Logg inn i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Hjem-meny

- ,
Lag snarvei til Tidsbanken på mobilen
Lagre din link til Tidsbanken som en app på telefonen din, så er du alltid oppdatert!
- ,
Pålogging i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Hjem-meny og stempling
Stempling, tidregistrering og andre muligheter i Hjem-menyen for ansatte
- ,
Timeliste FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med Timelisten.
- ,
Send personlig lenke til ansatte
Ved å bruke personlige lenker, kan ansatte enkelt logge på Tidsbanken enten de er hjemme eller på reise. Du bestemmer om de skal kunne stemple fra mobil eller hjemmePC.
- ,
Ansatte FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med ansattelisten og ansattekartoteket.
- ,
Registrer timelinjer i Timelisten
Har noen glemt å stemple seg inn, vært syke eller hatt ferie? Da kan du legge inn timene direkte i timelisten!
- ,
Send gratis meldinger i Tidsbanken
Visste du at du kan sende gratis meldinger internt i Tidsbanken?
- ,
Effektiv tidsregistrering i timelisten
Kontroll av fravær, gjennomgang av timer og godkjenning gjøres via Timelisten.
- ,
Klokkeminutter vs Tidsbanken-minutter
Tidsbanken beregner minutter i hundredeler, ikke sekstiendedeler slik som klokken gjør.
- ,
Stemplingsur app - Effektiv timeregistrering med Tidsbanken
Du kan gi dine ansatte tilgang til Tidsbanken på mobilen uten at de nødvendigvis får lov til å stemple inn.
- ,
Glemt Firma-ID og Firma-passord?

- ,
Ansattlisten og ansattkortet
Ansattlisten gir deg en oversikt over ansatte i bedriften, status for stempling & planlegging, samt tilgang til de ansattes profiler.
- ,
Vaktlisten
I vaktlisten kan du både se og planlegge arbeidstiden til de ansatte.
- ,
Lønnsbehandling - Slik overfører du til lønn
Eksport av lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til deres lønnsystem
- ,
Ferie når man ikke jobber fullt
Forklaring for hvordan du kan håndtere ferie på deltidsansatte
- ,
Ferie med trekk i lønn - nyansatte med fastlønn
Dersom du har nyansatte som går på fastlønn, og som ikke har opptjent feriepenger i bedriften, trenger du en arbeidstype og lønnsart som gir trekk i fastlønn ved registrering av ferie.
- ,
Informasjon rundt overgang til nytt år
Ved nytt år er det viktig å få gjennomført overføring av feriedager og kontrollere turnus-/arbeidsavtaler
- ,
Slik fungerer rapporten Timeliste gruppert etter ansatt, avd
Dette er en fleksibel rapport som du kan tilpasse med dine egne valg og eventuelt også lagre den for senere bruk.
- ,
Åpne en avsluttet uke
Åpning av uke hvor ukesluttkontroll er allerede utført
- ,
Registrere ferie i timelisten
Få registrert avviklet ferie i timelisten korrekt og enkelt
- ,
Timeregistrering - Manuell stempling
Kort innføring i hvordan manuell stempling fungerer
- ,
Informasjon om Ferie (ferieloven)
Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstakere årlig feriefritid og feriepenger. Loven gjelder for alle ansatte
som gjør arbeid for en arbeidsgiver.

- ,
Dashboard
Tidsbankens Dashboard gir deg oversikt over hva som skjer i bedriften din i dag og hvordan dere ligger an for å nå målene deres.
- ,
Slik registrerer du timelønn på de ansatte
Timelønn i Tidsbanken brukes for å hente ut nøkkeltall.
- ,
Slik oppretter du en turnus/arbeidsavtale
Fremgangsmåte for å sette opp turnusavtale med en rekke faste vakter som repeterer seg i en bestemt periode.
- ,
Tidskonto metode 1 dag - mot forventet.
Her beregnes pluss- og minustid basert på forskjellen mellom planlagt tid og faktisk arbeidet tid. Jobber du mer enn planlagt får du timer til konto, og jobber du mindre trekkes det fra saldoen din.
- ,
Registrere fravær
Registrering av sykemelding, egenmelding osv. gjøres i timelisten
- ,
Ukeliste (Vaktliste)
Vaktlisten lett tilgjengelig for de ansatte!
- ,
Slik fungerer ukesluttkontroll
Ukesluttkontrollen brukes for å kontrollere/godkjenne timer uke for uke
- ,
Endre kolonner i timelisten
Det er fort gjort å tilpasse visningen i Timelisten i forhold til det du skal jobbe med til enhver tid.
- ,
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- ,
Integrasjon med Tidsbanken
Med Tidsbanken kan du få integrert timelister, vaktlister og andre Tidsbanken data med dine øvrige systemer.
- ,
Endre innstillinger
Alle ansatte kan endre sine egne personopplysninger, PIN-kode og registrere kort på sin egen profil.
- ,
Vakttorg
Vakttorget i Tidsbanken gir deg mulighet til legge ut ledige vakter til dine medarbeidere, slik at de kan søke om ledige vakter.
- ,
Supportavtale
Her finner du informasjon om supportavtalen vår
- ,
Ferieplanlegging i Tidsbanken
Ferieplanen brukes av de som ønsker en god oversikt over hvilke dager som kan ønskes ferie på, og hvor mange feriedager som må planlegges og avvikles i løpet av kalenderåret.
- ,
Avviksmodulen i Tidsbanken
Litt om lovverket rundt varsling, avvik og kritikkverdige forhold, samt hvordan Tidsbanken løser dette sammen med deg.
- ,
Utvide turnuser/arbeidsavtaler for ansatte ved nytt år
Turnuser og arbeidstidsavtaler utløper ofte ved årsskiftet, og da må du fornye disse turnusavtalene for at den ansattes arbeidstid skal forlenges med ett år. Dette kan du enkelt gjøre for flere ansatte på en gang.
- ,
Hva er en turnus?
Ved å sette opp en turnus kan man planlegge vakter på de ansatte langt frem i tid
- ,
Gi ansatt mulighet til å stemple med personlig lenke
Dersom ansatte skal kunne stemple fra f.eks mobiltelefon via personlig lenke, må det åpnes for dette. Man kan åpne enten for enkeltansatte, eller for hele ansattgrupper.
- ,
Arbeidsmiljøloven - Arbeidstid
Hovedpunkter fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 som omhandler arbeidstid
- ,
Overføre ferie til nytt år
Overføring av rest ferie til nytt år.
- ,
Lag bokmerke med personlig lenke
Lag bokmerke til en bestemt side i Tidsbanken, slik at du slipper ansattnummer og PIN-kode ved pålogging
- ,
Hva er tidskonto og hvilke tidskonto metoder har vi?
Tidskonto benyttes for å holde rede på om de ansatte har jobbe for mye eller for lite
- ,
Godkjenne timer i Tidsbanken
Godkjenning i Tidsbanken kan gjøres i 3 forskjellige skjemaer
- ,
Hva er en lønnsart?
En lønnsart forteller lønnsystemet hvordan den enkelte lønnslinjen skal behandles.
- ,
Hva består lønnskostnadene av?
I både vaktlisten og timelisten beregnes det lønnskostnader. Her kan du se regnestykke for hvordan disse regnes ut
- ,
Send ny PIN-kode til ansatte
Administratorer kan sende ny pin-kode til ansatte
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - via timelisten
Når en ansatt er gradert sykemeldt kan dette enkelt føres inn i timelisten fortløpende.
- ,
Fraværsoversikt
I rapporten Fraværsoversikt får du full oversikt over sykefraværet i bedriften.
- ,
Bli kjent med prosjektmodulen
Kort introduksjon til hva prosjektmodulen kan brukes til og hva den inneholder. I tillegg finner du flere nyttige artikler i høyremenyen.
- ,
Send SMS og epost til dine ansatte i Tidsbanken
Slik kan du enkelt kommunisere og sende meldinger til alle dine ansatte som er registrert i Tidsbanken med telefonnummer og epostadresse
- ,
Slik gir du ansatte ekstra menypunkt
Ansatte kan få tilgang til flere funksjoner enn det som er standard, i denne artikkelen viser vi deg hvordan det legges til og hvilke som er mest benyttet.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som ansatt
Brukermanual for ansatte
- Annet,
Hva er et tillegg?
Ett tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen.
- ,
Beregning av ulempetillegg mot 12-timers regel
Tillegg for kvelds-, natt og helgarbeid
- ,
Røde dager i mai måned
Mai måned inneholder alltid minst to røde dager
- ,
Tillegg
Et tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen. Dette kan være UB-tillegg (ulempetillegg), smusstillegg, nattillegg osv.
- ,
Opprette ny ansatt
I denne artikkelen viser vi deg hvordan du oppretter nye ansatte i Tidsbanken.
- ,
Kvalitetsmanualen i Tidsbanken
Få et levende kvalitetssystem med Tidsbanken, for kontinuerlig læring og forbedring
- ,
Egenmeldinger i Tidsbanken
Få full kontroll på egenmeldingene i bedriften med egenmeldingsrapporten!
- ,
Slik endrer du pin-kode som ansatt
Du som ansatt kan enkelt endre din egen pin-kode for innlogging
- ,
Informasjon om jul og nyttår
Her følger aktuell informasjon i forhold til arbeidsdager, helligdager og registrering av feriedager julen.
- ,
Manuell justering av tidskonto
Slik justerer du tidskontoen manuelt pr. ansatt
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som administrator
Brukermanual
- Personal, Rutiner
Stempleskjerm
Slik fungerer stempleskjermen
- ,
Slette cookies/informasjonskapsler på Android
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en Android telefon. Artikkelen omhandler både Google Chrome og Samsung-nettleseren.
- ,
Oversikt over oppsett av Tidsbanken
I denne artikkelen går vi gjennom oppsett av Tidsbanken. Bruk denne artikkelen som veileder dersom det skal gjøres endringer i, eller opprettes nye ansattgrupper, arbeidstyper, arbeidstidsparameter, lønnsarter eller tillegg
- ,
Sett en av dine ansatte som sluttet/inaktiv
Det er ikke mulig å slette ansatte. Ansatte som ikke lenger jobber i bedriften kan registreres som sluttet slik at de blir inaktiv, på denne måten ivaretas bokføringsloven og det er enkelt å hente brukeren frem igjen dersom han/hun skal aktiveres igjen
- ,
Besøksregistrering - Gjestebok i Tidsbanken!
Med besøksregistrering i gjesteboken har du kontroll med alle som kommer og går i din bedrift, både gjester og ansatte.
Du har også oversikt over hvem som er på ulike lokasjoner, for eksempel en byggeplass.

