbeidstid, samt at ansatte skal begynne å registrere tid.
- ,
Slik gir du en ansatt administrativ tilgang til prosjekter
Denne artikkelen forklarer hvordan du gir ansatte administrativ tilgang til prosjekter
- ,
Slik kan avdeling hentes ved stempling
Når ansatte stempler inn kan Tidsbanken hente avdeling på forskjellige måter
- ,
Slik oppretter du nye vakter
Når du skal opprette en ny vakt som du skal planlegge i vaktlisten - så trenger du å gjøre følgende
- ,
Systemkalender
Systemkalender inneholder innstillinger og status for år, uker og dager i systemet
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Maritech Wise Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Import av lønnsgrunnlag - Nettlønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og andre systemer
Integrasjonsmuligheter fra andre systemer til Tidsbanken
- ,
Avgrense på avdeling ved overføring av lønnsgrunnlag
I enkelte tilfeller er det behov for å avgrense på hovedavdeling eller underavdeling ved lønnskjøring. Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom du har flere selskaper under samme kundeforhold i Tidsbanken og du skal kjøre lønn for disse selskapene separat.
- ,
Tidskonto, plusstid 1 og plusstid 2
Her forklares forskjellen på Plusstid 1 og Plusstid 2
- ,
Skal du bytte server, og må flytte integrasjonen?

- ,
Slik endrer du planlagte pausetidspunkt i vaktlisten
Dersom en ansatt av en bestemt grunn ikke skal ha normal pausetid kan man overstyre automatiske pauser direkte på vakt.
- ,
Deaktivere automatisk godkjenning

- ,
Import av lønnsgrunnlag - DI
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Utelat fra lønn
Denne funksjonen er grei å bruke dersom dere opererer med innleid personale som ikke skal være med på lønn, eller av en eller annen grunn må utelate en eller flere brukere eller lønnsarter fra en lønnseksport.
- ,
Slik kan du importere budsjett fra Excel, pr år
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan importere budsjettert omsetning og lønnskostnader fra Excel pr år.
- ,
Hvordan slette vakter i vaktlisten

- ,
Slette cookies/informasjonskapsler på Android
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en Android telefon. Artikkelen omhandler både Google Chrome og Samsung-nettleseren.
- ,
Oppdater forventet tid manuelt i timelisten
Forventet tid i timelisten kan i blant mangle hos ansatte, for eksempel etter at turnus er gått ut etter nytt år. Det vil skape problemer i timelisten ettersom at den ansatte vil få all arbeidet tid til tidskonto. Dette kan rettes opp i ved å oppdatere forventet tid i timelisten automatisk eller manuelt.
- ,
Reisetid i Tidsbanken
Informasjon rundt regler og praksis ved reisetid
- ,
Notat på vakter i vaktlisten
Noen ganger kan det være nyttig å legge inn et notat på en planlagt vakt
- ,
Hvordan bruke kjøreboken

- ,
Import av ansatte til Tidsbanken
Med Tidsbankens importverktøy kan du enkelt importere ansatte fra en Excel-liste inn til Tidsbanken.
- ,
Separat godkjenning mellom Prosjektkontroll og Timelisten
Slik unngår du at en timelinje blir godkjent både i prosjektkontroll og timeliste samtidig
- ,
Gi ansatte tilgang til personallisten.
Som administrator har man tilgang til personallisten i Tidsbanken. Men ettersom man ikke alltid er til stede, kan man også gjøre denne tilgjengelig på hjem-menyen til andre ansatte slik at de kan fremvise denne ved kontroll fra skatteetaten.
- ,
Slik aktiverer du gjesteboken
Det finnes forskjellige måter å aktivere Gjesteboken.
- ,
Tidskontometodene i Tidsbanken
I Tidsbanken er det 4 forskjellige tidskontometoder.
- ,
Dagens melding
Dagens melding gir deg muligheten til å informere ansatte om nyheter eller andre eventer på innloggingsskjerm eller på den ansattes profil.
- ,
Vise tilpassede perioder i vaktlisten
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan vise større perioder i vaktlisten
- ,
Jeg har kort fra før av, hvilken kortleser skal jeg ha?

- ,
Gi en ansatt administrativ tilgang til kvalitetsmanualen
Ansatte kan få mulighet for å redigere og tilføye innhold i kvalitetsmanualen uten administrator-rettigheter
- ,
Oppheve eksport til lønn
Dersom du har markert timelinjer som overført når du gjorde en lønnsberegning, og i etterkant skal kjøre perioden ut på nytt - må du oppheve lønnsperioden.
- ,
Opprett arbeidstype og lønnsart for utbetaling av timer fra
Dersom de ansatte har mulighet for å benytte Tidskonto, og de etterhvert får en saldo som ikke lar seg avspasere, kan det være ønskelig å utbetale timene. Denne artikkelen tar for seg hvordan man går frem for å utbetale timer fra Tidskontoen i Tidsbanken.
- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du et Byggekort (HMS-Kort)
Byggekort (HMS-Kort) kan benyttes til stempling og timeregistrering med berøringsfri kortleser, eller med Tidsbanken byggekortleser
- ,
Skjul ansatte som har sluttet
Når ansatte slutter, kan ansattlisten fylles av ansatte som enten er inaktive, står som sluttet, eller begge deler.
- ,
Slik gir du ansatte tilgang til å sende sms fra Tidsbanken
Som standard er det kun Administrator-brukere som har tilgang til å sende sms fra Tidsbanken. Men en administrator kan også gi avdelingsledere eller andre ansatte tilgang til å sende sms ved å følge fremgangsmåten i denne artikkelen.
- ,
Oversikt over timesaldo
Tidskontoen akkumuleres automatisk etter hver eneste dag, eller etter hver uke. Det er flere måter å få oversikt over hvor mange timer man har tilgode.
- ,
Oppdater kostpris på fastlønnede ansatte
Få virkelig kostpris på fastlønnede ansatte
- ,
Integrasjon med Power BI Desktop
Hva er Power BI og hvordan kan du konfigurere dette?
- ,
Ferie i Tidsbanken

