Har du oversikt over avvik eller kritikkverdige forhold i din bedrift?


Fra 1.1.2020 trer det inn nye endringer i arbeidsmiljøloven i forbindelse med varslig. Dette innebærer noen nye rettningslinjer. Blant annet er du nå pliktig til å undersøke et varsel innen rimelig tid. Det er også tydeliggjort hva som menes med kritikkverdige forhold.

Med disse endringene blir det enda viktigere enn før å ha på plass gode rutiner for både varsling og avvikshåndtering.

Avviksregistrerringen i Tidsbanken, er et enkelt og brukervennlig program for registrering og behandling av alle typer avviksmeldinger som  reklamasjon, leverandør feil, HMS hendelse, observasjon, miljøhendelse, personskade, forslag til forbedring, logge gjentakende avvik osv.


Avviksmodul

Av og til oppstår det uønskede hendelser eller vi oppdager farlige forhold. Dette er viktig input til forbedringer og må tas godt vare på. For å registrere og behandle forbedringsmulighetene er det viktig å ha et brukervennlig verktøy, ofte kalt et avvikssystem.

I Tidsbanken kan du enkelt registrere og behandle forbedringsmuligheter. Gode rutiner for å behandle forbedringsmulighetene er viktig for å tilrettelegge for kontinuerlig forbedring av virksomheten. Også kalt avvikbehandling.


Hvor kan vi registrere avvikene?

Med Tidsbanken kan du registrere avvik enten mobil, nettbrett eller via PC/MAC. Beskriv hendelsen kort, legg ved et bilde hvis du ønsker og registrer. Det skal være enkelt å gjøre registreringen for å engasjere flest mulig av de ansatte i dette arbeidet.Er det mulighet for å ta ut rapporter?

I Tidsbanken kan du få ut gode rapporter som gjør det mulig å finne gode tiltak og gå systematisk til verks. Avvikene overføres til avvikbehandling.Systemets oppbygging

Systemet er bygget rundt logikken som er vist i flytdiagrammet under:


Avviksmodulen er en ekstra modul. Ta kontakt med oss for å få en uforpliktende demo, info om priser eller for å få den aktivert.


Bestill en gratis demo her!