Logg inn i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Pålogging i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Hjem-meny og stempling
Stempling, tidsregistrering og andre funksjoner i Hjem-menyen for ansatte
- ,
Timeliste FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med Timelisten.
- Rutiner, Timelister
Lag snarvei til Tidsbanken på mobilen
Lagre din link til Tidsbanken som en app på telefonen din, så er du alltid oppdatert!
- ,
Stemplingsur app - Effektiv timeregistrering med Tidsbanken
Du kan gi dine ansatte tilgang til Tidsbanken på mobilen uten at de nødvendigvis får lov til å stemple inn.
- ,
Glemt Firma-ID og Firma-passord?
Har du glemt dine påloggingsdetaljer?
- ,
Effektiv tidsregistrering i timelisten
Kontroll av fravær, gjennomgang av timer og godkjenning gjøres via Timelisten.
- ,
Send personlig lenke til ansatte
Ved å bruke personlige lenker, kan ansatte enkelt logge på Tidsbanken enten de er hjemme eller på reise. Du bestemmer om de skal kunne stemple fra mobil eller hjemmePC.
- ,
Ansatte FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med ansattelisten og ansattekartoteket.
- ,
Registrer timelinjer i Timelisten
Har noen glemt å stemple seg inn, vært syke eller hatt ferie? Da kan du legge inn timene direkte i timelisten!
- ,
Send gratis meldinger i Tidsbanken
Visste du at du kan sende gratis-meldinger inne i Tidsbanken?
- ,
Avviksmodulen
Slik kan du registrere og få oversikt over avvik i bedriften.
- ,
Registrering av ferie i timelisten
Avviklet ferie må registreres i timelisten for oversikt
- ,
Slik overfører du til lønn
Eksport av lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til deres lønnsystem
- ,
Timeregistrering - Manuell stempling
Kort innføring i hvordan manuell stempling fungerer
- ,
Informasjon om Ferie (ferieloven)
Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstakere årlig feriefritid og feriepenger. Loven gjelder for alle ansatte
som gjør arbeid for en arbeidsgiver.

- ,
Åpne en avsluttet uke
Åpning av uke hvor ukesluttkontroll er allerede utført
- ,
Tilpass Timelisten og vis ønskede kolonner
Det er mulig å tilpasse visningen i Timelisten i forhold til det du skal jobbe med til enhver tid.
- ,
Registrerer fravær
Registrering av sykemelding, egenmelding osv. gjøres i timelisten
- ,
Slik bruker man vaktlisten
I vaktlisten kan man både se, og planlegge arbeidstid og sted for de ansatte.
- ,
Slik oppretter du en turnus/arbeidsavtale
Fremgangsmåte for å sette opp turnusavtale med en rekke faste vakter som repeterer seg i en bestemt syklus.
- ,
Klokkeminutter vs Tidsbanken-minutter
Tidsbanken beregner minutter i hundredeler, ikke sekstiendedeler slik som klokken gjør.
- ,
Dashboard
Tidsbankens Dashboard gir deg oversikt over hva som skjer i bedriften din i dag og hvordan dere ligger an for å nå målene deres!
- ,
Ansattlisten og ansattkortet
Ansattlisten gir deg en oversikt over ansatte i bedriften, status for stempling & planlegging, samt tilgang til de ansattes profiler.
- ,
Ukeliste (Vaktliste)
Rapportering av planlagt tid, uke for uke
- ,
Slik fungerer ukesluttkontroll
Ukesluttkontrollen brukes for å kontrollere/godkjenne timer uke for uke
- ,
Ansattlisten i Tidsbanken (beta)
Hva vises i Tidsbankens ansattliste
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 1 dag - mot forventet!
Her beregnes pluss- og minustid basert på forskjellen mellom planlagt tid og faktisk arbeidet tid. Jobber du mer enn planlagt får du timer til konto, og jobber du mindre trekkes det fra saldoen din.
- Rutiner, Timelister
Hva er en turnus?
Ved å sette opp en turnus kan man planlegge vakter på de ansatte langt frem i tid
- ,
Ferieplan
Ferieplanen brukes av de som ønsker en god oversikt over hvilke dager som kan ønskes ferie på, og hvor mange feriedager som må planlegges og avvikles i løpet av kalenderåret.
- ,
Bli kjent med prosjektmodulen
Kort introduksjon til hva prosjektmodulen kan brukes til og hva den inneholder. I tillegg finner du flere nyttige artikler i høyremenyen.
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - via timelisten
Når en ansatt er gradert sykemeldt kan dette enkelt føres inn i timelisten fortløpende.
- ,
Gi ansatt mulighet til å stemple med personlig lenke
Dersom ansatte skal kunne stemple fra f.eks mobiltelefon via personlig lenke, må det åpnes for dette. Man kan åpne enten for enkeltansatte, eller for hele ansattgrupper.
- ,
Vakttorg
Lys ut vakter til dine ansatte med enkle tastetrykk i Tidsbanken
- ,
Hva er tidskonto og hvilke tidskonto metoder har vi?
Tidskonto benyttes for å holde kontroll på flexitid / fleksitid.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken
Med Tidsbanken kan du få integrert timelister, vaktlister og andre Tidsbanken data med dine øvrige systemer.
- ,
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- Rutiner, Timelister
Opplæringsvideoer

- ,
Godkjenne timer i Tidsbanken
Godkjenning i Tidsbanken kan gjøres i 3 forskjellige skjemaer
- ,
Kvalitetsmanualen i Tidsbanken
Få et levende kvalitetssystem med Tidsbanken, da ansatte enkelt får tilgang til kvalitetsdokumentene.
- ,
Slik fungerer rapporten Timeliste gruppert etter ansatte/avd
Dette er en fleksibel rapport som du kan tilpasse med dine egne valg og eventuelt også lagre den for senere bruk. Rapportene "Timeliste gruppert etter ansatte", og Timeliste gruppert etter avdeling finner du i rapportmenyen din, under emne Timeliste
- Rutiner, Rapportering
Endre innstillinger
Alle ansatte kan endre sine egne personopplysninger, PIN-kode og registrere kort på sin egen profil.
- ,
Slik bruker man SMS-tjenester i Tidsbanken
Tidsbanken har flere måter å bruke SMS på.
- ,
Endre saldo på tidskonto
Du kan enkelt overføre plusstid & fleksitid en ansatt har med seg til Tidsbanken fra et tidligere tidsregistreringssystem.
- ,
Hva er en lønnsart?
En lønnsart forteller lønnsystemet hvordan den enkelte lønnslinjen skal behandles.
- ,
Stempling med kort

- ,
Fravær i Tidsbanken
Her finner du alt om fraværsrapportering i Tidsbanken
- ,
Slik oppretter du en ny ansatt
Informasjon om hvordan du oppretter en ny bruker av Tidsbanken
- Personal, Ansatte
Slik gir du ansatte ekstra menypunkt
Ansatte kan få tilgang til flere funksjoner enn det som er standard.
- ,
Hva består lønnskostnadene av?
I både vaktlisten og timelisten beregnes det lønnskostnader. Her kan du se regnestykke for hvordan disse regnes ut
- ,
Ferie med trekk i lønn - nyansatte med fastlønn
Dersom du har nyansatte som går på fastlønn, og som ikke har opptjent feriepenger i bedriften, trenger du en arbeidstype og lønnsart som gir trekk i fastlønn ved registrering av ferie.
- Annet, Timelister
Oversikt over oppsett av Tidsbanken
I denne artikkelen knytter vi sammen de ulike delene som er med ved oppsett av Tidsbanken. Bruk denne artikkelen som veileder dersom det skal gjøres endringer i, eller opprettes nye ansattgrupper, arbeidstyper, arbeidstidsparameter, lønnsarter eller tillegg.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som ansatt
Brukermanual for ansatte
- Annet,
Ferie når man ikke jobber fullt
Forklaring for hvordan du kan håndtere ferie på deltidsansatte
- ,
Vaktliste 2.0
Bruk og funksjonalitet i den nye vaktlisten
- ,
Besøksregistrering - Gjestebok i Tidsbanken!
Med besøksregistrering i gjesteboken har du kontroll med alle som kommer og går i din bedrift, både gjester og ansatte.
Du har også oversikt over hvem som er på ulike lokasjoner, for eksempel en byggeplass.

- ,
Lag bokmerke med personlig lenke
Lag bokmerke til en bestemt side i Tidsbanken, slik at du slipper ansattnummer og PIN-kode ved pålogging
- ,
Informasjon om Påske
Diverse informasjon rundt Påske og tilhørende registreringer.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken Prosjekt

- ,
Send ny PIN-kode til ansatte
Administratorer kan sende ny pin-koden til ansatte
- ,
Ferie og nytt år

- ,
Administrere påloggingslenker
Definer hvor lenge en personlig lenke skal være aktiv, eventuelt hvem som skal kunne benytte dette.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som administrator
Brukermanual
- Personal, Rutiner
Import av lønnsgrunnlag - Visma Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Sett en av dine ansatte som sluttet/inaktiv
Det er ikke mulig å slette ansatte. Ansatte som ikke lenger jobber i bedriften kan registreres som sluttet slik at de blir inaktiv, på denne måten ivaretas bokføringsloven og det er enkelt å hente brukeren frem igjen dersom han/hun skal aktiveres igjen
- ,
Overføring av ferie til nytt år
Overføring av rest ferie til nytt år.
- ,
Informasjon om jul og nyttår
Her følger aktuell informasjon i forhold til arbeidsdager, helligdager og registrering av feriedager julen.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Huldt & Lillevik
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Manuell justering av tidskonto
Slik justerer du tidskontoen manuelt pr. ansatt
- ,
Fraværsoversikt
I rapporten "Fraværsoversikt" har du full oversikt over fraværet i bedriften. Denne artikkelen viser hvordan man bruker rapporten.
- ,
Konfigurasjon av avviksmodulen
Her får du en beskrivelse på hvordan du enkelt setter opp avviksmodulen.
- ,
Utvide turnuser/arbeidsavtaler for ansatte til nytt år