- ,
Geoplassering er sperret i nettleseren

- Kjørebok, Kjørebok
Registrer varer på et prosjekt
Denne artikkelen forklarer hvordan du registrer varer på et prosjekt. Dette kan gjøres ved hjelp av vareplukkeren eller ved å registrere varer i prosjektet
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 2 dag - mot minustid
Slik fungerer tidskonto for timelønnede ansatte. Vi har to ulike måter å løse dette på.
- ,
Opprette nytt, eller endre et arbeidstidsparameter
Noen ganger kan det være nødvendig og opprette nye arbeidstider/Vakter eller endre på tidspunktene som allerede ligger inne.
- ,
Prisliste support og ekstrautstyr
Oversikt over priser og utstyr
- ,
Værmelding i vaktlisten
Tidsbankens vaktliste gir deg mulighet til å planlegge etter været
- ,
Slik aktiverer du stempling til pause
Kan være nyttig om ansatte har variabel pause, som de ønsker å definere selv.
- ,
Koblinger i Kvalitetsmanualen
Det er flere muligheter for koblinger i Kvalitetsmanualen. Følgende artikkel forklarer Interne koblinger, Eksterne koblinger og Hyperlenke
- ,
Slik aktiverer man utstempling ved ufullendt stempling
Dersom man har problemer med at de ansatte glemmer å stemple seg ut etter endt arbeidsdag, kan man aktivere
automatisk utstempling ved ufullendt stempling.

- ,
Hvordan knytte Tidsbanken mot deres Dropbox-konto
Dropbox kan brukes til å knytte dokumenter og filer til Tidsbanken. Dette kan eksempelvis være kontrakter, kursbevis og bilder.
- ,
Slik fungerer Fyll ut dagen funksjonen via Rutiner
Brukes i forbindelse med helligdager eller andre dager hvor man manuelt vil registrere tid på et utvalg ansatte på en gitt arbeidstype.
- ,
Hvorfor finner jeg ikke ansatte i vaktlisten
Dersom du ikke finner ønskede ansatte i vaktlisten er det en innstilling som gjør at den ansatte ikke vises.
- ,
Fjerne kort registrert på ansatt
Som administrator kan du enkelt slette kort på ansatte
- ,
Spørsmål om periodebasert overtid

- ,
Registrering av budsjettert og virkelig omsetning og lønnsko
Omsetning og budsjettere lønnskostnader i lønnskostnadsrapporten
- ,
Byggekortleser - Administrere stemplebokser
Når man har flere byggekortlesere er man avhengig av å kunne administrere disse på en enkel måte.
- ,
Har dine ansatte vært syke i ferien?

- ,
Kvalitetssystem i Tidsbanken
Tidsbankens populære kvalitetssystem er med å levendegjøre kvalitetsarbeidet i bedriften. De ansatte kan lese viktige dokumenter når det måtte passe, og de kan få tilgang til bedriftens kvalitetssystem med viktige dokumenter og rutiner direkte på sin mobil. Du som leder bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvilke dokumenter, og du har god oversikt over hvem som har lest hva.
- ,
Spørsmål til Huldt & Lillevik Fraværsregistrering
Oversikt over spørsmål man gjerne har omkring eksport til H&L Fraværsregistrering
- ,
Slik registrerer du ansattdato på en ansatt
Registrering av datoen en medarbeider ble ansatt
- ,
Stemplekart
Oversikt over hvor stemplinger med geolokalisering har blitt gjennomført.
- ,
Standard eksport av timer
Rutine for overføring til tbltimeeksport i Tidsbanken
- ,
Kvalitetsmanual i Tidsbanken
Kvalitet i alle ledd
- ,
CRM Modul

- ,
Hent aktiviteter fra vare
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan hente standard prosjektlinje og aktiviteter fra varer.
- ,
Hvordan opprette/redigerer kunder?
Denne artikkel viser hvordan du kan opprette og redigere kundekort
- ,
Nullstille tidskonto
Slik nullstiller du saldo på tidskonto for alle ansatte
- ,
Spørsmål ved mertid - Oppsett
Oppsett for mertidsvalg ved utstempling
- ,
Hvordan aktivere døgnskille?
Hvordan sette opp datoskille?
- ,
Råd rundt Tidsbanken under Corona-krisen/covid-19
Alle opplever ekstraordinære tilfeller under Corona-krisen. Dette omfatter omsorgsdager, ekstraordinært fravær og permittering, arbeid fra hjemmekontor, pålagt overtid, deling av ny rutiner og mer. Her finner du råd til hvordan du kan bruke Tidsbanken for å holde kontroll over refusjoner fra NAV, lønnskostnader, rapportering og rutiner i din bedrift.
- ,
Kontrollere tidskonto mot maksgrense
Slik kontrollerer du tidskonto mot maksgrense
- ,
Mamut lønn - installasjon
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du installere Mamut Lønn
- ,
Legge programmer inn i oppstart
Guide til å legge program inn i oppstarten
- ,
Mannskapslister
Her finner du informasjon om hvordan mannskapslisten i Tidsbanken fungerer
- ,
Send pålogging til dine ansatte
Du kan veldig enkelt sende pålogging til dine ansatte slik at de kan bruke Tidsbanken på sin telefon, pc, etc. Da kan de ansatte se sin profil, men ikke stemple
- ,
Kontroller om du har statisk eller dynamisk IP

