1. Har Tidsbanken databehandleravtale?

Ja, Tidsbankens databehandlersavtale finner dere her.


2. Er personopplysninger i Tidsbanken sikret på en forsvarlig måte?

Alle personopplysninger lagres trygt hos våre underleverandørers datasentre. All overførsel av data fra disse datasentrene gjøres over krypterte linjer og er beskyttet bak Tidsbankens tilgangssystem. For å få tilgang til disse dataene kan man bruke flere former for innlogging. Eksempelvis ansattnummer og pin, key-innlogging og innlogging via nøkkelkort. Av sikkerhetsårsaker anbefaler vi alle kunder som bruker ansattnummer og pin å ha minst 4 tegn i pinkoden.


3. Hvor er data lokalisert? (Geografisk) – Og fra hvilke land har personell tilgang selv om dataene er i Norge/EU? 

Data er lokalisert i Nord Irland, hos Microsoft Azure. Ingen utenom EU har tilgang til data, vi har heller ikke underleverandører lokalisert utenfor EU/EØS.


4. Kan Tidsbanken slette data om Ansatte om ønskelig?

Ja, det kan vi. Etter ønske fra Kunde kan Tidsbanken slette den data som Kunde ønsker. Når brukere blir slettet i våre systemer, har vi rutiner på plass som forhindrer feil som fører til et uerstattelig tap av data. I mange tilfeller må kundene manuelt bekrefte sletting av kundedata, inkludert personopplysninger.


5. Sletter Tidsbanken automatisk data?

Nei, Tidsbanken har ikke anledning til å slette data fra kundens database uten at det foreligger et ønske fra kunde. Vi kommer aldri til å slette data uten spesifikt samtykke fra kunde. For å slette data må det sendes mail til support@tidsbanken.no


6. Hvordan ivaretas sletting ved opphør av avtale partene i mellom? 

Som standard tar Tidsbanken vare på kundens data i 3 måneder etter avtalens utløp, med mindre noe annet er avtalt med kunden. Om kunden ønsker all data slettet øyeblikkelig gjøres så klart dette.


7. Hvilke data lagres i Tidsbanken?

Databehandleravtalen inneholder en liste over all data som kan lagres i Tidsbanken. Hvilke data som faktisk lagres er opp til kunden.


8. Har Tidsbanken årlige sikkerhetsrevisjoner?

Ja, Tidsbanken utfører årlige sikkerhetsrevisjoner.


9. Har Tidsbanken rutiner og varsling ved sikkerhetsbrudd?

Ja, alle avvik der personer utenfor Tidsbanken eller hos databehandler får tilgang til data varsles til Kunde. Det er kundes ansvar å varsle dataansvarlig, men vi kan være behjelpelig med å utforme varslingen.


10. Har Tidsbankens ansatte taushetsplikt i forhold til persondata som blir behandlet?

Ja, alle ansatte hos Tidsbanken har taushetsplikt i forhold dataansvarligs data.


11. Bruker Tidsbanken cookies?

Tidsbanken bruker cookies til å styre innloggingen og samle logging til bruk i feilsøk.

Denne loggingen inneholder ikke persondata, og det er også anonyme data – det vil derfor ikke ha noe påvirkning på GDPR.


12. Sikrer Tidsbanken at behandlingen av data er lovlig?

Hva som er lovlig behandling av data varierer i stor grad fra bedrift til bedrift. Det er derfor ikke mulig for oss å sikre lovlig behandling generelt i systemet.

Men vi jobber tett med Advokatfirma Sands (https://www.sands.no/), som har kompetanse for å veilede din bedrift i lovlig behandling.


13. Når blir GDPR gyldig for Norge?

Forordningen begynte å gjelde i EU 25. Mai, og i Norge trådde den i kraft 20. juli.


14. Kan vi som kunder sende Tidsbanken vår egen "standard" databehandleravtale for signering av Tidsbanken?

Databehandleravtalen som gjøres tilgjengelig fra Tidsbanken vil tilfredsstille kravene i ny personopplysningslov og GDPR. Siden det er en nær sammenheng mellom tjenestene fra Tidsbanken, vilkårene som regulerer tjenestene og databehandleravtalen, er det viktig at det er disse vilkårene og databehandleravtalen som gjelder for tjenestene fra Tidsbanken.

Enkelte kunder har sendt oss sin standard databehandleravtaler som skal dekke tjenestene fra Tidsbanken, men siden disse avtalene er standardiserte, er de sjelden dekkende for tjenestene fra Tidsbanken og regulerer ikke behandlingen av personopplysninger som følge av tjenestene på en tilstrekkelig måte.

Tidsbanken ber derfor om at databehandleravtalen som kommer fra oss regulerer tjenestene fra Tidsbanken og behandling av personopplysninger som følge av disse, og at det ikke oversendes en annen databehandleravtale til Tidsbanken. Databehandleravtaler som blir mottatt av Tidsbanken som ikke er dekkende for Tidsbankens tjenester kan ikke bli inngått, og Tidsbankens databehandleravtale bør i stedet bli benyttet.


Har du ytterligere spørsmål om Tidsbanken og GDPR? Send oss en mail på gdpr@tidsbanken.no

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00