Logg inn i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Pålogging i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Hjem-meny og stempling
Stempling, tidsregistrering og andre funksjoner i Hjem-menyen for ansatte
- ,
Timeliste FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med Timelisten.
- Rutiner, Timelister
Lag snarvei til Tidsbanken på mobilen
Lagre din link til Tidsbanken som en app på telefonen din, så er du alltid oppdatert!
- ,
Stemplingsur app - Effektiv timeregistrering med Tidsbanken
Du kan gi dine ansatte tilgang til Tidsbanken på mobilen uten at de nødvendigvis får lov til å stemple inn.
- ,
Glemt Firma-id og Firmapassord?
Har du glemt dine påloggingsdetaljer?
- ,
Effektiv tidsregistrering i timelisten
Kontroll av fravær, gjennomgang av timer og godkjenning gjøres via Timelisten.
- ,
Send personlig lenke til ansatte
Ved å bruke personlige lenker, kan ansatte enkelt logge på Tidsbanken enten de er hjemme eller på reise. Du bestemmer om de skal kunne stemple fra mobil eller hjemmePC.
- ,
Ansatte FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med ansattelisten og ansattekartoteket.
- ,
Avviksmodulen
Slik kan du registrere og få oversikt over avvik i bedriften.
- ,
Registrer timelinjer i Timelisten
Har noen glemt å stemple seg inn, vært syke eller hatt ferie? Da kan du legge inn timene direkte i timelisten!
- ,
Send gratis meldinger i Tidsbanken
Visste du at du kan sende gratis-meldinger inne i Tidsbanken?
- ,
Slik overfører du til lønn
Eksport av lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til deres lønnsystem
- ,
Registrer ferie i timelisten
Avviklet ferie må registreres i timelisten for oversikt
- ,
Timeregistrering - Manuell stempling
Kort innføring i hvordan manuell stempling fungerer
- ,
Informasjon om Ferie (ferieloven)
Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstakere årlig feriefritid og feriepenger. Loven gjelder for alle ansatte
som gjør arbeid for en arbeidsgiver.

- ,
Åpne en avsluttet uke
Åpning av uke hvor ukesluttkontroll er allerede utført
- ,
Slik oppretter du en turnus/arbeidsavtale
Fremgangsmåte for å sette opp turnusavtale med en rekke faste vakter som repeterer seg i en bestemt syklus.
- ,
Registrerer fravær
Registrering av sykemelding, egenmelding osv. gjøres i timelisten
- ,
Tilpass Timelisten og vis ønskede kolonner
Det er mulig å tilpasse visningen i Timelisten i forhold til det du skal jobbe med til enhver tid.
- ,
Slik bruker man vaktlisten
I vaktlisten kan man både se, og planlegge arbeidstid og sted for de ansatte.
- ,
Klokkeminutter vs Tidsbanken-minutter
Tidsbanken beregner minutter i hundredeler, ikke sekstiendedeler slik som klokken gjør.
- ,
Dashboard
Tidsbankens Dashboard gir deg oversikt over hva som skjer i bedriften din i dag og hvordan dere ligger an for å nå målene deres!
- ,
Ansattlisten og ansattkortet
Ansattlisten gir deg en oversikt over ansatte i bedriften, status for stempling & planlegging, samt tilgang til de ansattes profiler.
- ,
Slik fungerer ukesluttkontroll
Ukesluttkontrollen brukes for å kontrollere/godkjenne timer uke for uke
- ,
Ukeliste (Vaktliste)
Rapportering av planlagt tid, uke for uke
- ,
Ansattlisten i Tidsbanken (beta)
Hva vises i Tidsbankens ansattliste
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 1 dag - mot forventet!
Her beregnes pluss- og minustid basert på forskjellen mellom planlagt tid og faktisk arbeidet tid. Jobber du mer enn planlagt får du timer til konto, og jobber du mindre trekkes det fra saldoen din.
- Rutiner, Timelister
Hva er en turnus?
Ved å sette opp en turnus kan man planlegge vakter på de ansatte langt frem i tid
- ,
Bli kjent med prosjektmodulen
Kort introduksjon til hva prosjektmodulen kan brukes til og hva den inneholder. I tillegg finner du flere nyttige artikler i høyremenyen.
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - via timelisten
Når en ansatt er gradert sykemeldt kan dette enkelt føres inn i timelisten fortløpende.
- ,
Gi ansatt mulighet til å stemple på mobilen med personlig le
Dersom ansatte skal kunne stemple fra mobiltelefon via personlig lenke, må det åpnes for dette. Man kan åpne enten for enkeltansatte, eller for hele ansattgrupper.
- ,
Ferieplan
Ferieplanen brukes av de som ønsker en god oversikt over hvilke dager som kan ønskes ferie på, og hvor mange feriedager som må planlegges og avvikles i løpet av kalenderåret.
- ,
Vakttorg
Lys ut vakter til dine ansatte med enkle tastetrykk i Tidsbanken
- ,
Integrasjon med Tidsbanken
Med Tidsbanken kan du få integrert timelister, vaktlister og andre Tidsbanken data med dine øvrige systemer.
- ,
Bevegelige helligdager og lønn
Noen eksempler på hvordan man registrerer røde dager i Tidsbanken
- ,
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- Rutiner, Timelister
Hva er tidskonto og hvilke tidskontometoder har vi?
Tidskonto benyttes for å holde kontroll på flexitid / fleksitid.
- ,
Opplæringsvideoer

- ,
Kvalitetsmanualen i Tidsbanken
Få et levende kvalitetssystem med Tidsbanken, da ansatte enkelt får tilgang til kvalitetsdokumentene.
- ,
Godkjenne timer i Tidsbanken
Godkjenning i Tidsbanken kan gjøres i 3 forskjellige skjemaer
- ,
Slik fungerer rapporten Timeliste gruppert etter ansatte/avd
Dette er en fleksibel rapport som du kan tilpasse med dine egne valg og eventuelt også lagre den for senere bruk. Rapportene "Timeliste gruppert etter ansatte", og Timeliste gruppert etter avdeling finner du i rapportmenyen din, under emne Timeliste
- Rutiner, Rapportering
Slik bruker man SMS-tjenester i Tidsbanken
Tidsbanken har flere måter å bruke SMS på.
- ,
Fravær i Tidsbanken
Her finner du alt om fraværsrapportering i Tidsbanken
- ,
Slik oppretter du en ny ansatt
Informasjon om hvordan du oppretter en ny bruker av Tidsbanken
- Personal, Ansatte
Stempling med kort

- ,
Oversikt over oppsett av Tidsbanken
I denne artikkelen knytter vi sammen de ulike delene som er med ved oppsett av Tidsbanken. Bruk denne artikkelen som veileder dersom det skal gjøres endringer i, eller opprettes nye ansattgrupper, arbeidstyper, arbeidstidsparameter, lønnsarter eller tillegg.
- ,
Slik gir du ansatte ekstra menypunkt
Ansatte kan få tilgang til flere funksjoner enn det som er standard.
- ,
Endre innstillinger
Alle ansatte kan endre sine egne personopplysninger, PIN-kode og registrere kort på sin egen profil.
- ,
Ferie og nytt år
Her er samlet litt informasjon om det å overføre feriedager fra forrige år, samt informasjon om en nyttig rapport når feriedager skal overføres. Til slutt får du informasjon om hvor du kan se for å forlenge vaktlister / turnuser.
- ,
Hva er en lønnsart?
En lønnsart forteller lønnsystemet hvordan den enkelte lønnslinjen skal behandles.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som ansatt
Brukermanual for ansatte
- Annet,
Hva består lønnskostnadene av?
I både vaktlisten og timelisten beregnes det lønnskostnader. Her kan du se regnestykke for hvordan disse regnes ut
- ,
Lag bokmerke med personlig lenke
Lag bokmerke til en bestemt side i Tidsbanken, slik at du slipper ansattnummer og PIN-kode ved pålogging
- ,
Besøksregistrering - Gjestebok i Tidsbanken!
Med besøksregistrering i gjesteboken har du kontroll med alle som kommer og går i din bedrift, både gjester og ansatte.
Du har også oversikt over hvem som er på ulike lokasjoner, for eksempel en byggeplass.

- ,
Vaktliste 2.0
Bruk og funksjonalitet i den nye vaktlisten
- ,
Bli kjent med Tidsbanken Prosjekt

- ,
Administrere påloggingslenker
Definer hvor lenge en personlig lenke skal være aktiv, eventuelt hvem som skal kunne benytte dette.
- ,
Send ny PIN-kode til ansatte
Administratorer kan sende ny pin-koden til ansatte
- ,
Overføring av ferie til nytt år
Overføring av rest ferie til nytt år.
- ,
Informasjon om Påske
Diverse informasjon rundt Påske og tilhørende registreringer.
- ,
Informasjon om jul og nyttår
Her følger aktuell informasjon i forhold til arbeidsdager, helligdager og registrering av feriedager julen.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som administrator
Brukermanual
- Personal, Rutiner
Ferie når man ikke jobber fullt
Forklaring for hvordan du kan håndtere ferie på deltidsansatte
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Visma Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Utvide turnuser/arbeidsavtaler for ansatte til nytt år