- ,
Informasjon om Påske
Informasjon om hvordan du forholder deg til arbeidstid og fridager i påskeuken. Hva er vanlig arbeidsdag, og når starter helligdagsarbeid, og hvordan registrerer vi de ulike påskedagene i timelisten i Tidsbanken?
- ,
Fravær i Tidsbanken
Her finner du alt om fraværsrapportering i Tidsbanken
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - for flere dager av
Når en ansatt er delvis sykemeldt for en gitt periode, så kan dette serieregistreres for en valgt periode.
- ,
Opplæringsvideoer

- ,
Slik aktiveres en ansatt som er markert som sluttet/inaktiv
En ansatt som er sluttet eller satt inaktiv kan enkelt aktiveres igjen
- ,
Bli kjent med Tidsbanken Prosjekt

- ,
Registrering av avspasering
​I Tidsbanken har vi 3 ulike tidskonto metoder, hvor av avspaseringen skal behandles på 3 ulike måter.
- ,
Godkjenning av timer i Timelisten
Timelinjer må godkjennes før de føres over til lønn. Denne artikkelen viser hvordan du godkjenner timelinjer i Timelisten.
- ,
Rutiner ved overgang til nytt år
Ved overgang til nytt år det noen ting som må gjøres, noen som bør gjøres og enkelte ting det er kjekt å få gjort!
- ,
Slik justerer/endrer man inn- og utstemplinger
I ansattliste kan man manuelt stemple inn, stemple ut, eller endre innstemplingstidspunkt
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Visma Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder
Brukermanual for avdelingsledere
- Annet,
Slik oppretter/redigerer du ett prosjekt manuelt i Tidsbanke
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan opprette og redigere prosjekt manuelt i Tidsbanken.
- ,
Administrere påloggingslenker
Definer hvor lenge en personlig lenke skal være aktiv, eventuelt hvem som skal kunne benytte dette.
- ,
Hva er en ansattgruppe?
Tidsbanken deler ansatte opp i ulike ansattgrupper basert på arbeidsreglene deres.
- ,
Oppslagstavlen i Tidsbanken
En levende oppslagstavle blir mer brukt, og viktige beskjeder blir lest.
- ,
Arbeidstidsparameter
Arbeidsdagens start og slutt, samt overtidsregler og pauseregler settes opp her.
- ,
Slik ønsker ansatte seg ferie
I ferieplanen kan du som ansatt enkelt registrere dine ferieønsker
- ,
Slik registrerer en ansatt et kort på seg selv
Brukermanual for hvordan man registrerer kort for en vanlig ansatt
- ,
Stempling med kort

- ,
Serieregistrering for flere ansatte om gangen
Å stemple inn flere ansatte over en lengre periode brukes ofte ved avvikling av ferie eller andre typer langtidsfravær, eller ved halve arbeidsdager for eksempel julaften, påske og lignende
- ,
Slette cookies/ Informasjonskapsler på Iphone
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en iPhone.
- ,
Slik endrer du ansattnummer
Endre ID-nummer på ansatte.
- ,
GDPR i Tidsbanken
Vi i Tidsbanken tar GDPR og personvern på alvor. For å sørge for at vårt produkt oppfyller kravene i GDPR er alle våre teknikere opplært i forordningen. Vi har også en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med å gi våre kunder gode svar i forhold til GDPR og Tidsbanken. Denne gruppen har laget en FAQ for å gi svar på vanlige spørsmål angående GDRP og Tidsbanken.
- ,
Helligdager

- ,
Du er ikke innlogget

- ,
Slik godkjenner du timer i prosjektkontroll som prosjektlede
Denne artikkelen forklarer hvordan Prosjektkontroll kan brukes av prosjektledere til å godkjenne timer på prosjekt
- ,
Å endre en turnus/arbeidsavtale
Korrigering av en allerede eksisterende turnus
- ,
Fremdrift på prosjekter
Denne artikkelen viser hvordan dere kan måle fremdrift på prosjekter i Tidsbanken
- ,
Slik navigerer du deg til kartotekmenyen
Systemkartoteket inneholder alle innstillinger som omhandler oppsettet i Tidsbanken
- ,
Slik oppretter du en ny arbeidstype
Noen ganger trenger man å opprette en ny arbeidstype eller gjøre endringer på en av de eksisterende.
- ,
Slik setter du opp overtidsregler i Tidsbanken
Overtidsregler omfatter reglene for hva som skal skje med tiden som forekommer ut over forventet arbeidstid
- ,
Slik bruker du nøkkeltallsrapporten
Nøkkeltallsrapport som raskt viser viktige nøkkeltall for din bedriften og dine avdelinger
- ,
Slik setter du opp administrator/avdelingsleder-tilgang
En bruker i Tidsbanken kan ha full administrator-tilgang eller en (begrenset) avdelingsleder-tilgang til en eller flere avdelinger
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Huldt & Lillevik
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Huldt & Lillevik
- ,
Hva er justering/avrunding av arbeidstid?

- ,
Serieregistrering - En ansatt, flere dager
For å serieregistrere en arbeidstype for en ansatt, kan man benytte serieregistrering-funksjonen som man finner i Timelisten.
- ,
Analyse av overtid iht. arbeidsmiljøloven
Hvordan bruke overtidsanalyse
- ,
Hvordan forlenge turnus
Det er mulig å forlenge turnusavtaler uten å lage en ny turnus.
- ,
Registrere avvik
Slik registrerer du avvik
- ,
Slik setter man opp et stemplescript
Stemplescript brukes til å definere inn/ut-stemplingsprosedyrer for ansatte
- ,
Bytt vakt med andre ansatte
Administrere vaktbytte på post-It lapper, via meldinger eller over telefon på farten kan ofte være utfordrene og uoversiktlig både for ledere og ansatte. Derfor har vi gjort dette enkelt i Tidsbanken for både ledere og ansatte.
- ,
Bli kjent med Lønnskostnader
Manual
- ,
Endre feriesaldoen til en ansatt

- ,
Hent forventet tid
Henter inn forventet tid på registrerte timer tilbake i tid
- ,
Slik sletter du nettleserdata
Denne artikkelen viser deg hvordan du slettet nettleserdata på samtlige nettlesere.
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 3 uke - mot turnus.
Her beregnes plusstid basert på forventet tid per uke for den ansatte. Denne Tidskontometoden benyttes ofte for ansatte som ikke jobber til samme tid eller har samme timeantall hver dag.
- ,
Systeminnstillinger
Systeminnstillinger styrer tekniske funksjoner og begreper i Tidsbanken.
- ,
Slik beregner du periodebasert overtid i Tidsbanken
Overtid i Tidsbanken kan regnes ut over en bestemt periode som f.eks uke, måned eller turnusperiode. Når du da skal beregne denne overtiden gjøres det i ukesluttkontrollen.
- ,
Legge til ny arbeidstype i ansattgruppe
Etter du har opprettet en ny arbeidstype må du legge den inn i en eller flere ansattgrupper slik at den blir tilgjengelig for bruk.
- ,
Avviksbehandling
Avviksbehandlingen er enkel og oversiktlig i Tidsbanken
- ,
Kort om oppstart av Tidsbanken
I Tidsbanken kan du enkelt planlegge, registrere og godkjenne timene til dine ansatte.
- ,
Navigering til arbeidstypetildelingen
Arbeidstypetildeling er i Tidsbanken bindeleddet mellom arbeidstyper, arbeidstidsparametere, tilleggsgrupper og lønnsarter.
- ,
Integrasjon med Power BI Desktop
Hva er Power BI og hvordan kan du konfigurere dette?
- ,
Aktiviteter (Liste, Kalender og Kanban)
Denne artikkelen forklarer hvordan dere kan bruke Aktiviteter (Liste, Kalender og Kanban) til å få oversikt over bedriftens prosesser og aktiviteter
- ,
Halve feriedager - oppsett
For å benytte halve feriedager må det legges inn på ansattkortet, opprettes ny arbeidstype og lønnsart.
- ,
Konfigurasjon av avviksmodulen
Her får du en beskrivelse på hvordan du setter opp avviksmodulen
- ,
Rapporter i Tidsbanken
Dette er en oversikt over rapportene som er tilgjengelig i Tidsbanken.
- ,
Statistikk over ansatte
I ansattlisten kan du få oversikt over kjønn- og aldersfordeling, samt turnover i bedriften din
- ,
Import av lønnsgrunnlag - PowerOffice Go

- ,
Redigere en lønnsart
I kartoteket kan du enkelt endre bl.a. navn og nummer på lønnsartene
- ,
Aktiverer / deaktiver geolokalisering
Når Geolokalisering er aktivert kan du se hvor i landet stemplinger skjer
- ,
Avviksoversikt
Her vil du få presentert tre forskjellige lister som gir deg full oversikt over ordinære avvik, gjentakende avvik og avvik hvor det skal gjennomføres tiltak.
- ,
Hva er OPAT?
OPAT er er måltall i Tidsbanken som kan brukes for å se hvor mye man i snitt har i omsetning pr arbeidstime som arbeides
- ,
Budsjetter timer på prosjekter
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan lage timebudsjett på prosjekter
- ,
Registrering av budsjettert og virkelig omsetning og lønnsko
Omsetning og budsjettere lønnskostnader i lønnskostnadsrapporten
- ,
Slik oppdaterer du lokallageret

- ,
Slik fungerer rapporten Ferie og tidskonto
Med denne rapporten får du en oversikt over forbrukte feriedager, eller bevegelser på Tidskontoen i en gitt periode
- ,
Slik fungerer rapporten sum per valg
I Tidsbanken har vi flere fleksible rapporter hvor man kan tilpasse og filtrere rapporten ut i fra hva man har behov for å hente ut rapport på.
- ,
Automatisk utlogging på fellesenheter
Logg inn korrekt på din private enhet
- ,
Slik fungerer overtid etter snitt av turnus

- ,
Opprett og redigere en aktivitet
Denne artikkelen forklarer funksjonen til en aktivitet, samt hvordan du kan opprette og redigere aktiviteter i Prosjektmodulen
- ,
Hva er en aktivitet?
Å føre timer mot aktiviteter gir deg full kontroll over tid og kostnader på arbeidsprosessene til deg og dine ansatte
- ,
Legg til registrering av avvik hos dine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere avvik
- ,
Gi rett tilgang til kvalitetsmanualen
For at ansatte skal kunne lese dokumenter i Kvalitetsmanualen, må de få lesetilgang. Det er mulig å gi lesetilgang til hele kvalitetsmanualen, samt gi utvalgte ansatte og avdelinger avgrenset tilgang til spesifikke dokumenter.
- ,
Forskjell på overtid og overtidstillegg
I denne artikkelen går vi gjennom forskjellen på ren overtid og overtidstillegg
- ,
Utskrift fra Tidsbanken
Her kan du lese om hvordan du kan få ut PDF-fil av lister og rapporter i Tidsbanken
- ,
Feilmeldinger ved import av lønn til Visma Lønn
Får du feilmelding ved import av lønnsgrunnlag i Visma Lønn?
- ,
Bytt til månedsvisning i Timelisten
Dersom du ønsker å skifte visningsperiode i Timelisten gjøres dette enkelt og greit ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
- ,
Fraværseksport (API) - Huldt & Lillevik Oppfølging
Automatisk integrasjon mellom Tidsbanken og Huldt & Lillevik Oppfølging
- ,
Rapportering på timer i forbindelse med permittering
Bekreftelse på arbeidsforhold og permittering (NAV 04-08.04)
- ,
Fyll ut dag via Timelisten
Dersom en ansatt ikke har registrert tid en hel arbeidsdag, er det mulig å "fylle ut dagen" i Timelisten.
- ,
Aktivering av lyd ved stempling
La Tidsbanken signaliserer inn/ut stempling med lyd
- ,
IP - konfigurasjon og restriksjoner
Ved hjelp av IP-restriksjon kan du begrense hvor de ansatte kan stemple fra
- ,
Slik legger du inn en planlagt oppgave i Windows
Denne funksjonen brukes som oftest for å legge inn automatisk omstart / restart av datamaskinen hvert døgn, men kan også brukes til andre ting
- Rutiner,
Bytte firma ved innlogging
Hvordan bytte firma ved innlogging på Tidsbanken.net
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Tripletex
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Navigering til ansattgruppe

