Slik lager du en eksportfil:


For å komme deg til lønnsbehandlingen trykker du på Rutiner og Lønnsbehandling. Her må du legge inn riktig dato og velge lønnssystem. 

 

Inne på fanen Innstillinger kan du gjøre eventuelle avgrensningen og/eller grupperinger. Les mer om dette her

 


Når du har gjort eventuelle innstillinger, kan du gå tilbake til Lønnsbehandling, og trykke Forhåndsvis.Her får du en oversikt over alle ansatte som har hatt timer i perioden du har valgt. Som du ser på bildet nedenfor får du et varsel dersom det er timer som ikke er godkjent. Disse timene vil ikke bli med videre til lønn, så det er viktig at alt er godkjent. Les mer om hvordan du godkjenner her.

Når du har sett over at alt ser riktig ut og har godkjent alle timene kan du trykke på eksporter. Du kan eventuelt skrive den ut før du eksporterer.
Siden som kommer opp når du trykker eksporter vil være forskjellig ut i fra hvilket lønnssystem du har valgt. Dersom du har valgt Visma vil det se ut som på bildet under. Felles for alle systemene er at du må avslutte med å trykke på Lag transaksjonsfil.
Til slutt kan du sende lønnsfilen til regnskapsfører som mail-vedlegg, eller importere den selv i ditt lønnsystem. 

Deretter kan du vise filen i mappe på din pc. Det er viktig at du ikke åpner filen utenfor lønnsprogrammet før den importeres. Da kan formatet bli endret og det vil føre til feil i Visma.
Dersom du har haket av for Merk timelinjer som overført, før du trykker på Forhåndsvis, vil de gitte timene ikke komme frem igjen hvis du gjør en ny lønnsbehandling for samme periode.

Dette er mulig å oppheve. Det gjør du ved å gå til Verktøy. Her vil det komme frem en gitt dato hvor denne markeringen er gjort. Klikk på den datoen du vil oppheve.

 

 


Ansatte og lønnsarter kan utelates fra eksport

Nummer/ID på lønnsartene og ansattnumrene på deres ansatte må være identiske i Tidsbanken og det valgte lønnssystem for at eksporten skal fungere.