- ,
Å sette ansatte som sluttet/inaktiv
Det er ikke mulig å slette ansatte. Ansatte som ikke lenger jobber i bedriften kan registreres som sluttet slik at de blir inaktiv, på denne måten ivaretas bokføringsloven og det er enkelt å hente brukeren frem igjen dersom han/hun skal aktiveres igjen
- ,
Konfigurasjon av avviksmodulen
Her får du en beskrivelse på hvordan du enkelt setter opp avviksmodulen.
- ,
Slik navigerer du deg til kartotekmenyen
Systemkartoteket inneholder alle innstillinger som omhandler oppsettet i Tidsbanken
- ,
Fraværsoversikt
I rapporten "Fraværsoversikt" har du full oversikt over fraværet i bedriften. Denne artikkelen viser hvordan man bruker rapporten.
- ,
Tidskonto for timelønnede ansatte - Metode 2
Slik fungerer og konfigureres tidskonto for timelønnede ansatte
- Personal, Ansatte
Import av lønnsgrunnlag - Huldt & Lillevik
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Manuell justering av tidskonto
Slik justerer du tidskontoen manuelt pr. ansatt
- ,
Avviksoversikt
Her vil du få presentert tre forskjellige lister som gir deg full oversikt over ordinære avvik, gjentakende avvik og avvik hvor det skal gjennomføres tiltak.
- ,
GDPR i Tidsbanken
Vi i Tidsbanken tar vi GDPR og personvern på alvor. For å sørge for at vårt produkt oppfyller kravene i GDPR er alle våre teknikere opplært i forordningen. Vi har også en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med å gi våre kunder gode svar i forhold til GDPR og Tidsbanken. Denne gruppen har laget en FAQ for å gi svar på vanlige spørsmål angående GDRP og Tidsbanken.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder
Brukermanual for avdelingsledere
- Annet,
Hva er hendelser?
Hendelser er korte notiser om det som skjer i deres system som vises på Dashboard
- ,
Ferie med trekk i lønn - nyansatte med fastlønn
Dersom du har nyansatte som går på fastlønn, og som ikke har opptjent feriepenger i bedriften, trenger du en arbeidstype og lønnsart som gir trekk i fastlønn ved registrering av ferie.
- Annet, Timelister
Oppslagstavlen i Tidsbanken
En levende oppslagstavle blir mer brukt, og viktige beskjeder blir lest.
- ,
Oppfølging av egenmeldinger
Få full kontroll på egenmeldingene i bedriften med egenmeldingsrapporten!
- Rutiner, Rapportering
Hvordan forlenge turnus
Alle turnuser har en sluttdato. Det er fullt mulig å forlenge selve avtalen uten å lage en ny turnus
- ,
Aktiverer \ deaktiverer du geolokalisering
Når geolokalisering er aktivert kan du se hvor i landet stemplinger skjer
- ,
Slette cookies/ Informasjonskapsler på Iphone
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en iPhone.
- ,
Kort om oppstart av Tidsbanken

- ,
Avviksbehandling
Avviksbehandlingen skal være enkel og oversiktlig i Tidsbanken.
- ,
Slik aktiveres en ansatt som er markert som sluttet/inaktiv
En ansatt som er sluttet eller satt inaktiv kan enkelt aktiveres igjen
- ,
Slik setter du opp overtidsregler i Tidsbanken
Overtidsregler omfatter reglene for hva som skal skje med tiden som forekommer ut over forventet arbeidstid
- System, Annet
Hva er et tillegg?
Ett tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen.
- ,
Hva er en aktivitet?
Å føre timer mot aktiviteter gir deg full kontroll over tid og kostnader på arbeidsprosessene til deg og dine ansatte
- ,
Prosjektkontroll
Prosjektledere kan godkjenne timer per prosjekt
- Prosjekt, Prosjekter
Serieregistrering for flere ansatte i timelisten
Å stemple inn flere ansatte over en lengre periode brukes ofte ved avvikling av ferie eller andre typer langtidsfravær, eller ved halve arbeidsdager for eksempel julaften, påske og lignende
- ,
Slik justerer/endrer man inn- og utstemplinger
I ansattliste kan man manuelt stemple inn, stemple ut, eller endre innstemplingstidspunkt
- ,
Arbeidstidsparameter
Arbeidsdagens start og slutt, samt overtidsregler og pauseregler settes opp her.
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - for flere dager av
Når en ansatt er delvis sykemeldt for en gitt periode, så kan dette serieregistreres for en valgt datoperiode.
- Rutiner, Rutiner
Avviksskjema - Registrere avvik
Registrering av avvik er selvforklarende, men her finner du en detaljert beskrivelse av prosessen.
- ,
Å endre en turnus/arbeidsavtale
Korrigering av en allerede eksisterende turnus
- ,
Oppdaterer forventet timetall i timelisten
Henter inn forventet tid på registrerte timer tilbake i tid
- ,
Legg til vaktliste for ansatte
Ansatte kan få tilgang til en vaktliste/ukeliste på hjem-menyen sin som viser hvilken ansatte som er på jobb hvilke dager.
- ,
12-timers regel på tillegg
Tillegg for kvelds-, natt og helgarbeid
- Personal, Ansatte
Bli kjent med Lønnskostnader
Manual
- ,
Slik oppretter du en ny arbeidstype
Noen ganger trenger man å opprette en ny arbeidstype eller gjøre endringer på en av de eksisterende.
- ,
Slik ønsker ansatte seg ferie
I ferieplanen kan du som ansatt enkelt registrere dine ferieønsker
- ,
Slik registrerer du timelønn på de ansatte
Beregning av lønnskostnad på ansatte.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - PowerOffice Go

- ,
Slik registrerer en ansatt et kort på seg selv
Brukermanual for hvordan man registrerer kort for en vanlig ansatt
- ,
Slik setter man opp et stemplescript
Stemplescript brukes til å definere inn/ut-stemplingsprosedyrer for ansatte
- ,
Godkjenning av timer i Timelisten
Timelinjer må godkjennes før de føres over til lønn. Denne artikkelen viser hvordan man godkjenner timelinjer i Timelisten.
- ,
Oppdatere feriesaldo til en ansatt

- ,
Serieregistrering - En ansatt, flere dager
For å serieregistrere en arbeidstype for en ansatt, kan man benytte serieregistrering-funksjonen som man finner i Timelisten.
- ,
Navigering til arbeidstypetildelingen
Arbeidstypetildeling er i Tidsbanken bindeleddet mellom arbeidstyper, arbeidstidsparametere, tilleggsgrupper og lønnsarter.
- ,
Jeg opplever problem med localstorage i Safari
iOS, iPad, iPhone, mobil
- ,
Rapporter i Tidsbanken
Dette er en oversikt over rapportene som er tilgjengelig i Tidsbanken.
- ,
Halve feriedager - oppsett
For å benytte halve feriedager må det legges inn på ansattkortet, opprettes ny arbeidstype og lønnsart.
- ,
Mannskapslister

- ,
Slik navigerer du deg til ansattkortet
I ansattkortet gjør du endringer på en ansatt sin personalia, stilling m.m.
- ,
Fyll ut dag via Timelisten
Dersom en ansatt ikke har registrert tid en hel arbeidsdag, er det mulig å "fylle ut dagen" i Timelisten.
- ,
Slik setter du opp administrator/avdelingsleder-tilgang
En bruker i Tidsbanken kan ha full administrator-tilgang eller en (begrenset) avdelingsleder-tilgang til en eller flere avdelinger
- ,
Hva er OPAT?
OPAT er er måltall i Tidsbanken
- Rutiner, Rapportering
Hva er en ansattgruppe?
Tidsbanken deler ansatte opp i ulike ansattgrupper basert på arbeidsreglene deres.
- ,
Besøksregistrering - Hvordan bruke Tidsbankens Gjestebok?
Her presenteres Tidsbankens Gjestebok i sin enkleste form. Det er imidlertid mulig å tilpasse denne etter behov.
- ,
Ferie informasjon
Øke ditt kunnskapsnivå om ferie!
- ,
Hva er justering/avrunding av arbeidstid?

- System, Kartotek
Gjennomgang 1
Her ser du en kort introduksjon til hovedmeny, hjem-meny, ansattlisten og planlegging.
- ,
Diverse rundt oppsett av tillegg
Denne artikkelen tar opp hva et tillegg er, hvordan man oppretter tillegg, ulike typer tillegg og hvordan man knytter tillegg sammen med ønskede arbeidstyper.
- ,
Bytt vakt med andre ansatte
Vaktbytte lar ansatte bytte vakte, leder vil få beskjed og mulighet til å godkjenne eller avslå byttene. Vakten flyttes først når det er godkjent, så leder beholder oversikten men slipper å vite om det før de ansatte er enige.
- ,
Spørsmål ved mertid
La den ansatte ta stilling til hva som skal gjøres med mertiden
- ,
Gi ansatte lesetilgang til kvalitetsmanualen
De må ha et menypunkt for kvalitetsmanualen i sin hjemmeny for å kunne lese dokumentene.
- ,
Opprette en ny lønnsart
I noen tilfeller er det ikke nok lønnsarter i Tidsbanken, og da må man opprette en ny en.
- ,
Slik sletter du nettleserdata
Denne artikkelen viser deg hvordan du slettet nettleserdata på samtlige nettlesere.
- ,
Fraværseksport (API) - Huldt & Lillevik Oppfølging
Automatisk integrasjon mellom Tidsbanken og Huldt & Lillevik Oppfølging
- Personal, Annet
Ansattrapport
Sett opp din egen rapport over ansatte, som du også kan eksportere til blant annet excel og word.
- ,
Slik oppretter du struktur med bok, hovedemne og delemne
I denne artikkelen finner du en oversikt over hvordan du oppretter en struktur i kvalitetsmanualen. Strukturen i kvalitets-
manualen defineres av bøker, hovedemner og delemner.

- ,
Slik bruker du nøkkeltallsrapporten
Nøkkeltallsrapport som raskt viser viktige nøkkeltall for din bedriften og dine avdelinger
- ,
Registrerer avspasering
Registreres dersom ansatte har Tidskonto aktivert og skal avspasere.
- Rutiner, Timelister
Legge til ny arbeidstype i ansattgruppe
Etter du har opprettet en ny arbeidstype må du legge den inn i en eller flere ansattgrupper slik at den blir tilgjengelig for bruk.
- ,
Legge til registrering av avvik hos mine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere avvik
- ,
Slik fungerer rapporten Ferie og tidskonto
Med denne rapporten får du en oversikt over forbrukte feriedager, eller bevegelser på Tidskontoen i en gitt periode
- ,
Stempleskjerm
Slik fungerer stempleskjermen
- Annet,
Manuell timeregistrering
Kort innføring i hvordan manuell timeregistrering fungerer
- ,
Feilmeldinger ved import av lønn til Visma Lønn
Får du feilmelding ved import av lønnsgrunnlag i Visma Lønn?
- ,
Slik fungerer den gamle fraværsrapporten
Fraværsrapporteringen i Tidsbanken vil gi detaljert informasjon om fravær i bedriften.
- ,
Å opprette eller redigere en avdeling
I noen tilfeller ønsker man å legge til en ekstra avdeling eller redigere på en eksisterende avdeling
- ,
Listevisning i timelisten
Om du ikke kan redigere timer i timelisten, kan det være du har listevisning aktivert.
- ,
Statistikk over avvik
Her får du en innføring i hva statistikken forteller oss.
- ,
Hva er identifikator og hvordan brukes den?
Identifikator kan brukes til å identifisere en ansatt i et eksternt system.
- ,
Slik oppretter du ett prosjekt
Prosjekter kan opprettes manuelt, eller importeres fra Excel, eller de kan komme fra en integrasjon mellom Tidsbanken og deres ordresystem
- ,
Har dine ansatte vært syke i ferien?