- ,
Finn beste alternativ
Brukes for å finne beste tilgjengelig ansatte i vaktlisten for en gitt dag
- ,
Hva er vaktliste?
I vaktlisten kan du både se og planlegge arbeidstiden til de ansatte
- ,
Hvordan definere avdeling i informasjonskapsel (cookie)
Du kan definere en enkelt stemplingsmaskin til å tilhøre en bestemt avdeling. Dette settes opp for å for eksempel påvirke hvilke avdeling stemplingen til den ansatte blir ført mot, eller for å påvirke hvilken avdeling enkelte rapporter viser.
- ,
Slik aktiverer du justering/avrunding av arbeidstid
Hvordan få renere klokkeslett i Timelistene
- ,
Utfyllende detaljer for en timelinje
Lurer du på virkelige tidspunkter for stempling eller hvem som kan ha redigert en timelinje? Det er mulig å finne ut av på hver enkelt timelinje.
- ,
Ferie i Tidsbanken

- ,
Slik oppretter du nye vakter
Når du skal opprette en ny vakt som du skal planlegge i vaktlisten - så trenger du å gjøre følgende
- ,
Spørsmål ved mertid
La den ansatte ta stilling til hva som skal gjøres med mertiden
- ,
Manuell timeregistrering
Kort innføring i hvordan manuell timeregistrering fungerer
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Uni Micro
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
10 Tips for å lykkes med prosjekter
En god prosjektkultur er viktig for din virksomhet
- ,
Endre antall feriedager til ansatt
For å endre antall feriedager til en ansatt må du inn via ansattkortet.
- ,
Last opp filer fra Dropbox til Kvalitetsmanualen
Gjør filer fra Dropbox tilgjengelig for lesing og nedlasting i Kvalitetsmanualen
- ,
Ansattrapport
Sett opp din egen rapport over ansatte, som du også kan eksportere til blant annet excel og word.
- ,
Restart av integrasjonsservice

- ,
Jeg opplever problem med localstorage i Safari
iOS, iPad, iPhone, mobil
- ,
Hva er hendelser?
Hendelser er korte notiser om det som skjer i deres system som vises på Dashboard
- ,
Slik oppretter du et dokument eller lenke i Kvalitetsmanuale
I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å opprette, samt redigere innholdet og egenskapene til dokumenter og lenker i Kvalitetsmanualen. Dette inkluderer innhold, publiseringsstatus, interne koblinger, dokumentansvarlig, lesebekreftelse, eksterne koblinger og vedlegg.
- ,
Eksport av timer til Xledger - PM10

- ,
Sjekklister
Tidsbanken har sjekklister utviklet for handel og servicenæringen.
- ,
Slik starter du fjernstyring
Fremgangsmåte for å starte en fjernstyring på din PC, som kan brukes av Tidsbanken Support
- ,
Å opprette eller redigere en avdeling
I noen tilfeller ønsker man å legge til en ekstra avdeling eller redigere på en eksisterende avdeling
- ,
Legg til vaktliste for ansatte
Ansatte kan få tilgang til en vaktliste/ukeliste på hjem-menyen sin som viser hvilken ansatte som er på jobb hvilke dager.
- ,
Skjema i Kvalitetsmanualen
Ved benyttelse av Google Docs kan du få skjemaer for måling og kartlegging inn i Kvalitetsmanualen
- ,
Legg inn inngående balanse på tidskonto
Du kan enkelt overføre plusstid & fleksitid en ansatt har med seg til Tidsbanken fra et tidligere tidsregistreringssystem.
- ,
Tidsbanken Stemplingsur - Slik fungerer det i praksis

- ,
Slik registrerer en leder kort på en ansatt
Denne artikkelen viser deg hvordan du som leder kan registrere flere kort på en ansatt.
- ,
Opprette en ny lønnsart
I noen tilfeller er det ikke nok lønnsarter i Tidsbanken, og da må man opprette en ny en.
- ,
Endre hvilken avdeling ansatt tilhører
Endre hvilken avdeling den ansatte hører til.
- ,
Ferie og nytt år

- ,
Hvorfor blir enkelte linjer automatisk godkjent?
Som standard godkjennes timelinjer innenfor planlagt vakt
- ,
Slik oppretter du struktur med bok, hovedemne og delemne
I denne artikkelen finner du en oversikt over hvordan du oppretter en struktur i kvalitetsmanualen. Strukturen i kvalitets-
manualen deles i tre nivå: bøker, hovedemner og delemner.

- ,
Slik bruker du budsjettverktøyet i Tidsbanken
Registrer budsjettene i dag og få et aktivt forhold til budsjett, omsetning, opat og lønnskostnadsprosent
- ,
Statistikk over avvik
Her får du en innføring i hva statistikken forteller oss
- ,
Hva er en arbeidstype?
En arbeidstype er et begrep som den ansatte stempler inn på, og som tiden registreres mot. Arbeidstypen er videre knyttet opp mot andre variabler i systemet.
- ,
Bruk, opprett og rediger varer
Denne artikkelen forklarer hvordan varer brukes i Tidsbanken, samt hvordan du kan opprette og redigere en vare
- ,
Slik bruker de ansatte kvalitetsmanualen
Denne artikkelen forklarer hvordan du som ansatte kan bruke Kvalitetsmanualen. I Kvalitetsmanualen har du enkel tilgang til rutiner og viktige dokumenter via telefon eller PC.
- ,
Slik navigerer du deg til ansattkortet
I ansattkortet gjør du endringer på en ansatt sin personalia, stilling m.m.
- ,
Hva er arbeidstypetildeling?
Benyttes når en skal sette opp rammene for en ansattegruppe.
- ,
Ferieramme
Ferieramme er standard antall feriedager en ansatt har.
- ,
Prosjektlisten
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan bruke og tilpasse Prosjektlisten i Prosjektmodulen
- ,
Turnus for hele ansattgruppen
Ved overgang til sommer- eller vintertid kan du benytte funksjonen for å opprette turnus / arbeidstid for en hel ansattgruppe av gangen.
- ,
Endre ansattgruppe til ansatt
Ansattgruppen til den ansatte definerer alt innenfor stempling, mertid, tilgang, arbeidstyper, pauser osv.
- ,
Fakturerbare timer
Denne artikkelen forklarer hvordan du gjør en timelinje fakturerbar
- ,
Import av prosjekter og prosjektlinjer
Fremgangsmåte for hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer til Tidsbanken
- ,
Slik legger du inn firmalogo
Legg inn egen firmalogo for sette et personlig preg i Tidsbankens grensesnitt og rapporter.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Mamut
For å importere lønnsgrunnlag i Mamut må det installeres et lite program.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik fungerer gjestebokens innstillinger
Oversikt over de forskjellige alternativene på gjestebokens innstillinger.
- ,
Slik kan man eksportere fravær til andre systemer
Hvis man kjører statistikk på fravær andre steder enn i Tidsbanken, kan fravær eksporteres til flere system.
- ,
Sett opp stempleskript til prosjektstempling
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp stempleskript for stempling slik at de ansatte kan stemple på ønsket prosjekt, prosjektlinjer og aktivitet når du arbeider.
- ,
Kontroller om du har statisk eller dynamisk IP

- ,
Slik fungerer timepopup
For å redigere/godkjenne timelinjer uten å klikke deg inn i timelisten til den ansatte, kan man benytte seg av Timepopup
- ,
Utelat lønnsart fra lønnsbehandling
Gjør slik at timer registrert på denne lønnsarten ikke sendes med på en lønnsrapport
- ,
Slik bruker din bedrift Kvalitetsmanualen i Tidsbanken
Følgende artikkel gir en oversikt for hvordan din bedrift kan komme igang med Kvalitetsmanualen. Dette innebærer en fremgangsmåte for oppsett, samt hvordan kvalitetsmanualen kan brukes.
- ,
Ferie informasjon
Øke ditt kunnskapsnivå om ferie!
- ,
Slik legger man inn lønnsbudsjett
Budsjetterte lønnskostnader på ansatte
- ,
Hvordan opprette og redigere prosjektlinje?
Denne artikkelen forklarer funksjonen til en prosjektlinje og hvordan du kan opprette/redigere prosjektlinjer manuelt i Prosjektmodulen
- ,
Opprett arbeidstype og lønnsart for justering av Tidskonto
Dette er framgangsmåten for å opprette en Arbeidstype og en Lønnsart for å kunne justere Tidskontoen manuelt.
- ,
Slik kan avdeling hentes ved stempling
Når ansatte stempler inn kan Tidsbanken hente avdeling på forskjellige måter
- ,
Slik gir du en ansatt administrativ tilgang til prosjekter
Denne artikkelen forklarer hvordan du gir ansatte administrativ tilgang til prosjekter
- ,
Hva er Excel?
Regnearkprogram benyttes for å lage tabeller og filtrere data.
- Annet, Annet
Hva er overtid?
Overtid er arbeid utover avtalt arbeidstid.
- ,
Hva er identifikator og hvordan brukes det?
Identifikator kan brukes til å identifisere en ansatt i et eksternt system
- ,
Aktivere automatisk stempling
Guide til aktivering av automatisk stempling
- ,
Besøksregistrering - Hvordan bruke Tidsbankens Gjestebok?
Her presenteres Tidsbankens Gjestebok i sin enkleste form. Det er imidlertid mulig å tilpasse denne etter behov.
- ,
Hvordan slette vakter i vaktlisten

- ,
Diverse rundt oppsett av tillegg
Denne artikkelen tar opp hva et tillegg er, hvordan man oppretter tillegg, ulike typer tillegg og hvordan man knytter tillegg sammen med ønskede arbeidstyper.
- ,
Avgrense på avdeling ved overføring av lønnsgrunnlag
I enkelte tilfeller er det behov for å avgrense på hovedavdeling eller underavdeling ved lønnskjøring. Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom du har flere selskaper under samme kundeforhold i Tidsbanken og du skal kjøre lønn for disse selskapene separat.
- ,
Slik velger du avdeling i vaktlisten
Vaktlisten i Tidsbanken kan tilpasses slik at du kan planlegge ut i fra dine behov
- ,
Slik endrer du rettigheter/tilgangen til en ansatt
Hvordan gi en ansatt tilgang som administrator eller avdelingsleder i Tidsbanken.
- ,
Aktivere bruk av kortleser i Tidsbanken Stemplingsur
Guide for aktivering av kortlesere til stemplingsur
- ,
Notat på vakter i vaktlisten
Noen ganger kan det være nyttig å legge inn et notat på en planlagt vakt
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Hogia Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Registrer varer på et prosjekt
Denne artikkelen forklarer hvordan du registrer varer på et prosjekt. Dette kan gjøres ved hjelp av vareplukkeren eller ved å registrere varer i prosjektet
- ,
Personalliste i Tidsbanken
I henhold til Bokføringslovens § 3a
- ,
Send link til side
Send lenke til ansattes mobil og/eller PC
- ,
Slik viser man pauser på ansatte i timelisten
Dersom man har behov for å se om det har vært pausetrekk på en timelinje og eventuelt varighet på pausen, kan man hente denne frem i timelisten.
- ,
Slik fungerer den gamle fraværsrapporten
Fraværsrapporteringen i Tidsbanken vil gi detaljert informasjon om fravær i bedriften.
- ,
Slik endrer du planlagte pausetidspunkt i vaktlisten
Dersom en ansatt av en bestemt grunn ikke skal ha normal pausetid kan man overstyre automatiske pauser direkte på vakt.
- ,
Mannskapslister
Her har vi samlet informasjon om hvordan bruke Mannskapslisten i Tidsbanken.
- ,
Slik kan du importere budsjett fra Excel, pr år
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan importere budsjettert omsetning og lønnskostnader fra Excel pr år.
- ,
Ikke gå glipp av tiltakspenger!