- ,
Slik navigerer du deg til kartotekmenyen
Systemkartoteket inneholder alle innstillinger som omhandler oppsettet i Tidsbanken
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder
Brukermanual for avdelingsledere
- Annet,
Hva er hendelser?
Hendelser er korte notiser om det som skjer i deres system som vises på Dashboard
- ,
Avviksoversikt
Her vil du få presentert tre forskjellige lister som gir deg full oversikt over ordinære avvik, gjentakende avvik og avvik hvor det skal gjennomføres tiltak.
- ,
GDPR i Tidsbanken
Vi i Tidsbanken tar vi GDPR og personvern på alvor. For å sørge for at vårt produkt oppfyller kravene i GDPR er alle våre teknikere opplært i forordningen. Vi har også en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med å gi våre kunder gode svar i forhold til GDPR og Tidsbanken. Denne gruppen har laget en FAQ for å gi svar på vanlige spørsmål angående GDRP og Tidsbanken.
- ,
Oppslagstavlen i Tidsbanken
En levende oppslagstavle blir mer brukt, og viktige beskjeder blir lest.
- ,
Egenmeldinger i Tidsbanken
Få full kontroll på egenmeldingene i bedriften med egenmeldingsrapporten!
- ,
Slette cookies/ Informasjonskapsler på Iphone
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en iPhone.
- ,
Slik setter du opp overtidsregler i Tidsbanken
Overtidsregler omfatter reglene for hva som skal skje med tiden som forekommer ut over forventet arbeidstid
- System, Annet
Hva er et tillegg?
Ett tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen.
- ,
Hvordan forlenge turnus
Alle turnuser har en sluttdato. Det er fullt mulig å forlenge selve avtalen uten å lage en ny turnus
- ,
Aktiverer \ deaktiverer du geolokalisering
Når geolokalisering er aktivert kan du se hvor i landet stemplinger skjer
- ,
Kort om oppstart av Tidsbanken

- ,
Slik aktiveres en ansatt som er markert som sluttet/inaktiv
En ansatt som er sluttet eller satt inaktiv kan enkelt aktiveres igjen
- ,
Serieregistrering for flere ansatte i timelisten
Å stemple inn flere ansatte over en lengre periode brukes ofte ved avvikling av ferie eller andre typer langtidsfravær, eller ved halve arbeidsdager for eksempel julaften, påske og lignende
- ,
Slik justerer/endrer man inn- og utstemplinger
I ansattliste kan man manuelt stemple inn, stemple ut, eller endre innstemplingstidspunkt
- ,
Helligdager

- ,
Hva er en aktivitet?
Å føre timer mot aktiviteter gir deg full kontroll over tid og kostnader på arbeidsprosessene til deg og dine ansatte
- ,
Avviksbehandling
Avviksbehandlingen skal være enkel og oversiktlig i Tidsbanken.
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - for flere dager av
Når en ansatt er delvis sykemeldt for en gitt periode, så kan dette serieregistreres for en valgt datoperiode.
- Rutiner, Rutiner
Prosjektkontroll
Prosjektledere kan godkjenne timer per prosjekt
- Prosjekt, Prosjekter
Å endre en turnus/arbeidsavtale
Korrigering av en allerede eksisterende turnus
- ,
Avviksskjema - Registrere avvik
Registrering av avvik er selvforklarende, men her finner du en detaljert beskrivelse av prosessen.
- ,
Slik oppretter du en ny arbeidstype
Noen ganger trenger man å opprette en ny arbeidstype eller gjøre endringer på en av de eksisterende.
- ,
Registrering av avspasering
​I Tidsbanken har vi 3 ulike tidskonto metoder, hvor av avspaseringen skal behandles på 3 ulike måter.
- ,
Oppdaterer forventet timetall i timelisten
Henter inn forventet tid på registrerte timer tilbake i tid
- ,
Legg til vaktliste for ansatte
Ansatte kan få tilgang til en vaktliste/ukeliste på hjem-menyen sin som viser hvilken ansatte som er på jobb hvilke dager.
- ,
Beregning av ulempetillegg mot 12-timers regel
Tillegg for kvelds-, natt og helgarbeid
- ,
Arbeidstidsparameter
Arbeidsdagens start og slutt, samt overtidsregler og pauseregler settes opp her.
- ,
Slik setter du opp administrator/avdelingsleder-tilgang
En bruker i Tidsbanken kan ha full administrator-tilgang eller en (begrenset) avdelingsleder-tilgang til en eller flere avdelinger
- ,
Slik ønsker ansatte seg ferie
I ferieplanen kan du som ansatt enkelt registrere dine ferieønsker
- ,
Bli kjent med Lønnskostnader
Manual
- ,
Godkjenning av timer i Timelisten
Timelinjer må godkjennes før de føres over til lønn. Denne artikkelen viser hvordan man godkjenner timelinjer i Timelisten.
- ,
Slik registrerer du timelønn på de ansatte
Beregning av lønnskostnad på ansatte.
- ,
Slik registrerer en ansatt et kort på seg selv
Brukermanual for hvordan man registrerer kort for en vanlig ansatt
- ,
Slik setter man opp et stemplescript
Stemplescript brukes til å definere inn/ut-stemplingsprosedyrer for ansatte
- ,
Navigering til arbeidstypetildelingen
Arbeidstypetildeling er i Tidsbanken bindeleddet mellom arbeidstyper, arbeidstidsparametere, tilleggsgrupper og lønnsarter.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - PowerOffice Go

- ,
Jeg opplever problem med localstorage i Safari
iOS, iPad, iPhone, mobil
- ,
Endre feriesaldoen til en ansatt

- ,
Mannskapslister

- ,
Serieregistrering - En ansatt, flere dager
For å serieregistrere en arbeidstype for en ansatt, kan man benytte serieregistrering-funksjonen som man finner i Timelisten.
- ,
Halve feriedager - oppsett
For å benytte halve feriedager må det legges inn på ansattkortet, opprettes ny arbeidstype og lønnsart.
- ,
Hva er justering/avrunding av arbeidstid?

- System, Kartotek
Rapporter i Tidsbanken
Dette er en oversikt over rapportene som er tilgjengelig i Tidsbanken.
- ,
Fyll ut dag via Timelisten
Dersom en ansatt ikke har registrert tid en hel arbeidsdag, er det mulig å "fylle ut dagen" i Timelisten.
- ,
Hva er en ansattgruppe?
Tidsbanken deler ansatte opp i ulike ansattgrupper basert på arbeidsreglene deres.
- ,
Hva er OPAT?
OPAT er er måltall i Tidsbanken
- Rutiner, Rapportering
Slik navigerer du deg til ansattkortet
I ansattkortet gjør du endringer på en ansatt sin personalia, stilling m.m.
- ,
Diverse rundt oppsett av tillegg
Denne artikkelen tar opp hva et tillegg er, hvordan man oppretter tillegg, ulike typer tillegg og hvordan man knytter tillegg sammen med ønskede arbeidstyper.
- ,
Ferie informasjon
Øke ditt kunnskapsnivå om ferie!
- ,
Slik bruker du nøkkeltallsrapporten
Nøkkeltallsrapport som raskt viser viktige nøkkeltall for din bedriften og dine avdelinger
- ,
Spørsmål ved mertid
La den ansatte ta stilling til hva som skal gjøres med mertiden
- ,
Slik sletter du nettleserdata
Denne artikkelen viser deg hvordan du slettet nettleserdata på samtlige nettlesere.
- ,
Fraværseksport (API) - Huldt & Lillevik Oppfølging
Automatisk integrasjon mellom Tidsbanken og Huldt & Lillevik Oppfølging
- Personal, Annet
Gi ansatte lesetilgang til kvalitetsmanualen
De må ha et menypunkt for kvalitetsmanualen i sin hjemmeny for å kunne lese dokumentene.
- ,
Legge til ny arbeidstype i ansattgruppe
Etter du har opprettet en ny arbeidstype må du legge den inn i en eller flere ansattgrupper slik at den blir tilgjengelig for bruk.
- ,
Bytt vakt med andre ansatte
Vaktbytte lar ansatte bytte vakte, leder vil få beskjed og mulighet til å godkjenne eller avslå byttene. Vakten flyttes først når det er godkjent, så leder beholder oversikten men slipper å vite om det før de ansatte er enige.
- ,
Opprette en ny lønnsart
I noen tilfeller er det ikke nok lønnsarter i Tidsbanken, og da må man opprette en ny en.
- ,
Manuell timeregistrering
Kort innføring i hvordan manuell timeregistrering fungerer
- ,
Stempleskjerm
Slik fungerer stempleskjermen
- Annet,
Slik oppretter du struktur med bok, hovedemne og delemne
I denne artikkelen finner du en oversikt over hvordan du oppretter en struktur i kvalitetsmanualen. Strukturen i kvalitets-
manualen defineres av bøker, hovedemner og delemner.