- ,
Bytte firma ved innlogging
Hvordan bytte firma ved innlogging på Tidsbanken.net
- System, Annet
Hvordan definere avdeling i informasjonskapsel (cookie)
Man kan definere en enkelt stemplingsmaskin til å tilhøre en gitt avdeling. Dette gjøres for eksempel for å påvirke hvilke avdeling timelinjer som blir stemplet blir ført mot, eller for å påvirke hvordan enkelte rapporter vises
- ,
Slik endrer du pin-kode som ansatt
Du som ansatt kan enkelt endre din egen pin-kode for innlogging
- ,
Tillegg
Et tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen. Dette kan være UB-tillegg (ulempetillegg), smusstillegg, nattillegg osv.
- ,
Slik aktiverer du justering/avrunding av arbeidstid
Hvordan få "renere" klokkeslett?
- ,
Slik fungerer gjestebokens innstillinger
Oversikt over de forskjellige alternativene på gjestebokens innstillinger.
- Gjestebok, Gjestebok
Oversikt over lønnsarter i timelisten
Hvordan få fram alle lønnsarter i timelisten!
- Rutiner, Timelister
Slik fungerer rapporten sum per valg
I Tidsbanken har vi flere fleksible rapporter hvor man kan tilpasse og filtrere rapporten ut i fra hva man har behov for å hente ut rapport på. Rapporten "Sum per valg" finner du i rapportmenyen din, under emne Timeliste
- Rutiner, Rapportering
Eksport av timer til Xledger

- ,
Kjørebok i Tidsbanken
Med Tidsbanken kjørebok får din bedrift en rimelig kvalitetsløsning som er enkel i bruk og samtidig inneholder fleksibilitet nok til å dekke alle dine behov.
- ,
Reisetid i Tidsbanken
Informasjon rundt regler og praksis ved reisetid
- ,
Slik ser du utfyllende detaljer for en timelinje
Lurer du på når det "faktisk" ble stemplet inn/ut eller kanskje hvem som har redigert en timelinje? Svaret er ikke langt unna
- Rutiner, Timelister
Slik endres en ansattes avdelingstilhørighet
Endre hvilken avdeling den ansatte hører til.
- Personal, Ansatte
Slik beregner man periodebasert overtid i Tidsbanken
Overtid i Tidsbanken kan regnes ut over en bestemt periode som f.eks uke, måned eller turnusperiode. Når man da skal beregne denne overtiden gjøres det i ukesluttkontrollen.
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 3 uke - mot turnus.
Her beregnes plusstid basert på forventet tid per uke for den ansatte. Denne Tidskontometoden benyttes ofte for ansatte som ikke jobber til samme tid eller samme timeantall hver eneste dag.
- ,
Aktivere automatisk stempling
Guide til aktivering av automatisk stempling
- System, Annet
Slik fungerer finn beste alternativ i vaktlisten
Brukes for å finne beste tilgjengelig ansatte i vaktlisten for en gitt dag
- Personal, Bemanningsplan
Hva er arbeidstypetildeling?
Benyttes når en skal sette opp rammene for en ansattegruppe.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Uni Micro
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Gjør deg selv klar for å møte arbeidshverdagen frisk og uthv

- ,
Navigering til ansattgruppe
Denne artikkelen forklarer hvordan du navigerer deg til en ansattgruppe.
- ,
Endre ansattgruppe til ansatt
Ansattgruppen til den ansatte definerer alt innenfor stempling, mertid, tilgang, arbeidstyper, pauser osv.
- ,
Endre antall feriedager til ansatt
For å endre antall feriedager til en ansatt må du inn via ansattkortet.
- ,
Kvalitetssystem i Tidsbanken
Tidsbankens populære kvalitetssystem er med å levendegjøre kvalitetsarbeidet i bedriften. De ansatte kan lese viktige dokumenter når det måtte passe, og de kan få tilgang til bedriftens kvalitetssystem med viktige dokumenter og rutiner direkte på sin mobil. Du som leder bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvilke dokumenter, og du har god oversikt over hvem som har lest hva.
- ,
Bytt til månedsvisning i Timelisten
Dersom man ønsker å skifte visningsperiode i Timelisten gjøres dette enkelt og greit ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
- ,
Slik fungerer timepopup
For å redigere/godkjenne timelinjer uten å klikke deg inn i timelisten til den ansatte, kan man benytte seg av Timepopup
- Rutiner, Timelister
Helligdager

- ,
Opprette avdelinger og ansatte
Her kan du se en video som viser hvordan man legger inn avdelinger og ansatte.
- ,
Hvordan bruke kjøreboken

- Kjørebok, Kjørebok
Tidsbanken Stemplingsur - Slik fungerer det i praksis

- ,
Slik endrer man rettigheter/tilgangen til en ansatt
Hvordan gi en ansatt tilgang som administrator eller avdelingsleder i Tidsbanken.
- Personal, Ansatte
Overtidsanalyse
Hvordan bruke overtidsanalyse
- ,
Slik kan ansatte stemple på arbeidstype
Ansatte kan stemple inn og eller bytte til ulike arbeidstyper fra sin hjem-meny
- ,
Opprett arbeidstype og lønnsart for justering av Tidskonto
Dette er framgangsmåten for å opprette en Arbeidstype og en Lønnsart for å kunne justere Tidskontoen manuelt.
- ,
Endre prosjekt i Timelisten

- ,
Slik oppretter du nytt dokument og lenke i kvalitetsmanualen
I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for opprettelse av dokument og lenke i kvalitetsmanualen.
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Utelat lønnsart fra lønnsbehandling
Gjør slik at timer registrert på denne lønnsarten ikke sendes med på en lønnsrapport
- System, Lønnsbehandling
Slik legger du filer fra dropbox inn i kvalitetsmanualen
Slik kan du legge dokumenter fra Dropbox inn i Tidsbankens Kvalitetsmanual
- ,
Restart av integrasjonsservice

- ,
Aktivere bruk av kortleser i Tidsbanken Stemplingsur
Guide for aktivering av kortlesere til stemplingsur
- ,
Oppsett FAQ
Her finner du svar på vanlige spørsmål i forbindelse med endringer i oppsett i Tidsbanken.
- ,
Ferieramme - ansattgruppe
Ferieramme er standard antall feridager. For å endre dette må man inn i ansattgruppene.
- ,
Slik oppretter du en lønnsart for å kompensere for reisetid
Korrekte innstillinger for en lønnsart som skal benyttes for reisetid innenfor alminnelig arbeidstid
- ,
Oppheve eksport til lønn
Dersom du har markert timelinjer som overført når du gjorde en lønnsberegning, og i etterkant skal kjøre perioden ut på nytt - må du oppheve lønnsperioden.
- ,
Hva er Excel?
Regnearkprogram benyttes for å lage tabeller og filtrere data.
- Annet, Annet
Avdelinger i Tidsbanken
Avdelinger i Tidsbanken er en oppdeling av bedriften
- ,
Slik budsjetterer man timer på prosjekter
Timebudsjett legges inn på aktivitetsnivå under et prosjekt
- Prosjekt, Prosjekter
Spørsmål ved mertid - Oppsett
Oppsett for mertidsvalg ved utstempling
- ,
Slik legger man inn lønnsbudsjett
Budsjetterte lønnskostnader på ansatte
- Rutiner, Rapportering
Oppdater personalinformasjon
Slik oppdaterer den ansatte sine personalia
- ,
Hva er overtid?
Overtid er arbeid utover avtalt arbeidstid.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Avdeling FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med avdelinger
- Personal, Avdelinger
Personalliste i Tidsbanken
I henhold til Bokføringslovens § 3a
- Personal, Ansatte
Slik legger du inn din firmalogo
Legg inn din egen logo for å sette dette deres eget preg på Tidsbanken grensesnittet og rapporter.
- ,
Redigere en lønnsart
I kartoteket kan du enkelt endre bl.a. navn og nummer på lønnsartene
- ,
Turnus for hele ansattgruppen
Ved overgang til sommer- eller vintertid kan man benytte funksjonen for å opprette turnus / arbeidstid for en hel ansattgruppe av gangen.
- ,
Slik registrerer en leder flere kort på en ansatt
Brukermanual for superbruker
- Personal, Ansatte
Slik starter du fjernstyring
Fremgangsmåte for å starte en fjernstyring på din PC, som kan brukes av Tidsbanken Support
- ,
Gjennomgang 2
Her ser du en kort introduksjon til timelisten og godkjenning av timer.
- ,
Slik endrer du ansattnumre
Endre ID-nummer på ansatte.
- ,
Slik legger du på IP restriksjon på stemplinger
De ansatte kan få mulighet til å logge seg inn i Tidsbanken hjemmefra uten at de får mulighet til å stemple seg inn eller ut. Dette styres gjennom IP-filtrering, og denne artikkelen viser hvordan man går frem.
- ,
Oppdater kostpris på fastlønnede ansatte
Få virkelig kostpris på fastlønnede ansatte
- Rutiner, Rapportering
Slik setter man opp ressurstyper
Ressurstyper brukes for å definere forskjellige roller ansatte kan ha i bedriften
- Personal, Ansatte
Røde dager i mai måned
Mai måned inneholder alltid minst to røde dager
- ,
Slik viser man pauser på ansatte i timelisten
Dersom man har behov for å se om det har vært pausetrekk på en timelinje og eventuelt varighet på pausen, kan man hente denne frem i timelisten.
- Rutiner, Timelister
Hva er en arbeidstype?
En arbeidstype er et begrep som den ansatte stempler inn på, og som tiden registreres mot. Arbeidstypen er videre knyttet opp mot andre variabler i systemet.
- ,
Hvordan opprette prosjektlinje?
Brukes for å dele opp prosjekter i underkategorier
- ,
Slik bruker de ansatte kvalitetsmanualen
Lurer du på noe? Du som har tilgang til kvalitetsmanualen har enkel tilgang til bedriftens rutiner og viktige dokumenter. Enten dere har personalhåndbok, HMS- eller rutinehåndbok, er dokumenter tilgjengelig på din hjemmeny, og eventuelt din mobil. Denne artikkelen viser hvordan du kan bruke kvalitetsmanualen når det er noe du lurer på.
- ,
Slik bruker du budsjettverktøyet i Tidsbanken
Registrer budsjettene i dag og få et aktivt forhold til budsjett, omsetning, opat og lønnskostnadsprosent
- , -
Slik definerer man en arbeidstype til å gi halve feriedager
I noen bedrifter praktiseres det at ansatte kan dele opp en/flere feriedager i to halve dager i stedet. Disse halve dagene benyttes typisk ved halve arbeidsdager på julaften, onsdag før påske og lignende slik at de ansatte da får fri hele dagen i stedet for å arbeide en halv dag.
- ,
Slik oppretter du en aktivitet på en prosjektlinje
Aktiviteter er typiske gjøremål som man skal gjennomføre for å levere en vare eller tjeneste. Eksempelvis sveising, sammenstilling, bestillevarer m.m.
- ,
Slik fungerer overtid etter snitt av turnus
Man kan la Tidsbanken generere overtid etter et snitt antall timer i turnusavtalen til en gitt ansatt.
- Rutiner, Timelister
Endre saldo på tidskonto
Du kan enkelt overføre plusstid & fleksitid en ansatt har med seg til Tidsbanken fra et tidligere tidsregistreringssystem.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Nettlønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Systeminnstillinger
Systeminnstillinger styrer tekniske funksjoner og begreper i Tidsbanken
- ,
Slik aktiverer man utstempling ved ufullendt stempling
Dersom man har problemer med at de ansatte glemmer å stemple seg ut etter endt arbeidsdag, kan man aktivere
automatisk utstempling ved ufullendt stempling.