- ,
Systemkalender
Systemkalender inneholder innstillinger og status for år, uker og dager i systemet
- ,
Avdelinger i Tidsbanken
Avdelinger i Tidsbanken er en oppdeling av bedriften
- ,
Gi en ansatt administrativ tilgang til kvalitetsmanualen
Ansatte kan få mulighet for å redigere og tilføye innhold i kvalitetsmanualen uten administrator-rettigheter
- ,
Slik endrer du innstillinger for pause-trekk
Klokkeslett/varighet for pause/lunsjtrekk på en arbeidstype kan endres i et arbeidstidsparameter
- ,
Vise tilpassede perioder i vaktlisten
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan vise større perioder i vaktlisten
- ,
Skal du bytte server, og må flytte integrasjonen?

- ,
Endre prosjekt i Timelisten
Her er fremgangsmåte for å endre prosjekt på en timelinje.
- ,
Tidskonto, plusstid 1 og plusstid 2
Her forklares forskjellen på Plusstid 1 og Plusstid 2
- ,
Oppsett FAQ
Her finner du svar på vanlige spørsmål i forbindelse med endringer i oppsett i Tidsbanken.
- ,
Dagens melding
Dagens melding gir deg muligheten til å informere ansatte om nyheter eller andre eventer på innloggingsskjerm eller på den ansattes profil.
- ,
Gi ansatte tilgang til personallisten.
Som administrator har man tilgang til personallisten i Tidsbanken. Men ettersom man ikke alltid er til stede, kan man også gjøre denne tilgjengelig på hjem-menyen til andre ansatte slik at de kan fremvise denne ved kontroll fra skatteetaten.
- ,
Hva er en vare?
Ett produkt som knyttes opp mot prosjekter/aktiviteter.
- Annet, Varer
Gi tilgang til TeamViewer på macOs

- ,
Værmelding i vaktlisten
Tidsbankens vaktliste gir deg mulighet til å planlegge etter været
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og andre systemer
Integrasjonsmuligheter fra andre systemer til Tidsbanken
- ,
Avdeling FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med avdelinger
- ,
Utfør en tvunget relasting av en nettside
Alle nettlesere har en funksjon for å utføre en såkalt tvunget relasting (hard refresh) som gjør slik at en gitt nettside blir lastet inn og overskriver en lokallagret versjon av siden.
- ,
Utelat ansatt fra lønnsbehandling
På denne måten kan du enkelt overstyre at en ansatt sine timer ikke skal dukke opp i lønnsbehandlingen. For eks. ved innleid personale som ikke skal få sin lønn av selskapet.
- ,
Byggekortleser - Stempleboks
En byggekortleser kan bli plassert hvor som helst i verden for å fange tid på dine prosjekter, eller få en oversikt over hvem som er på byggeplassen din.
- ,
Opprette nytt, eller endre et arbeidstidsparameter
Noen ganger kan det være nødvendig og opprette nye arbeidstider eller endre på tidspunktene som allerede ligger inne.
- ,
Oversikt over lønnsarter i timelisten
Hvordan få fram alle lønnsarter i timelisten!
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Maritech Wise Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Oppdater personalinformasjon
Slik kan de ansatte selv oppdatere personalia, endre PIN-kode og legge inn kort.
- ,
Slik fungerer stemple til pause for den ansatte
I Tidsbanken kan man aktivere funksjonalitet for å stemple til pause, slik at den ansatte da har en egen stempleknapp for å stemple seg til/fra pause. Dersom stemple til pause er aktivert, vil dette oppleves slik for den ansatte.
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 2 dag - mot minustid
Slik fungerer tidskonto for timelønnede ansatte. Vi har to ulike måter å løse dette på.
- ,
Legg inn eller rediger helligdager i systemkalenderen
Slik legger du inn eller redigerer helligdager i systemkalenderen deres
- ,
Kjørebok i Tidsbanken
Med Tidsbanken kjørebok får din bedrift en rimelig kvalitetsløsning som er enkel i bruk og samtidig inneholder fleksibilitet nok til å dekke alle dine behov.
- ,
Deaktivere automatisk godkjenning

- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du et Byggekort (HMS-Kort)
Byggekort (HMS-Kort) kan benyttes til stempling og timeregistrering med berøringsfri kortleser, eller med Tidsbanken byggekortleser
- ,
Import av lønnsgrunnlag - DI
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Oversikt over timesaldo
Tidskontoen akkumuleres automatisk etter hver eneste dag, eller etter hver uke. Det er flere måter å få oversikt over hvor mange timer man har tilgode.
- ,
Slik gir du ansatte tilgang til å sende sms fra Tidsbanken
Som standard er det kun Administrator-brukere som har tilgang til å sende sms fra Tidsbanken. Men en administrator kan også gi avdelingsledere eller andre ansatte tilgang til å sende sms ved å følge fremgangsmåten i denne artikkelen.
- ,
Slik setter man opp ressurstyper
Ressurstyper brukes for å definere forskjellige roller ansatte kan ha i bedriften
- ,
Slik aktiverer du gjesteboken
Det finnes forskjellige måter å aktivere Gjesteboken.
- ,
Separat godkjenning mellom Prosjektkontroll og Timelisten
Slik unngår du at en timelinje blir godkjent både i prosjektkontroll og timeliste samtidig
- ,
Oppdater forventet tid manuelt i timelisten
Forventet tid i timelisten kan i blant mangle hos ansatte, for eksempel etter at turnus er gått ut etter nytt år. Det vil skape problemer i timelisten ettersom at den ansatte vil få all arbeidet tid til tidskonto. Dette kan rettes opp i ved å oppdatere forventet tid i timelisten automatisk eller manuelt.
- ,
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del. 1

- Annet,
Stemplekart
Oversikt over hvor stemplinger med geolokalisering har blitt gjennomført.
- ,
Hvorfor finner jeg ikke ansatte i vaktlisten
Dersom du ikke finner ansatt i vaktlisten kan det være innstillingene, som er årsaken.
- ,
Hvordan knytte Tidsbanken mot deres Dropbox-konto
Dropbox kan brukes til å knytte dokumenter og filer til Tidsbanken. Dette kan eksempelvis være kontrakter, kursbevis og bilder.
- ,
Slik sørger du for riktig klokkeslett på din stempleskjerm
Som følge av sommertid/vintertid-endringer kan klokkeslettet på datamaskinene bli feil. Slik sørger du for at den endrer seg korrekt.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Business
Integrasjonsmuligheter fra Visma Business til Tidsbanken
- ,
Kom i gang med Tidsbanken
Du starter nå opp med bruk av Tidsbanken, et verktøy både ansatte og bedrifter setter stor pris på!
- ,
Skjul eller vis ansatte som har sluttet
Når ansatte slutter, kan ansattlisten fylles av ansatte som enten er inaktive, står som sluttet, eller begge deler.
- ,
Import av lønnsgrunnlag Visma Enterprise/HRM
Her viser vi fremgangsmåten når du skal importere en lønnsfil fra Tidsbanken til Visma Enterprise/HRM
- ,
Fakturagrunnlagsrapporten
Denne artikkelen forklarer hvordan fakturagrunnlagsrapporten fungerer
- ,
Slik aktiverer du stempling til pause
Kan være nyttig om ansatte har variabel pause, som de ønsker å definere selv.
- ,
Spørsmål om periodebasert overtid

- ,
Prisliste support og ekstrautstyr
Oversikt over priser og utstyr
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Mamut
Integrasjonsmuligheter fra Mamut til Tidsbanken
- ,
Hva er evakueringslisten?
Liste over alle innstemplede ansatte og gjester.
- ,
Stemple ut ansatt
Hvis en ansatt har glemt å stemple ut kan du som leder manuelt stemple ut den ansatte via ansattlisten.
- ,
Hvordan opprette/redigerer kunder?
Denne artikkel viser hvordan du kan opprette og redigere kundekort
- ,
Nullstille tidskonto
Slik nullstiller du saldo på tidskonto for alle ansatte
- ,
Import av Lønnsgrunnlag - Xledger
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Nettlønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Jeg har kort fra før av, hvilken kortleser skal jeg ha?

- ,
Firmaopplysninger
Opplysninger om firmaet, som blant annet organisasjonsnummer, kontonummer, arbeidsgiveravgift m.m.
- ,
Kontrollere tidskonto mot maksgrense
Slik kontrollerer du tidskonto mot maksgrense
- ,
Timer på prosjekt
Denne artikkelen forklarer timer på prosjekt
- ,
CRM Modul

- ,
Oppdater kostpris på fastlønnede ansatte
Få virkelig kostpris på fastlønnede ansatte
- ,
Opprett arbeidstype og lønnsart for utbetaling av timer fra
Dersom de ansatte har mulighet for å benytte Tidskonto, og de etterhvert får en saldo som ikke lar seg avspasere, kan det være ønskelig å utbetale timene. Denne artikkelen tar for seg hvordan man går frem for å utbetale timer fra Tidskontoen i Tidsbanken.
- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du besøkskort på besøkende
Dersom du har besøkende uten byggekort (HMS-Kort), må også disse registreres inn på anlegget. Denne artikkelen viser hvordan du går frem for å registrere den besøkende med et besøkskort.
- ,
Reisetid i Tidsbanken
Informasjon rundt regler og praksis ved reisetid
- ,
Rapporter på prosjekt
Denne artikkelen forklarer en rekke rapporter som kan tas ut på prosjekt. Dette inkluderer Timeliste, tilbud og ordrebekreftelse
- ,
Standard eksport av timer
Klargjøring av timer til eksport
- ,
Endre lønnsart i kjørebok
Lønnsartene som ligger i kjøreboken er feil
- ,
Oppsett av stempleskjerm (windows)
Punkter for konfigurasjon av Windows på en stempleskjerm
- ,
Slik endrer du arbeidstiden på en arbeidstype
Noen ganger kan det være behov for å endre arbeidstidsparameteret på en bestemt arbeidstype til et annet parameter enn det som det allerede er knyttet mot.
- ,
Byggekortleser - Administrere stemplebokser
Når man har flere byggekortlesere er man avhengig av å kunne administrere disse på en enkel måte.
- ,
Mannskapslister
Her finner du informasjon om hvordan mannskapslisten i Tidsbanken fungerer
- ,
Slik fungerer Fyll ut dagen funksjonen via Rutiner
Brukes i forbindelse med helligdager eller andre dager hvor man manuelt vil registrere tid på et utvalg ansatte på en gitt arbeidstype.
- ,
Geoplassering er sperret i nettleseren

- Kjørebok, Kjørebok
Definere hvilken nettleserdata som slettes
Denne artikkelen viser deg hvordan du i Google Chrome kan slette spesifikke informasjonskapsler.
- ,
Hvordan bruke kjøreboken

- ,
Spørsmål til Huldt & Lillevik Fraværsregistrering
Oversikt over spørsmål man gjerne har omkring eksport til H&L Fraværsregistrering
- ,
Mamut lønn - installasjon
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du installere Mamut Lønn
- ,
Slik aktiverer man utstempling ved ufullendt stempling
Dersom man har problemer med at de ansatte glemmer å stemple seg ut etter endt arbeidsdag, kan man aktivere
automatisk utstempling ved ufullendt stempling.

