Navigering i Timelisten

Timelisten viser både planlagt og registrert tid for alle ansatte. 


Oppe til venstre kan du ved hjelp av knappene velge å vise én ansatt i ønsket periode (ansatt-fokus), eller alle ansatte på en gitt dag (Dag-fokus). 


Tidsnavigering i timelisten styres ved hjelp av datofeltet oppe til høyre. Klikk på datofeltet få opp ulike valg. Klikk på Tilpasset for å få opp månedvisning
Pilene til høyre og venstre for datofeltet vil navigere deg frem eller tilbake med tilsvarende periode som valgt. Detaljer i Timelisten 

Under Tilpass i Timelisten vil du kunne velge hvilken informasjon du vil se.

Bruker dere for eksempel prosjekter eller har aktivert tidskonto vil det være svært nyttig og tilpasse visningen av timelisten. 

Les mer om hvordan man viser/skjuler informasjon i Timelisten her!

 


Kontrollering av timer


Endre timelinjer

Hvis du vil endre registrert tid til en ansatt, gjøres dette ved å endre feltene på timelinjen. 
Du kan her endre Arbeidstype, Lønnsart og fra/til klokkeslett m.m. 
Husk å lagre!


 

 

Slette timelinjer

Du kan også slette timelinjer i Timelisten på en gitt dag i sin helhet. Dette gjør du ved å trykke på det grå krysset ved arbeidstypen. Når du har trykket på krysset endrer det farge til gul, for bekreftelse. Bekreft ved å trykke en gang til.

 

 

Hva hvis stempling mangler?
Dersom en ansatt mangler registrering en dag, kan du manuelt legge inn en eller flere timelinjer på den ansatte. 
På valgt dag og ansatt kan du klikke på plusstegnet til høyre for datoen. Her kan du velge mellom å legge inn tomme linjer eller å stemple inn den vakten som den ansatte er satt opp på. Dersom den ansatte har blitt planlagt i vaktlisten eller i turnus vil det enkleste være å stemple inn fra Vakt, da vil timelinjen automatisk være lik det som står i vaktlisten. 

 

 


Hvordan registrere fravær over en lengre periode?
Hvis du vil registrere tid på en ansatt over en lengre periode, kan dette også gjøres i Timelisten. Denne typen registreringer er vanlig for eksempelvis ferie, sykemelding og andre langtidsfravær. Du klikker da på plusstegnet som over, på dagen du ønsker å registrere fra. Videre velger du Serieregistrering, fyller inn til-dato velger arbeidstypen tiden skal registreres som.

Les mer om registrering av fravær her!

 


Hva med tillegg?
Hvis en timelinje har gitt et tilhørende tillegg, vises dette ved at det dukker opp en egen linje med Tillegg. Tilleggene blir automatisk godkjent når normaltiden blir godkjent. Hvilken tillegg som slår inn styres av reglene i ansattgruppene.

Les mer om tillegg i Tidsbanken her!

 

 

Prosjekt og avdeling
Hvis du ønsker å registrere bestemte timelinjer på et prosjekt eller en avdeling, kan dette også gjøres via Timelisten. Først må du velge å vise avdeling og/eller prosjekt under Tilpass. Når du har valgt å vise disse kolonnene kan du gå inn å endre informasjonen. Dette vil endre hvor timene blir registrert.  

 

 

Godkjenne timelinjer

Godkjente timelinjer har en hake i boksen til venstre for seg. Når du vil godkjenne timene til en ansatt haker du av i boksene.
I toppen av timelisten kan du også velge å godkjenne alle timelinjene i perioden du har valgt å vise. 

Som standard vil timelinjer bli automatisk godkjent dersom det er innenfor den planlagte vakten, dette gjelder også tilhørende tillegg.