- ,
Ansattrapport
Sett opp din egen rapport over ansatte, som du også kan eksportere til blant annet excel og word.
- ,
Legge til registrering av avvik hos mine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere avvik
- ,
Gjennomgang 1
Her ser du en kort introduksjon til hovedmeny, hjem-meny, ansattlisten og planlegging.
- ,
Feilmeldinger ved import av lønn til Visma Lønn
Får du feilmelding ved import av lønnsgrunnlag i Visma Lønn?
- ,
Besøksregistrering - Hvordan bruke Tidsbankens Gjestebok?
Her presenteres Tidsbankens Gjestebok i sin enkleste form. Det er imidlertid mulig å tilpasse denne etter behov.
- ,
Slik fungerer rapporten Ferie og tidskonto
Med denne rapporten får du en oversikt over forbrukte feriedager, eller bevegelser på Tidskontoen i en gitt periode
- ,
Listevisning i timelisten
Om du ikke kan redigere timer i timelisten, kan det være du har listevisning aktivert.
- ,
Tillegg
Et tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen. Dette kan være UB-tillegg (ulempetillegg), smusstillegg, nattillegg osv.
- ,
Statistikk over avvik
Her får du en innføring i hva statistikken forteller oss.
- ,
Slik beregner man periodebasert overtid i Tidsbanken
Overtid i Tidsbanken kan regnes ut over en bestemt periode som f.eks uke, måned eller turnusperiode. Når man da skal beregne denne overtiden gjøres det i ukesluttkontrollen.
- ,
Å opprette eller redigere en avdeling
I noen tilfeller ønsker man å legge til en ekstra avdeling eller redigere på en eksisterende avdeling
- ,
Hvordan definere avdeling i informasjonskapsel (cookie)
Man kan definere en enkelt stemplingsmaskin til å tilhøre en gitt avdeling. Dette gjøres for eksempel for å påvirke hvilke avdeling timelinjer som blir stemplet blir ført mot, eller for å påvirke hvordan enkelte rapporter vises
- ,
Hva er identifikator og hvordan brukes den?
Identifikator kan brukes til å identifisere en ansatt i et eksternt system.
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 3 uke - mot turnus.
Her beregnes plusstid basert på forventet tid per uke for den ansatte. Denne Tidskontometoden benyttes ofte for ansatte som ikke jobber til samme tid eller samme timeantall hver eneste dag.
- ,
Slik fungerer rapporten sum per valg
I Tidsbanken har vi flere fleksible rapporter hvor man kan tilpasse og filtrere rapporten ut i fra hva man har behov for å hente ut rapport på. Rapporten "Sum per valg" finner du i rapportmenyen din, under emne Timeliste
- Rutiner, Rapportering
Bytte firma ved innlogging
Hvordan bytte firma ved innlogging på Tidsbanken.net
- System, Annet
Slik endrer du pin-kode som ansatt
Du som ansatt kan enkelt endre din egen pin-kode for innlogging
- ,
Slik fungerer den gamle fraværsrapporten
Fraværsrapporteringen i Tidsbanken vil gi detaljert informasjon om fravær i bedriften.
- ,
Kjørebok i Tidsbanken
Med Tidsbanken kjørebok får din bedrift en rimelig kvalitetsløsning som er enkel i bruk og samtidig inneholder fleksibilitet nok til å dekke alle dine behov.
- ,
Slik aktiverer du justering/avrunding av arbeidstid
Hvordan få "renere" klokkeslett?
- ,
Slik oppretter du ett prosjekt
Prosjekter kan opprettes manuelt, eller importeres fra Excel, eller de kan komme fra en integrasjon mellom Tidsbanken og deres ordresystem
- ,
Eksport av timer til Xledger

- ,
Aktivere automatisk stempling
Guide til aktivering av automatisk stempling
- ,
Slik ser du utfyllende detaljer for en timelinje
Lurer du på når det "faktisk" ble stemplet inn/ut eller kanskje hvem som har redigert en timelinje? Svaret er ikke langt unna
- Rutiner, Timelister
Røde dager i mai måned
Mai måned inneholder alltid minst to røde dager
- ,
Slik endres en ansattes avdelingstilhørighet
Endre hvilken avdeling den ansatte hører til.
- Personal, Ansatte
Tidsbanken Stemplingsur - Slik fungerer det i praksis

- ,
Har dine ansatte vært syke i ferien?

- ,
Hva er arbeidstypetildeling?
Benyttes når en skal sette opp rammene for en ansattegruppe.
- ,
Slik fungerer finn beste alternativ i vaktlisten
Brukes for å finne beste tilgjengelig ansatte i vaktlisten for en gitt dag
- Personal, Bemanningsplan
Analyse av overtid iht. arbeidsmiljøloven
Hvordan bruke overtidsanalyse
- ,
Slik fungerer timepopup
For å redigere/godkjenne timelinjer uten å klikke deg inn i timelisten til den ansatte, kan man benytte seg av Timepopup
- Rutiner, Timelister
Kvalitetssystem i Tidsbanken
Tidsbankens populære kvalitetssystem er med å levendegjøre kvalitetsarbeidet i bedriften. De ansatte kan lese viktige dokumenter når det måtte passe, og de kan få tilgang til bedriftens kvalitetssystem med viktige dokumenter og rutiner direkte på sin mobil. Du som leder bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvilke dokumenter, og du har god oversikt over hvem som har lest hva.
- ,
Endre ansattgruppe til ansatt
Ansattgruppen til den ansatte definerer alt innenfor stempling, mertid, tilgang, arbeidstyper, pauser osv.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Uni Micro
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Bytt til månedsvisning i Timelisten
Dersom man ønsker å skifte visningsperiode i Timelisten gjøres dette enkelt og greit ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
- ,
Oversikt over lønnsarter i timelisten
Hvordan få fram alle lønnsarter i timelisten!
- Rutiner, Timelister
Reisetid i Tidsbanken
Informasjon rundt regler og praksis ved reisetid
- ,
Slik fungerer gjestebokens innstillinger
Oversikt over de forskjellige alternativene på gjestebokens innstillinger.
- Gjestebok, Gjestebok
Navigering til ansattgruppe
Denne artikkelen forklarer hvordan du navigerer deg til en ansattgruppe.
- ,
Slik legger man inn lønnsbudsjett
Budsjetterte lønnskostnader på ansatte
- Rutiner, Rapportering
Hvordan bruke kjøreboken

- Kjørebok, Kjørebok
Endre antall feriedager til ansatt
For å endre antall feriedager til en ansatt må du inn via ansattkortet.
- ,
Oppdater personalinformasjon
Slik kan de ansatte selv oppdatere personalia, endre PIN-kode og legge inn kort.
- ,
Aktivere bruk av kortleser i Tidsbanken Stemplingsur
Guide for aktivering av kortlesere til stemplingsur
- ,
Opprett arbeidstype og lønnsart for justering av Tidskonto
Dette er framgangsmåten for å opprette en Arbeidstype og en Lønnsart for å kunne justere Tidskontoen manuelt.
- ,
Slik endrer man rettigheter/tilgangen til en ansatt
Hvordan gi en ansatt tilgang som administrator eller avdelingsleder i Tidsbanken.
- Personal, Ansatte
Slik starter du fjernstyring
Fremgangsmåte for å starte en fjernstyring på din PC, som kan brukes av Tidsbanken Support
- ,
Opprette avdelinger og ansatte
Her kan du se en video som viser hvordan man legger inn avdelinger og ansatte.
- ,
Endre prosjekt i Timelisten

- ,
Gjør deg selv klar for å møte arbeidshverdagen frisk og uthv

- ,
Oppheve eksport til lønn
Dersom du har markert timelinjer som overført når du gjorde en lønnsberegning, og i etterkant skal kjøre perioden ut på nytt - må du oppheve lønnsperioden.
- ,
Hva er Excel?
Regnearkprogram benyttes for å lage tabeller og filtrere data.
- Annet, Annet
Slik oppretter du nytt dokument og lenke i kvalitetsmanualen
I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for opprettelse av dokument og lenke i kvalitetsmanualen.
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Restart av integrasjonsservice

- ,
Utelat lønnsart fra lønnsbehandling
Gjør slik at timer registrert på denne lønnsarten ikke sendes med på en lønnsrapport
- System, Lønnsbehandling
Slik legger du filer fra dropbox inn i kvalitetsmanualen
Slik kan du legge dokumenter fra Dropbox inn i Tidsbankens Kvalitetsmanual
- ,
Slik endrer du ansattnumre
Endre ID-nummer på ansatte.
- ,
Oppsett FAQ
Her finner du svar på vanlige spørsmål i forbindelse med endringer i oppsett i Tidsbanken.
- ,
Hva er overtid?
Overtid er arbeid utover avtalt arbeidstid.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik budsjetterer man timer på prosjekter
Timebudsjett legges inn på aktivitetsnivå under et prosjekt
- Prosjekt, Prosjekter
Ferieramme - ansattgruppe
Ferieramme er standard antall feridager. For å endre dette må man inn i ansattgruppene.
- ,
Slik legger du inn din firmalogo
Legg inn din egen logo for å sette dette deres eget preg på Tidsbanken grensesnittet og rapporter.
- ,
Avdelinger i Tidsbanken
Avdelinger i Tidsbanken er en oppdeling av bedriften
- ,
Redigere en lønnsart
I kartoteket kan du enkelt endre bl.a. navn og nummer på lønnsartene
- ,
Slik registrerer en leder flere kort på en ansatt
Brukermanual for superbruker
- Personal, Ansatte
Avdeling FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med avdelinger
- Personal, Avdelinger
Slik oppretter du en aktivitet på en prosjektlinje
Aktiviteter er typiske gjøremål som man skal gjennomføre for å levere en vare eller tjeneste. Eksempelvis sveising, sammenstilling, bestillevarer m.m.
- ,
Slik kan ansatte stemple på arbeidstype
Ansatte kan stemple inn og eller bytte til ulike arbeidstyper fra sin hjem-meny
- ,
Slik aktiverer man utstempling ved ufullendt stempling
Dersom man har problemer med at de ansatte glemmer å stemple seg ut etter endt arbeidsdag, kan man aktivere
automatisk utstempling ved ufullendt stempling.

- ,
Slik oppretter du en lønnsart for å kompensere for reisetid
Korrekte innstillinger for en lønnsart som skal benyttes for reisetid innenfor alminnelig arbeidstid
- ,
Personalliste i Tidsbanken
I henhold til Bokføringslovens § 3a
- Personal, Ansatte
Slik legger du på IP restriksjon på stemplinger
De ansatte kan få mulighet til å logge seg inn i Tidsbanken hjemmefra uten at de får mulighet til å stemple seg inn eller ut. Dette styres gjennom IP-filtrering, og denne artikkelen viser hvordan man går frem.
- ,
Systeminnstillinger
Systeminnstillinger styrer tekniske funksjoner og begreper i Tidsbanken
- ,
Slik setter man opp ressurstyper
Ressurstyper brukes for å definere forskjellige roller ansatte kan ha i bedriften
- Personal, Ansatte
Import av lønnsgrunnlag - Nettlønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Hva er en arbeidstype?
En arbeidstype er et begrep som den ansatte stempler inn på, og som tiden registreres mot. Arbeidstypen er videre knyttet opp mot andre variabler i systemet.
- ,
Oppdater kostpris på fastlønnede ansatte
Få virkelig kostpris på fastlønnede ansatte
- Rutiner, Rapportering
Be om lesebekreftelse på et dokument
Enkelte dokumenter er viktigere enn andre, og vi da kan ha behov for at ansatte bekrefter at de har lest et dokument.
Les fremgangsmåte for å sette på lesebekreftelse i et dokument eller en lenke.