- ,
Hvordan definere overtidsreglene på et arbeidstidsparameter
I ansattgruppene kan du velge at overtid skal slå inn etter regler som defineres på de ulike arbeidstidsparameterene. På denne måten kan du ha ulike overtidsregler ut i fra hvilken vakt/skift den ansatte skal jobbe på.
- ,
Hvordan registrere identifikator på en ansatt
Identifikator brukes hvis lønnssystemet bruker annen identifikasjon på den ansatte enn det som ligger i Tidsbanken
- ,
Hvordan aktivere døgnskille?
Hvordan sette opp datoskille?
- ,
Oppheve eksport til lønn på timer som er markert som overfør
Dersom du har markert timelinjer som overført når du gjorde en lønnsberegning, og i etterkant skal kjøre perioden ut på nytt - må du oppheve lønnsperioden.
- ,
Hvordan se tilganger til ansatte
Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt kan se hvilke tilganger de ansatte har i ansattlisten
- ,
Import av ansatte til Tidsbanken
Med Tidsbankens importverktøy kan du enkelt importere ansatte fra en Excel-liste inn til Tidsbanken.
- ,
Slik avslutter du en aktivitet

- ,
Koblinger og rekkefølge på dokumenter i Kvalitetsmanualen
Det er flere muligheter for koblinger i Kvalitetsmanualen. Følgende artikkel forklarer Interne koblinger, Eksterne koblinger og Hyperlenke
- ,
Splitt arbeidstid
Arbeidstiden kan splittes i i flere linjer ved hjelp av funksjonen Splitt arbeidstid.
- ,
Hva er min IP?
IP brukes til å sette opp IP restriksjon, eller automatisk innlogging på Tidsbanken
- ,
GDPR - Generell informasjon
Generell informasjon om GDPR - EU`s nye personvernforordning som trer i kraft 1. juli 2018
- ,
Mellomlagre tidskonto-saldo
Denne funksjonen brukes til å "fryse" saldoen på en gitt dato
- ,
Slik kan ansatte enkelt legge inn omsetning
Menypunkt for å legge inn omsetning
- ,
Hent aktiviteter fra vare
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan hente standard prosjektlinje og aktiviteter fra varer.
- ,
Slik setter du opp tidskonto for timelønnede ansatte - Metod
Slik konfigureres tidskonto for timelønnede ansatte
- ,
1. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 1: Dere skal kunne planlegge ansatte, og legge inn arbeidstid, samt at ansatte skal begynne å registrere tid.
- ,
Tidsbanken er tilgjengelig på mange forskjellige språk
Slik bytter man språk i Tidsbanken
- ,
Slik kan ansatte bruke Tidsbanken fra ekstern lokasjon
Åpne opp tilgang til Tidsbanken uten at ansatte kan stemple inn/ut
- ,
Fjerne kort registrert på ansatt
Som administrator kan du enkelt slette kort på ansatte
- ,
Tidskontometodene i Tidsbanken
I Tidsbanken er det 4 forskjellige tidskontometoder.
- ,
Spørsmål ved mertid - Oppsett
Oppsett for mertidsvalg ved utstempling
- ,
Råd rundt Tidsbanken under Corona-krisen/covid-19
Alle opplever ekstraordinære tilfeller under Corona-krisen. Dette omfatter omsorgsdager, ekstraordinært fravær og permittering, arbeid fra hjemmekontor, pålagt overtid, deling av ny rutiner og mer. Her finner du råd til hvordan du kan bruke Tidsbanken for å holde kontroll over refusjoner fra NAV, lønnskostnader, rapportering og rutiner i din bedrift.
- ,
Fraværsoppfølging
Rapporten fraværsoppfølging er et verktøy for enkelt å følge opp ansatte som blir langtidssykemeldt i henhold til lovverket på området.
- ,
Slik installerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel
- ,
Slik registrerer du ansattdato på en ansatt
Registrering av datoen en medarbeider ble ansatt
- ,
Maksgrense på tidskonto

- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Global
Integrasjonsmuligheter fra Visma Global til Tidsbanken
- ,
Slik lagrer du en egendefinert rapport til senere bruk
Rapportene "Timeliste gruppert etter..." har man mulighet til å lagre slik at man enkelt kan benytte samme rapport flere ganger uten å måtte velge filtre/kolonner på nytt.
- ,
Opprett av prosjekttype / prosjektgruppe / prosjektstatus
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter prosjekttype / prosjektgruppe /prosjektstatus
- ,
Mer effektiv hverdag og selvhjulpne medarbeidere med Tidsban

- ,
Skjule avdeling / Vise avdelinger
Guide til hvordan man lukker/åpner en allerede opprettet avdeling i Tidsbanken.
- ,
Hva er en hovedavdeling?
Avdelinger deles gjerne opp i ett hieraki, hvor underavdelinger knyttes opp mot en hovedavdeling
- ,
Hva er en ansatt?
En ansatt er en bruker av Tidsbanken.
- Personal, Ansatte
Slik legger du inn salgspris på fakturerbare timer

- ,
Slik bruker administratorer lesebekreftelse i Kvalitetsmanua
Denne artikkelen forklarer hvordan ansatte med administrativ tilgang for Kvalitetsmanualen kan følge opp lesestatus og avvik på dokumenter
- ,
Utelate en lønnsart fra overtidsgrunnlag
Gjøres typisk på uproduktive timer som ikke skal være med i grunnlaget for overtid.
- ,
Sortere datoer etter måned i Excel
Sortering av for eksempel fødselsdager
- ,
Slik oppretter du en lønnsart for å kompensere for reisetid
Korrekte innstillinger for en lønnsart som skal benyttes for reisetid innenfor alminnelig arbeidstid
- ,
Hvordan komme igang med kjørebok
For deg som har kjøpt kjørebok og ønsker å komme igang
- ,
Hvordan opprette / endre et anlegg?
Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan opprette et nytt anlegg, eller gjøre endringer på et eksisterende anlegg.
- ,
Slik legger man inn ulike organisasjons-nummer på avdelinge
I forbindelse med kravet om å føre personallister, kan det noen ganger være behov for å legge inn ulike organisasjonsnummer på de forskjellige avdelingene man har. Dette kan være aktuelt dersom man har flere ulike firmaer/lokasjoner på samme kundeforhold.
- ,
Har dine ansatte vært syke i ferien?

- ,
Ny plassering av meny

- ,
Kvalitetssystem i Tidsbanken
Tidsbankens populære kvalitetssystem er med å levendegjøre kvalitetsarbeidet i bedriften. De ansatte kan lese viktige dokumenter når det måtte passe, og de kan få tilgang til bedriftens kvalitetssystem med viktige dokumenter og rutiner direkte på sin mobil. Du som leder bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvilke dokumenter, og du har god oversikt over hvem som har lest hva.
- ,
Hvordan slette eller endre et prosjekt
Ønsker du å endre eller slette et allerede opprettet prosjekt?
- ,
Dropbox FAQ
Samleside med artikler om Dropbox
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Duett
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Duett
- ,
Slik konfigurerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel må du konfigurere Mamut Prosjekt
- ,
Import av prosjekter - Cordel
Hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel til Tidsbanken
- ,
Slik bruker din bedrift Prosjektmodulen
Følgende artikkel gir en oversikt for hvordan din bedrift kan komme i gang med prosjektmodulen og hvordan den brukes daglig. Dette inkluderer opprettelse av prosjekt, budsjettering og fremdrift, godkjenning og kontroll, rapportering samt integrasjon med andre systemer.
- ,
Mamut lønn - konfigurasjon
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du konfigurere Mamut Lønn
- ,
Slik kan ansatte stemple på arbeidstype
Ansatte kan stemple inn og eller bytte til ulike arbeidstyper fra sin hjem-meny
- ,
Års- og kvartalsrapport i Tidsbanken
Forslag til årsrapporter/halvsårsrapporter man kan ta ut i Tidsbanken!
- ,
Legge programmer inn i oppstart
Guide til å legge program inn i oppstarten
- ,
Opprette sjekklister
Hvordan opprette sjekklister og dele de ut.
- ,
Slik tilordner du ressurstyper på ansatte
Ressurstype er et begrep på de ulike rollene som dine ansatte kan ha i bedriften.
- ,
Slik kan ansatte velge avdeling ved stempling
I noen bedrifter er det behov for at de ansatte selv ta stilling til hvilken avdeling timene skal føres mot. Dette kan f.eks være dersom det er en ansatt som jobber på flere ulike avdelinger i løpet av en dag.
- ,
Mamut lønn - slik overfører til Mamut
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du bruke Mamut Lønn
- ,
Gjør deg selv klar for å møte arbeidshverdagen frisk og uthv

- ,
Kjørebok på mobil
Slik får dine ansatte kjørebok fra sin mobil
- Kjørebok, Kjørebok
Slik overfører du til timeseddel med Mamut Prosjekt

- ,
Tilgang FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med tilganger blir besvart i følgende artikler.
- Personal, Tilgang
Installere magnetkortleser
Enkel veiledning for å installere magnetkortleser
- ,
Slik fjerner man Dropbox fra Tidsbanken
Har man koblet til feil konto eller ikke lenger ønsker å ha Dropbox i Tidsbanken kan man fjerne den på følgende måte
- ,
Feilmeldinger ved SMS utsendelse

- ,
Markere dager som arbeidsdager
Normalt er mandag til fredag markert som arbeidsdager, utenom bevegelige helligdager.
- ,
Redusert stilling
Dersom det er en ansatt som går inn i redusert stilling må du som leder legge til rette for dette i Tidsbanken.
- ,
Avviksbasert lønn
Ved bruk av avviksbasert lønn kan du beregne pluss og minustid for fastlønnede uten tidskonto
- ,
Excel vil ikke åpne filer fra Tidsbanken
Dersom du eksempelvis er inne på en aktivitet, og skal ta timelisten derfra over i Excel, kan du noen ganger møte en grå / tom skjerm. Dataene vises ikke i Excel fordi det i Excel er en innstilling som hindrer dette.
- ,
Slik bruker man elementer
Element 1 og element 2 er definerbare begreper som kan settes på ansatte, prosjekter og aktiviteter
- ,
Slik får du egendefinerte tekster på enkelte rapporter
Egendefinerte tekster, logoer, bilder osv er mulig å aktivere på enkelte rapporter.
- System, Annet
Endre passord for firmapålogging

- ,
SSB Rapportering RA-0182-1
Skjema for føring av egenmeldt sykefravær
- ,
Avviksliste
Denne listen gir deg oversikt over avvik
- ,
Slik sjekker du hvor ofte maskinen mister internettforbindel

- ,
Om egenmeldingsrapporten
I mange bedrifter er det liten oversikt over antall egenmeldingsdager som betales ut. Her tapes det mye penger. I denne artikkelen viser vi noen av de områdene du har gevinst ved å benytte Tidsbankens egenmeldingsrapport.
- ,
Opprette avdelinger og ansatte
Her kan du se en video som viser hvordan man legger inn avdelinger og ansatte.
- ,
Hva er lønnsbehandling?
Du kan enkelt overføre lønnsgrunnlaget direkte fra Tidsbanken til deres lønnssystem
- ,
Hvordan bruke lønnskostnadsrapporten?
Budsjeterte og virkelige lønnskostnader.
- Rutiner, Rapportering
Slik gir man ansatte tilgang utover det som er standard.

