Denne artikkelen forklarer de ulike plassene sms kan sendes ut fra Tidsbanken.


Hvem kan sende sms?

Under systeminnstilling vil du som administrator kunne definere hvem som skal ha tilgang til å sende sms.

 


Sende melding som SMS

Fra Hjem-menyen kan du sende egendefinerte meldinger til de ansatte.

1. Gå til Meldinger på hjem-menyen din


2. Klikk på Ny melding


Inne i pop-up vinduet for meldinger vil du kunne huke av for at meldingen også skal sendes som SMS. 

 

 

 

Sende personlig lenke

Ansatte kan sjekke Tidsbanken via mobilen sin dersom du sender de påloggingsinformasjonen via SMS. Den ansatte kommer da seg inn i Tidsbanken uten å måtte bruke firmapålogging. Se her for hvordan sende personlig lenke: Send personlig lenke til ansatt


Send vakt som SMS

Vakter fra vaktlisten kan også sendes som SMS. Du kan da sende den ansatte informasjon om sin vakt på tekstmelding. For bedrifter hvor det oppstår behov for ekstravakter er dette et nytting verktøy.

1. Klikk på kortet på vakten du ønsker å sende sms om.


2. Klikk på pilen oppe til høyre og velg Send som SMS

 

3. I meldingsboksen som dukker opp kan du velge å sende den som SMS. Du kan og legge inn egen tekst i meldingsfeltet.Priser

SMS sendt fra Tidsbanken faktureres først når det er sendt 300+ SMS eller ved overgang til nytt år. SMS fra Tidsbanken koster 1,- pr. 160 tegn.

Eks.: En melding på mindre enn 160 tegn sendt til 20 personer, teller og faktureres altså som 20 SMS.