Vanlige tillegg legges gjerne opp til å gjelde på for eksempel alle mandager mellom to klokkeslett, eller for eksempel alle ukens dager mellom to klokkeslett. I enkelte tilfeller er ikke dette dekkende nok, da du kanskje har noen tillegg som kun automatisk skal gis på gitte merkedatoer, for eksempel 17. mai, 1-2. juledag, påske og så videre. Tidsbanken har en funksjon for dette.


Spesialtillegg på gitte datoer


Du navigerer deg til spesialtillegg via skiftenøkkelen nederst i høyre hjørne. Deretter trykker du på Felles for å få frem Dagskalender.Oppsett av spesialtillegg

Det første du må ta stilling til er hvilke spesielle datoer det skal gis ett eller flere spesialtillegg på. I systemkalenderen kan du merke enkeltdatoer som spesialdager, fra S1 til S8. Dette betyr i praksis at dere kan ha inntil 8 kombinasjoner av spesialdager og tilhørende tillegg. Haken for settes dersom du ønsker å merke det som helligdag/rød dag. 

Spesialtillegg og "vanlige" tillegg kan fint kombineres og legges inn i samme tilleggsgruppe hvis dette er hensiktsmessig.Tilleggsgrupper

I tilleggsgruppene kan du definere at et eller flere tillegg kun skal gis på en eller flere spesialdager/datoer til gitte klokkeslett. Dette gjøres da ved å legge til et tillegg og velge S1-S8 under feltet Dag. Dette krever at du på forhånd har satt opp tillegget.


Her har vi laget eksempel for arbeid på røde dager. S1 er satt opp til å gjelde hele dagen (fra 00:00 til 00:00). S2 er satt opp til å gjelde fra kl 15:00 til midnatt. Tillegget er knyttet opp mot lønnsart for Helligdagstillegg. Dersom tillegget skal gjelde fra et døgn til påfølgende døgn legges det inn tallet 1 under +d (døgn). Dette gjelder og dersom tillegget skal gjelde frem til kl. 24:00 samme dag.

Merk at nummer og navn kan være annerledes i deres oppsett. 


 

 

Obs! Har dere andre tillegg som slår inn vil disse komme i tillegg til spesialtilleggene og må slettes manuelt dersom de ansatte ikke skal ha de.


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00