Avvik og kritikkverdige forhold - Har du oversikten du trenger? 


I 2020 ble arbeidsmiljøloven oppdatert med nye retningslinjer i forbindelse med varsling. Blant annet er du nå pliktig til å undersøke et varsel innen rimelig tid. Det er også tydeliggjort hva som menes med kritikkverdige forhold.

Med disse endringene blir det enda viktigere enn før å ha gode rutiner for både varsling og avvikshåndtering.

Avviksregistrering i Tidsbanken er enkelt og brukervennlig, og gir mulighet for registrering og behandling av alle typer avviksmeldinger, enten det er en reklamasjon, leverandørfeil, HMS-hendelse, observasjon, miljøhendelse, personskade, forslag til forbedring, gjentakende avvik osv. Les mer om varsling i arbeidsmiljøloven! 


Avviksmodul

Av og til oppstår det uønskede hendelser, eller vi oppdager farlige eller uheldige forhold. Dette er viktig input i forhold til forbedringsarbeid, og må tas godt vare på. For å registrere og behandle disse forbedringsmulighetene er det viktig å ha et brukervennlig verktøy, ofte kalt et avvikssystem.

I Tidsbanken kan du enkelt registrere og behandle forbedringsmuligheter eller avvik. Det er viktig med gode rutiner for dette, slik at man legger til rette for kontinuerlig forbedring av alle prosesser i virksomheten. Med avviksmodulen har du godt grunnlag for å prioritere mellom de  ulike forbedringstiltakene dere vurderer å sette inn. 


Hvor kan vi registrere avvikene?

Med Tidsbanken kan du raskt og enkelt registrere avvik enten på mobil, nettbrett eller via PC/MAC. Du beskriver hendelsen kort, legger ved et bilde hvis du ønsker, og på 1, 2, 3 har bedriften fått inn viktig informasjon rundt forbedringsarbeidet. 
Det skal være enkelt å registrere avvik, og det er det i Tidsbanken! Ved å gjøre avviksregistrering enkelt klarer vi å levendegjøre det viktige kvalitetsarbeidet gjennom engasjerte ansatte! Er det mulig å ta ut rapporter?

I Tidsbanken kan du hente ut gode rapporter som gjør det mulig å finne gode tiltak og gå systematisk til verks i kvalitetsarbeidet. De innmeldte avvikene overføres til avvikbehandling, og der følger du opp avvikene frem til de lukkes. Systemets oppbygging

Systemet er bygget rundt logikken som er vist i flytdiagrammet under:


Avviksmodulen er en ekstra modul. Ta kontakt med oss for å få en uforpliktende demo, info om priser eller for å få den aktivert.


Bestill en gratis demo her!


Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00