- ,
Publiser et dokument eller en lenke i kvalitetsmanualen
Du må publisere et dokument for at ansatte skal kunne se det. Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt publiserer dokumenter og lenker.
- ,
Slik kan man eksportere fravær til andre systemer
Hvis man kjører statistikk på fravær andre steder enn i Tidsbanken, kan fravær eksporteres til flere av de meste brukte systemene
- ,
Hva er en vare?
Ett produkt som knyttes opp mot prosjekter/aktiviteter.
- Annet, Varer
Import av lønnsgrunnlag - Tripletex
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Jeg har kort fra før av, hvilken kortleser skal jeg ha?

- ,
Hvorfor blir enkelte linjer automatisk godkjent?
Noen timelinjer får automatisk hake i godkjent
- ,
Slik kan du importere budsjetter
Import av omsetning og lønnskostnader
- ,
Kvalitetsmanual i Tidsbanken
Kvalitet i alle ledd
- ,
Skjul ansatte som har sluttet
Når ansatte slutter, kan ansattlisten fylles av ansatte som enten er inaktive, står som sluttet, eller begge deler.
- ,
Rutiner for integrasjon og fravær
Oversikt over menypunktene under Rutiner
- ,
Send pålogging til dine ansatte
Du kan veldig enkelt sende pålogging til dine ansatte slik at de kan bruke Tidsbanken på sin telefon, pc, etc. Da kan de ansatte se sin profil, men ikke stemple
- ,
Be om lesebekreftelse på et dokument
Enkelte dokumenter er viktigere enn andre, og vi da kan ha behov for at ansatte bekrefter at de har lest et dokument.
Les fremgangsmåte for å sette på lesebekreftelse i et dokument eller en lenke.

- ,
Skal du bytte server, og må flytte integrasjonen?

- ,
Import av lønnsgrunnlag - Maritech Wise Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del. 1

- Annet,
Legge programmer inn i oppstart
Guide til å legge program inn i oppstarten
- System, Annet
Slik oppdaterer man forventet tid på registrerte timer
Den forventede arbeidstid kan i blant mangle hos ansatte, eksempelvis etter at turnus er gått ut etter nytt år. Da kan dette oppdateres manuelt eller automatisk.
- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du et Byggekort (HMS-Kort)
Byggekort (HMS-Kort) kan benyttes til stempling og timeregistrering med berøringsfri kortleser eller med Tidsbanken byggekortleser
- ,
Deaktivere automatisk godkjenning

- ,
Eksport til Ad Opus
Tidsbanken kan eksportere timelinjer i et format som Ad opus kan lese.
- ,
Slik deaktiverer du timeliste godkjenning via prosjektkontro
Hvis man ønsker at prosjektgodkjente timer ikke godkjennes i timelisten
- ,
Kom i gang med Tidsbanken
Du starter nå opp med bruk av Tidsbanken, et verktøy både ansatte og bedrifter setter stor pris på!
- ,
Kontrollere tidskonto mot maksgrense
Slik kontrollerer du tidskonto mot maksgrense
- ,
Supportavtale
Mer informasjon om supportavtale finner du her
- Annet, Annet
Slik fungerer Fyll ut dagen funksjonen via Rutiner
Brukes i forbindelse med helligdager eller andre dager hvor man manuelt vil registrere tid på et utvalg ansatte på en gitt arbeidstype.
- Rutiner, Rutiner
Spørsmål til Huldt & Lillevik Fraværsregistrering
Oversikt over spørsmål man gjerne har omkring eksport til H&L Fraværsregistrering
- ,
Hva er en Prosjektlinje?
Et prosjekt kan deles inn i en eller flere prosjektlinjer
- ,
Slik registrerer du ansattdato på en ansatt
Registrering av datoen en medarbeider ble ansatt
- ,
Gjennomgang 3
Her ser du en kort introduksjon til noen rapporter og lønnsbehandling.
- ,
Slik får man oversikt over egen/ansattes tidskonto-saldo
Tidskontoen akkumuleres automatisk etter hver eneste dag, eller etter hver uke. Det er flere måter å få oversikt over hvor mange timer man har tilgode.
- ,
Slik tar du i bruk gjesteboken
Forskjellige måter å "starte" Gjesteboken på
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Mamut
For å importere lønnsgrunnlag i Mamut må det installeres et lite program.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Stemplekart
Oversikt over hvor stemplinger med geolokalisering har blitt gjennomført.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Hogia Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Nullstille tidskonto
Slik nullstiller man saldo på tidskonto for alle ansatte
- ,
Tidskonto for timelønnede - Metode 2
Slik fungerer tidskonto for timelønnede ansatte. Vi har to ulike måter å løse dette på.
- ,
1. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 1: Dere skal kunne planlegge ansatte, og legge inn arbeidstid, samt at ansatte skal begynne å registrere tid.
- ,
Endre teamviewer passord
Dersom du ønsker eget passord til fjernstyringsprogrammet på din stempleskjerm kan du benytte "tilleggspassord".
- Annet, Annet
Stemplingsur pris kr 9 900,- (Kampanje 50 stk igjen)
Komplett løsning for inntil 10 ansatte.
- ,
Slik endrer man innstillinger i vaktlisten
Utseende til vaktlisten kan tilpasses ditt behov ved hjelp av innstillinger
- ,
Års- og kvartalsrapport i Tidsbanken
Forslag til årsrapporter/halvsårsrapporter man kan ta ut i Tidsbanken!
- Rutiner, Rapportering
Posteringskoder
Her er en oversikt over de forskjellige posteringskodene som dukker opp i timelisten og ukesluttkontrollen.
- ,
Betale ut timer fra tidskonto
Dersom de ansatte har mulighet for å benytte Tidskonto, og de etterhvert får en saldo som ikke lar seg avspasere, kan det være ønskelig å utbetale timene. Denne artikkelen tar for seg hvordan man går frem for å utbetale timer fra Tidskontoen i Tidsbanken.
- ,
Aktiviteter
Få oversikt på alle aktivitene dere har i bedriften. Det finne flere måter å ha oversikt på; Liste, Kalender eller Kanban!
- ,
Tilgang FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med tilganger blir besvart i følgende artikler.
- Personal, Tilgang
Import av lønnsgrunnlag - DI
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik gir du ansatte tilgang til å sende sms fra Tidsbanken
Som standard er det kun Administrator-brukere som har tilgang til å sende sms fra Tidsbanken. Men en administrator kan også gi avdelingsledere eller andre ansatte tilgang til å sende sms ved å følge fremgangsmåten i denne artikkelen.
- System,
Om egenmeldingsrapporten
I mange bedrifter er det liten oversikt over antall egenmeldingsdager som betales ut. Her tapes det mye penger. I denne artikkelen viser vi noen av de områdene du har gevinst ved å benytte Tidsbankens egenmeldingsrapport.
- ,
Standard eksport av timer
Rutine for overføring til tbltimeeksport i Tidsbanken
- Rutiner, Annet
Slik tilordner du ressurstyper på ansatte
Ressurstype er et begrep på de ulike rollene som dine ansatte kan ha i bedriften.
- Personal, Ansatte
Avgrense på avdeling ved overføring av lønnsgrunnlag
I enkelte tilfeller er det behov for å avgrense på hovedavdeling eller underavdeling ved lønnskjøring. Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom man har flere selskaper under samme kundeforhold i Tidsbanken og man skal kjøre lønn for disse selskapene separat.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Mer effektiv hverdag og selvhjulpne medarbeidere med Tidsban

- ,
Kjørebok på mobil
Slik får dine ansatte kjørebok fra sin mobil
- Kjørebok, Kjørebok
Overgang til nytt år
Ved nytt år er det viktig å få gjennomført overføring av feriedager og kontrollere turnus-/arbeidsavtaler
- ,
Tidskonto, plusstid 1 og plusstid 2
Hva er forskjellen på Plusstid 1 og Plusstid 2?
- ,
Slik lagrer du en egendefinert rapport til senere bruk
Rapportene "Timeliste gruppert etter..." har man mulighet til å lagre slik at man enkelt kan benytte samme rapport flere ganger uten å måtte velge filtre/kolonner på nytt.
- Rutiner, Rapportering
Oppsett av stempleskjerm (windows)
Punkter for konfigurasjon av Windows på en stempleskjerm
- ,
Hvordan komme igang med kjørebok
For deg som har kjøpt kjørebok og ønsker å komme igang
- Kjørebok, Kjørebok
Utskrift fra Tidsbanken
Her kan du lese om hvordan du kan skrive ut lister og rapporter i Tidsbanken
- ,
Spørsmål om periodebasert overtid

- ,
Slik setter du opp tidskonto for timelønnede ansatte - Metod
Slik konfigureres tidskonto for timelønnede ansatte
- ,