- ,
Utskrift fra Tidsbanken
Her kan du lese om hvordan du kan skrive ut lister og rapporter i Tidsbanken
- ,
Gjennomgang 2
Her ser du en kort introduksjon til timelisten og godkjenning av timer.
- ,
Slik viser man pauser på ansatte i timelisten
Dersom man har behov for å se om det har vært pausetrekk på en timelinje og eventuelt varighet på pausen, kan man hente denne frem i timelisten.
- Rutiner, Timelister
Import av lønnsgrunnlag - Tripletex
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Spørsmål ved mertid - Oppsett
Oppsett for mertidsvalg ved utstempling
- ,
Turnus for hele ansattgruppen
Ved overgang til sommer- eller vintertid kan man benytte funksjonen for å opprette turnus / arbeidstid for en hel ansattgruppe av gangen.
- ,
Slik kan man eksportere fravær til andre systemer
Hvis man kjører statistikk på fravær andre steder enn i Tidsbanken, kan fravær eksporteres til flere av de meste brukte systemene
- ,
Slik bruker du budsjettverktøyet i Tidsbanken
Registrer budsjettene i dag og få et aktivt forhold til budsjett, omsetning, opat og lønnskostnadsprosent
- , -
Slik bruker de ansatte kvalitetsmanualen
Lurer du på noe? Du som har tilgang til kvalitetsmanualen har enkel tilgang til bedriftens rutiner og viktige dokumenter. Enten dere har personalhåndbok, HMS- eller rutinehåndbok, er dokumenter tilgjengelig på din hjemmeny, og eventuelt din mobil. Denne artikkelen viser hvordan du kan bruke kvalitetsmanualen når det er noe du lurer på.
- ,
Publiser et dokument eller en lenke i kvalitetsmanualen
Du må publisere et dokument for at ansatte skal kunne se det. Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt publiserer dokumenter og lenker.
- ,
Skjul ansatte som har sluttet
Når ansatte slutter, kan ansattlisten fylles av ansatte som enten er inaktive, står som sluttet, eller begge deler.
- ,
Hva er en vare?
Ett produkt som knyttes opp mot prosjekter/aktiviteter.
- Annet, Varer
Kvalitetsmanual i Tidsbanken
Kvalitet i alle ledd
- ,
Slik fungerer overtid etter snitt av turnus
Man kan la Tidsbanken generere overtid etter et snitt antall timer i turnusavtalen til en gitt ansatt.
- Rutiner, Timelister
Hvorfor blir enkelte linjer automatisk godkjent?
Noen timelinjer får automatisk hake i godkjent
- ,
Hvordan opprette prosjektlinje?
Brukes for å dele opp prosjekter i underkategorier
- ,
Skal du bytte server, og må flytte integrasjonen?

- ,
Rutiner for integrasjon og fravær
Oversikt over menypunktene under Rutiner
- ,
Kom i gang med Tidsbanken
Du starter nå opp med bruk av Tidsbanken, et verktøy både ansatte og bedrifter setter stor pris på!
- ,
Jeg har kort fra før av, hvilken kortleser skal jeg ha?

- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du et Byggekort (HMS-Kort)
Byggekort (HMS-Kort) kan benyttes til stempling og timeregistrering med berøringsfri kortleser eller med Tidsbanken byggekortleser
- ,
Legge programmer inn i oppstart
Guide til å legge program inn i oppstarten
- System, Annet
Import av lønnsgrunnlag - Maritech Wise Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik oppdaterer man forventet tid på registrerte timer
Den forventede arbeidstid kan i blant mangle hos ansatte, eksempelvis etter at turnus er gått ut etter nytt år. Da kan dette oppdateres manuelt eller automatisk.
- ,
Slik kan du importere budsjetter
Import av omsetning og lønnskostnader
- ,
Slik endrer du innstillinger for pause-trekk
Klokkeslett/varighet for pause/lunsjtrekk på en arbeidstype kan endres i et arbeidstidsparameter
- System, Kartotek
Send pålogging til dine ansatte
Du kan veldig enkelt sende pålogging til dine ansatte slik at de kan bruke Tidsbanken på sin telefon, pc, etc. Da kan de ansatte se sin profil, men ikke stemple
- ,
Spørsmål til Huldt & Lillevik Fraværsregistrering
Oversikt over spørsmål man gjerne har omkring eksport til H&L Fraværsregistrering
- ,
Stemplingsur pris kr 9 900,- (Kampanje 50 stk igjen)
Komplett løsning for inntil 10 ansatte.
- ,
Slik registrerer du ansattdato på en ansatt
Registrering av datoen en medarbeider ble ansatt
- ,
Slik tar du i bruk gjesteboken
Forskjellige måter å "starte" Gjesteboken på
- ,
Slik fungerer Fyll ut dagen funksjonen via Rutiner
Brukes i forbindelse med helligdager eller andre dager hvor man manuelt vil registrere tid på et utvalg ansatte på en gitt arbeidstype.
- Rutiner, Rutiner
Supportavtale
Mer informasjon om supportavtale finner du her
- Annet, Annet
Slik får man oversikt over egen/ansattes tidskonto-saldo
Tidskontoen akkumuleres automatisk etter hver eneste dag, eller etter hver uke. Det er flere måter å få oversikt over hvor mange timer man har tilgode.
- ,
Kontrollere tidskonto mot maksgrense
Slik kontrollerer du tidskonto mot maksgrense
- ,
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del. 1

- Annet,
Tidskontometodene i Tidsbanken
I Tidsbanken er det 4 forskjellige tidskontometoder.
- ,
Tidskonto, plusstid 1 og plusstid 2
Hva er forskjellen på Plusstid 1 og Plusstid 2?
- ,
Slik deaktiverer du timeliste godkjenning via prosjektkontro
Hvis man ønsker at prosjektgodkjente timer ikke godkjennes i timelisten
- ,
Deaktivere automatisk godkjenning

- ,
Tidskonto for timelønnede - Metode 2
Slik fungerer tidskonto for timelønnede ansatte. Vi har to ulike måter å løse dette på.
- ,


- ,
Slik fungerer stemple til pause for den ansatte
I Tidsbanken kan man aktivere funksjonalitet for å stemple til pause, slik at den ansatte da har en egen stempleknapp for å stemple seg til/fra pause. Dersom stemple til pause er aktivert, vil dette oppleves slik for den ansatte:
- Rutiner, Ansatte
Betale ut timer fra tidskonto
Dersom de ansatte har mulighet for å benytte Tidskonto, og de etterhvert får en saldo som ikke lar seg avspasere, kan det være ønskelig å utbetale timene. Denne artikkelen tar for seg hvordan man går frem for å utbetale timer fra Tidskontoen i Tidsbanken.
- ,
Kjørebok på mobil
Slik får dine ansatte kjørebok fra sin mobil
- Kjørebok, Kjørebok
Gjennomgang 3
Her ser du en kort introduksjon til noen rapporter og lønnsbehandling.
- ,
Hva er en Prosjektlinje?
Et prosjekt kan deles inn i en eller flere prosjektlinjer
- ,
Slik endrer man innstillinger i vaktlisten
Utseende til vaktlisten kan tilpasses ditt behov ved hjelp av innstillinger
- ,
Slik tilordner du ressurstyper på ansatte
Ressurstype er et begrep på de ulike rollene som dine ansatte kan ha i bedriften.
- Personal, Ansatte
Import av lønnsgrunnlag - Hogia Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Nullstille tidskonto
Slik nullstiller du saldo på tidskonto for alle ansatte
- ,
Stemplekart
Oversikt over hvor stemplinger med geolokalisering har blitt gjennomført.
- ,
Eksport til Ad Opus
Tidsbanken kan eksportere timelinjer i et format som Ad opus kan lese.
- ,
Års- og kvartalsrapport i Tidsbanken
Forslag til årsrapporter/halvsårsrapporter man kan ta ut i Tidsbanken!
- Rutiner, Rapportering
Endre teamviewer passord
Dersom du ønsker eget passord til fjernstyringsprogrammet på din stempleskjerm kan du benytte "tilleggspassord".
- Annet, Annet
Aktiviteter
Få oversikt på alle aktivitene dere har i bedriften. Det finne flere måter å ha oversikt på; Liste, Kalender eller Kanban!
- ,
Slik oppretter du arbeidstype og lønnsart for utbetaling av
Dette er framgangsmåten for å opprette en arbeidstype og en lønnsart for å kunne utbetale tidskonto.
- ,
Hvordan komme igang med kjørebok
For deg som har kjøpt kjørebok og ønsker å komme igang
- Kjørebok, Kjørebok
1. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 1: Dere skal kunne planlegge ansatte, og legge inn arbeidstid, samt at ansatte skal begynne å registrere tid.
- ,
Slik setter du opp tidskonto for timelønnede ansatte - Metod
Slik konfigureres tidskonto for timelønnede ansatte
- ,
Hva er vaktliste?
Verktøy for planlegging av arbeidstid i Tidsbanken
- Personal, Bemanningsplan
Overgang til nytt år
Ved nytt år er det viktig å få gjennomført overføring av feriedager og kontrollere turnus-/arbeidsavtaler
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Mamut
For å importere lønnsgrunnlag i Mamut må det installeres et lite program.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik gir du ansatte tilgang til å sende sms fra Tidsbanken
Som standard er det kun Administrator-brukere som har tilgang til å sende sms fra Tidsbanken. Men en administrator kan også gi avdelingsledere eller andre ansatte tilgang til å sende sms ved å følge fremgangsmåten i denne artikkelen.
- System,
Import av lønnsgrunnlag - DI
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Standard eksport av timer
Rutine for overføring til tbltimeeksport i Tidsbanken
- Rutiner, Annet
Tilgang FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med tilganger blir besvart i følgende artikler.
- Personal, Tilgang
Hvordan aktivere døgnskille?
Hvordan sette opp datoskille?
- ,
Om egenmeldingsrapporten
I mange bedrifter er det liten oversikt over antall egenmeldingsdager som betales ut. Her tapes det mye penger. I denne artikkelen viser vi noen av de områdene du har gevinst ved å benytte Tidsbankens egenmeldingsrapport.
- ,
Spørsmål om periodebasert overtid