- ,
Eksport fra Tidsbanken til Visma Contracting
Eksport til Visma Contracting krever en tilleggsmodul i Contracting. Kontakt deres konsulent hos Visma for å få tilgang til det.
- ,
Menypunkt for dokumenter i kvalitetsmanualen
Gi de ansatte menypunkt for spesifikke dokumenter i Kvalitesmanualen.
- ,
Hvordan få Salg, Fastprisaktiviteter og fakturerbare timer i

- ,
Forskuttering av lønn
Rundt høytider og ved andre situasjoner kan det være at du i noen tilfeller må forskuttere lønnen. Denne artikkelen viser deg hvordan dette gjøres i Tidsbanken.
- ,
Har Mamut lønnsintegrasjon sluttet å virke etter oppdatering
Rutineforklaring i tilfelle lønnsintegrasjonen har sluttet å virke etter oppdatering
- System, Lønnsbehandling
Produktiv vs. uproduktiv
Noen rapporter grupperer Timelinjene/stemplingene ut i fra om disse er produktivt arbeid eller ikke. Dette kan være til nytte f.eks dersom man har en bonusordning i bedriften som baserer seg på kun de timene de ansatte har vært i produktivt arbeid.
- ,
Slik aktiverer du tilpasset stempleknapp
I noen bedrifter er det avtalefestet betalt fravær/permisjon når de ansatte er hos f.eks lege/tannlege. Dersom du ønsker at de ansatte skal ha muligheten til selv å registrere fraværet når de skal til f.eks lege/tannlege kan du aktivere en egen stempleknapp for dette på hjem-menyen til den/de ansatte.
- ,
Faner under prosjekt
Denne artikkelen forklarer fremgangsmåte for å aktivere flere faner under prosjekter
- ,
Flere vakter på en dag
Dersom ansatte enten har delt dagsverk, eller har ulike arbeidstyper en dag, kan det opprettes flere vakter samme dag
- ,
Eksport til Ad Opus
Tidsbanken kan eksportere timelinjer i et format som Ad opus kan lese.
- ,
Sesonglisenser
Kjøp lisenser for en valgfri periode til kun kr 149,- per lisens per måned
- ,
Slik setter du opp klipp tid på et arbeidstidsparameter.
I noen tilfeller kan det være behov for å klippe bort all tid en ansatt stempler før eller etter ett oppgitt klokkeslett. Dette kan f.eks være aktuelt dersom maskinene de ansatte jobber med ikke slås på før kl. 07:00.
- ,
Slik oppretter du et malprosjekt
Denne artikkelen forklarer hvordan malprosjekter brukes og hvordan de kan opprettes.
- ,
Slik oppretter du spesialtillegg på gitte datoer
Enkelte tillegg ønskes kun å gi på for eksempel 17. mai eller andre spesielle merkedager.
- ,
Fraværsoversikt: 1-3 dager og over 8 uker
Denne artikkelen tar for seg punktene "1-3 dager" og "over 8 uker" i Fraværsrapporten. For å kunne føre fravær mot "1-3 dager" og "over 8 uker" må man opprette egne arbeidstyper for dette.
- ,
Eksport av prosjekter - Cordel
Hvordan eksportere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel
- ,
Lønnskostnader og omsetning
Her kan du finne artikler og brukermanualer relatert til lønnskostnader og omsetning i Tidsbanken
- ,
Autonummerering
Hvordan aktivere autonummerering
- ,
Slik legger du inn bilder/filer fra Dropbox
Bilder/filer fra Dropbox kan brukes til for eksempel dokumentasjon eller profilbilder
- ,
Slik åpnes privatlesningsmodus i din nettleser
Privatvisningsmodus (inkognito) kan være nyttig hvis man skifter mellom hvilke Tidsbanken databaser man bruker.
- Annet, Annet
Endre innstillinger på oppslagstavlen

- ,
Hvor hentes arbeidstidsgrunnlaget fra
Under de ulike ansattgruppene kan du styre hvor de ansattes arbeidstid skal hentes fra, enten det er fra vaktlisten, turnus (herunder fast arbeidstid med like uker), eller fra arbeidstidsparameter.
- ,
Fylle ut sjekklistene
Hvordan de ansatte skal fylle ut sjekklistene.
- ,
Fremgangsmåte-oppsett for arbeidstid, lønnsarter og paramete
Slik setter man opp, og endrer man, arbeidstyper, arbeidstidsparameter og lønnsarter, samt sammenkobling av disse.
- System, Kartotek
Kolonnene i arbeidstypetildelingen
Forklaring på forkortelsene i arbeidstypetildelingen
- ,
Legge til kjørebok hos mine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere kjørebok
- ,
Slik legger man inn kostpris på lønnsarter
Dersom man opererer med tillegg for Ubekvem arbeidstid eller andre tillegg og man ønsker å beregne lønnskostnader I Tidsbanken, må man også legge inn en kostpris på lønnsarten(e) for tilleggene.
- ,
Slik fungerer Sentralbordassistenten
Har du behov for et oversiktsbilde som kan gi deg et overblikk av dine ansatte i sanntid? Da er sentralbordsassistenten et nyttig verktøy.
- ,
Slik lager du filtrering på kunder
Denne artikkelen viser hvordan du kan filtrere kunder etter Kundetype, Status, Kundebransje, Salgsvinkling og Markedsfase
- ,
Hvordan opprette / endre en kontaktperson?

- CRM, Kontakpersoner
Slik gjør man endringer på arbeidstypene
Enkelte ganger ønsker man å endre nummer eller navn på en arbeidsytpe
- ,
Forklaring av analysen: arbeidstid

- ,
Slik oppretter man ny ansattgruppe

- ,
Opprett ny ansattgruppe
En ansattgruppe angir blant annet mertidsregler. Dersom noen av de ansatte i bedriften skal ha nye regler i forhold til eksisterende ansattgrupper, oppretter man gjerne en ny ansattgruppe med de nye reglene.
- ,
Hva bør jeg tenke på når brukere i Tidsbanken slutter.
Nyttige tips når brukere i Tidsbanken settes som sluttet/inaktiv.
- ,
Riksavtale §3.1 Rapport til lønnsforhandlinger

- ,
Best praksis Omsorgsdager Corona
Nye regler for omsorgspenger er blitt vedtatt i stortinget og nå skal arbeidsgiver kun betale for de tre første dagene, deretter vil staten ta over regningen. Dette gjør at du som arbeidsgiver må dokumentere dette riktig for å være sikker på du ikke betaler for mye og går glipp av tiltakspenger.
- ,
Opprette prosesstype / prosess / aktivitetsgrupper / aktivit
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter kategorier/emneknagger som kan brukes på aktiviteter
- ,
Slik aktiverer du notat
Slik aktiverer du notat ved stempling
- ,
Slik viser man Forventet arbeidstid i Tidsbanken
Forventet arbeidstid kan blant annet benyttes til å beregne pluss/minus tid til tidskonto.
- ,
Slik aktiverer du tidskonto
Her kan du gå frem for å aktivere tidskonto-løsning i ditt oppsett. Det er flere typer tidskontoer og hver av de har ulike måter å beregne fleksitid
- ,
Eksport av timer - Cordel
Hvordan eksportere timer registrert i Tidsbanken til Cordel.
- ,
Kopiere vakter fra en uke til en annen
Kopiering av vakter fra en periode til en annen
- ,
Kundekartotek
Ved å registrere kunder i Tidsbanken, kan du knytte disse opp mot prosjekter, vare- og timelinjer.
- ,
Posteringskoder
Her er en oversikt over de forskjellige posteringskodene som dukker opp i timelisten og ukesluttkontrollen.
- ,
Slik kan du importere budsjett fra Excel, pr dato
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan importere budsjettert omsetning og lønnskostnader fra Excel pr dato.
- ,
Slik gir du ansatte tilgang til å redigere notat
Gi de ansatte tilgang til å selv kunne redigere notatene sine selv. Administrator kan redigere alle notat, og avdelingsleder kan redigere tildelt avdeling.
- ,
Finner ikke ansatt + langt kortnummer

- ,
Slik fungerer rapporten Stempleavvik
Med denne rapporten kan du enkelt få en oversikt over ulike avvik på stemplinger. F.eks ansatte som kommer for sent på jobb. Rapporten finner du i rapportmenyen din, under emne timelister.
- Rutiner, Rapportering
Slik fungerer rapporten Timer pr time i døgnet
Denne rapporten benyttes til å se både forbruk av timer, omsetning og lønnskostnader gjennom døgnet
- ,
Hvordan endre datoformat?
Endring av datoformat pr ansatt eller ansattgruppe
- ,
Mannskapslisten - Feilsøking
Hjelp med feilsøking i Mannskapslisten
- ,
Endre firmanavn i Tidsbanken

- ,
Hvordan utbetale timer fra tidskonto
Slik registrerer du utbetaling av oppsparte timer i timelisten
- ,
Rutinen: Enkel eksport av timer
Eksport til andre systemer som er filbaserte går ofte via enkel eksport av timer.
- ,
Slik tilbakestiller du din stempleskjerm
I blant kan det gå litt feil i Windows med enten installasjon av programvare eller oppdateringer. Slik starter du med blanke ark
- ,
Slik redigerer du notat

- ,
Anlegg FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med anlegg, mannskaps listen og stempleboks, besøkskort, gjestebok, gjestekort.
- Prosjekt, Anlegg
Opprett kundedokument på kunder
Brukes hvorpå man ønsker å registrere litt ekstra opplysninger om kundene i ett eget dokument.
- CRM, Kunder
Still inn søkemotoren i toppmenyen

- ,
Slik oppretter du arbeidstyper for permittering

- ,
Konvertering av lønnsarter
Konvertering av lønnsarter brukes når vi skal forbigå normaltid/mertid-regler for et bestemt klokkeslett og overkjøre til en konkret lønnsart.
- ,
Hvor finner jeg mannskapslisten?

- ,
Hovedmenyen blir Dashboard
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktet vårt for å gi deg den innsikten som du søker!
- ,
Koble aktivitet mot prosess

- ,
Slik får man frem en tilbudsoversikt
Få rask oversikt tilbudene dine
- ,
Legge inn aktiviteter på varer

- Prosjekt, Varer
Slik bruker du filter og kolonner i Kundelisten
Denne artikkelen viser hvordan du kan filtrere og tilpasse Kundelisten i CRM modulen
- ,
Slik ser du hvilken ansattgruppe dine ansatte ligger i
Enkel oversikt over ansattgruppen til de ansatte
- ,
Andre gjennomgang for Handelskunder
Gjennomgang nummer 2 i oppstartspakken
- ,
Evakuering av anlegg
Her finner du fremgangsmåten på hvordan evakuere et anlegg i Tidsbanken.
- ,
Lokasjon for nedlastede filer fra Tidsbanken
Dersom en har problemer med å finne igjen eksporterte filer fra Tidsbanken, kan det være lurt å endre målmappe på filene.
- Annet, Annet
Slik kan ansatte legge til filer på prosjekter
Når man ønsker at ansatte skal legge inn eksempelvis bilder fra prosjektet de arbeider på.
- ,
Filtrere prosjektlisten på Status
Dersom man ønsker å bare vise en type prosjekter, eller prosjekter med en bestemt status er det flere måter man kan gjøre dette på. I denne artikkelen vil du lese hvordan man oppretter ulike "Statuser", og hvordan dette benyttes ved filtrering av prosjektene.
- Prosjekt, Prosjekter
Importere til Visma Contracting