- ,
Hvordan se tilgangene til ansatte i Tidsbanken
Viser deg hvordan du enkelt kan se hvilken brukertilganger de ansatte har.
- Rutiner, Ansatte
Slik får du egendefinerte tekster på enkelte rapporter
Egendefinerte tekster, logoer, bilder osv er mulig å aktivere på enkelte rapporter.
- System, Annet
Slik budsjetterer man timer på prosjektlinjer
Legg inn budsjetterte timer for hvert underprosjekt
- Prosjekt, Prosjekter
Opprette nytt, eller endre et arbeidstidsparameter
Noen ganger kan det være nødvendig og opprette nye arbeidstider/Vakter eller endre på tidspunktene som allerede ligger inne.
- ,
Slik konfigurerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel må du konfigurere Mamut Prosjekt
- ,
Slik oppretter du arbeidstype og lønnsart for utbetaling av
Dette er framgangsmåten for å opprette en arbeidstype og en lønnsart for å kunne utbetale tidskonto.
- ,
Gi riktig tilgang til dokumenter og lenker i kvalitetsmanual
Her kan du se hvordan du gir tilgang til et dokument. La ledergruppen få tilgang til sine dokumenter, og bestemte avdelinger få tilgang til sine avdelingsrelevante dokumenter.
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Still inn søkemotoren i toppmenyen

- ,
Hvordan aktivere døgnskille?
Hvordan sette opp datoskille?
- ,
Slik åpnes privatlesningsmodus i din nettleser
Privatvisningsmodus (inkognito) kan være nyttig hvis man skifter mellom hvilke Tidsbanken databaser man bruker.
- Annet, Annet
Geoplassering er sperret i nettleseren

- Kjørebok, Kjørebok
Hvordan oppdatere localstorage/lokallageret?
Innimellom så trenger man å oppdatere lokallageret i nettleseren.
- ,
Slik overfører du til timeseddel med Mamut Prosjekt

- ,
Kolonnene i arbeidstypetildelingen
Forklaring på forkortelsene i arbeidstypetildelingen
- ,
Mannskapslister
Her finner du informasjon om hvordan mannskapslisten i Tidsbanken fungerer
- ,
Slik endrer du innstillinger for pause-trekk
Klokkeslett/varighet for pause/lunsjtrekk på en arbeidstype kan endres i et arbeidstidsparameter
- System, Kartotek
Hvordan bruke lønnskostnadsrapporten?
Budsjeterte og virkelige lønnskostnader.
- Rutiner, Rapportering
Tidskontometodene i Tidsbanken
I Tidsbanken er det 4 forskjellige tidskontometoder.
- ,
Fjerne kort registrert på ansatt
Brukermanual for superbruker
- Personal, Ansatte
Slik konfigurerer du Mamut Lønn
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du konfigurere Mamut Lønn
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og andre systemer
Integrasjonsmuligheter fra andre systemer til Tidsbanken
- ,
Registrering av budsjettert og virkelig omsetning og lønnsko
Omsetning og budsjettere lønnskostnader i lønnskostnadsrapporten
- ,
Slik fjerner man Dropbox fra Tidsbanken
Har man koblet til feil konto eller ikke lenger ønsker å ha Dropbox i Tidsbanken kan man fjerne den på følgende måte
- ,
Forsiden i kvalitetsmanualen
Kvalitetsmanualen er stedet der du samler bedriftens rutiner og strukturer driften. Ved å lage gode beskrivelser her,
vil de ansatte ikke trenge å stille spørsmål om samme tingen om og om igjen. De finner det de trenger beskrevet i
bedriftens rutiner. I kvalitetsmanualen kan du opprette ulike bøker som internkontroll (det lovpålagte HMS-arbeidet),
personalhåndbok, rutinehåndbok og andre bøker som er viktige for driften.
De ansatte kan få tilgang til kvalitetsmanualen fra mobil, PC, stempleskjerm osv.

- ,
Slik installerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel
- ,
Slik setter du opp stemplescript til prosjektstempling
Prosjektstempling er den enkleste formen for bruk av prosjektmodulen
- ,
Utstyr til gjesteboken
Oversikt over utstyr som Tidsbanken tilbyr når en skal bruke gjesteboken.
- ,
Slik setter du opp Mamut lønnsintegrasjon
For å overføre lønnsgrunnlag til Mamut må du følge denne installasjonen først
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik aktiverer du stempling til pause
Kan være nyttig om ansatte har variabel pause, som de ønsker å definere selv.
- ,
Slik kan avdeling hentes ved stempling
Når ansatte stempler inn kan Tidsbanken hente avdeling på forskjellige måter
- Personal, Ansatte
Skjema i Kvalitetsmanualen
Ved benyttelse av Google Docs kan vi få skjemaer rett inn i Kvalitetsmanualen. Nok en god grunn til å få se Tidsbanken sin Kvalitetsmanual.
- ,
Autonummerering
Hvordan aktivere autonummerering
- System, Annet
Ressursplanlegger
I Tidsbanken kan man planlegge de ansatte på forskjellige aktiviteter. Dette fordrer at man enten benytter seg av prosjekter med underliggende aktiviteter eller kun aktiviteter. Her får du en god oversikt over hvem som skal gjøre hva til enhver tid.
- ,
Slik gir man en ansatt tilgang til prosjektmodulen
Kort veiledning til hvordan man gir ansatt tilgang til prosjektmodulen
- Prosjekt, Prosjekter
GDPR - General Data Protection Regulation
Generell informasjon om GDPR - EU`s nye personvernforordning som trer i kraft 1. juli 2018
- ,
Hva er en hovedavdeling?
Avdelinger deles gjerne opp i ett hieraki, hvor underavdelinger knyttes opp mot en hovedavdeling
- ,
Skjule avdeling / Vise avdelinger
Guide til hvordan man lukker/åpner en allerede opprettet avdeling i Tidsbanken.
- System, Avdelinger
Dropbox FAQ
Samleside med artikler om Dropbox
- ,
Første gjennomgang, opplæringsartikkel
Gjennomgang nummer 1 i oppstartspakken
- ,
Hva er vaktliste?
Verktøy for planlegging av arbeidstid i Tidsbanken
- Personal, Bemanningsplan
Import av prosjekter - Cordel
Hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel til Tidsbanken
- ,
Riksavtale §3.1 Rapport til lønnsforhandlinger

- ,
Byggekortleser - Stempleboks
En byggekortleser kan bli plassert hvor som helst i verden for å fange tid på dine prosjekter, eller få en oversikt over hvem som er på byggeplassen din.
- ,
Slik gir du ansatt tilgang til å godkjenne timer i prosjektk
Slik setter man opp en prosjektlederes tilgang til prosjektkontrollen
- ,
Hva er min IP?
IP brukes til å sette opp IP restriksjon, eller automatisk innlogging på Tidsbanken
- ,
Lesestatus for alle dokumenter og alle ansatte
Hvem har lest hva! Dersom administrator ønsker å se lesestatus for alle dokumenter i kvalitetsmanualen, eller dokumentstatus for alle de ansatte, finnes dette raskt fra hovedsiden.
- ,
Hvordan opprette / endre et anlegg?
Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan opprette et nytt anlegg, eller gjøre endringer på et eksisterende anlegg.
- ,
Hvordan opprette / endre en kontaktperson?

- CRM, Kontakpersoner
Utelat ansatt fra lønn

- Personal, Lønnsbehandling
Opprett prosjekt med aktiviteter fra varer
Brukes når man har lagt inn aktiviteter på varene man legger inn som prosjektlinjer
- Prosjekt, Prosjekter
Slik kjører du lønn med Mamut Lønn
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du bruke Mamut Lønn
- ,
Hva er et prosjekt?

- ,
Stemple ut ansatt
Hvis en ansatt har glemt å stemple ut kan du som leder manuelt stemple ut den ansatte via ansattlisten.
- ,
Hvordan legge inn identifikator på ansatt
Identifikator brukes hvis lønnssystemet bruker annen identifikasjon på den ansatte enn Tidsbaken
- ,
Kopiere vakter fra en uke til en annen
Kopiering av vakter fra en periode til en annen
- Personal, Bemanningsplan
Rutiner ved overgang til nytt år
Ved overgang til nytt år det noen ting som må gjøres, noen som bør gjøres og enkelt ting det er kjekt å få gjort
- ,
Opprettelse av prosjekttype / prosjektgruppe
Veiledning til opprettelse av prosjekttype og prosjektgruppe.
- Prosjekt, Prosjekter
Slik fungerer stemple til pause for den ansatte
I Tidsbanken kan man aktivere funksjonalitet for å stemple til pause, slik at den ansatte da har en egen stempleknapp for å stemple seg til/fra pause. Dersom stemple til pause er aktivert, vil dette oppleves slik for den ansatte:
- Rutiner, Ansatte
Hvordan bruke splitt arbeidstid?
Arbeidstiden kan splittes i i flere linjer ved hjelp av funksjonen Splitt arbeidstid.
- Personal, Ansatte
Import av ansatte til Tidsbanken
Med Tidsbankens importverktøy kan du enkelt importere ansatte fra en Excel-liste inn til Tidsbanken.
- ,
Hvordan knytte Tidsbanken mot deres dropbox-konto
Noen ganger kan det være ønskelig å bruke dropbox for å knytte dokumenter mot de ansatte inne i Tidsbanken som f.eks. bilder eller kursbevis.
- ,
Utregninger i rapporten
Denne artikkelen tar for seg hvordan du skal forstå de ulike prosenttallene som beregnes i fraværsoversikten. Avhengig av de valgene som er satt i nedtrekksmenyen får man litt ulike tall i fraværsprosentkolonnen. Artikkelen viser eksempler på hvordan fraværsprosenten regnes ut.
- ,
Lønnskostnader og omsetning
Her kan du finne artikler og brukermanualer relatert til lønnskostnader og omsetning i Tidsbanken
- ,
Legg inn helligdager i kalender manuelt
Legge inn helligdager i Tidsbankens kalender
- ,
Få opp flere faner under prosjekt
Fremgangsmåte for å aktivere flere faner under prosjekter
- ,
Hvordan slette eller endre et prosjekt
Ønsker du å endre eller slette et allerede opprettet prosjekt?
- ,
Gi ansatte tilgang til personallisten.
Som administrator har man tilgang til personallisten i Tidsbanken. Men ettersom man ikke alltid er til stede, kan man også gjøre denne tilgjengelig på hjem-menyen til andre ansatte slik at de kan fremvise denne ved kontroll fra skatteetaten.
- ,
Slik kan du bruke prosjektlisten