- ,
Slik får du egendefinerte tekster på enkelte rapporter
Egendefinerte tekster, logoer, bilder osv er mulig å aktivere på enkelte rapporter.
- System, Annet
Hvordan se tilgangene til ansatte i Tidsbanken
Viser deg hvordan du enkelt kan se hvilken brukertilganger de ansatte har.
- Rutiner, Ansatte
Hvordan oppdatere localstorage/lokallageret?
Innimellom så trenger man å oppdatere lokallageret i nettleseren.
- ,
Slik lagrer du en egendefinert rapport til senere bruk
Rapportene "Timeliste gruppert etter..." har man mulighet til å lagre slik at man enkelt kan benytte samme rapport flere ganger uten å måtte velge filtre/kolonner på nytt.
- Rutiner, Rapportering
Byggekortleser - Stempleboks
En byggekortleser kan bli plassert hvor som helst i verden for å fange tid på dine prosjekter, eller få en oversikt over hvem som er på byggeplassen din.
- ,
Oppsett av stempleskjerm (windows)
Punkter for konfigurasjon av Windows på en stempleskjerm
- ,
Avgrense på avdeling ved overføring av lønnsgrunnlag
I enkelte tilfeller er det behov for å avgrense på hovedavdeling eller underavdeling ved lønnskjøring. Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom man har flere selskaper under samme kundeforhold i Tidsbanken og man skal kjøre lønn for disse selskapene separat.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Gi riktig tilgang til dokumenter og lenker i kvalitetsmanual
Her kan du se hvordan du gir tilgang til et dokument. La ledergruppen få tilgang til sine dokumenter, og bestemte avdelinger få tilgang til sine avdelingsrelevante dokumenter.
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Mannskapslister
Her finner du informasjon om hvordan mannskapslisten i Tidsbanken fungerer
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og andre systemer
Integrasjonsmuligheter fra andre systemer til Tidsbanken
- ,
Registrering av budsjettert og virkelig omsetning og lønnsko
Omsetning og budsjettere lønnskostnader i lønnskostnadsrapporten
- ,
Posteringskoder
Her er en oversikt over de forskjellige posteringskodene som dukker opp i timelisten og ukesluttkontrollen.
- ,
Opprette nytt, eller endre et arbeidstidsparameter
Noen ganger kan det være nødvendig og opprette nye arbeidstider/Vakter eller endre på tidspunktene som allerede ligger inne.
- ,
Slik budsjetterer man timer på prosjektlinjer
Legg inn budsjetterte timer for hvert underprosjekt
- Prosjekt, Prosjekter
Slik konfigurerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel må du konfigurere Mamut Prosjekt
- ,
Mamut lønn - konfigurasjon
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du konfigurere Mamut Lønn
- ,
Geoplassering er sperret i nettleseren

- Kjørebok, Kjørebok
Mer effektiv hverdag og selvhjulpne medarbeidere med Tidsban

- ,
Slik overfører du til timeseddel med Mamut Prosjekt

- ,
Fjerne kort registrert på ansatt
Brukermanual for superbruker
- Personal, Ansatte
Prisliste support og ekstrautstyr
Oversikt over priser og utstyr
- ,
Import av ansatte til Tidsbanken
Med Tidsbankens importverktøy kan du enkelt importere ansatte fra en Excel-liste inn til Tidsbanken.
- ,
Slik fjerner man Dropbox fra Tidsbanken
Har man koblet til feil konto eller ikke lenger ønsker å ha Dropbox i Tidsbanken kan man fjerne den på følgende måte
- ,
Ressursplanlegger
I Tidsbanken kan man planlegge de ansatte på forskjellige aktiviteter. Dette fordrer at man enten benytter seg av prosjekter med underliggende aktiviteter eller kun aktiviteter. Her får du en god oversikt over hvem som skal gjøre hva til enhver tid.
- ,
Legg inn helligdager i kalender manuelt
Legge inn helligdager i Tidsbankens kalender
- ,
Skjema i Kvalitetsmanualen
Ved benyttelse av Google Docs kan vi få skjemaer rett inn i Kvalitetsmanualen. Nok en god grunn til å få se Tidsbanken sin Kvalitetsmanual.
- ,
Slik kan avdeling hentes ved stempling
Når ansatte stempler inn kan Tidsbanken hente avdeling på forskjellige måter
- Personal, Ansatte
Første gjennomgang, opplæringsartikkel
Gjennomgang nummer 1 i oppstartspakken
- ,
Hvordan bruke lønnskostnadsrapporten?
Budsjeterte og virkelige lønnskostnader.
- Rutiner, Rapportering
Slik aktiverer du stempling til pause
Kan være nyttig om ansatte har variabel pause, som de ønsker å definere selv.
- ,
Hvordan opprette / endre et anlegg?
Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan opprette et nytt anlegg, eller gjøre endringer på et eksisterende anlegg.
- ,
Slik setter du opp stemplescript til prosjektstempling
Prosjektstempling er den enkleste formen for bruk av prosjektmodulen
- ,
Slik åpnes privatlesningsmodus i din nettleser
Privatvisningsmodus (inkognito) kan være nyttig hvis man skifter mellom hvilke Tidsbanken databaser man bruker.
- Annet, Annet
Import av prosjekter - Cordel
Hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel til Tidsbanken
- ,
Dropbox FAQ
Samleside med artikler om Dropbox
- ,
Hva er en hovedavdeling?
Avdelinger deles gjerne opp i ett hieraki, hvor underavdelinger knyttes opp mot en hovedavdeling
- ,
Mamut lønn - slik overfører til Mamut
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du bruke Mamut Lønn
- ,
Slik gir man en ansatt tilgang til prosjektmodulen
Kort veiledning til hvordan man gir ansatt tilgang til prosjektmodulen
- Prosjekt, Prosjekter
Skjule avdeling / Vise avdelinger
Guide til hvordan man lukker/åpner en allerede opprettet avdeling i Tidsbanken.
- System, Avdelinger
Mellomlagre tidskonto-saldo
Denne funksjonen brukes til å "fryse" saldoen på en gitt dato
- ,
Slik gir du ansatt tilgang til å godkjenne timer i prosjektk
Slik setter man opp en prosjektlederes tilgang til prosjektkontrollen
- ,
Forsiden i kvalitetsmanualen
Kvalitetsmanualen er stedet der du samler bedriftens rutiner og strukturer driften. Ved å lage gode beskrivelser her,
vil de ansatte ikke trenge å stille spørsmål om samme tingen om og om igjen. De finner det de trenger beskrevet i
bedriftens rutiner. I kvalitetsmanualen kan du opprette ulike bøker som internkontroll (det lovpålagte HMS-arbeidet),
personalhåndbok, rutinehåndbok og andre bøker som er viktige for driften.
De ansatte kan få tilgang til kvalitetsmanualen fra mobil, PC, stempleskjerm osv.

- ,
GDPR - General Data Protection Regulation
Generell informasjon om GDPR - EU`s nye personvernforordning som trer i kraft 1. juli 2018
- ,
Hva er min IP?
IP brukes til å sette opp IP restriksjon, eller automatisk innlogging på Tidsbanken
- ,
Autonummerering
Hvordan aktivere autonummerering
- System, Annet
Utelat ansatt fra lønn

- Personal, Lønnsbehandling
CRM Modul

- ,
Hvordan bruke splitt arbeidstid?
Arbeidstiden kan splittes i i flere linjer ved hjelp av funksjonen Splitt arbeidstid.
- Personal, Ansatte
Still inn søkemotoren i toppmenyen

- ,
Lesestatus for alle dokumenter og alle ansatte
Hvem har lest hva! Dersom administrator ønsker å se lesestatus for alle dokumenter i kvalitetsmanualen, eller dokumentstatus for alle de ansatte, finnes dette raskt fra hovedsiden.
- ,
Slik installerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel
- ,
Kolonnene i arbeidstypetildelingen
Forklaring på forkortelsene i arbeidstypetildelingen
- ,
Hvordan opprette / endre en kontaktperson?

- CRM, Kontakpersoner
Stemple ut ansatt
Hvis en ansatt har glemt å stemple ut kan du som leder manuelt stemple ut den ansatte via ansattlisten.
- ,
Riksavtale §3.1 Rapport til lønnsforhandlinger

- ,
Byggekortleser - Administrere stemplebokser
Når man får flere byggekortlesere, er man avhengig av å kunne administrere disse på en enkel måte.
- ,
Hvordan knytte Tidsbanken mot deres dropbox-konto
Noen ganger kan det være ønskelig å bruke dropbox for å knytte dokumenter mot de ansatte inne i Tidsbanken som f.eks. bilder eller kursbevis.
- ,
Slik oppretter du nye vakter
Når du skal opprette en ny vakt som du skal planlegge i vaktlisten - så trenger du å gjøre følgende
- ,
Hvordan legge inn identifikator på ansatt
Identifikator brukes hvis lønnssystemet bruker annen identifikasjon på den ansatte enn Tidsbaken
- ,
Rutiner ved overgang til nytt år
Ved overgang til nytt år det noen ting som må gjøres, noen som bør gjøres og enkelt ting det er kjekt å få gjort
- ,
Gi ansatte tilgang til personallisten.
Som administrator har man tilgang til personallisten i Tidsbanken. Men ettersom man ikke alltid er til stede, kan man også gjøre denne tilgjengelig på hjem-menyen til andre ansatte slik at de kan fremvise denne ved kontroll fra skatteetaten.
- ,
Kopiere vakter fra en uke til en annen
Kopiering av vakter fra en periode til en annen
- Personal, Bemanningsplan
Hva er et prosjekt?