- ,
Hvordan opprette / endre et anlegg?
Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan opprette et nytt anlegg, eller gjøre endringer på et eksisterende anlegg.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Mamut
Integrasjonsmuligheter fra Mamut til Tidsbanken
- ,
Hvordan se tilganger til ansatte
Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt kan se hvilke tilganger de ansatte har i ansattlisten
- ,
Legg inn helligdager i kalender manuelt
Legge inn helligdager i Tidsbankens kalender
- ,
Hva er evakueringslisten?
Liste over alle innstemplede ansatte og gjester.
- ,
Statistikk i ansattlisten
I ansattlisten kan du få oversikt over kjønn- og aldersfordeling, samt turnover i bedriften din
- ,
Mellomlagre tidskonto-saldo
Denne funksjonen brukes til å "fryse" saldoen på en gitt dato
- ,
Slik oppretter du en lønnsart for å kompensere for reisetid
Korrekte innstillinger for en lønnsart som skal benyttes for reisetid innenfor alminnelig arbeidstid
- ,
Hva er en hovedavdeling?
Avdelinger deles gjerne opp i ett hieraki, hvor underavdelinger knyttes opp mot en hovedavdeling
- ,
Hva er min IP?
IP brukes til å sette opp IP restriksjon, eller automatisk innlogging på Tidsbanken
- ,
Hvordan registrere identifikator på en ansatt
Identifikator brukes hvis lønnssystemet bruker annen identifikasjon på den ansatte enn det som ligger i Tidsbanken
- ,
Stemple ut ansatt
Hvis en ansatt har glemt å stemple ut kan du som leder manuelt stemple ut den ansatte via ansattlisten.
- ,
Opprett av prosjekttype / prosjektgruppe / prosjektstatus
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter prosjekttype / prosjektgruppe /prosjektstatus
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Business
Integrasjonsmuligheter fra Visma Business til Tidsbanken
- ,
Slik kan ansatte enkelt legge inn omsetning
Menypunkt for å legge inn omsetning
- ,
Slik setter du opp tidskonto for timelønnede ansatte - Metod
Slik konfigureres tidskonto for timelønnede ansatte
- ,
Skjule avdeling / Vise avdelinger
Guide til hvordan man lukker/åpner en allerede opprettet avdeling i Tidsbanken.
- ,
Slik tilordner du ressurstyper på ansatte
Ressurstype er et begrep på de ulike rollene som dine ansatte kan ha i bedriften.
- ,
Slik får du egendefinerte tekster på enkelte rapporter
Egendefinerte tekster, logoer, bilder osv er mulig å aktivere på enkelte rapporter.
- System, Annet
Slik kan ansatte stemple på arbeidstype
Ansatte kan stemple inn og eller bytte til ulike arbeidstyper fra sin hjem-meny
- ,
Oppsett av stempleskjerm (windows)
Punkter for konfigurasjon av Windows på en stempleskjerm
- ,
Hva er en ansatt?
En ansatt er en bruker av Tidsbanken.
- Personal, Ansatte
Splitt arbeidstid
Arbeidstiden kan splittes i i flere linjer ved hjelp av funksjonen Splitt arbeidstid.
- ,
Hvordan komme igang med kjørebok
For deg som har kjøpt kjørebok og ønsker å komme igang
- ,
Import av prosjekter - Cordel
Hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel til Tidsbanken
- ,
Gjør deg selv klar for å møte arbeidshverdagen frisk og uthv

- ,
Slik legger du inn en planlagt oppgave i Windows
Denne funksjonen brukes som oftest for å legge inn automatisk omstart / restart av datamaskinen hvert døgn, men kan også brukes til andre ting
- Rutiner,
Firmaopplysninger
Opplysninger om firmaet, som blant annet organisasjonsnummer, kontonummer, arbeidsgiveravgift m.m.
- ,
Dropbox FAQ
Samleside med artikler om Dropbox
- ,
Års- og kvartalsrapport i Tidsbanken
Forslag til årsrapporter/halvsårsrapporter man kan ta ut i Tidsbanken!
- ,
Slik sørger du for riktig klokkeslett på din stempleskjerm
Som følge av sommertid/vintertid-endringer kan klokkeslettet på datamaskinene bli feil. Slik sørger du for at den endrer seg korrekt.
- ,
Mamut lønn - konfigurasjon
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du konfigurere Mamut Lønn
- ,
Ny plassering av meny

- ,
Slik oppretter man et oppslag

- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du besøkskort på besøkende
Dersom du har besøkende uten byggekort (HMS-Kort), må også disse registreres inn på anlegget. Denne artikkelen viser hvordan du går frem for å registrere den besøkende med et besøkskort.
- ,
Opprette avdelinger og ansatte
Her kan du se en video som viser hvordan man legger inn avdelinger og ansatte.
- ,
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del. 1

- Annet,
Slik lagrer du en egendefinert rapport til senere bruk
Rapportene "Timeliste gruppert etter..." har man mulighet til å lagre slik at man enkelt kan benytte samme rapport flere ganger uten å måtte velge filtre/kolonner på nytt.
- ,
Tidsbanken er tilgjengelig på mange forskjellige språk
Slik bytter du språk for en bruker i Tidsbanken
- ,
Slik installerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel
- ,
Hvordan definere overtidsreglene på et arbeidstidsparameter
I ansattgruppene kan du velge at overtid skal slå inn etter regler som defineres på de ulike arbeidstidsparameterene. På denne måten kan du ha ulike overtidsregler ut i fra hvilken vakt/skift den ansatte skal jobbe på.
- ,
Slik konfigurerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel må du konfigurere Mamut Prosjekt
- ,
Installere magnetkortleser
Enkel veiledning for å installere magnetkortleser
- ,
Faner under prosjekt
Denne artikkelen forklarer fremgangsmåte for å aktivere flere faner under prosjekter
- ,
Slik overfører du til timeseddel med Mamut Prosjekt

- ,
Mamut lønn - slik overfører til Mamut
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du bruke Mamut Lønn
- ,
Eksport til Ad Opus
Tidsbanken kan eksportere timelinjer i et format som Ad opus kan lese.
- ,
GDPR - General Data Protection Regulation
Generell informasjon om GDPR - EU`s nye personvernforordning som trer i kraft 1. juli 2018
- ,
Slik fjerner man Dropbox fra Tidsbanken
Har man koblet til feil konto eller ikke lenger ønsker å ha Dropbox i Tidsbanken kan man fjerne den på følgende måte
- ,
Kjørebok på mobil
Slik får dine ansatte kjørebok fra sin mobil
- Kjørebok, Kjørebok
Slik endrer man på pausetrekk i timelisten.
Noen ganger har de ansatte behov for å ha lenger eller kortere pauser enn det de blir trukket automatisk for, og man ønsker å overstyre/endre pausetrekket som er generert på en stempling en dag.
- ,
Autonummerering
Hvordan aktivere autonummerering
- ,
Feilmeldinger ved SMS utsendelse

- ,
Avviksbasert lønn
Ved bruk av avviksbasert lønn kan du beregne pluss og minustid for fastlønnede uten tidskonto
- ,
Mer effektiv hverdag og selvhjulpne medarbeidere med Tidsban

- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Global
Integrasjonsmuligheter fra Visma Global til Tidsbanken
- ,
Om egenmeldingsrapporten
I mange bedrifter er det liten oversikt over antall egenmeldingsdager som betales ut. Her tapes det mye penger. I denne artikkelen viser vi noen av de områdene du har gevinst ved å benytte Tidsbankens egenmeldingsrapport.
- ,
Slik godkjenner du timer i prosjektkontroll som prosjektlede