- ,
CRM Modul

- ,
Menypunkt for dokumenter i kvalitetsmanualen
Gi de ansatte menypunkt for spesifikke dokumenter i Kvalitesmanualen.
- ,
Slik kan ansatte bruke Tidsbanken fra ekstern lokasjon
Åpne opp tilgang til Tidsbanken uten at ansatte kan stemple inn/ut
- Annet, Annet
Byggekortleser - Administrere stemplebokser
Når man får flere byggekortlesere, er man avhengig av å kunne administrere disse på en enkel måte.
- ,
Vaktlisten
I vaktlisten kan man både se, og planlegge arbeidstid og sted for de ansatte.
- ,
Slik får man frem en tilbudsoversikt
Få rask oversikt tilbudene dine
- ,
Slik godkjenner du timer i prosjektkontroll som prosjektlede

- Prosjekt, Prosjekter -
Firmaopplysninger
Opplysninger om firmaet, som blant annet organisasjonsnummer, kontonummer, arbeidsgiveravgift m.m.
- System, Annet
Timeliste gruppert - slik sletter du en egendefinert rapport

- Annet, Rapportering
PMI - XML Eksport
Rapportering av produktiv og uproduktiv tid (timelønn og fastlønn) pr dato pr avdeling pr hovedavdeling til PMI
- Rutiner,
Slik oppretter du et malprosjekt
Malprosjekter kan kopieres ut så mange ganger man bare vil.
- ,
Import av prosjekter og prosjektlinjer
Fremgangsmåte for hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer til Tidsbanken.
- ,
Slik endrer man på pausetrekk i timelisten.
Noen ganger har de ansatte behov for å ha lenger eller kortere pauser enn det de blir trukket automatisk for, og man ønsker å overstyre/endre pausetrekket som er generert på en stempling en dag.
- ,
Hvor finner jeg mannskapslisten?

- ,
Timeliste gruppert - slik lager du en rapport som viser sum

- Annet, Rapportering
Vise tilpassede perioder i vaktlisten
Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan forholde deg til lengre tidsperioder i vaktlisten
- ,
Ferieoversikt i vaktlisten

- ,
Feilmeldinger ved SMS utsendelse

- ,
Mellomlagre tidskonto-saldo
Denne funksjonen brukes til å "fryse" saldoen på en gitt dato
- ,
Hvordan endre datoformat?
Endring av datoformat pr ansatt eller ansattgruppe
- Personal, Ansatte
Slik installerer du Mamut Lønn
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du installere Mamut Lønn
- ,
Filtrere prosjektlisten på Status
Dersom man ønsker å bare vise en type prosjekter, eller prosjekter med en bestemt status er det flere måter man kan gjøre dette på. I denne artikkelen vil du lese hvordan man oppretter ulike "Statuser", og hvordan dette benyttes ved filtrering av prosjektene.
- Prosjekt, Prosjekter
Hvordan opprette/endre varer?
Hvordan legge inn varer i Tidsbanken
- Prosjekt, Varer
Hvordan opprette / endre kunder?
Under CRM -> Kunder.
- CRM, Kunder
Lesestatus på ett bestemt dokument i kvalitetsmanualen
For å se hvilke ansatte som har lest et bestemt dokument, går du inn på lesestatus på dokumentet. Her får du en liste over hvem som har lest dette bestemte dokumentet.
- ,
Endre lønnsart i kjørebok
Lønnsartene som ligger i kjøreboken er feil
- ,
Installere magnetkortleser
Enkel veiledning for å installere magnetkortleser
- Annet, Annet
Opprette prosjekt
Her er en liten video for forklarer hvordan man oppretter prosjekt.
- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du besøkskort på besøkende
Dersom du har besøkende uten byggekort (HMS-Kort), må også disse registreres inn på anlegget. Denne artikkelen viser hvordan du går frem for å registrere den besøkende med et besøkskort.
- ,
Notat på vakter i vaktlisten
Noen ganger kan det være nyttig å legge inn et notat på en planlagt vakt
- ,
Hva er evakueringslisten?
Liste over alle innstemplede ansatte og gjester.
- Personal, Evakueringsliste
Avviksliste
Denne listen gir deg oversikt over ubehandlede avvik.
- ,
Hvordan definere overtidsreglene på et arbeidstidsparameter
I ansattgruppene kan man velge at overtid skal slå inn etter regler som defineres på de ulike arbeidstidsparameterene. På denne måten kan man ha ulike overtidsregler ut i fra hvilken vakt/skift den ansatte skal jobbe på.
- Rutiner, Kartotek
Slik oppretter du spesialtillegg på gitte datoer
Enkelte tillegg ønskes kun å gi på for eksempel 17. mai eller andre spesielle merkedager.
- System, Timelister
Slik avslutter du en aktivitet

- Prosjekt, Aktiviteter
Gi ansatt administrativ tilgang til kvalitetsmanualen
Ansatte som ikke er administratorer kan nå bli gitt administrativ tilgang til kvalitetsmanualen. Denne artikkelen viser hvordan man raskt kan gi denne tilgangen.
- ,
Slik redigerer du notat

- ,
Opprette prosesstype og prosesser

- ,
Slik setter man opp klipptid på et arbeidstidsparameter.
I noen tilfeller kan det være behov for å klippe bort all tid en ansatt stempler før eller etter ett oppgitt klokkeslett. Dette kan f.eks være aktuelt dersom en sliter med at ansatte stempler seg inn før de begynner med produktivt arbeid, for å lese avisen, drikke kaffe o.l
- System,
Hvorfor finner jeg ikke ansatte i vaktlisten
Av og til må man sette riktige innstillinger for å se det man trenger
- ,
Finner ikke ansatt + langt kortnummer

- ,
Hva er en ansatt?
En ansatt er en bruker av Tidsbanken.
- Personal, Ansatte
Tidskonto startdato
Dato som tidskonto beregnes fra. Kan også benyttes til å nullstille tidskontosaldoen for alle ansatte fra en bestemt dato.
- Annet, Annet
Lokasjon for nedlastede filer fra Tidsbanken
Dersom en har problemer med å finne igjen eksporterte filer fra Tidsbanken, kan det være lurt å endre målmappe på filene.
- Annet, Annet
Sette tidsbanken som startside
Oversikt over hvordan man oppretter startside i forskjellige nettlesere
- Annet, Annet
Funksjoner for kopiering i prosjektmodulen
Slik aktiverer du fanen "Funksjoner" i Tidsbanken
- ,
Statistikk i ansattlisten
I ansattlisten kan du få oversikt over kjønn- og aldersfordeling, samt turnover i bedriften din
- ,
Slik oppretter man et oppslag

- ,


- ,
Anleggsoversikt
Her får du en oversikt over anleggene som er registrert.
- Annet, Anlegg
Har Mamut lønnsintegrasjon sluttet å virke etter oppdatering
Rutineforklaring i tilfelle lønnsintegrasjonen har sluttet å virke etter oppdatering
- System, Lønnsbehandling
Legge inn aktiviteter på varer

- Prosjekt, Varer
Utelate en lønnsart fra overtidsgrunnlag
Gjøres typisk på uproduktive timer som ikke skal være med i grunnlaget for overtidsgrunnlag
- ,
Produktiv vs. uproduktiv
Noen rapporter grupperer Timelinjene/stemplingene ut i fra om disse er produktivt arbeid eller ikke. Dette kan være til nytte f.eks dersom man har en bonusordning i bedriften som baserer seg på kun de timene de ansatte har vært i produktivt arbeid.
- Rutiner, Rapportering
Slik fungerer rapporten Sammenligne år
Sammenlign timer, lønnskostnader, opat eller lønnskostnad i prosent av omsetning.
- Rutiner, Rapportering
Slik legger du inn bilder/filer fra Dropbox
Bilder/filer fra Dropbox kan brukes til for eksempel dokumentasjon eller profilbilder
- Personal, Ansatte
Dagens melding
Dagens melding gir deg muligheten til å informere ansatte om nyheter eller andre eventer på innloggingsskjerm eller på den ansattes profil.
- ,
Slik fungerer rapporten Timeliste gruppert etter avdeling
Dette er en fleksibel rapport som du kan tilpasse med dine egne valg og eventuelt også lagre den for senere bruk. Rapporten "Timeliste gruppert etter avdeling" finner du i rapportmenyen din, under emne Timeliste
- Rutiner, Rapportering
Ny plassering av meny

- ,
Slik endrer man arbeidstidsparameter på en arbeidstype
Noen ganger kan det være behov for å endre arbeidstidsparameteret på en bestemt arbeidstype til et annet parameter enn det som det allerede er knyttet mot.
- Annet,
Timeliste gruppert etter valg
Her kan du lage din egen rapport og lagre utvalget.
- Rutiner, Rapportering
Tidsbanken er tilgjengelig på mange forskjellige språk
Slik bytter du språk for en bruker i Tidsbanken
- ,
Slik oppretter du nye vakter
Fremgangsmåte for å opprette flere vakter du kan planlegge på
- ,
Autonummerering
Slik setter du opp autonummerering på prosjekter, kunder osv. i Tidsbanken
- Prosjekt, Prosjekter
Legge til kjørebok hos mine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere kjørebok
- Kjørebok, Kjørebok
Fremgangsmåte-oppsett for arbeidstid, lønnsarter og paramete
Slik setter man opp, og endrer man, arbeidstyper, arbeidstidsparameter og lønnsarter, samt sammenkobling av disse.
- System, Kartotek
Integrasjon med Tidsbanken og 24SevenOffice
Integrasjonsmuligheter fra 24SevenOffice til Tidsbanken
- ,
Fraværsoppfølging
Rapporten fraværsoppfølging er et effektivt hjelpemiddel for å følge opp ansatte som blir sykemeldt over tid, og der det skal utarbeides en oppfølgingsplan for den ansatte. 
- ,
Sesonglisenser
Kjøp lisenser for en valgfri periode til kun 59,- per lisens per måned
- ,
Tillegg
I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å opprette et tillegg, samt en oversikt over alt som må være på plass for at et tillegg skal fremkomme i Timelisten
- ,
Endre passord for firmaet i Tidsbanken

