Arbeidstid i påsken


Mandag, tirsdag og onsdag før påske er vanlige arbeidsdager for de aller fleste. Etter arbeidsmiljølovens § 10-10 inntrer søn- og helgedagsarbeid først klokken 18:00 onsdag. 

Enkelte bedrifter opererer med redusert arbeidstid onsdag før påske, dette er da på bakgrunn av tariffavtale eller en intern avtale i bedriften.  

påskeaften inntrer søn- og helgedagsarbeid først klokken 15:00, jmf. arbeidsmiljølovens § 10-10.

Er man bundet av tariffavtale er påskeaften å anse som en ordinær lørdag. Er man bundet av Landsoverenskomsten, Virke - Handel og kontor er påskeaften å anse som en lønnet fridag. Hvis man trenger folk på arbeid er dette i henhold til lovverket å anse som en frivillig dag og ansatte må selv si seg villig til arbeide.


Bevegelige helligdager i påsken

Skjærtorsdag, langfredag, første og andre påskedag (søndag og mandag) er bevegelig helligdager i påsken. Det er ikke lovregulert betalingsplikt disse dagene, så hvorvidt ansatte får utbetalt lønn disse dagene avgjøres av de avtalene og/eller de retningslinjene som gjelder for bedriften og bedriftens ansatte. Dette gjelder for timelønnede, mens fastlønnede får betalt disse dagene. 

 

Registrering av fridager

Hvis man holder stengt i påsken ønsker man gjerne å få registrert tiden i Tidsbanken, enten på bakgrunn av at man skal utbetale lønn, eller av senere rapporteringsbehov.

En enkel måte å registrere fridager på er å benytte Serieregistrering. Denne funksjonaliteten kan nås fra Timelisten på hver enkelt ansatt, men hvis man skal registrere for flere ansatte i samme vending så anbefales det å benytte Serieregistreringen som finnes under Rutiner.

Klikk her for mer informasjon om Serieregistrering for flere ansatte.

 

Registrering av "halve" dager

Hvis man har avtale om halv arbeidsdag onsdag før påske, må man gjøre opp for den tiden hvor man gir ansatte fri slik at det ikke fører til trekk i lønn eller trekk på tidskonto. Hvilken arbeidstype man ønsker å benytte til denne typen registreringer avhenger litt av deres oppsett, men mange velger å benytte for eksempel Helligdag med lønn.

Registreringen av halve dager kan man enten gjøre manuelt i Timelisten for de ansatte det måtte være nødvendig å gjøre dette på, eller man kan benytte funksjoner tiltenkt til dette formålet. Slike funksjoner er Serieregistrering og Fyll ut dag.

 

Arbeid på røde dager

Dersom de ansatte skal arbeide på en helligdag i påsken benyttes en arbeidstype for arbeid på rød dag, eller tilgjengelig lønnsart som gir de ansatte overtid 100%.

Ta kontakt med support hvis dersom dere ønsker en dedikert arbeidstype for "Arbeid på rød dag" .


Ferie i påsken

Mange velger å bruke noen feriedager i forbindelse med påsken, det er da viktig å huske at røde dager ikke regnes som feriedager jmf. Ferielovens §5Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00