Denne supportartikkelen er relatert til Tidsbanken Besøksregistrering. For mer informasjon og pris, se denne siden.


Besøksregistrering i Tidsbanken er  å sette i drift og lett å vedlikeholde. Gjester kan blant annet registrere seg med telefonnummer eller kort. Den dekker også kravet til byggherreforskriften §15.

Gjesteboken er også integrert med Tidsbanken SMS, noe som betyr at både gjest og den som mottar besøk kan få informasjon på SMS. 


Siden Tidsbanken er web-basert vil du kunne ta ut evakueringslister og tilstede-rapporter fra hvor som helst i verden

 

De ansatte kan bruke samme skjerm som gjestene bruker til gjestebok for å stemple inn og ut.


Bruke Gjesteboken

Gjester trenger kun et telefonnummer eller et kort for å benytte Gjesteboken. Hvilken informasjon en gjest må legge fra seg før han eller hun blir registrert inn settes opp i innstillingene


Her er en utfyllende artikkel om hvordan selve registreringen foregår

 

Administrere Gjesteboken

Gjesteboken finner du under Rutiner.

Inne i gjesteboken får du oversikt over innloggede gjester og har også mulighet til å se rapporter på tidligere gjester.

Hvis det er krysset av på Inne under innstillinger (skiftenøkkelsymbolet), så vil kun innloggede gjester vises. Ta bort haken for å vise tidligere innregistrerte.

 

Som administrator har du også mulighet til å stemple ut gjester som av en eller annen årsak ikke har fått gjort dette selv.

Det er mulig å krysse av om man har kontrollert ID'en til gjester i avkrysningsboksen under "ID kontroll"

 

 

Innstillinger for Gjesteboken

Innstillinger for gjesteboken lagres kun i nettleserens lokallager, noe som betyr at innstillingene følger maskinen de settes opp på. I praksis betyr dette at du kan ha flere maskiner med forskjellige innstillinger.


Som standard er det ingen valg utover kortkode/mobilnummer, navn på gjest og gjestens firma som aktivert. Utover dette kan det aktiveres at gjester for eksempel må registrer sin fødselsdato, hvem som besøkes, med mer. Det er også mulig å aktivere at det skal skrives ut en etikett med informasjon om gjesten og hvem som eventuelt besøkes.

Her finnes en utfyllende artikkel om Innstillinger

 

Hvordan aktivere Gjesteboken.

Gjesteboken kan aktiveres på flere måter. Man kan ha en dedikert maskin/skjerm til gjesteboken eller man kan kombinere gjestebok og stempleskjerm på en og samme maskin/skjerm.

Her finnes en utfyllende artikkel om de forskjellige måtene

 Gjestebok er en ekstra modul. Ta kontakt med Tidsbanken support for mer informasjon og priser.