Arbeidsledigheten har ikke vært så stor siden 1930-tallet. Antall permitteringer er enorme, og mange går nå en påske i vente permittert. Her er det det du må huske på angående permitteringer i påsken.


Grunnet koronautbruddet og mengden permitteringer er nå permitterte ansatte sikret full lønnsutbetaling i 20 dager frem i tid, for mange vil det gjelde over påske. Vanligvis får ikke permitterte dagpenger under permittering i jul- og påskehøytiden, selv om NAV i visse tilfeller har kunnet gi unntak fra denne særregelen.

Regjeringen har nå opphevet denne særregelen, og dette vil derfor ikke lenger være et problem. Dermed får alle permitterte dagpenger også i påsken.

Det har de siste ukene vært en enorm økning i antall søknader om dagpenger fra permitterte som følge av covid-19-pandemien. Det forenkler derfor saksbehandlingen for NAV betraktelig at etaten nå slipper å behandle dispensasjoner om permitteringer i påsken. Det letter trykket på et hardt trykket NAV, samtidig som de permitterte får dagpenger der man vanligvis ikke villet fått det.

Endringen innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe og kan fylle ut meldekort som vanlig.

Forskriften er nå endret slik at dagpenger under permittering blir utbetalt som vanlig også ved høytider. Dagpengene utbetales for fem dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

Arbeidsgivere trenger ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene. Som arbeidsgiver er det derfor viktig å huske på å registrere permittering i timelisten for å få full oversikt over permitteringene til de ansatte, slik at du alltid har riktig grunnlag om du eventuelt skal søke refusjon fra NAV.

Endringen i dagpengeforskriften gjelder fra 20. mars 2020.


Historikk

Før regelendringen var reglene slik at det ikke ble gitt dagpenger ved permittering i tiden fra og med 20. desember til og med 1. januar, og fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag.

Særregelen om permitteringer ved jul- og påskehøytiden kom inn i dagpengeregelverket i 1958 og skulle forhindre at arbeidsgivere brukte permitteringer for å gi ansatte fri ved høytider. Dette ansees ikke som et reelt problem lenger, og er blant grunnene til at regelen nå er fjernet.


Jeg har permittert, men ansatte har avtalt å ha ferie i påsken. Hva gjør jeg?

Ferie som var fastsatt før du sendte ut varselet om permittering, bør avvikles som avtalt.

Det betyr at ferie avvikles som normalt, og at det ikke teller med som permitteringstid.

Ifølge Ferieloven kan du som arbeidsgiver avlyse eller endre den fastsatte ferien «dersom det er nødvendig på grunn av uforutsette hendelser som medfører vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedsfortreder», men at du som arbeidsgiver plikter å drøfte dette før beslutningen fattes. Derfor er det veldig viktig at du og arbeidstaker inngår dialog om de ikke skal ha planlagte feriedager som avtalt.

Hvis ansatte ikke har avtalt å ha fri i påsken, men fortsatt er permittert, bør arbeidsgiver og arbeidstaker sammen lage en avtale for når ferien skal avvikles under permitteringen uansett.


Lønn ved avtalt ferie?

Ferieloven gjelder også når du er permittert. Det betyr at ved avvikling av ferie vil arbeidstakeren ha rett på feriepenger opptjent i kalenderår før.

Husk å vær oppmerksom på at hvis ansatte avvikler ferie, så forlenges permitteringsperioden tilsvarende dette fraværet, og dagpengene som utbetales i permitteringen stopper i disse dagene.

Det er den ansatte selv som er permittert og mottar dagpenger som må huske å opplyse Nav om at han avvikler ferie i perioden.


La oss hjelpe deg

Kontakt våre rådgivere enten via chat (nede i høyre hjørnet) eller ved å sende en e-post til support@tidsbanken.no.


Se også

Ekstraordinært fravær

Registrer permittering i timelisten

Rapportering i forbindelse med permittering

Kom i gang med hjemmekontor

Karantene


Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00