- Annet, Annet
Rutinen: Enkel eksport av timer
Eksport til andre systemer som er filbaserte går ofte via enkel eksport av timer.
- ,
2. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 2: Du skal kunne kontrollere stemplet tid, og utføre ukesluttkontroll.
- ,
Slik gir du ansatte tilgang til å redigere notat
Gi de ansatte tilgang til å selv kunne redigere notatene sine selv. Administrator kan redigere alle notat, og avdelingsleder kan redigere tildelt avdeling.
- ,
Anlegg FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med anlegg, mannskaps listen og stempleboks, besøkskort, gjestebok, gjestekort.
- Prosjekt, Anlegg
Slik kan avdelingsleder enkelt legge inn omsetning
Menypunkt for ledere som kan legge inn dags/uke-omsetning fra avdelinger
- ,
Endre innstillinger på oppslagstavlen

- ,
Enkle statistikker på ansatte

- ,
Slik oppretter man ny ansattgruppe
Det kan komme tilfeller der man kan trenge en ny ansattgruppe for en eller flere ansatte som skal ha andre regler enn majoriteten av ansatte. For dette må man derfor opprette ny ansattgruppe.
- ,
Føre varer på et prosjekt
For å få varer som fakturagrunnlag i et prosjekt kan man følge denne fremgangsmåten
- ,
Slik fungerer Sentralbordassistenten
Tidsbankens verktøy for sentralbord, resepsjoner eller lignende
- ,
Slik fungerer rapporten Timer pr time i døgnet
Denne rapporten benyttes til å se både forbruk av timer, omsetning og lønnskostnader gjennom døgnet
- ,
Opprett ny ansattgruppe
En ansattgruppe angir blant annet mertidsregler. Dersom noen av de ansatte i bedriften skal ha nye regler i forhold til eksisterende ansattgrupper, oppretter man gjerne en ny ansattgruppe med de nye reglene.
- System, Kartotek
Informasjon om A-ordningen
A-meldingen
- Annet, Annet
Værmelding vaktliste 2.0
Tidsbankens vaktliste 2 - gir deg mulighet til å planlegge etter været
- ,
Slik aktiverer du notat
Slik aktiverer du notat ved stempling
- ,
Høstferie
-Hva må vi huske på når høsten kommer?
- ,
Slik avslutter du et prosjekt
Når prosjektet avsluttes vil også alle prosjektlinjer og aktiviteter bli satt som avsluttet.
- ,
Andre gjennomgang for Handelskunder
Gjennomgang nummer 2 i oppstartspakken
- ,
Maksgrense på tidskonto
Denne artikkelen beskriver hvordan du legger opp maksgrense på tidskonto
- ,
Finner du ikke vaktene som du har rullet ut?
Det er mulig at det er valgt samme fra/til dato i turnusvisningen
- ,
Slik redigerer du et dokument i kvalitetsmanualen
For å redigere et dokument i kvalitetsmanualen følger du denne fremgangsmåten.
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Endre firmanavn i Tidsbanken

- ,
Eksport fra Tidsbanken til Visma Contracting
Eksport til Visma Contracting krever en tilleggsmodul i Contracting. Kontakt deres konsulent hos Visma for å få tilgang til det.
- ,
Element 1 og Element 2
En ekstra "knagg" man kan knytte timene mot.
- ,
Slik legger man inn kostpris på lønnsarter
Dersom man opererer med tillegg for Ubekvem arbeidstid eller andre tillegg og man ønsker å beregne lønnskostnader I Tidsbanken, må man også legge inn en kostpris på lønnsarten(e) for tilleggene.
- Rutiner, Kartotek
Hva er lønnsbehandling?
Funksjon for direkte overføring til lønn fra Tidsbanken.
- Annet, Lønnsbehandling
Videreføre aktivitet
Man kan lage en kopi av en aktivitet, for å bevare historikken.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Mamut
Integrasjonsmuligheter fra Mamut til Tidsbanken
- ,
System
Vanlige spørsmål i forbindelse med system- endringer/navigering
- System, Kartotek
Slik kan ansatte legge til filer på prosjekter
Når man ønsker at ansatte skal legge inn eksempelvis bilder fra prosjektet de arbeider på.
- ,
Kontroller om du har statisk eller dynamisk IP

- ,


- ,
3. gjennomgang for Mini-kunde
Mål med gjennomgang 3: Dere skal være godt i gang med stempling/registrering av tid.
- ,
Avviksbasert lønn
Ved bruk av avviksbasert lønn kan du beregne pluss og minustid for fastlønnede uten tidskonto
- ,
Aktivering av lyd ved stempling
La Tidsbanken signaliserer inn/ut stempling med lyd
- System, Annet
Markere dager som arbeidsdager
Normalt er mandag til fredag markert som arbeidsdager, utenom bevegelige helligdager.
- ,
Opprett kundedokument på kunder
Brukes hvorpå man ønsker å registrere litt ekstra opplysninger om kundene i ett eget dokument.
- CRM, Kunder
Visste du at det finnes en egen Tidsbanken Digital Bedriftsh
Her kan dine ansatte finne informasjon på 1,2,3, slik at du får selvhjulpne ansatte pluss de har tilgang til all informasjon uansett hvor de befinner seg.
- ,
Slik sørger du for riktig klokkeslett på din stempleskjerm
Som følge av sommertid/vintertid-endringer kan klokkeslettet på datamaskinene bli feil. Slik sørger du for at den endrer seg korrekt.
- ,
Oppstår det feil i konfigurering av Mamut Lønnsintegrasjon?
I blant kan det oppstå feil i konfigureringen av T-link integrasjon mot Mamut. Her er svar på vanlige problemstillinger
- Rutiner, Lønnsbehandling
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del 2

- ,
Opprettelse av aktivitet

- ,
SSB Rapportering RA-0182-1
Skjema for føring av egenmeldt sykefravær
- ,
Veggfeste på stemplemaskin
Slik monterer du veggfeste på en ASUS stemplemaskin.
- ,
Slik fungerer rapporten Stempleavvik
Med denne rapporten kan du enkelt få en oversikt over ulike avvik på stemplinger. F.eks ansatte som kommer for sent på jobb. Rapporten finner du i rapportmenyen din, under emne timelister.
- Rutiner, Rapportering
Slik legger du inn en planlagt oppgave i Windows
Denne funksjonen brukes som oftest for å legge inn automatisk omstart / restart av datamaskinen hvert døgn, men kan også brukes til andre ting
- Rutiner,
Slik endrer du planlagte pausetidspunkt i vaktlistene

- Personal, Bemanningsplan
Koble aktivitet mot prosess

- ,
Slik gir man ansatte tilgang utover det som er standard.
Noen ganger har man behov for å gi en eller flere ansatte utvidet tilgang i forhold til det som er standard for en vanlig ansatt på ansattnivå. Dette kan f.eks være å gi den ansatte tilgang til å legge til/redigere egne timelinjer, eller å avslutte prosjekter og aktiviteter. Utvidet tilgang kan gies enten per ansatt, eller per ansattgruppe
- Rutiner, Tilgang
Hvordan la de ansatte selv endre på innstemplingstidspunktet
Mulighet for å endre på tidspunktet man stemplet seg inn på
- Personal, Ansatte
Integrasjon med Tidsbanken og UniMicro
Integrasjonsmuligheter fra UniMicro til Tidsbanken
- ,
Slik bruker man elementer
Element 1 og element 2 er definerbare begreper som kan settes på ansatte
- ,
Importere til Visma Contracting

- ,
Flere vakter på en dag
Dersom ansatte enten har delt dagsverk, eller har ulike arbeidstyper en dag, kan det opprettes flere vakter samme dag
- ,
Eksport av prosjekter - Cordel
Hvordan eksportere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel
- ,
Slik legger man inn ulike organisasjons-nummer på avdelinge
I forbindelse med kravet om å føre personalliste, kan det noen ganger være behov for å legge inn ulike organisasjonnr. på de forskjellige avdelingene man har. Dette kan være aktuelt dersom man har flere ulike firmaer/lokasjoner på samme kundeforhold.
- System,
Hva er en kunde?
En person / bedrift som registreres i Tidsbanken for utfyllende informasjon.
- CRM, Kunder
Kundekartotek
Ved å registrere kunder i Tidsbanken, kan du knytte disse opp mot prosjekter, vare- og timelinjer.
- ,
Slik sjekker du hvor ofte maskinen mister internettforbindel

- ,
Lyder ved inn- og utstempling.
Ved stempling via stempleskjerm eller nettbrett/maskin dedikert til stempling kan lyder ved inn- og utstempling kan være en grei indikasjon for den ansatte når man stempler.
- ,
Slik kommer du deg ut av forenklet mobilside

- Annet, Annet
Slik viser man Forventet arbeidstid i Tidsbanken
Forventet arbeidstid kan blant annet benyttes til å beregne pluss/minus tid til tidskonto.
- , Timelister
Statusliste i påloggingsbildet
Se statuslisten uten å være pålogget
- System, Annet
Slik ser du hvilken ansattgruppe dine ansatte ligger i
Enkel oversikt over ansattgruppen til de ansatte
- ,
Gi ansatte muligheten til å redigere aktivitetsdata
Normaltsett må man være administrator for å redigere aktivitetsdata, men en systeminnstilling kan endre dette.
- ,
Konvertering av lønnsarter
Konvertering av lønnsarter brukes når vi skal forbigå normaltid/mertid-regler for et bestemt klokkeslett og overkjøre til en konkret lønnsart.
- ,
Hvordan slette vakter i vaktlisten
Dersom man har lagt inn flere vakter i vaktlisten, kan de slettes ved å følge fremgangsmåten i denne artikkelen.
- ,
Konfigurasjon av Tidsbanken
Dersom du lurer på hva som skal legges inn av informasjon i de ulike fanene på konfigurasjonsarket, finner du litt om dette i denne artikkelen.
- ,
Dette gjøres i Tidsbanken når du bytter lønnssystem
Når man bytter lønnssystem er det fort gjort å gå i fella og glemme en del ting som må gjøres for at man skal enkelt kunne overføre til lønn ved neste lønnsperiode.
- ,
Slik gjør man endringer på arbeidstypene
Enkelte ganger ønsker man å endre nummer eller navn på en arbeidsytpe
- ,
Slik bruker ansatte vaktmarkedet
Slik kan ansatte melde seg interessert på ledige vakter
- Personal, Bemanningsplan
Slik kan ansatte velge avdeling ved stempling
I noen bedrifter er det behov for at de ansatte selv ta stilling til hvilken avdeling timene skal føres mot. Dette kan f.eks være dersom det er en ansatt som jobber på flere ulike avdelinger i løpet av en dag.
- ,
Slik tilbakestiller du din stempleskjerm
I blant kan det gå litt feil i Windows med enten installasjon av programvare eller oppdateringer. Slik starter du med blanke ark
- Annet, Annet
Import av lønnsgrunnlag - Mamut (Gammel versjon)
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken, importert via T-Link Lønn
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik aktiverer du Stemple til lege/velferdspermisjon
I noen bedrifter har man avtalefestet betalt fravær/permisjon når de ansatte er hos f.eks lege/tannlege. Dersom man ønsker at de ansatte skal ha muligheten til selv å registrere fraværet når de skal til f.eks lege/tannlege kan man aktivere en egen stempleknapp for dette på hjem-menyen til den/de ansatte.
- System, Kartotek
Slik markerer man en kunde som aktiv kunde
Aktive \ Inaktive kunder kan blant annet brukes til filtrering
- ,
Detaljert lønnskostnadsoversikt på en avdeling