- Prosjekt, Prosjekter -
Slik kan ansatte bruke Tidsbanken fra ekstern lokasjon
Åpne opp tilgang til Tidsbanken uten at ansatte kan stemple inn/ut
- ,
Slik oppretter du et malprosjekt
Denne artikkelen forklarer hvordan malprosjekter brukes og hvordan de kan opprettes.
- ,
Slik åpnes privatlesningsmodus i din nettleser
Privatvisningsmodus (inkognito) kan være nyttig hvis man skifter mellom hvilke Tidsbanken databaser man bruker.
- Annet, Annet
Hvordan slette eller endre et prosjekt
Ønsker du å endre eller slette et allerede opprettet prosjekt?
- ,
Tilgang FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med tilganger blir besvart i følgende artikler.
- Personal, Tilgang
Utelate en lønnsart fra overtidsgrunnlag
Gjøres typisk på uproduktive timer som ikke skal være med i grunnlaget for overtid.
- ,
Hvordan bruke lønnskostnadsrapporten?
Budsjeterte og virkelige lønnskostnader.
- Rutiner, Rapportering
Maksgrense på tidskonto

- ,
Fraværsoppfølging
Rapporten fraværsoppfølging er et verktøy for enkelt å følge opp ansatte som blir langtidssykemeldt i henhold til lovverket på området.
- ,
Menypunkt for dokumenter i kvalitetsmanualen
Gi de ansatte menypunkt for spesifikke dokumenter i Kvalitesmanualen.
- ,
Har Mamut lønnsintegrasjon sluttet å virke etter oppdatering
Rutineforklaring i tilfelle lønnsintegrasjonen har sluttet å virke etter oppdatering
- System, Lønnsbehandling
Redusert stilling
Dersom det er en ansatt som går inn i redusert stilling må du som leder legge til rette for dette i Tidsbanken.
- ,
Endre innstillinger på oppslagstavlen

- ,
Eksport fra Tidsbanken til Visma Contracting
Eksport til Visma Contracting krever en tilleggsmodul i Contracting. Kontakt deres konsulent hos Visma for å få tilgang til det.
- ,
Hvordan opprette / endre en kontaktperson?

- CRM, Kontakpersoner
Overgang til nytt år
Ved nytt år er det viktig å få gjennomført overføring av feriedager og kontrollere turnus-/arbeidsavtaler
- ,
Posteringskoder
Her er en oversikt over de forskjellige posteringskodene som dukker opp i timelisten og ukesluttkontrollen.
- ,
Slik sjekker du hvor ofte maskinen mister internettforbindel

- ,
Kolonnene i arbeidstypetildelingen
Forklaring på forkortelsene i arbeidstypetildelingen
- ,
Lønnskostnader og omsetning
Her kan du finne artikler og brukermanualer relatert til lønnskostnader og omsetning i Tidsbanken
- ,
Avviksliste
Denne listen gir deg oversikt over avvik
- ,
Slik fungerer rapporten Stempleavvik
Med denne rapporten kan du enkelt få en oversikt over ulike avvik på stemplinger. F.eks ansatte som kommer for sent på jobb. Rapporten finner du i rapportmenyen din, under emne timelister.
- Rutiner, Rapportering
Aktivering av lyd ved stempling
La Tidsbanken signaliserer inn/ut stempling med lyd
- System, Annet
Slik legger man inn ulike organisasjons-nummer på avdelinge
I forbindelse med kravet om å føre personallister, kan det noen ganger være behov for å legge inn ulike organisasjonsnummer på de forskjellige avdelingene man har. Dette kan være aktuelt dersom man har flere ulike firmaer/lokasjoner på samme kundeforhold.
- ,
Slik setter du opp klipp tid på et arbeidstidsparameter.
I noen tilfeller kan det være behov for å klippe bort all tid en ansatt stempler før eller etter ett oppgitt klokkeslett. Dette kan f.eks være aktuelt dersom maskinene de ansatte jobber med ikke slås på før kl. 07:00.
- ,
Slik aktiverer du notat
Slik aktiverer du notat ved stempling
- ,
Opprette prosesstype / prosess / aktivitetsgrupper / aktivit
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter kategorier/emneknagger som kan brukes på aktiviteter
- ,
Slik får man frem en tilbudsoversikt
Få rask oversikt tilbudene dine
- ,
Riksavtale §3.1 Rapport til lønnsforhandlinger

- ,
Slik endrer man arbeidstidsparameter på en arbeidstype
Noen ganger kan det være behov for å endre arbeidstidsparameteret på en bestemt arbeidstype til et annet parameter enn det som det allerede er knyttet mot.
- ,
Sesonglisenser
Kjøp lisenser for en valgfri periode til kun 99,- per lisens per måned
- ,
Legge til kjørebok hos mine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere kjørebok
- ,
Eksport av prosjekter - Cordel
Hvordan eksportere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel
- ,
Kopiere vakter fra en uke til en annen
Kopiering av vakter fra en periode til en annen
- ,
Endre passord for firmapålogging

- ,
Markere dager som arbeidsdager
Normalt er mandag til fredag markert som arbeidsdager, utenom bevegelige helligdager.
- ,
Produktiv vs. uproduktiv
Noen rapporter grupperer Timelinjene/stemplingene ut i fra om disse er produktivt arbeid eller ikke. Dette kan være til nytte f.eks dersom man har en bonusordning i bedriften som baserer seg på kun de timene de ansatte har vært i produktivt arbeid.
- ,
Fremgangsmåte-oppsett for arbeidstid, lønnsarter og paramete
Slik setter man opp, og endrer man, arbeidstyper, arbeidstidsparameter og lønnsarter, samt sammenkobling av disse.
- System, Kartotek
Hvordan endre datoformat?
Endring av datoformat pr ansatt eller ansattgruppe
- ,
Opprett ny ansattgruppe
En ansattgruppe angir blant annet mertidsregler. Dersom noen av de ansatte i bedriften skal ha nye regler i forhold til eksisterende ansattgrupper, oppretter man gjerne en ny ansattgruppe med de nye reglene.
- ,
Slik fungerer rapporten Timer pr time i døgnet
Denne rapporten benyttes til å se både forbruk av timer, omsetning og lønnskostnader gjennom døgnet
- ,
Filtrere prosjektlisten på Status
Dersom man ønsker å bare vise en type prosjekter, eller prosjekter med en bestemt status er det flere måter man kan gjøre dette på. I denne artikkelen vil du lese hvordan man oppretter ulike "Statuser", og hvordan dette benyttes ved filtrering av prosjektene.
- Prosjekt, Prosjekter
Slik fungerer Sentralbordassistenten
Tidsbankens verktøy for sentralbord, resepsjoner eller lignende
- ,
Still inn søkemotoren i toppmenyen

- ,
Slik aktiverer du tilpasset stempleknapp
I noen bedrifter er det avtalefestet betalt fravær/permisjon når de ansatte er hos f.eks lege/tannlege. Dersom du ønsker at de ansatte skal ha muligheten til selv å registrere fraværet når de skal til f.eks lege/tannlege kan du aktivere en egen stempleknapp for dette på hjem-menyen til den/de ansatte.
- ,
Finner ikke ansatt + langt kortnummer

- ,
Slik redigerer du notat

- ,
Slik oppretter man ny ansattgruppe

- ,
Slik oppretter du spesialtillegg på gitte datoer
Enkelte tillegg ønskes kun å gi på for eksempel 17. mai eller andre spesielle merkedager.
- ,
Hvor finner jeg mannskapslisten?

