Litt om noen ulike faktorer som kan påvirke feriesaldoen til ansatte og kan gi grunnlag for å måtte redigere feriedager i ansattkortet

Deltidsansatte
Deltidsansatte har rett på like mange virkedager feriefri, som øvrige arbeidstakere i bedriften. Det vil si at dersom en fulltidsansatt har 25 feriedager skal den deltidsansatte også ha det. Vi vet at noen tildeler ferie basert på stillingsprosent, men vi vil anbefale at de beholder fult antall feriedager,  slik at man også kan planlegge ferie på alle virkedagene, selv om det egentlig skulle vært fri.
På den måten blir det enkelt for alle å vite at selv om den ansatte egentlig bare skulle jobbet mandag og onsdag, kommer han også til å være borte tirsdag – fordi det er ferie alle dagene.
Når det gjelder avvikling av ferie for deltidsansatte ser vi at det er en del variasjoner fra kunde til kunde. Noen praktiserer kun hele uker, andre lar deltidsansatte dele ferien opp i enkelt dager, og noen har en kombinasjon av hele ferieuker for eksempel på sommeren, og enkelt dager utenom.
💡 Les mer om ferie og deltidsansatte

Ny ansatt
Som nyansatt har man rett på full ferie hvis første arbeidsdag er før 1. oktober. Er første arbeidsdag derimot 1. oktober eller senere i ferieåret har en nyansatt rett på en uke ferie.
Dersom feriepenger ikke dekker bortfallet av lønn har man rett til å si nei til å avholde ferie.
I Tidsbanken hentes ferieramme automatisk fra ansattgruppen. Du må deretter korrigere ferierammen på ansattkortet slik at den gjenspeiler ansattdato og øvrige forhold som ekstra ferieuke.

Halve feriedager
I ferieloven omtales en feriedag som en hel virkedag, halve feriedager er ikke nevnt, men vi vet at et fåtall av kundene våre har laget interne avtaler som gjør at de likevel praktiserer halve dager.
I Tidsbanken har vi en enkel løsning for praktisering av halve feriedager, men vi har ikke lagt til ny funksjonalitet rundt dette og det kommer vi nok heller ikke til å gjøre i framtiden.
I møte med kunder som kjenner på behovet for å introdusere halve feriedager vil vi alltid oppfordre dem til å vurdere om kanskje tidskontoen er en bedre løsning for dem. Mulighet for fleksibel arbeidstid med oppsparing av tid viser seg ofte å løse både det aktuelle behovet og kanskje andre i samme slengen.

Overførte dager
Når et kalenderår er over, er ferieåret også over, i den forbindelse må man ta stilling til om eventuell restferie eller forskuddsferie skal overføres til påfølgende år. Man har lov til å overføre feriedager tilsvarende 2 uker, altså 12, eller 10 dager, alt ettersom hvor mange virkedager man teller i en uke.
Dersom en ansatte ikke har brukt opp all ferien sin, har man da anledning til å overføre inntil 12 virkedager av de resterende dagene. På samme måte kan man på forhånd benytte inntil 12 virkedager med ferie fra påfølgende år, altså låne 2 uker ekstra ferie, dersom man ett år ønsker en lenger ferie enn det man har feriedager til.
For å overføre ferie, enten den ene eller den andre veien, må det være enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, og det må foreligge en skriftlig avtale.
I Tidsbanken tar du stilling til overføring av ferie samtidig som du tildeler årets nye feriedager. Dette gjør du ved å bruke modulen «overfør ferie til nytt år».

💡 Les mer om overføre ferie her


Nå skal vi se nærmere på hvordan du kan redigere feriedager på ansatte i deres ansattprofil, vi skal også hva de ulike feltene betyr. 


All informasjon om feriedager for den ansatte er samlet i fanen feriedager på ansattkortet. 
Ved overføring av ferie opprettes det automatisk en linje for tildelte feriedager med notatet ferieramme, og eventuelt en linje med overført fra året før med tilhørende notat. Linjene settes automatisk med dato 1.1 året det gjelder for. 

Skulle dette være feil eller man for eksempel skal endre tildelte feriedager på ny ansatt kan man gå inn her og justere det.

Hvordan finne feriedager til en ansatt 
Gå til personal, ansatte deretter klikk på ønsket ansatt.


Feriedager
Gå til den ansattes fane som heter feriedager 

Hva ser du? 👀

Tildelte feriedager
Etter å ha overført ferie opprettes det poster på ansattkortet. I år som er første år med nye versjon tar vi vare på fjorårets saldo.
Notatene er systemgenerert, men kan korrigeres hvis du ønsker det.
Sletting av en feriesaldo for innværende år vil redusere antallet tilgjengelig dager for den ansatte og dermed også påvirke tallene som vises på hjem.


Feriedager per år
Under "feridager per år" ser du en oppsumering av feriedager per år med årstall, antall tildelt, hvor mange som er forbrukt og hvor mange som er gjenstående. Slik får du en god oversikt over ferie på ansatte etterhvert som årene går. 


Forbrukte feriedager✅
Trykker du på tallet under kollonen «forbrukt» får du en rapport som viser forbrukte feriedager for året du har trykket på.
Her kan du endre på dato for å få oversikt over en lengre eller kortere periode. 

Forbrukte dager er feriedager registret i timelisten. Her er rapporten du får opp når du  trykker på forbrukte dager. 
Ønsker du å tildele ektra feriedager kan du gjøre dette under tildel feriedager

Der legger du inn antall feriedager i kollonnen antall, tallet kan legges inn både som posetivt eller negativt tall. Her kan det være lurt å legge inn et notat slik at du eller andre kan se hvorfor man har lagt til en korrigering av feriedager. 

Det du ser på bilde under er at vi har lagt til 5 ekstra feriedager til den ansatte med notat ekstra ferieuke, som legger seg under "tildelte feriedager", hvor man kan se hvem som har lagt den inn. Her kan den også slettes. Det vi også ser er at antallet "feriedager per år" oppdateres til 30 dager på tildelt. 

Er du nysgjerrig på hvordan Tidsbanken kan hjelpe din bedrift?

Ta kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe deg

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00