- ,
Opprett prosjekt med aktiviteter fra varer
Brukes når man har lagt inn aktiviteter på varene man legger inn som prosjektlinjer
- Prosjekt, Prosjekter
Få opp flere faner under prosjekt
Fremgangsmåte for å aktivere flere faner under prosjekter
- ,
Lønnskostnader og omsetning
Her kan du finne artikler og brukermanualer relatert til lønnskostnader og omsetning i Tidsbanken
- ,
Hvordan slette eller endre et prosjekt
Ønsker du å endre eller slette et allerede opprettet prosjekt?
- ,
Opprettelse av prosjekttype / prosjektgruppe
Veiledning til opprettelse av prosjekttype og prosjektgruppe.
- Prosjekt, Prosjekter
Slik godkjenner du timer i prosjektkontroll som prosjektlede

- Prosjekt, Prosjekter -
Utregninger i rapporten
Denne artikkelen tar for seg hvordan du skal forstå de ulike prosenttallene som beregnes i fraværsoversikten. Avhengig av de valgene som er satt i nedtrekksmenyen får man litt ulike tall i fraværsprosentkolonnen. Artikkelen viser eksempler på hvordan fraværsprosenten regnes ut.
- ,
Slik kan du bruke prosjektlisten

- ,
Slik får man frem en tilbudsoversikt
Få rask oversikt tilbudene dine
- ,
Slik kan ansatte bruke Tidsbanken fra ekstern lokasjon
Åpne opp tilgang til Tidsbanken uten at ansatte kan stemple inn/ut
- Annet, Annet
Mamut lønn - installasjon
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du installere Mamut Lønn
- ,
Vaktlisten
I vaktlisten kan man både se, og planlegge arbeidstid og sted for de ansatte.
- ,
Slik oppretter du et malprosjekt
Malprosjekter kan kopieres ut så mange ganger man bare vil.
- ,
Menypunkt for dokumenter i kvalitetsmanualen
Gi de ansatte menypunkt for spesifikke dokumenter i Kvalitesmanualen.
- ,
Endre lønnsart i kjørebok
Lønnsartene som ligger i kjøreboken er feil
- ,
Sesonglisenser
Kjøp lisenser for en valgfri periode til kun 59,- per lisens per måned
- ,
Import av prosjekter og prosjektlinjer
Fremgangsmåte for hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer til Tidsbanken.
- ,
PMI - XML Eksport
Rapportering av produktiv og uproduktiv tid (timelønn og fastlønn) pr dato pr avdeling pr hovedavdeling til PMI
- Rutiner,
Hvor finner jeg mannskapslisten?

- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du besøkskort på besøkende
Dersom du har besøkende uten byggekort (HMS-Kort), må også disse registreres inn på anlegget. Denne artikkelen viser hvordan du går frem for å registrere den besøkende med et besøkskort.
- ,
Ferieoversikt i vaktlisten

- ,
Hvordan opprette/endre varer?
Hvordan legge inn varer i Tidsbanken
- Prosjekt, Varer
Slik endrer man på pausetrekk i timelisten.
Noen ganger har de ansatte behov for å ha lenger eller kortere pauser enn det de blir trukket automatisk for, og man ønsker å overstyre/endre pausetrekket som er generert på en stempling en dag.
- ,
Lesestatus på ett bestemt dokument i kvalitetsmanualen
For å se hvilke ansatte som har lest et bestemt dokument, går du inn på lesestatus på dokumentet. Her får du en liste over hvem som har lest dette bestemte dokumentet.
- ,
Hva er en ansatt?
En ansatt er en bruker av Tidsbanken.
- Personal, Ansatte
Dagens melding
Dagens melding gir deg muligheten til å informere ansatte om nyheter eller andre eventer på innloggingsskjerm eller på den ansattes profil.
- ,
Feilmeldinger ved SMS utsendelse

- ,
Vise tilpassede perioder i vaktlisten
Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan forholde deg til lengre tidsperioder i vaktlisten
- ,
Filtrere prosjektlisten på Status
Dersom man ønsker å bare vise en type prosjekter, eller prosjekter med en bestemt status er det flere måter man kan gjøre dette på. I denne artikkelen vil du lese hvordan man oppretter ulike "Statuser", og hvordan dette benyttes ved filtrering av prosjektene.
- Prosjekt, Prosjekter
Hvordan endre datoformat?
Endring av datoformat pr ansatt eller ansattgruppe
- Personal, Ansatte
Installere magnetkortleser
Enkel veiledning for å installere magnetkortleser
- Annet, Annet
Statistikk i ansattlisten
I ansattlisten kan du få oversikt over kjønn- og aldersfordeling, samt turnover i bedriften din
- ,
Firmaopplysninger
Opplysninger om firmaet, som blant annet organisasjonsnummer, kontonummer, arbeidsgiveravgift m.m.
- System, Annet
Opprette prosjekt
Her er en liten video for forklarer hvordan man oppretter prosjekt.
- ,
Har Mamut lønnsintegrasjon sluttet å virke etter oppdatering
Rutineforklaring i tilfelle lønnsintegrasjonen har sluttet å virke etter oppdatering
- System, Lønnsbehandling
Tillegg
I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å opprette et tillegg, samt en oversikt over alt som må være på plass for at et tillegg skal fremkomme i Timelisten
- ,
Hva er evakueringslisten?
Liste over alle innstemplede ansatte og gjester.
- Personal, Evakueringsliste
Hvordan opprette / endre kunder?
Under CRM -> Kunder.
- CRM, Kunder
Avviksliste
Denne listen gir deg oversikt over ubehandlede avvik.
- ,
Slik redigerer du notat

- ,
Hvorfor finner jeg ikke ansatte i vaktlisten
Av og til må man sette riktige innstillinger for å se det man trenger
- ,
Sette tidsbanken som startside
Oversikt over hvordan man oppretter startside i forskjellige nettlesere
- Annet, Annet
Notat på vakter i vaktlisten
Noen ganger kan det være nyttig å legge inn et notat på en planlagt vakt
- ,
Gi en ansatt administrativ tilgang til kvalitetsmanualen
Ansatte kan få mulighet for å redigere og tilføye innhold i kvalitetsmanualen uten administrator-rettigheter
- ,
Slik setter man opp klipptid på et arbeidstidsparameter.
I noen tilfeller kan det være behov for å klippe bort all tid en ansatt stempler før eller etter ett oppgitt klokkeslett. Dette kan f.eks være aktuelt dersom en sliter med at ansatte stempler seg inn før de begynner med produktivt arbeid, for å lese avisen, drikke kaffe o.l
- System,
Finner ikke ansatt + langt kortnummer

- ,
Tidsbanken er tilgjengelig på mange forskjellige språk
Slik bytter du språk for en bruker i Tidsbanken
- ,
Produktiv vs. uproduktiv
Noen rapporter grupperer Timelinjene/stemplingene ut i fra om disse er produktivt arbeid eller ikke. Dette kan være til nytte f.eks dersom man har en bonusordning i bedriften som baserer seg på kun de timene de ansatte har vært i produktivt arbeid.
- Rutiner, Rapportering
Slik oppretter du spesialtillegg på gitte datoer
Enkelte tillegg ønskes kun å gi på for eksempel 17. mai eller andre spesielle merkedager.
- System, Timelister
Hvordan definere overtidsreglene på et arbeidstidsparameter
I ansattgruppene kan man velge at overtid skal slå inn etter regler som defineres på de ulike arbeidstidsparameterene. På denne måten kan man ha ulike overtidsregler ut i fra hvilken vakt/skift den ansatte skal jobbe på.
- Rutiner, Kartotek
Slik oppretter man et oppslag

- ,
Integrasjon med Tidsbanken og 24SevenOffice
Integrasjonsmuligheter fra 24SevenOffice til Tidsbanken
- ,
Legge inn aktiviteter på varer

- Prosjekt, Varer
Opprette prosesstype og prosesser

- ,
Fremgangsmåte-oppsett for arbeidstid, lønnsarter og paramete
Slik setter man opp, og endrer man, arbeidstyper, arbeidstidsparameter og lønnsarter, samt sammenkobling av disse.
- System, Kartotek
Anleggsoversikt
Her får du en oversikt over anleggene som er registrert.
- Annet, Anlegg


- ,
Slik avslutter du en aktivitet

- Prosjekt, Aktiviteter
Slik fungerer rapporten Sammenligne år
Sammenlign timer, lønnskostnader, opat eller lønnskostnad i prosent av omsetning.
- Rutiner, Rapportering
Utelate en lønnsart fra overtidsgrunnlag
Gjøres typisk på uproduktive timer som ikke skal være med i grunnlaget for overtidsgrunnlag
- ,
Fraværsoppfølging
Rapporten fraværsoppfølging er et effektivt hjelpemiddel for å følge opp ansatte som blir sykemeldt over tid, og der det skal utarbeides en oppfølgingsplan for den ansatte. 
- ,
Lokasjon for nedlastede filer fra Tidsbanken
Dersom en har problemer med å finne igjen eksporterte filer fra Tidsbanken, kan det være lurt å endre målmappe på filene.
- Annet, Annet
Legge til kjørebok hos mine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere kjørebok
- Kjørebok, Kjørebok
Høstferie
-Hva må vi huske på når høsten kommer?
- ,
Slik gir du ansatte tilgang til å redigere notat
Gi de ansatte tilgang til å selv kunne redigere notatene sine selv. Administrator kan redigere alle notat, og avdelingsleder kan redigere tildelt avdeling.
- ,
Funksjoner for kopiering i prosjektmodulen
Slik aktiverer du fanen "Funksjoner" i Tidsbanken
- ,
Slik legger du inn bilder/filer fra Dropbox
Bilder/filer fra Dropbox kan brukes til for eksempel dokumentasjon eller profilbilder
- Personal, Ansatte
Autonummerering
Slik setter du opp autonummerering på prosjekter, kunder osv. i Tidsbanken
- Prosjekt, Prosjekter
Avviksbasert lønn
Ved bruk av avviksbasert lønn kan du beregne pluss og minustid for fastlønnede uten tidskonto
- ,
Slik endrer man arbeidstidsparameter på en arbeidstype
Noen ganger kan det være behov for å endre arbeidstidsparameteret på en bestemt arbeidstype til et annet parameter enn det som det allerede er knyttet mot.
- Annet,
Ny plassering av meny