- ,
Hva er lønnsbehandling?
Du kan enkelt overføre lønnsgrunnlaget direkte fra Tidsbanken til deres lønnssystem
- ,
Fakturerbare timer
Denne artikkelen forklarer hvordan du gjør en timelinje fakturerbar
- ,
Legge inn aktiviteter på varer

- Prosjekt, Varer
Slik kan ansatte velge avdeling ved stempling
I noen bedrifter er det behov for at de ansatte selv ta stilling til hvilken avdeling timene skal føres mot. Dette kan f.eks være dersom det er en ansatt som jobber på flere ulike avdelinger i løpet av en dag.
- ,
Eksport av timer - Cordel
Hvordan eksportere timer registrert i Tidsbanken til Cordel.
- ,
Sjekklister
Tidsbanken har sjekklister utviklet for handel og servicenæringen.
- ,
Fraværsoversikt: 1-3 dager og over 8 uker
Denne artikkelen tar for seg punktene "1-3 dager" og "over 8 uker" i Fraværsrapporten. For å kunne føre fravær mot "1-3 dager" og "over 8 uker" må man opprette egne arbeidstyper for dette.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og PowerOffice Go
Integrasjon med Tidsbanken og PowerOffice Go
- ,
Kundekartotek
Ved å registrere kunder i Tidsbanken, kan du knytte disse opp mot prosjekter, vare- og timelinjer.
- ,
Slik gir du ansatte tilgang til å redigere notat
Gi de ansatte tilgang til å selv kunne redigere notatene sine selv. Administrator kan redigere alle notat, og avdelingsleder kan redigere tildelt avdeling.
- ,
Rutinen: Enkel eksport av timer
Eksport til andre systemer som er filbaserte går ofte via enkel eksport av timer.
- ,
Slik kan ansatte legge til filer på prosjekter
Når man ønsker at ansatte skal legge inn eksempelvis bilder fra prosjektet de arbeider på.
- ,
Slik lager du filtrering på kunder
Denne artikkelen viser hvordan du kan filtrere kunder etter Kundetype, Status, Kundebransje, Salgsvinkling og Markedsfase
- ,
Anlegg FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med anlegg, mannskaps listen og stempleboks, besøkskort, gjestebok, gjestekort.
- Prosjekt, Anlegg
System
Vanlige spørsmål i forbindelse med system- endringer/navigering
- System, Kartotek
Flere vakter på en dag
Dersom ansatte enten har delt dagsverk, eller har ulike arbeidstyper en dag, kan det opprettes flere vakter samme dag
- ,
Endre firmanavn i Tidsbanken

- ,
SSB Rapportering RA-0182-1
Skjema for føring av egenmeldt sykefravær
- ,
Slik fungerer rapporten Sammenligne år
Sammenlign timer, lønnskostnader, opat eller lønnskostnad i prosent av omsetning.
- Rutiner, Rapportering
Konvertering av lønnsarter
Konvertering av lønnsarter brukes når vi skal forbigå normaltid/mertid-regler for et bestemt klokkeslett og overkjøre til en konkret lønnsart.
- ,
PMI - XML Eksport
Rapportering av produktiv og uproduktiv tid (timelønn og fastlønn) pr dato pr avdeling pr hovedavdeling til PMI
- Rutiner,
Slik ser du hvilken ansattgruppe dine ansatte ligger i
Enkel oversikt over ansattgruppen til de ansatte
- ,


- ,
2. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 2: Du skal kunne kontrollere stemplet tid, og utføre ukesluttkontroll.
- ,
Slik gjør man endringer på arbeidstypene
Enkelte ganger ønsker man å endre nummer eller navn på en arbeidsytpe
- ,
Visste du at det finnes en egen Tidsbanken Digital Bedriftsh
Her kan dine ansatte finne informasjon på 1,2,3, slik at du får selvhjulpne ansatte pluss de har tilgang til all informasjon uansett hvor de befinner seg.
- ,
SQL rapport
Beskrivelse av hvordan man lager SQL rapporter
- System, Annet


- ,
Slik legger man inn kostpris på lønnsarter
Dersom man opererer med tillegg for Ubekvem arbeidstid eller andre tillegg og man ønsker å beregne lønnskostnader I Tidsbanken, må man også legge inn en kostpris på lønnsarten(e) for tilleggene.
- ,
Enkle statistikker på ansatte

- ,
Lokasjon for nedlastede filer fra Tidsbanken
Dersom en har problemer med å finne igjen eksporterte filer fra Tidsbanken, kan det være lurt å endre målmappe på filene.
- Annet, Annet
Hvor hentes arbeidstidsgrunnlaget fra
Under de ulike ansattgruppene kan du styre hvor de ansattes arbeidstid skal hentes fra, enten det er fra vaktlisten, turnus (herunder fast arbeidstid med like uker), eller fra arbeidstidsparameter.
- ,
Anleggsoversikt
Her får du en oversikt over anleggene som er registrert.
- Annet, Anlegg
Lyder ved inn- og utstempling.
Ved stempling via stempleskjerm eller nettbrett/maskin dedikert til stempling kan lyder ved inn- og utstempling kan være en grei indikasjon for den ansatte når man stempler.
- ,
Slik legger du inn bilder/filer fra Dropbox
Bilder/filer fra Dropbox kan brukes til for eksempel dokumentasjon eller profilbilder
- ,
Element 1 og Element 2
En ekstra "knagg" man kan knytte timene mot.
- ,
Slik tilbakestiller du din stempleskjerm
I blant kan det gå litt feil i Windows med enten installasjon av programvare eller oppdateringer. Slik starter du med blanke ark
- Annet, Annet
Hva er en kunde?
En person / bedrift som registreres i Tidsbanken for utfyllende informasjon.
- CRM, Kunder
Koble aktivitet mot prosess

