Denne artikkelen forklarer hva spørsmål ved mertid er, og hvordan det ser ut for den ansatte og leder.


Spørsmål ved mertid

Spørsmål ved mertid tar utgangspunkt i at den ansatte selv skal kunne bestemme hva de ønsker å gjøre med mertiden sin.

I praksis betyr dette at de ansatte selv blir bedt om å ta stilling til hva de ønsker å gjøre med mertiden hvis de har jobbet mer enn forventet tid en gitt dag. Basert på hva de svarer vil tiden føres mot den lønnsarten som er satt opp til det gitte valget. 


Når du har aktivert spørsmål ved mertid kan det se slik ut for de ansatte når de stempler ut: 


I timelisten vil timelinjen bli splittet i to eller flere hvis det blir valgt overtid eller tidskonto - timelinjen vil også få en bakgrunnsfarge som indikerer om dette er overtid eller plusstid/tidskonto. Hvis det velges normaltid vil ikke timelinjen splittes.

Eksempel dersom den ansatte velger overtid:


Ved å klikke på informasjonstegnet på hovedtimelinjen vil du som leder kunne se om den ansatte har tatt stilling til mertidsvalget, og eventuelt hva vedkommende har valgt.Den ansatte vil kun bli spurt om mertiden en gang pr dag.

Eksempel: Per jobber fra 08:00, når han bytter klokken 17:00 tar Per stilling til at mertiden (tiden etter 16:00) skal føres som overtid. Dette valget vil da gjelde for samtlige bytter/stemplinger fram til han går hjem for dagen og stempler ut klokken 21:00. Per har dermed fått 7,5 timer normaltid (08:00-16:00) og 5 timer overtid (16:00-21:00).Som leder kan du enkelt endre den ansattes valg ved å endre lønnsarten i Timelisten. 
Hvis en ansatt for eksempel har valgt Overtid, men det skulle vært Plusstid kan du endre lønnsarten til plusstid, og tiden blir dermed ført mot tidskonto framfor å bli utbetalt som overtid.
Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00