- ,
2. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 2: Du skal kunne kontrollere stemplet tid, og utføre ukesluttkontroll.
- ,
Informasjon om A-ordningen
A-meldingen
- Annet, Annet
Endre passord for firmaet i Tidsbanken

- Annet, Annet
Slik kan avdelingsleder enkelt legge inn omsetning
Menypunkt for ledere som kan legge inn dags/uke-omsetning fra avdelinger
- ,
Enkle statistikker på ansatte

- ,
Endre innstillinger på oppslagstavlen

- ,
Slik aktiverer du notat
Slik aktiverer du notat ved stempling
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Mamut
Integrasjonsmuligheter fra Mamut til Tidsbanken
- ,
Slik fungerer Sentralbordassistenten
Tidsbankens verktøy for sentralbord, resepsjoner eller lignende
- ,
Slik fungerer rapporten Timer pr time i døgnet
Denne rapporten benyttes til å se både forbruk av timer, omsetning og lønnskostnader gjennom døgnet
- ,
Slik fungerer rapporten Timeliste gruppert etter avdeling
Dette er en fleksibel rapport som du kan tilpasse med dine egne valg og eventuelt også lagre den for senere bruk. Rapporten "Timeliste gruppert etter avdeling" finner du i rapportmenyen din, under emne Timeliste
- Rutiner, Rapportering
Finner du ikke vaktene som du har rullet ut?
Det er mulig at det er valgt samme fra/til dato i turnusvisningen
- ,
Føre varer på et prosjekt
For å få varer som fakturagrunnlag i et prosjekt kan man følge denne fremgangsmåten
- ,
Anlegg FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med anlegg, mannskaps listen og stempleboks, besøkskort, gjestebok, gjestekort.
- Prosjekt, Anlegg
Slik legger du inn en planlagt oppgave i Windows
Denne funksjonen brukes som oftest for å legge inn automatisk omstart / restart av datamaskinen hvert døgn, men kan også brukes til andre ting
- Rutiner,
Hva er lønnsbehandling?
Funksjon for direkte overføring til lønn fra Tidsbanken.
- Annet, Lønnsbehandling
Slik oppretter man ny ansattgruppe
Det kan komme tilfeller der man kan trenge en ny ansattgruppe for en eller flere ansatte som skal ha andre regler enn majoriteten av ansatte. For dette må man derfor opprette ny ansattgruppe.
- ,
Andre gjennomgang for Handelskunder
Gjennomgang nummer 2 i oppstartspakken
- ,
Element 1 og Element 2
En ekstra "knagg" man kan knytte timene mot.
- ,
Maksgrense på tidskonto

- ,
Slik avslutter du et prosjekt
Når prosjektet avsluttes vil også alle prosjektlinjer og aktiviteter bli satt som avsluttet.
- ,
Opprett ny ansattgruppe
En ansattgruppe angir blant annet mertidsregler. Dersom noen av de ansatte i bedriften skal ha nye regler i forhold til eksisterende ansattgrupper, oppretter man gjerne en ny ansattgruppe med de nye reglene.
- System, Kartotek
Rutinen: Enkel eksport av timer
Eksport til andre systemer som er filbaserte går ofte via enkel eksport av timer.
- ,
Værmelding vaktliste 2.0
Tidsbankens vaktliste 2 - gir deg mulighet til å planlegge etter været
- ,
Endre firmanavn i Tidsbanken

- ,
Eksport fra Tidsbanken til Visma Contracting
Eksport til Visma Contracting krever en tilleggsmodul i Contracting. Kontakt deres konsulent hos Visma for å få tilgang til det.
- ,
SSB Rapportering RA-0182-1
Skjema for føring av egenmeldt sykefravær
- ,
System
Vanlige spørsmål i forbindelse med system- endringer/navigering
- System, Kartotek


- ,
Slik redigerer du et dokument i kvalitetsmanualen
For å redigere et dokument i kvalitetsmanualen følger du denne fremgangsmåten.
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Slik kan ansatte legge til filer på prosjekter
Når man ønsker at ansatte skal legge inn eksempelvis bilder fra prosjektet de arbeider på.
- ,
Visste du at det finnes en egen Tidsbanken Digital Bedriftsh
Her kan dine ansatte finne informasjon på 1,2,3, slik at du får selvhjulpne ansatte pluss de har tilgang til all informasjon uansett hvor de befinner seg.
- ,
Markere dager som arbeidsdager
Normalt er mandag til fredag markert som arbeidsdager, utenom bevegelige helligdager.
- ,
Slik legger man inn kostpris på lønnsarter
Dersom man opererer med tillegg for Ubekvem arbeidstid eller andre tillegg og man ønsker å beregne lønnskostnader I Tidsbanken, må man også legge inn en kostpris på lønnsarten(e) for tilleggene.
- Rutiner, Kartotek
Systemkalender
Systemkalender inneholder innstillinger og status for år, uker og dager i systemet
- ,
Opprett kundedokument på kunder
Brukes hvorpå man ønsker å registrere litt ekstra opplysninger om kundene i ett eget dokument.
- CRM, Kunder
Kontroller om du har statisk eller dynamisk IP

- ,
Hvordan la de ansatte selv endre på innstemplingstidspunktet
Mulighet for å endre på tidspunktet man stemplet seg inn på
- Personal, Ansatte
3. gjennomgang for Mini-kunde
Mål med gjennomgang 3: Dere skal være godt i gang med stempling/registrering av tid.
- ,
Eksport av prosjekter - Cordel
Hvordan eksportere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel
- ,
Slik fungerer rapporten Stempleavvik
Med denne rapporten kan du enkelt få en oversikt over ulike avvik på stemplinger. F.eks ansatte som kommer for sent på jobb. Rapporten finner du i rapportmenyen din, under emne timelister.
- Rutiner, Rapportering
Integrasjon med Tidsbanken og UniMicro
Integrasjonsmuligheter fra UniMicro til Tidsbanken
- ,
Slik sørger du for riktig klokkeslett på din stempleskjerm
Som følge av sommertid/vintertid-endringer kan klokkeslettet på datamaskinene bli feil. Slik sørger du for at den endrer seg korrekt.
- ,
Mangler forbindelse til Mamut?
I blant kan det oppstå feil i konfigureringen av T-link integrasjon mot Mamut. Her er svar på vanlige problemstillinger
- ,
Flere vakter på en dag
Dersom ansatte enten har delt dagsverk, eller har ulike arbeidstyper en dag, kan det opprettes flere vakter samme dag
- ,
Aktivering av lyd ved stempling
La Tidsbanken signaliserer inn/ut stempling med lyd
- System, Annet
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del 2

- ,
Videreføre aktivitet
Man kan lage en kopi av en aktivitet, for å bevare historikken.
- ,
Slik bruker man elementer
Element 1 og element 2 er definerbare begreper som kan settes på ansatte
- ,
Opprettelse av aktivitet

- ,
Dette gjøres i Tidsbanken når du bytter lønnssystem
Når man bytter lønnssystem er det fort gjort å gå i fella og glemme en del ting som må gjøres for at man skal enkelt kunne overføre til lønn ved neste lønnsperiode.
- ,
Hvordan slette vakter i vaktlisten
Dersom man har lagt inn flere vakter i vaktlisten, kan de slettes ved å følge fremgangsmåten i denne artikkelen.
- ,
Kundekartotek
Ved å registrere kunder i Tidsbanken, kan du knytte disse opp mot prosjekter, vare- og timelinjer.
- ,
Importere til Visma Contracting

- ,
Slik gjør man endringer på arbeidstypene
Enkelte ganger ønsker man å endre nummer eller navn på en arbeidsytpe
- ,
Koble aktivitet mot prosess

- ,
Slik kommer du deg ut av forenklet mobilside

- Annet, Annet
Send link til side
Send pålogging til ansattes mobil og/eller PC
- ,
Lyder ved inn- og utstempling.
Ved stempling via stempleskjerm eller nettbrett/maskin dedikert til stempling kan lyder ved inn- og utstempling kan være en grei indikasjon for den ansatte når man stempler.
- ,
Konfigurasjon av Tidsbanken
Dersom du lurer på hva som skal legges inn av informasjon i de ulike fanene på konfigurasjonsarket, finner du litt om dette i denne artikkelen.
- ,
Statusliste i påloggingsbildet
Se statuslisten uten å være pålogget
- System, Annet
Veggfeste på stemplemaskin
Slik monterer du veggfeste på en ASUS stemplemaskin.
- ,
Slik sjekker du hvor ofte maskinen mister internettforbindel

- ,
Gi ansatte muligheten til å redigere aktivitetsdata
Normaltsett må man være administrator for å redigere aktivitetsdata, men en systeminnstilling kan endre dette.
- ,
Slik ser du hvilken ansattgruppe dine ansatte ligger i
Enkel oversikt over ansattgruppen til de ansatte
- ,
Konvertering av lønnsarter
Konvertering av lønnsarter brukes når vi skal forbigå normaltid/mertid-regler for et bestemt klokkeslett og overkjøre til en konkret lønnsart.
- ,
Slik kan ansatte velge avdeling ved stempling
I noen bedrifter er det behov for at de ansatte selv ta stilling til hvilken avdeling timene skal føres mot. Dette kan f.eks være dersom det er en ansatt som jobber på flere ulike avdelinger i løpet av en dag.
- ,
Hva er en kunde?
En person / bedrift som registreres i Tidsbanken for utfyllende informasjon.
- CRM, Kunder
Slik gir man ansatte tilgang utover det som er standard.
Noen ganger har man behov for å gi en eller flere ansatte utvidet tilgang i forhold til det som er standard for en vanlig ansatt på ansattnivå. Dette kan f.eks være å gi den ansatte tilgang til å legge til/redigere egne timelinjer, eller å avslutte prosjekter og aktiviteter. Utvidet tilgang kan gies enten per ansatt, eller per ansattgruppe
- Rutiner, Tilgang
Slik tilbakestiller du din stempleskjerm
I blant kan det gå litt feil i Windows med enten installasjon av programvare eller oppdateringer. Slik starter du med blanke ark
- Annet, Annet
Slik viser man Forventet arbeidstid i Tidsbanken
Forventet arbeidstid kan blant annet benyttes til å beregne pluss/minus tid til tidskonto.
- , Timelister
Slik legger man inn ulike organisasjons-nummer på avdelinge
I forbindelse med kravet om å føre personalliste, kan det noen ganger være behov for å legge inn ulike organisasjonnr. på de forskjellige avdelingene man har. Dette kan være aktuelt dersom man har flere ulike firmaer/lokasjoner på samme kundeforhold.
- System,
Slik endrer du planlagte pausetidspunkt i vaktlistene