- ,
Slik bruker man elementer
Element 1 og element 2 er definerbare begreper som kan settes på ansatte
- ,
Sette tidsbanken som startside
Oversikt over hvordan man oppretter startside i forskjellige nettlesere
- Annet, Annet
Slik avslutter du et prosjekt
Når prosjektet avsluttes vil også alle prosjektlinjer og aktiviteter bli satt som avsluttet.
- ,
Slik bruker du filter og kolonner i Kundelisten
Denne artikkelen viser hvordan du kan filtrere og tilpasse Kundelisten i CRM modulen
- ,
Opprett kundedokument på kunder
Brukes hvorpå man ønsker å registrere litt ekstra opplysninger om kundene i ett eget dokument.
- CRM, Kunder
Dette gjøres i Tidsbanken når du bytter lønnssystem
Når man bytter lønnssystem er det fort gjort å gå i fella og glemme en del ting som må gjøres for at man skal enkelt kunne overføre til lønn ved neste lønnsperiode.
- ,
Informasjon om A-ordningen
A-meldingen
- Annet, Annet
Statusliste i påloggingsbildet
Se statuslisten uten å være pålogget
- System, Annet
Finner du ikke vaktene som du har rullet ut?
Det er mulig at det er valgt samme fra/til dato i turnusvisningen
- ,
Funksjoner for kopiering i prosjektmodulen
Slik aktiverer du fanen "Funksjoner" i Tidsbanken
- ,
Integrasjon - Feilsøking
Hjelp med feilsøking av integrasjonsoppsett
- ,
Ferieoversikt i vaktlisten

- ,
Hovedmenyen blir Dashboard
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktet vårt for å gi deg den innsikten som du søker!
- ,
Konfigurasjon av Tidsbanken
Dersom du lurer på hva som skal legges inn av informasjon i de ulike fanene på konfigurasjonsarket, finner du litt om dette i denne artikkelen.
- ,
3. gjennomgang for Mini-kunde
Mål med gjennomgang 3: Dere skal være godt i gang med stempling/registrering av tid.
- ,
Legge inn ny fraser \ oppdatere fraser
En frase er en av de leksikalske enhetene som fungerer som en enhet i en setning, når man bytter språk fra Norsk Bokmål til ett annet språk.
- Annet, Annet
Evakuering av anlegg
Her finner du fremgangsmåten på hvordan evakuere et anlegg i Tidsbanken.
- ,
Prosjektliste
I denne listen får du en god oversikt over prosjektene dine.
- Prosjekt, Prosjekter
Slik gir man ansatte tilgang utover det som er standard.
Noen ganger har man behov for å gi en eller flere ansatte utvidet tilgang i forhold til det som er standard for en vanlig ansatt på ansattnivå. Dette kan f.eks være å gi den ansatte tilgang til å legge til/redigere egne timelinjer, eller å avslutte prosjekter og aktiviteter. Utvidet tilgang kan gies enten per ansatt, eller per ansattgruppe
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Mamut (Gammel versjon)
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken, importert via T-Link Lønn
- Rutiner, Lønnsbehandling
Hvordan la de ansatte selv endre på innstemplingstidspunktet
Mulighet for å endre på tidspunktet man stemplet seg inn på
- ,
Forklaring av analysen: arbeidstid

- ,
Slik kommer du deg ut av forenklet mobilside

- Annet, Annet
Hvilken Tidskontometode bruker vi?
Dersom du er usikker på hvilken tidskontometode som er benyttet for de ansatte, kan du sjekke dette i de aktuelle ansattgruppene.
- ,
Excel vil ikke åpne filer fra Tidsbanken
Dersom du eksempelvis er inne på en aktivitet, og skal ta timelisten derfra over i Excel, kan du noen ganger møte en grå / tom skjerm. Dataene vises ikke i Excel fordi det i Excel er en innstilling som hindrer dette.
- ,
Importere til Visma Contracting

- ,
Autonummerering
Slik setter du opp autonummerering på prosjekter, kunder osv. i Tidsbanken
- ,
Slik fungerer søkemenyen
For å komme hurtigere til en ønsket side kan man ofte ta snarveien via søkemenyen
- ,
Slik viser man Forventet arbeidstid i Tidsbanken
Forventet arbeidstid kan blant annet benyttes til å beregne pluss/minus tid til tidskonto.
- ,
Andre gjennomgang for Handelskunder
Gjennomgang nummer 2 i oppstartspakken
- ,
Videreføre aktivitet
Man kan lage en kopi av en aktivitet, for å bevare historikken.
- ,
Mannskapslisten - Feilsøking
Hjelp med feilsøking i Mannskapslisten
- ,
Timer på prosjekt
Denne artikkelen forklarer timer på prosjekt
- ,
Egen fakturakunde på prosjektlinje

- ,
Veggfeste på stemplemaskin
Slik monterer du veggfeste på en ASUS stemplemaskin.
- ,
Endre startsiden til en ansatt
For avdelingsledere eller administratorer som ikke ønsker å komme direkte til Dashboard ved innlogging.
- ,
Slik bruker din bedrift Kvalitetsmanualen i Tidsbanken
Følgende artikkel gir en oversikt for hvordan din bedrift kan komme igang med Kvalitetsmanualen. Dette innebærer en fremgangsmåte for oppsett, samt hvordan kvalitetsmanualen kan brukes.
- ,
Fakturagrunnlagsrapporten
Denne artikkelen forklarer hvordan fakturagrunnlagsrapporten fungerer
- ,
Mangler forbindelse til Mamut?
I blant kan det oppstå feil i konfigureringen av T-link integrasjon mot Mamut. Her er svar på vanlige problemstillinger
- ,
Slik deler du vaktlistene med Tidsbanken
Med Tidsbanken er det enkelt å dele vaktlistene med dine ansatte.
- ,
Få med farger på rapporter
Mange ønsker farger på rapporter, og farger ligger som oftest i bakgrunnen, derfor må dette settes opp i nettleseren ved utskrift.
- Rutiner, Rapportering
Gi ansatte muligheten til å redigere aktivitetsdata
Normaltsett må man være administrator for å redigere aktivitetsdata, men en systeminnstilling kan endre dette.
- ,
Opprette sjekklister
Hvordan opprette sjekklister og dele de ut.
- ,
Detaljert lønnskostnadsoversikt på en avdeling

