Tidsbanken er nettbasert, som betyr at du kan logge inn fra hvor som helst, enten på pc eller telefon/nettbrett. Tidsbanken leverer også Stempleskjermer


Innlogging i Tidsbanken


For Administrator

Gå til http://min.tidsbanken.net og skriv inn Firma-ID og Firmapassord. 

Tidsbanken anbefaler IKKE å dele denne informasjonen med de ansatte. Dette kan potensielt gi dem tilgang i systemet de ellers ikke ville hatt.

Dersom du er administrator og har mistet firma-ID, trykk her.

 

For Ansatte

Når dere er logget inn i på riktig firma, er neste steg å logge seg inn på riktig bruker for å kunne stemple. Hver ansatt bruker sitt eget ansattnummer og pinkode for å logge seg inn. Administrator sender dette til de ansatte på sms eller epost. Pin-koden kan endres av den enkelte ansatte når de har logget inn. 


Logge inn med mobil

Hvis du ønsker at de ansatte skal kunne logge inn i Tidsbanken uten å skrive inn firma-id eller passord kan du logge inn via personlig lenke. Hver enkelt ansatt kan ha sin egen personlige lenke som gir de direkte tilgang til sin bruker i Tidsbanken. 
Denne kan sendes på SMS til alle ansatte. Dette gir ikke automatisk tilgang til stempling. Vi hjelper bedrifter i alle størrelser og bransjer. Bestill en uforpliktende demo!