I Tidsbanken har man mulighet til å serieregistrere gradert sykemelding for en lengre periode.


Serieregistrering av gradert sykemelding - Periodevis

Denne metoden (i stedet for etterskuddsvis registrering i timelisten) krever at du selv må etterkontrollere stemplingene til den ansatte og sørge for at vedkommende ikke ender opp med større totalt timeantall enn det som tilsvarer full stilling. Denne metoden fungerer best ved jevn reduksjon av arbeidstid (lik reduksjon av arbeidstid hver dag).


Serieregistrering ligger under menypunktet Rutiner i sidemenyen. Her kan du serieregistrere et fast klokkeslett per valgte arbeidsdag som tilsvarer fraværsprosenten. I dette eksempelet skal vi serieregistrere sykemelding i timelisten fra kl. 12:00 til 16:00 en uke frem i tid. Den resterende delen stempler den ansatte selv på vanlig vis. 

1. Huk av på Valg for de ansatte som dette gjelder. 

2. Deretter velges arbeidstidsgrunnlaget for registreringen. Her velger du manuell. Da kommer det frem et felt for manuelle tidspunkter. 

3. Dager bestemmer hvilke ukedager i datoperioden dette skal registreres på. Som standard er det mandag - fredag som er aktivert. Overstyr dette etter behov. 

4. Når du har valgt ansatt og fylt inn klokkeslett trykker du på Neste. 


 

1. Først velger du først datoperioden du ønsker å registrere for. 

2. Deretter, under Begreper, huker du av for Arbeidstype.  I rullegardinsmenyen velger du hvilken arbeidstype som skal registreres. I dette tilfellet velger vi Sykdom Under 16dg m/lønn. 

3. Avslutt ved å trykke på Utfør. 

 Dersom det allerede eksisterer stemplinger i perioden som potensielt kan overlappe med serieregisteringen så kan tidspunktene gjerne plasseres utenfor ordinær arbeidstid. Da velger du bare hvilket som helst klokkeslett utenfor arbeidstiden som tilsvarer det timeantallet du trenger.


Når dette er gjort vil Tidsbanken automatisk legge inn timelinje for sykemelding i den valgte perioden. Resten stemples inn på ordinært vis av den ansatte selv. Ifølge Folketrygdeloven skal man aldri registrere mer fravær enn det som fremkommer som tapt arbeidstid/tapt inntekt. Det vil si at den ansatte ikke kan opparbeide seg overtid/plusstimer i tidsperioden som han/hun er sykemeldt. 


Den ansatte kan ikke bruke egenmelding under gradert sykmelding.

Ferie og gradert sykmelding kan ikke kombineres.

 


Se her for alternativ fremgangsmåte:

 

Registrere gradert sykemelding ved hjelp av fyll ut dag

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00