Denne artikkelen forklarer hva et tillegg er og hvordan det settes opp.

Hva er et tillegg

Et tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen. Dette kan være UB-tillegg (ubekvemstillegg), smusstillegg, nattillegg osv. 

Tillegg kan gis ved bestemte klokkeslett, dager eller arbeidstyper(vakter). Et tillegg vil ikke erstatte en timelinje i Tidsbanken, men kan bli gitt i tillegg til en timelinje.

I Tidsbanken kan det settes opp både timebaserte tillegg og enhetstillegg. Enhetstillegg benyttes hvor den ansatte skal godgjøres eller trekkes en fast sum.

  • Handelsbransjen opererer ofte med UB-tillegg.
  • Produksjonsbedrifter opererer ofte med for eksempel smusstillegg, verktøytillegg, med flere.
  • Andre eksempler på tillegg er; nattillegg, helgetillegg, ledertillegg, offshoretillegg, kosttrekk med flere.


Hvordan settes tillegg opp

For å sette opp at tillegg skal gå automatisk i Tidsbanken må det kobles mot en eller flere arbeidstyper i arbeidstypetildelingen.


For å opprette tillegg må lønnsarten for tilleggene eksistere i Tidsbanken. Se her for opprettelse av lønnsart.

1. Naviger deg til kartoteker og velg Tilleggsgrupper. 


2. Klikk på Ny tilleggsgruppe


3. Gi navn til tilleggsgruppen


4. I fanen Tillegg legger du til et nytt tillegg.

Dersom tilleggsgruppen skal inneholde tillegg fra en annen tilleggsgruppe kan man kopiere fra denne ved hjelp av nedtrekksmenyen.


5. Definer når tillegget skal inntreffe. 

I eksempelet under har vi satt opp et kosttrekk og et kveldstillegg.

Kostrekket er satt til å gjelde hele stemplingen hvor det gis 1 av tillegget/trekket. Kveldstillegget skal gis mellom klokken 17:00 til 06:00 mandag til fredag og lørdag fra kl. 18:00 og til kl 24:00. Videre har vi satt at det skal trekkes pause dersom pausen havner eller stemples i tidsrommet hvor tillegget gis.

Det skal alltid være huket av for Avrund.

Dersom tillegget skal gjelde fra et døgn til påfølgende døgn legges det inn tallet 1 under +d (døgn). Dette gjelder og dersom tillegget skal gjelde frem til kl. 24:00 samme dag.

Enhetstillegg settes opp under dag-kolonnen. Videre skal klokkeslettene stå på 00.00 til 00.00 og under døgn skal det stå 1. Ved antall settes det opp hvor mange "enheter" som skal gis. Enhetstillegg settes opp til å kun gjelde ved normaltid (N). Det hakes det aldri av for pause ved enhetstillegg.


6. For at tilleggene skal gå automatisk må gruppen kobles mot en eller flere arbeidstyper i arbeidstypetildelingen.

Vi anbefaler at du tester manuelt i Timelisten etter at tilleggsgruppen er koblet i arbeidstypetildeling, slik at du får sett at resultatet blir som ønsket.


Tilbake til oppsettveiviseren!

 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00