- Personal, Bemanningsplan
Slik aktiverer du Stemple til lege/velferdspermisjon
I noen bedrifter har man avtalefestet betalt fravær/permisjon når de ansatte er hos f.eks lege/tannlege. Dersom man ønsker at de ansatte skal ha muligheten til selv å registrere fraværet når de skal til f.eks lege/tannlege kan man aktivere en egen stempleknapp for dette på hjem-menyen til den/de ansatte.
- System, Kartotek
Import av lønnsgrunnlag - Mamut (Gammel versjon)
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken, importert via T-Link Lønn
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik fungerer søkemenyen
For å komme hurtigere til en ønsket side kan man ofte ta snarveien via søkemenyen
- ,
Slik deler du vaktlistene med Tidsbanken
Med Tidsbanken er det enkelt å dele vaktlistene med dine ansatte.
- , -
Slik markerer man en kunde som aktiv kunde
Aktive \ Inaktive kunder kan blant annet brukes til filtrering
- ,
Sortere kundelisten etter kunder som ikke er aktive kunder
Man har ofte behov for å sortere ut kunder som ikke kunder i kundelisten sin.
- CRM, Kunder
Slik bruker ansatte vaktmarkedet
Slik kan ansatte melde seg interessert på ledige vakter
- Personal, Bemanningsplan
Prosjektliste
I denne listen får du en god oversikt over prosjektene dine.
- Prosjekt, Prosjekter
Integrasjon - Feilsøking
Hjelp med feilsøking av integrasjonsoppsett
- ,
Fraværsoversikt: 1-3 dager og over 8 uker
Denne artikkelen tar for seg punktene "1-3 dager" og "over 8 uker" i Fraværsrapporten. For å kunne føre fravær mot "1-3 dager" og "over 8 uker" må man opprette egne arbeidstyper for dette.
- ,
Slik sletter man en egendefinert rapport
Noen ganger har man behov for å slette en/flere av de egendefinerte rapportene man har laget seg.
- Rutiner, Rapportering
Excel vil ikke åpne filer fra Tidsbanken
Dersom du eksempelvis er inne på en aktivitet, og skal ta timelisten derfra over i Excel, kan du noen ganger møte en grå / tom skjerm. Dataene vises ikke i Excel fordi det i Excel er en innstilling som hindrer dette.
- ,
Evakuering av anlegg

- ,
Forklaring av analysen: arbeidstid

- Rutiner, Rapportering
Slik navigerer du deg til stemplescriptet
Stemplescriptet styrer hva ansatte må ta stilling til ved stempling
- ,
Hvilken Tidskontometode bruker vi?
Dersom du er usikker på hvilken tidskontometode som er benyttet for de ansatte, kan du sjekke dette i de aktuelle ansattgruppene.
- System, Ansatte
Legge inn ny fraser \ oppdatere fraser
En frase er en av de leksikalske enhetene som fungerer som en enhet i en setning, når man bytter språk fra Norsk Bokmål til ett annet språk.
- Annet, Annet
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Global
Integrasjonsmuligheter fra Visma Global til Tidsbanken
- ,
Detaljert lønnskostnadsoversikt på en avdeling

- ,
Hvor hentes arbeidstidsgrunnlaget fra
Under de ulike ansattgruppene kan du styre hvor de ansattes arbeidstid skal hentes fra, enten det er fra vaktlisten, turnus (herunder fast arbeidstid med like uker), eller fra arbeidstidsparameter.
- System, Kartotek
Import av lønnsgrunnlag - Harmoni Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Egen fakturakunde på prosjektlinje

- ,
Avviksliste på stemplinger
Avviklisten viser eventuelle avvik mellom planlagt tid og faktisk registrert tid.
- Rutiner, Rapportering
SQL rapport
Beskrivelse av hvordan man lager SQL rapporter
- System, Annet
Få med farger på rapporter
Mange ønsker farger på rapporter, og farger ligger som oftest i bakgrunnen, derfor må dette settes opp i nettleseren ved utskrift.
- Rutiner, Rapportering
Sortering av forskjellige begreper
Man kan endre sortering på blant annet prosjekter, prosjektlinjer, kunder, ansatte m.m
- Annet, Annet
Eksport av timer - Cordel
Hvordan eksportere timer registrert i Tidsbanken til Cordel.
- ,
Slik finner du identifikator på nye ansatte i Mamut
Veiledning for å finne den skjulte IDen ansatte har i Mamut
- ,
Hovedmenyen blir Dashboard
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktet vårt for å gi deg den innsikten som du søker!
- ,
Redusert stilling
Dersom det er en ansatt som går inn i redusert stilling må du som leder legge til rette for dette i Tidsbanken.
- ,
Slik legger du inn en salgspris på en lønnsart

- ,
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- ,
Hvordan opprette aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch)
Ønsker man en enkel og grei måte å holde oversikt over sine avtaler eller gjøremål i løpet av uken kan man bruke listen Aktiviteter (touch). Det kreves Administrator tilgang for å kunne opprette og redigere aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch).
- Prosjekt, Aktiviteter
Utelat lønnsart fra lønnskostnadsrapporten
Ta vekk enkelte lønnsarter fra lønnskostnadsrapporten
- Rutiner, Rapportering
Tilgangstatus på artikler i kvalitetsmanualen
Gir deg raskt oversikt over hvem som har tilgang til ett gitt dokument i kvalitetsmanualen
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Separat godkjenning mellom prosjekt og lønn
Hvis man ønsker å skille mellom prosjektkontroll godkjenningen, og ukesluttkontrol godkjenning
- ,
Mamut - sett opp lønnsart til å trekke lønn
Kort beskrivelse av hvordan Mamut lønnsarten settes opp for å trekke i lønn, i stedet for å gi lønn.
- ,
Slik gjør du det hvis du kommer til firmainnloggingsside ett
Blir du logget ut etter du har stemplet og må logge inn med firmainformasjon kan du heller prøve følgende fremgangsmåte
- ,
Slik ser du hvilke ansatte som ligger i en gitt avdeling
Enkel oversikt over hvilke avdelinger de ulike ansatte ligger i
- Personal, Ansatte
Endre startsiden til en ansatt
For avdelingsledere eller administratorer som ikke ønsker å komme direkte til Dashboard ved innlogging.
- ,
Vis avdelingstilhørighet for ansatte
Dersom man lurer på hvordan man kan se hvilke ansatte som hører til hvilken avdeling, er det to vanlige måter å gå frem på.
- ,
Legge til egne enheter på varer

- ,
Slik endrer du farge på elementer
Endring av farge på for eksempel arbeidstype eller ressurstype
- Annet, Annet
Øke antall poster i søkelister

- System, Annet
Slik kontrollerer man om ett prosjekt er opprettet i Tidsban
Hvis man er usikker på om prosjektet ble opprettet kan man prøve å søke etter det
- Prosjekt, Prosjekter
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Business
Integrasjonsmuligheter fra Visma Business til Tidsbanken
- ,
Endre T-link passord

- Annet, Annet
Slå av sletting av infokapsler ved lukking av Internet Explo
Forhindre å måtte logge på flere ganger samme dag
- ,
Plasser evakueringslisten i Tidsbanken fremst på stempleskje
Ved nødsituasjoner er det lurt å ha tilgjengelig en evakueringsliste slik at man raskt kan få en oversikt over hvem som er på jobb og dermed må evakueres.
- ,
Problem med McAfee på stempleskjermen
Asus PC leveres ofte med McAfee antivirusprogramvare. Etter en prøveperiode får man gjerne tilbud om å kjøpe programvaren, og dette kan skape problemer. Det er ikke nødvendig med denne virusbeskytteren på stempleskjermen. I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å slette McAfee fra stemplemaskinen.
- ,
Hvordan opprette egen Stempleknapper for en bestemt arbeidst
Noen ganger kan det være behov for å opprette en egen stemple-knapp på hjem-menyen som stempler den ansatte inn på en forhåndsdefinert arbeidstype som f.eks. "Personalmøte"
- System,
Mannskapslisten - Feilsøking
Hjelp med feilsøking i Mannskapslisten
- ,
Budsjettering av prosjekt
Bruk aktiviteter til å sette opp budsjetter for dine prosjekter
- ,
Løpende aktiviteter
Aktiviteter som ikke skal avsluttes på et gitt tidspunkt kan opprettes uten slutt-tidspunkt
- ,
Arbeidsmiljøloven - Arbeidstid
Hovedpunkter fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 som omhandler arbeidstid
- ,
Ferie i Tidsbanken

- ,
Mål fremdriften på prosjektene dine
Viser deg medgått tid på alle prosjekter opp mot budsjettert timer
- ,
Registrere tips
For å registrere tips i Tidsbanken må du legge til rette for manuell registrering for de ansatte.
- ,
Slette cookies/informasjonskapsler på Android
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en Android telefon. Artikkelen omhandler både Google Chrome og Samsung-nettleseren.
- ,
Oversikt over sjekklistene
Hva forteller oversikten?
- ,
Slik aktiverer du tidskonto
Her kan du gå frem for å aktivere tidskonto-løsning i ditt oppsett. Det er flere typer tidskontoer og hver av de har ulike måter å beregne fleksitid
- ,
Opprette sjekklister
Hvordan opprette sjekklister og dele de ut.
- ,
Fylle ut sjekklistene
Hvordan de ansatte skal fylle ut sjekklistene.
- ,
Sjekklister
Tidsbanken har sjekklister utviklet for handel og servicenæringen.
- ,
Mangler saldo på tidskonto
Denne artikkelen omhandler feilsøking når man opplever at saldo for tidskonto ikke lenger viser på hjem-menyen, der den er erstattet med en strek eller tekst.
- ,
Vareplukkeren

- ,