Når ansatte har stemplet timene sine, vil det på ett tidspunkt være behov for at en administrator / avdelingsleder eller en prosjektleder går inn og godkjenner timene til de ansatte.


Hvorfor

Man må godkjenner timene til de ansatte for å klargjøre de for eksport til lønn og regnskap. Det er også den beste måten å kvalitetssikre registreringene til de ansatte, og få rettet eventuelle avvik/feil registrereringer som måtte oppstå. En godkjenner registrerer gjerne også inn fraværet til de ansatte.

 

Hvor

Godkjenning kan gjøres 3 steder i Tidsbanken, alt ut i fra deres preferanse for godkjenning av timer. 

-For at man skulle godkjenne i de forskjellige skjemaene må man ha blitt gitt tilgang til det.

 

Godkjenning i Timelisten

I Timelisten godkjenner man timene til de ansatte gruppert etter ansatte eller dag for dag.

 

Ukesluttkontroll

I Ukesluttkontrollen godkjenner man timene til de ansatte gruppert etter avdeling.

 

Prosjektkontroll

I Prosjektkontrollen godkjenner man timene til de ansatte gruppert etter prosjekt.