- ,
Legge inn ny fraser \ oppdatere fraser
En frase er en av de leksikalske enhetene som fungerer som en enhet i en setning, når man bytter språk fra Norsk Bokmål til ett annet språk.
- Annet, Annet
Hva er en kunde?
En person / bedrift som registreres i Tidsbanken for utfyllende informasjon.
- CRM, Kunder
Slik deler du vaktlistene med Tidsbanken
Med Tidsbanken er det enkelt å dele vaktlistene med dine ansatte.
- ,
Lyder ved inn- og utstempling.
Ved stempling via stempleskjerm eller nettbrett/maskin dedikert til stempling kan lyder ved inn- og utstempling kan være en grei indikasjon for den ansatte når man stempler.
- ,
Dette gjøres i Tidsbanken når du bytter lønnssystem
Når man bytter lønnssystem er det fort gjort å gå i fella og glemme en del ting som må gjøres for at man skal enkelt kunne overføre til lønn ved neste lønnsperiode.
- ,
Sette tidsbanken som startside
Oversikt over hvordan man oppretter startside i forskjellige nettlesere
- Annet, Annet
Slik avslutter du et prosjekt
Når prosjektet avsluttes vil også alle prosjektlinjer og aktiviteter bli satt som avsluttet.
- ,
Detaljert lønnskostnadsoversikt på en avdeling

- ,


- ,
Hvilken Tidskontometode bruker vi?
Dersom du er usikker på hvilken tidskontometode som er benyttet for de ansatte, kan du sjekke dette i de aktuelle ansattgruppene.
- ,
Mamut - sett opp lønnsart til å trekke lønn
Kort beskrivelse av hvordan Mamut lønnsarten settes opp for å trekke i lønn, i stedet for å gi lønn.
- ,
System
Vanlige spørsmål i forbindelse med system- endringer/navigering
- System, Kartotek
Visste du at det finnes en egen Tidsbanken Digital Bedriftsh
Her kan dine ansatte finne informasjon på 1,2,3, slik at du får selvhjulpne ansatte pluss de har tilgang til all informasjon uansett hvor de befinner seg.
- ,
Endre startsiden til en ansatt
For avdelingsledere eller administratorer som ikke ønsker å komme direkte til Dashboard ved innlogging.
- ,
Registrere tips
For å registrere tips i Tidsbanken må du legge til rette for manuell registrering for de ansatte.
- ,
Slik sletter man en egendefinert rapport
Noen ganger har man behov for å slette en/flere av de egendefinerte rapportene man har laget seg.
- ,
Integrasjon - Feilsøking
Hjelp med feilsøking av integrasjonsoppsett
- ,
SQL rapport
Beskrivelse av hvordan man lager SQL rapporter
- System, Annet
PMI - XML Eksport
Rapportering av produktiv og uproduktiv tid (timelønn og fastlønn) pr dato pr avdeling pr hovedavdeling til PMI
- Rutiner,
Import av lønnsgrunnlag - Mamut (Gammel versjon)
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken, importert via T-Link Lønn
- Rutiner, Lønnsbehandling
Autonummerering
Slik setter du opp autonummerering på prosjekter, kunder osv. i Tidsbanken
- ,
Anleggsoversikt
Her får du en oversikt over anleggene som er registrert.
- Annet, Anlegg
Slik fungerer rapporten Sammenligne år
Sammenlign timer, lønnskostnader, opat eller lønnskostnad i prosent av omsetning.
- Rutiner, Rapportering
Slik oppretter og registrer du ekstraordinært fravær

- ,
Overtid ifølge per valg

- ,
Prosjektliste
I denne listen får du en god oversikt over prosjektene dine.
- Prosjekt, Prosjekter
Mangler forbindelse til Mamut?
I blant kan det oppstå feil i konfigureringen av T-link integrasjon mot Mamut. Her er svar på vanlige problemstillinger
- ,
Hvordan la de ansatte selv endre på innstemplingstidspunktet
Mulighet for å endre på tidspunktet man stemplet seg inn på
- ,
Konfigurasjon av Tidsbanken
Dersom du lurer på hva som skal legges inn av informasjon i de ulike fanene på konfigurasjonsarket, finner du litt om dette i denne artikkelen.
- ,
Løpende aktiviteter
Aktiviteter som ikke skal avsluttes på et gitt tidspunkt kan opprettes uten slutt-tidspunkt
- ,
Utelat lønnsart fra lønnskostnadsrapporten
Noen ganger kan det være at du må ta bort eller legge til lønnsarter i lønnskostnadsrapporten. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
- ,
Videreføre aktivitet
Man kan lage en kopi av en aktivitet, for å bevare historikken.
- ,
Statusliste i påloggingsbildet
Se statuslisten uten å være pålogget
- System, Annet
2. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 2: Du skal kunne kontrollere stemplet tid, og utføre ukesluttkontroll.
- ,


- ,
Sende lønnsgrunnlag til regnskapsfører
Denne artikkelen går inn på stegene du gjennomfører for å ta ut lønnsgrunnlag fra Tidsbanken for å sende det videre til regnskapsfører.
- ,
Slik fungerer søkemenyen
For å komme hurtigere til en ønsket side kan man ofte ta snarveien via søkemenyen
- ,
3. gjennomgang for Mini-kunde
Mål med gjennomgang 3: Dere skal være godt i gang med stempling/registrering av tid.
- ,
Budsjettering av prosjekt
Bruk aktiviteter til å sette opp budsjetter for dine prosjekter
- ,
Slik legger du inn en salgspris på en lønnsart

- ,
Informasjon om A-ordningen
A-meldingen
- Annet, Annet
Integrasjon med Tidsbanken og OPEN One/KDR Gold
Integrasjonsmuligheter fra OPEN One/KDR Gold til Tidsbanken
- ,
Plasser evakueringslisten i Tidsbanken fremst på stempleskje
Ved nødsituasjoner er det lurt å ha tilgjengelig en evakueringsliste slik at man raskt kan få en oversikt over hvem som er på jobb og dermed må evakueres.
- ,
Opprett Varetype og Varekategori
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter Varetyper og Varekategorer
- ,
Slik ser du hvilke ansatte som ligger i en gitt avdeling
Enkel oversikt over hvilke avdelinger de ulike ansatte ligger i
- ,
Få med farger på rapporter
Mange ønsker farger på rapporter, og farger ligger som oftest i bakgrunnen, derfor må dette settes opp i nettleseren ved utskrift.
- Rutiner, Rapportering
Funksjoner for kopiering i prosjektmodulen
Slik aktiverer du fanen "Funksjoner" i Tidsbanken
- ,
Finner du ikke vaktene som du har rullet ut?
Sjekk de vanligste årsakene for at vaktene ikke dukker opp
- ,
Endre T-link passord

- Annet, Annet
Veggfeste på stemplemaskin
Slik monterer du veggfeste på en ASUS stemplemaskin.
- ,
Egen fakturakunde på prosjektlinje

- ,
Slik finner du identifikator på nye ansatte i Mamut
Veiledning for å finne den skjulte IDen ansatte har i Mamut
- ,
Overtid i forbindelse med Corona
Må deres bedrift pålegge overtid på grunn av Coronaviruset? Tidsbanken beregner overtid automatisk slik at dere kan bruke tiden deres på det som teller!
- ,
Oversikt over sjekklistene
Hva forteller oversikten?
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Navision
Integrasjonsmuligheter fra Navision til Tidsbanken
- ,
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del 2

- ,
Tilgangstatus på artikler i kvalitetsmanualen
Gir deg raskt oversikt over hvem som har tilgang til ett gitt dokument i kvalitetsmanualen
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Problem med McAfee på stempleskjermen
Asus PC leveres ofte med McAfee antivirusprogramvare. Etter en prøveperiode får man gjerne tilbud om å kjøpe programvaren, og dette kan skape problemer. Det er ikke nødvendig med denne virusbeskytteren på stempleskjermen. I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å slette McAfee fra stemplemaskinen.
- ,
Avviksliste på stemplinger
Avviklisten viser eventuelle avvik mellom planlagt tid og faktisk registrert tid.
- Rutiner, Rapportering
Slik kontrollerer man om ett prosjekt er opprettet i Tidsban
Hvis man er usikker på om prosjektet ble opprettet kan man prøve å søke etter det
- Prosjekt, Prosjekter
Feilsøking ved import av lønn til Huldt & Lillevik
Her har vi samlet de vanligste spørsmålene som kan oppstå mellom Tidsbanken og Huldt & Lillevik
- ,
Mangler saldo på tidskonto
Denne artikkelen omhandler feilsøking når man opplever at saldo for tidskonto ikke lenger viser på hjem-menyen, der den er erstattet med en strek eller tekst.
- ,
Fungere ikke WiFi/trådløst nettverkskort på din stempleskjer

- ,
Slik endrer du farge på en vakt
Endring av farge på for eksempel vakt/arbeidstype
- ,
Import av varer
Denne artikkelen viser hvordan du kan importere varelister fra Excel (.csv format)
- ,
Vareplukkeren

- ,
Best praksis Ekstraordinært fravær Corona t.o.m sept 2021
Stortinget har nå vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars 2020 til 1. oktober 2021, og arbeidsgivere vil få refundert sykefraværsdag 4-16 fra NAV ved å søke om denne refusjonen.
- ,
Anbefalte innstillinger i timelisten for ansatte

- ,
Gi ansatte muligheten til å redigere aktivitetsdata
Normaltsett må man være administrator for å redigere aktivitetsdata, men en systeminnstilling kan endre dette.
- ,
Hvordan opprette aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch)
Ønsker man en enkel og grei måte å holde oversikt over sine avtaler eller gjøremål i løpet av uken kan man bruke listen Aktiviteter (touch). Det kreves Administrator tilgang for å kunne opprette og redigere aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch).
- Prosjekt, Aktiviteter
Hvordan opprette egen Stempleknapper for en bestemt arbeidst
Noen ganger kan det være behov for å opprette en egen stemple-knapp på hjem-menyen som stempler den ansatte inn på en forhåndsdefinert arbeidstype som f.eks. "Personalmøte"
- System,
Import av lønnsgrunnlag - Harmoni Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Vis avdelingstilhørighet for ansatte
Dersom man lurer på hvordan man kan se hvilke ansatte som hører til hvilken avdeling, er det to vanlige måter å gå frem på.
- ,
Legge til egne enheter på varer

- ,
Derfor er det viktig å splitte arbeidstiden nå

- ,
Kom i gang med hjemmekontor
-Vi hjelper deg!
- ,
Permittering
Ved å registrere permittering i Tidsbanken unngår du å utbetale for mye lønnskostnader i en allerede sårbar periode. Vår beste praksis er å opprette dedikerte arbeidstyper for permittering i arbeidsgiverperioden og for permisjonen uten lønn slik at du skiller mellom det du skal utbetale og det NAV utbetaler. Med egne arbeidstyper er det enkelt å rapportere, og se at permitteringene du gjør har effekten du ønsker. Med dedikerte arbeidstyper for permittering er det enkelt å få registrert permittering korrekt i timelisten, enten det er for en ansatt eller flere.
- ,
Slå av sletting av infokapsler ved lukking av Internet Explo
Forhindre å måtte logge på flere ganger samme dag
- ,
Øke antall poster i søkelister

- System, Annet
Eksport av timer til Xledger - PR02

- ,
Hvordan få med sats for timelønn i lønnseksporten
Dersom du ønsker å få med sats for timelønn på de ansatte i lønnsbehandlingen så kan du aktivere dette i Tidsbanken.
- ,
Karantene
Flere arbeidsgivere opplever at ansatte må ut i karantene grunnet korona-utbruddet. Nye regler fra regjeringen gjør at for eksempel alle som returnerer fra utlandet må rett i karantene i 14 dager. Hvilke rettigheter har arbeidstaker når de settes i karantene, og hva må du som arbeidsgiver betale?
- ,
Ikke gå glipp av tiltakpenger - Selvstendig næringsdrivende

