Denne artikkelen viser hvordan du registrerer utbetaling av tidskonto i timelisten, både med dedikert arbeidstype og ved bruk av manuell justering.  


Slik utbetaler du timer fra Tidskonto


1. Ved bruk av arbeidstype

Den vanligste metoden er å bruke en dedikert arbeidstype og lønnsart for utbetaling av tidskonto til lønnsrapporten. Dette må settes opp på forhånd.

Justeringen må skje på en dag den ansatte ikke er planlagt. Start med å trykke på plusstegnet i datofeltet og legg til 1 tom timelinje. 


Deretter velger du arbeidstype Utbetaling Tidskonto. Legg inn antall timer som skal utbetales i Timer-feltet. Du vil da se en korreksjon i feltet Til konto og lønnsarten Utbetaling tidskonto blir med over på lønn. 2. Manuell justering

Hvis dere ikke har dedikert arbeidstype for utbetaling er alternativet å justere timesaldo manuelt. Merk at denne metoden krever at timene legges manuelt til utbetaling hos regnskapsfører. 


Timelinjen legges inn på samme måte som over, en dag den ansatte ikke er planlagt. Velg arbeidstypen Justering av timesaldo minus, og legg inn antall timer som skal utbetales i Timer-feltet

Det kan være lurt å legge til et notat på timelinjen, slik at klart kommer frem hvorfor man har justert saldoen. 


Ikke bruk negativt fortegn, oppsett av lønnsart definerer om det skal trekkes eller legges til timer på tidskonto.