- ,
Løpende aktiviteter
Aktiviteter som ikke skal avsluttes på et gitt tidspunkt kan opprettes uten slutt-tidspunkt
- ,
Slik ser du hvilke ansatte som ligger i en gitt avdeling
Enkel oversikt over hvilke avdelinger de ulike ansatte ligger i
- ,
Slik legger du inn en salgspris på en lønnsart

- ,
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del 2

- ,
Utelat lønnsart fra lønnskostnadsrapporten
Noen ganger kan det være at du må ta bort eller legge til lønnsarter i lønnskostnadsrapporten. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
- ,
Slik sletter man en egendefinert rapport
Noen ganger har man behov for å slette en/flere av de egendefinerte rapportene man har laget seg.
- ,
Rapporter på prosjekt
Denne artikkelen forklarer en rekke rapporter som kan tas ut på prosjekt. Dette inkluderer Timeliste, tilbud og ordrebekreftelse
- ,
Slik finner du identifikator på nye ansatte i Mamut
Veiledning for å finne den skjulte IDen ansatte har i Mamut
- ,
Endre T-link passord

- Annet, Annet
Slik bruker din bedrift Prosjektmodulen
Følgende artikkel gir en oversikt for hvordan din bedrift kan komme i gang med prosjektmodulen og hvordan den brukes daglig. Dette inkluderer opprettelse av prosjekt, budsjettering og fremdrift, godkjenning og kontroll, rapportering samt integrasjon med andre systemer.
- ,
Slik bruker administratorer Kvalitetsmanualen
Denne artikkelen forklarer hvordan ansatte med administrativ tilgang for Kvalitetsmanualen kan følge opp lesestatus og avvik på dokumenter
- ,
Mamut - sett opp lønnsart til å trekke lønn
Kort beskrivelse av hvordan Mamut lønnsarten settes opp for å trekke i lønn, i stedet for å gi lønn.
- ,
Budsjettering av prosjekt
Bruk aktiviteter til å sette opp budsjetter for dine prosjekter
- ,
Slik kontrollerer man om ett prosjekt er opprettet i Tidsban
Hvis man er usikker på om prosjektet ble opprettet kan man prøve å søke etter det
- Prosjekt, Prosjekter
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- ,
Tilgangstatus på artikler i kvalitetsmanualen
Gir deg raskt oversikt over hvem som har tilgang til ett gitt dokument i kvalitetsmanualen
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Avviksliste på stemplinger
Avviklisten viser eventuelle avvik mellom planlagt tid og faktisk registrert tid.
- Rutiner, Rapportering
Hvordan opprette aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch)
Ønsker man en enkel og grei måte å holde oversikt over sine avtaler eller gjøremål i løpet av uken kan man bruke listen Aktiviteter (touch). Det kreves Administrator tilgang for å kunne opprette og redigere aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch).
- Prosjekt, Aktiviteter
Registrere tips
For å registrere tips i Tidsbanken må du legge til rette for manuell registrering for de ansatte.
- ,
Plasser evakueringslisten i Tidsbanken fremst på stempleskje
Ved nødsituasjoner er det lurt å ha tilgjengelig en evakueringsliste slik at man raskt kan få en oversikt over hvem som er på jobb og dermed må evakueres.
- ,
Vis avdelingstilhørighet for ansatte
Dersom man lurer på hvordan man kan se hvilke ansatte som hører til hvilken avdeling, er det to vanlige måter å gå frem på.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Harmoni Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik oppretter og registrer du permittering

- ,
Problem med McAfee på stempleskjermen
Asus PC leveres ofte med McAfee antivirusprogramvare. Etter en prøveperiode får man gjerne tilbud om å kjøpe programvaren, og dette kan skape problemer. Det er ikke nødvendig med denne virusbeskytteren på stempleskjermen. I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å slette McAfee fra stemplemaskinen.
- ,
Hvordan opprette egen Stempleknapper for en bestemt arbeidst
Noen ganger kan det være behov for å opprette en egen stemple-knapp på hjem-menyen som stempler den ansatte inn på en forhåndsdefinert arbeidstype som f.eks. "Personalmøte"
- System,
Slik endrer du farge på elementer
Endring av farge på for eksempel arbeidstype eller ressurstype
- Annet, Annet
Slik gjør du det hvis du kommer til firmainnloggingsside ett
Blir du logget ut etter du har stemplet og må logge inn med firmainformasjon kan du heller prøve følgende fremgangsmåte
- ,
Legge til egne enheter på varer

- ,
Slå av sletting av infokapsler ved lukking av Internet Explo
Forhindre å måtte logge på flere ganger samme dag
- ,
Øke antall poster i søkelister

- System, Annet
Forskjell på overtid og overtidstillegg
I denne artikkelen går vi gjennom forskjellen på ren overtid og overtidstillegg
- ,
Slik legger du inn salgspris på fakturerbare timer

- ,
Slik aktiverer du tidskonto
Her kan du gå frem for å aktivere tidskonto-løsning i ditt oppsett. Det er flere typer tidskontoer og hver av de har ulike måter å beregne fleksitid
- ,
Best praksis Omsorgsdager Corona
Nye regler for omsorgspenger er blitt vedtatt i stortinget og nå skal arbeidsgiver kun betale for de tre første dagene, deretter vil staten ta over regningen. Dette gjør at du som arbeidsgiver må dokumentere dette riktig for å være sikker på du ikke betaler for mye og går glipp av tiltakspenger.
- ,
Fylle ut sjekklistene
Hvordan de ansatte skal fylle ut sjekklistene.
- ,
Import av lønnsgrunnlag Visma Enterprise/HRM
Her viser vi fremgangsmåten når du skal importere en lønnsfil fra Tidsbanken til Visma Enterprise/HRM
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og 24SevenOffice
Integrasjon med Tidsbanken og 24SevenOffice
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Duett
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Duett
- ,
Oversikt over sjekklistene
Hva forteller oversikten?
- ,
Gi tilgang til TeamViewer på macOs

- ,
Mangler saldo på tidskonto
Denne artikkelen omhandler feilsøking når man opplever at saldo for tidskonto ikke lenger viser på hjem-menyen, der den er erstattet med en strek eller tekst.
- ,
Definere hvilken nettleserdata som slettes
Denne artikkelen viser deg hvordan du i Google Chrome kan slette spesifikke informasjonskapsler.
- ,
Derfor er det viktig å splitte arbeidstiden nå

- ,
Hva bør jeg tenke på når brukere i Tidsbanken slutter.
Nyttige tips når brukere i Tidsbanken settes som sluttet/inaktiv.
- ,
Overtid ifølge per valg