- ,
Administrere personlige lenker
Dersom du opplever problemer med innlogging via personlig lenke kan det hjelpe å lage en ny. Her kan du også
- ,
Hvordan koble gjestebok mot anlegg
Denne artikkelen viser deg hvordan du kan koble gjesteboken mot spesifikke anlegg.
- ,
Lyd ved stempling fungerer ikke
Tips til feilsøking når lyd ved stempling ikke virker
- ,
Disponering av ansatte under koronautbruddet
COVID-19 koronaviruset har medført store endringer i samfunnet og næringslivet. Noen permitterer, mens andre har mer jobb enn noensinne. De fleste påvirkes av sykefravær og karantenetid, og stort frafall av arbeidstakere grunnet sykdom/karantene vil kunne medføre økt arbeidspress på gjenværende arbeidstakere.
- ,
Utbetale ferie som lønn
Her får du en forklaring på hvordan du registrerer utbetaling av ferie i timelisten
- ,
Permittering i påsken? Dette trenger du å vite:

- ,
Lagre din personlige lenke som bokmerke
Lag bokmerke til en bestemt side i Tidsbanken, slik at du slipper ansattnummer og PIN-kode ved pålogging
- ,
Bruk kvalitetssystemet til å dokumentere og dele nye rutiner
Har din bedrift innført nye rutiner som følge av Corona-viruset? Sørg for at de ansatte holder seg oppdatert ved hjelp av Tidsbankens Kvalitetssystem.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Visma Payroll Fil
Fremgangsmåte for import av lønn i Payroll med filformatet etter du har eksport en fil fra Tidsbanken
- ,
Bruk Tidsbanken fra hjemmekontoret
Har du ansatte som må jobbe fra hjemmekontor? I Tidsbanken kan du sørge for struktur og orden i arbeidsdagen selv om de ansatte jobber fra hjemmekontor.
- ,
Riktige bokmerker?
Sørg for at du bokmerkene dine er riktig slik at det enkelt kan logge deg inn i Tidsbanken
- ,
Endringer ved flytting til ny plattform
Ved overgang til Tidsbankens skybaserte plattform vil det forekomme endringer i funksjonalitet og utseende. Dette er de viktigste endringene
- ,
Slik finner du din kundeID
Hvis du har behov for å finne din kundeID (det samme som din firma-ID, så finner du den på denne måten
- ,
Krisepakker: Dette er hva du må være klar over

- ,
Vis saldoer i ansattlisten
Du kan enkelt få oversikt over både ferie og tidskonto-saldoer i ansattlisten for kjapp overblikk over tingenes tilstand for dine ansatte
- ,
Slik kan gjester registrere seg inn med QR-kode
QR-kode er en enkel metode for å tilrettelegge for at hvem som helst kan registrere seg som gjest med sin egen mobile enhet
- ,
Slik aktiverer du skjermtastatur inni Tidsbanken
Når du skal legge inn notat ved utstempling eller manuell stempling/registrering så må tasturet på skjermen å være aktivert
- ,
Bursdager og jubileer i Tidsbanken
Denne artikkelen viser hvordan du får varsel om bursdager og jubileer og hvordan hente ut rapport med oversikt.
- ,
Ny vaktliste
Vi jobber med å lage en ny vaktliste og nå kan dere få ta den i bruk! Den nye vaktlisten kan nå i første versjon brukes til oversikt og planlegging av ansatte. Den vil også erstatte ukelisten som mange ansatte bruker for å se vaktlisten. Dette vil gi bedre oversikt for ansatte som ønsker å se hvem de skal jobbe med på en dag eller en uke.
- ,
Slik finner du feriesaldo
Feriesaldo kan du finne på hjem, i ansattlisten og i flere rapporter
- ,
Viktig informasjon om pålogging på Microsoft Azure
Har dere nylig kommet over på den nye plattformen vår på Microsoft Azure og har problem med pålogging?
- ,
Avrunding av fakturatimer

- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma.NET Payroll

- ,
Slik oppdaterer du lønn/sats på registrerte timer
Vedlikeholdsfunksjon for å manuelt hente inn timelønn/kostpris på registrerte timer for en valgt datoperiode
- ,
Slik tar du ut rapport for å få oversikt over tidskonto beve
Denne rapporten er nyttig for å se bevegelser på tidskontoen over en ønsket periode
- ,
Automatisk utstempling fra anlegg
Slik kan du automatisk stemple ut gjester og arbeidere fra anlegg i mannskapslisten
- ,
For sen ute med overføring av ferie?
Feriedager kan fint justeres manuelt selv uten rutinen for ferieoverføring
- ,
Opprette arbeidstype og lønnsart for utbetaling av ferie
Dersom ansatte har feriedager til gode og skal ha disse utbetalt, f.eks. ved overgang til nytt år, trenger du en egen arbeidstype og lønnsart for dette.
- ,
Definer kjønn på ansatte
Kjønn brukes til korrekt rapportering til SSB
- ,
Sjekk hvor mange tilgjengelige lisenser du har
Denne oversikten viser deg så mange lisenser du har i bruk ut av totalt
- ,
Tidspunkt for vakttorg-vakter

- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma.NET Financials

- ,
Slik kopierer du data til Excel
Fremgangsmåte for å eksportere informasjon som for eksempel ferie- og tidskonto rapporten til Excel
- ,
Summeres ikke planlagte vakter i vaktlisten?
Summering i vaktlisten avhenger av avdelingsvelgeren, hvilke innstillinger du har aktivert i vaktlisten, og oppsettet på vaktene dine
- ,
Slik registrerer du permittering for flere ansatte

- ,
Import av lønnsgrunnlag - Visma Payroll API
Tidsbankens integrasjon mot Visma Payroll lar deg enkelt overføre lønnsgrunnlag automatisk uten bruk av filer eller punching
- ,
Slik kan du legge inn PDF fra Google Drive i kvalitetsmanual
PDF dokumenter fra Google Drive kan legges inn og vises i kvalitetsmanualen for alle ansatte
- ,
Sum per lønnsart
Med rapporten Sum pr lønnsart kan en få ut antall timer per lønnsart i ønsket periode
- ,
Årsverk
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan hente ut antall årsverk for deres bedrift
- ,
Send meldinger til alle ansatte enkelt og kjapt
Du kan veldig enkelt sende SMS og/eller epost til ansatte med Tidsbanken
- ,
Hvordan fungerer manuell stempling for ansatte?
Med å bruke manuell stempling kan du registrere arbeidstiden inn i etterkant, om sanntidsstempling ikke er en løsning dere bruker.
- ,
Hvordan oppdatere en innstempling?
Som leder kan du endre en innstempling for en ansatt du har ansvar for, slik at du får rettet eventuelle feilføringer før timen havner i Timelisten
- ,
Går timer rett til tidskonto?
Dersom du opplever at tidskonto øker like mye som antall timer stemplet en dag er det fordi forventet arbeidstid tid er 0 timer.
- ,
Logg på Tidsbanken fra kassesystem, nettbrett, PC eller likn
Hvis du ikke har stempleskjerm fra Tidsbanken, men skal koble deg opp via en annen enhet, som kassesystem, PC, nettbrett eller annen enhet, finner du fremgangsmåten her
- ,
Slik klargjør du for Visma.NET Payroll integrasjon.
For å kunne sette opp integrasjon med Payroll må du inn i Visma App store og angi riktige tilganger.
- ,
Best praksis Ekstraordinært fravær Corona f.o.m. des 2021
Stortinget har nå vedtatt at arbeidsgivere kun skal betale sykelønn for de fem første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 1. desember 2021 til 1. februar 2022, og arbeidsgivere vil få refundert sykefraværsdag 6-16 fra NAV ved å søke om denne refusjonen.
- ,
Fraværsoversikt 2
Her har du oversikt over sykefraværet i bedriften. Du kan velge å se fraværet på avdelingsnivå, hovedavdelingsnivå, eller ansattnivå.
- ,
Hvordan legge til video i Kvalitetsmanualen
Man kan enkelt legge til video i dokumenter i Kvalitetsmanualen . Her skal vi vise hvordan dette gjøres i praksis.
- ,
Slik oppretter og knytter du sammen hoved- og underavdelinge
Ofte er det behov for å opprette et hierarki i avdelingsstrukturen, da benytter man hoved- og underavdelinger.
- ,
Kom i gang med din stemplePC
Ved utsendelse av PCer, legger vi ved lenke til denne siden, som hjelper med hele prosessen fra utpakking til pålogging til Tidsbanken.
- ,
Får du feilmelding i Payroll? Slik ordner du det.
Her viser vi løsninger på ulike feil som kan oppstå ved import av transaksjonsfil i Visma.NET Payroll
- ,
Fullfør ansattimport når ansatte opprettes med API
Dersom ansatte opprettes i Tidsbanken med API må ferdigstilles for å kunne ta de i bruk.
- ,
Slik endrer du lønnsart på en arbeidstype
Denne artikkelen viser fremgangsmåte for å endre hvilken lønnsart som blir brukt, når du fører tid mot en gitt arbeidstype
- ,
Koble sjekkliste mot avvik og kvalitetsmanual

- ,
Slik kan du importere sats for timelønn
Import av sats er nyttig hvis du skal opprette eller legge inn timelønn for mange ansatte samtidig
- ,
Administrere flere firma i Tidsbanken
Administrerer du Tidsbanken for flere bedrifter med ulik firmapålogging? Denne artikkelen forklarer hvordan du enkelt kan bytte mellom de ulike firmaene.
- ,
Manuell registrering på stempleboks
Dersom de ansatte har midlertidige kort eller av andre grunner har et kortnummer, men ikke mulighet til å bruke stempleboksen, kan de bruke mobilen til å stemple seg inn via reg2.build.
- ,
Ikke tildelt i vaktlisten
Ikke tildelt i vaktlisten kan brukes til å planlegge vakter uten at de tildeles en ansatt
- ,
Hvordan ønske seg ferie i Tidsbanken
På denne måten kan du ønske deg ferie gjennom Tidsbanken
- ,
Hvordan fjerne skjermtastatur på stempleskjerm
Denne rutinen viser deg hvordan du får bort skjermtastaturet på stempleskjerm med Windows 10.
- ,
Definere hvilken nettleserdata som slettes i Edge
Denne artikkelen viser deg hvordan du i Edge kan slette spesifikke informasjonskapsler.
- ,
Hvordan godkjenne ferieønsker
Slik godkjenner du ferieønsker som er lagt inn i Tidsbanken.
- ,
Hvordan aktivere ferieønsker
For at ansatte skal kunne ønske seg feriedager må dette først aktiveres i systeminnstillingene.
- ,
Slik eksporterer du fravær til Visma Calendar
Tidsbankens fraværseksport kan brukes til å overføre fravær som er nødvendig for A-melding i Calender uten behov for å punche
- ,
Hvordan skrive ut vaktlisten.

- ,
Import av lønnsgrunnlag - 24SevenOffice
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til 24SevenOffice
- ,
Create a shortcut to Tidsbanken on your mobile (Iphone) 📱
Save your Tidsbanken link as an app on your phone so that you're always up to date!💻
- ,
Create a shortcut to Tidsbanken on your mobile (Android) 📱
Save your Tidsbanken link as an app on your phone so that you're always up to date!💻
- ,
Ferieplan
Ferieplanen brukes av de som ønsker en god oversikt over hvilke dager som kan ønskes ferie på, og hvor mange feriedager som må planlegges og avvikles i løpet av kalenderåret.
- ,

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00