- ,
Slik sletter man en egendefinert rapport
Noen ganger har man behov for å slette en/flere av de egendefinerte rapportene man har laget seg.
- Rutiner, Rapportering
Slik deler du vaktlistene med Tidsbanken
Med Tidsbanken er det enkelt å dele vaktlistene med dine ansatte.
- , -
Slik fungerer søkemenyen
For å komme hurtigere til en ønsket side kan man ofte ta snarveien via søkemenyen
- ,
Slik navigerer du deg til stemplescriptet
Stemplescriptet styrer hva ansatte må ta stilling til ved stempling
- ,
Integrasjon - Feilsøking
Hjelp med feilsøking av integrasjonsoppsett
- ,
Prosjektliste
I denne listen får du en god oversikt over prosjektene dine.
- Prosjekt, Prosjekter
Forklaring av analysen: arbeidstid

- Rutiner, Rapportering
Import av lønnsgrunnlag - Harmoni Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- ,
Sortere kundelisten etter kunder som ikke er aktive kunder
Man har ofte behov for å sortere ut kunder som ikke kunder i kundelisten sin.
- CRM, Kunder
Hvilken Tidskontometode bruker vi?
Dersom du er usikker på hvilken tidskontometode som er benyttet for de ansatte, kan du sjekke dette i de aktuelle ansattgruppene.
- System, Ansatte
Sortering av forskjellige begreper
Man kan endre sortering på blant annet prosjekter, prosjektlinjer, kunder, ansatte m.m
- Annet, Annet
Fraværsoversikt: 1-3 dager og over 8 uker
Denne artikkelen tar for seg punktene "1-3 dager" og "over 8 uker" i Fraværsrapporten. For å kunne føre fravær mot "1-3 dager" og "over 8 uker" må man opprette egne arbeidstyper for dette.
- ,
Evakuering av anlegg

- ,
Excel vil ikke åpne filer fra Tidsbanken
Dersom du eksempelvis er inne på en aktivitet, og skal ta timelisten derfra over i Excel, kan du noen ganger møte en grå / tom skjerm. Dataene vises ikke i Excel fordi det i Excel er en innstilling som hindrer dette.
- ,
Slik legger du inn en salgspris på en lønnsart

- ,
Avviksliste på stemplinger
Avviklisten viser eventuelle avvik mellom planlagt tid og faktisk registrert tid.
- Rutiner, Rapportering
Hvor hentes arbeidstidsgrunnlaget fra
Under de ulike ansattgruppene kan du styre hvor de ansattes arbeidstid skal hentes fra, enten det er fra vaktlisten, turnus (herunder fast arbeidstid med like uker), eller fra arbeidstidsparameter.
- System, Kartotek
Systemkalender
Systemkalender inneholder innstillinger og status for år, uker og dager i systemet
- ,
Legge inn ny fraser \ oppdatere fraser
En frase er en av de leksikalske enhetene som fungerer som en enhet i en setning, når man bytter språk fra Norsk Bokmål til ett annet språk.
- Annet, Annet
Egen fakturakunde på prosjektlinje

- ,
Slik finner du identifikator på nye ansatte i Mamut
Veiledning for å finne den skjulte IDen ansatte har i Mamut
- ,
Få med farger på rapporter
Mange ønsker farger på rapporter, og farger ligger som oftest i bakgrunnen, derfor må dette settes opp i nettleseren ved utskrift.
- Rutiner, Rapportering
Endre dato på aktiv turnus
Denne artikkelen viser hvordan man kan endre på fra og til dato på en aktiv turnus
- Personal, Bemanningsplan
Separat godkjenning mellom prosjekt og lønn
Hvis man ønsker å skille mellom prosjektkontroll godkjenningen, og ukesluttkontrol godkjenning
- ,
Utelat lønnsart fra lønnskostnadsrapporten
Ta vekk enkelte lønnsarter fra lønnskostnadsrapporten
- Rutiner, Rapportering
Hvordan opprette aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch)
Ønsker man en enkel og grei måte å holde oversikt over sine avtaler eller gjøremål i løpet av uken kan man bruke listen Aktiviteter (touch). Det kreves Administrator tilgang for å kunne opprette og redigere aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch).
- Prosjekt, Aktiviteter
Eksport av timer - Cordel
Hvordan eksportere timer registrert i Tidsbanken til Cordel.
- ,
SQL rapport
Beskrivelse av hvordan man lager SQL rapporter
- System, Annet
Tilgangstatus på artikler i kvalitetsmanualen
Gir deg raskt oversikt over hvem som har tilgang til ett gitt dokument i kvalitetsmanualen
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Global
Integrasjonsmuligheter fra Visma Global til Tidsbanken
- ,
Øke antall poster i søkelister

- System, Annet
Slik gjør du det hvis du kommer til firmainnloggingsside ett
Blir du logget ut etter du har stemplet og må logge inn med firmainformasjon kan du heller prøve følgende fremgangsmåte
- ,
Hovedmenyen blir Dashboard
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktet vårt for å gi deg den innsikten som du søker!
- ,
Mamut - sett opp lønnsart til å trekke lønn
Kort beskrivelse av hvordan Mamut lønnsarten settes opp for å trekke i lønn, i stedet for å gi lønn.
- ,
Slik ser du hvilke ansatte som ligger i en gitt avdeling
Enkel oversikt over hvilke avdelinger de ulike ansatte ligger i
- Personal, Ansatte
Slik endrer du farge på elementer
Endring av farge på for eksempel arbeidstype eller ressurstype
- Annet, Annet
Legge til egne enheter på varer

- ,
Endre T-link passord

- Annet, Annet
Legg inn maks minus \ plusstid saldo på en ansattgruppe
Begrense hvor mye plusstid og minustid ansatte kan ha, styres i ansattgruppene.
- Annet, Annet
Vis avdelingstilhørighet for ansatte
Dersom man lurer på hvordan man kan se hvilke ansatte som hører til hvilken avdeling, er det to vanlige måter å gå frem på.
- ,
Endre startsiden til en ansatt
For avdelingsledere eller administratorer som ikke ønsker å komme direkte til Dashboard ved innlogging.
- ,
Problem med McAfee på stempleskjermen
Asus PC leveres ofte med McAfee antivirusprogramvare. Etter en prøveperiode får man gjerne tilbud om å kjøpe programvaren, og dette kan skape problemer. Det er ikke nødvendig med denne virusbeskytteren på stempleskjermen. I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å slette McAfee fra stemplemaskinen.
- ,
Slik kontrollerer man om ett prosjekt er opprettet i Tidsban
Hvis man er usikker på om prosjektet ble opprettet kan man prøve å søke etter det
- Prosjekt, Prosjekter
Redusert stilling
Dersom det er en ansatt som går inn i redusert stilling må du som leder legge til rette for dette i Tidsbanken.
- ,
Slå av sletting av infokapsler ved lukking av Internet Explo
Forhindre å måtte logge på flere ganger samme dag
- ,
Plasser evakueringslisten i Tidsbanken fremst på stempleskje
Ved nødsituasjoner er det lurt å ha tilgjengelig en evakueringsliste slik at man raskt kan få en oversikt over hvem som er på jobb og dermed må evakueres.
- ,
Hvordan opprette egen Stempleknapper for en bestemt arbeidst
Noen ganger kan det være behov for å opprette en egen stemple-knapp på hjem-menyen som stempler den ansatte inn på en forhåndsdefinert arbeidstype som f.eks. "Personalmøte"
- System,
Send link til side
Send pålogging til ansattes mobil og/eller PC
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Business
Integrasjonsmuligheter fra Visma Business til Tidsbanken
- ,
Budsjettering av prosjekt
Bruk aktiviteter til å sette opp budsjetter for dine prosjekter
- ,
Løpende aktiviteter
Aktiviteter som ikke skal avsluttes på et gitt tidspunkt kan opprettes uten slutt-tidspunkt
- ,
Mannskapslisten - Feilsøking
Hjelp med feilsøking i Mannskapslisten
- ,
Arbeidsmiljøloven - Arbeidstid
Hovedpunkter fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 som omhandler arbeidstid
- ,
Mål fremdriften på prosjektene dine
Viser deg medgått tid på alle prosjekter opp mot budsjettert timer
- ,
Registrere tips
For å registrere tips i Tidsbanken må du legge til rette for manuell registrering for de ansatte.
- ,
Slette cookies/informasjonskapsler på Android
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en Android telefon. Artikkelen omhandler både Google Chrome og Samsung-nettleseren.
- ,
Opprette sjekklister
Hvordan opprette sjekklister og dele de ut.
- ,
Fylle ut sjekklistene
Hvordan de ansatte skal fylle ut sjekklistene.
- ,
Sjekklister
Tidsbanken har sjekklister utviklet for handel og servicenæringen.
- ,
Oversikt over sjekklistene
Hva forteller oversikten?
- ,
Slik aktiverer du tidskonto
Her kan du gå frem for å aktivere tidskonto-løsning i ditt oppsett. Det er flere typer tidskontoer og hver av de har ulike måter å beregne fleksitid
- ,