Til tider kan det være at du har behov for å sjekke virkelige klokkeslett for inn- og utstempling gjerne på grunn av automatisk justering regler eller manuell registrering. Eller kanskje sjekke om noen har redigert en timelinje som gjør at noe ser feil ut. I timelisten har du gode verktøyer for denne typen informasjon.

Info-boks pr. timelinje

Trykk på informasjonstegnet på timelinjen du ønsker å studere nærmere


I eksempelet over ser vi at vi har en timelinje som stammer fra ordinær stempling av den ansatte. 
Virkelig stempling er 07:43 og ut 14:29. 
Når det i ettertid har blitt redigert på timelinjen vil det på siste linje være mulig å se detaljer. Her vil det dukke opp en linje for hver redigering, med informasjon om hvordan timelinjen så ut i forkant, når endring er utført og av hvem.


Du kan også se når en timelinje er redigert ved å se at det er en blå ring rundt timeantallet på timelinjen.


Hva betyr det som står i boksen?


Opprettet: vil det stå når timelinjen er opprettet og av hvem.

Siste endret: forteller når timelinjen ble sist endret og av hvem.

Virkelig: virkelig stempling uavhengig av justeringer og andre avrundingsregler.

Mertid: forteller om den ansatte har tatt stilling til mertid (spørsmål ved mertid) og hva som eventuelt er svart.
 Hvis det ikke er aktivert spørsmål om mertid, så vil Tidsbanken "svare" Overtid, og det vil derfor stå overtid - uten at dette trenger å bety at det er gitt overtid den gitte dagen.

Justering: forteller hva den ansatte eventuelt har svart hvis det er aktivert spørsmål om justering. Hvis justering er deaktivert eller slår ut automatisk vil det stå : Ikke tatt stilling til justering.

Se behandlingslogg: Her vil man får opp hele behandlingsloggen - alle faktorer for hvorfor timelinjen har blitt behandlet som den har.


Mer informasjon du kan få i timelisten
Enkelte felter på timelinjen gir mer informasjon dersom du holder musepekeren over. F.eks med pause vil du når du holder over, se tidspunktet for pausetrekket. 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00