- ,
Hvordan få Salg, Fastprisaktiviteter og fakturerbare timer i

- ,
Vareplukkeren

- ,
Slik oppretter og registrer du ekstraordinært fravær

- ,
Du er ikke innlogget

- ,
Slik kan du importere budsjett fra Excel, pr dato
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan importere budsjettert omsetning og lønnskostnader fra Excel pr dato.
- ,
Opprett Varetype og Varekategori
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter Varetyper og Varekategorer
- ,
Tid mellom stemplingsgrupper

- ,
Fungere ikke WiFi/trådløst nettverkskort på din stempleskjer

- ,
Forskuttering av lønn
Rundt høytider og ved andre situasjoner kan det være at du i noen tilfeller må forskuttere lønnen. Denne artikkelen viser deg hvordan dette gjøres i Tidsbanken.
- ,
Overtid i forbindelse med Corona
Må deres bedrift pålegge overtid på grunn av Coronaviruset? Tidsbanken beregner overtid automatisk slik at dere kan bruke tiden deres på det som teller!
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og OPEN One/KDR Gold
Integrasjonsmuligheter fra OPEN One/KDR Gold til Tidsbanken
- ,
Import av varer
Denne artikkelen viser hvordan du kan importere varelister fra Excel (.csv format)
- ,
Administrere personlige lenker
Dersom du opplever problemer med innlogging via personlig lenke kan det hjelpe å lage en ny. Her kan du også
- ,
Best praksis Ekstraordinært fravær Corona
Stortinget har nå vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars, og arbeidsgivere vil få refundert sykefraværsdag 4-16 fra NAV ved å søke om denne refusjonen.
- ,
Hvordan få med sats for timelønn i lønnseksporten
Dersom du ønsker å få med sats for timelønn på de ansatte i lønnsbehandlingen så kan du aktivere dette i Tidsbanken.
- ,
Hvordan koble gjestebok mot anlegg
Denne artikkelen viser deg hvordan du kan koble gjesteboken mot spesifikke anlegg.
- ,
Feilsøking ved import av lønn til Huldt & Lillevik
Her har vi samlet de vanligste spørsmålene som kan oppstå mellom Tidsbanken og Huldt & Lillevik
- ,
Lyd ved stempling fungerer ikke
Tips til feilsøking når lyd ved stempling ikke virker
- ,
Ikke gå glipp av tiltakpenger - Selvstendig næringsdrivende

- ,
Sende lønnsgrunnlag til regnskapsfører
Denne artikkelen går inn på stegene du gjennomfører for å ta ut lønnsgrunnlag fra Tidsbanken for å sende det videre til regnskapsfører.
- ,
Permittering
Ved å registrere permittering i Tidsbanken unngår du å utbetale for mye lønnskostnader i en allerede sårbar periode. Vår beste praksis er å opprette dedikerte arbeidstyper for permittering i arbeidsgiverperioden og for permisjonen uten lønn slik at du skiller mellom det du skal utbetale og det NAV utbetaler. Med egne arbeidstyper er det enkelt å rapportere, og se at permitteringene du gjør har effekten du ønsker. Med dedikerte arbeidstyper for permittering er det enkelt å få registrert permittering korrekt i timelisten, enten det er for en ansatt eller flere.
- ,
Feilsøking på kundeteller
Her kan du lese om vanlige feil på kundeteller og hva som kan være årsaken
- ,
Hvordan utbetale timer fra tidskonto
Slik registrerer du utbetaling av oppsparte timer i timelisten
- ,
Karantene
Flere arbeidsgivere opplever at ansatte må ut i karantene grunnet korona-utbruddet. Nye regler fra regjeringen gjør at for eksempel alle som returnerer fra utlandet må rett i karantene i 14 dager. Hvilke rettigheter har arbeidstaker når de settes i karantene, og hva må du som arbeidsgiver betale?
- ,
Kom i gang med hjemmekontor
-Vi hjelper deg!
- ,
Import av Lønnsgrunnlag - Xledger
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Utbetale ferie som lønn
Her får du en forklaring på hvordan du registrerer utbetaling av ferie i timelisten
- ,
Eksport av timer til Xledger - PR02

- ,
Krisepakker: Dette er hva du må være klar over

- ,
Anbefalte innstillinger i timelisten for ansatte

- ,
Permittering i påsken? Dette trenger du å vite:

- ,
Disponering av ansatte under koronautbruddet
COVID-19 koronaviruset har medført store endringer i samfunnet og næringslivet. Noen permitterer, mens andre har mer jobb enn noensinne. De fleste påvirkes av sykefravær og karantenetid, og stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere.
- ,
Endringer ved flytting til ny plattform
Ved overgang til Tidsbankens skybaserte plattform vil det forekomme endringer i funksjonalitet og utseende. Dette er de viktigste endringene
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Navision
Integrasjonsmuligheter fra Navision til Tidsbanken
- ,
Sortere datoer etter måned i Excel
Sortering av for eksempel fødselsdager
- ,
Bruk kvalitetssystemet til å dokumentere og dele nye rutiner
Har din bedrift innført nye rutiner som følge av Corona-viruset? Sørg for at de ansatte holder seg oppdatert ved hjelp av Tidsbankens Kvalitetssystem.
- ,
Bruk Tidsbanken fra hjemmekontoret
Har du ansatte som må jobbe fra hjemmekontor? I Tidsbanken kan du sørge for struktur og orden i arbeidsdagen selv om de ansatte jobber fra hjemmekontor.
- ,
Slik finner du din kundeID
Hvis du har behov for å finne din kundeID, så finner du den på denne måten
- ,
Vi er her for kundene våre!

- ,
Avrunding av fakturatimer

- ,
Viktig informasjon om pålogging på Microsoft Azure
Har dere nylig kommet over på den nye plattformen vår på Microsoft Azure og har problem med pålogging?
- ,
Slik aktiverer du skjermtastatur inni Tidsbanken
Når du skal legge inn notat ved utstempling eller manuell stempling/registrering så trenger skjemtastaturet å være aktivert
- ,
Slik oppdaterer du lønn/sats på registrerte timer
Vedlikeholdsfunksjon for å manuelt hente inn timelønn/kostpris på registrerte timer for en valgt datoperiode
- ,
Slik kan gjester registrere seg inn med QR-kode
QR-kode er en enkel metode for å tilrettelegge for at hvem som helst kan registrere seg som gjest med sin egen mobile enhet
- ,

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00