Logg inn i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Pålogging i Tidsbanken
Informasjon om firmapålogging, firma-id og passord
- ,
Hjem-meny og stempling
Stempling, tidsregistrering og andre funksjoner i Hjem-menyen for ansatte
- ,
Lag snarvei til Tidsbanken på mobilen
Lagre din link til Tidsbanken som en app på telefonen din, så er du alltid oppdatert!
- ,
Timeliste FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med Timelisten.
- ,
Stemplingsur app - Effektiv timeregistrering med Tidsbanken
Du kan gi dine ansatte tilgang til Tidsbanken på mobilen uten at de nødvendigvis får lov til å stemple inn.
- ,
Effektiv tidsregistrering i timelisten
Kontroll av fravær, gjennomgang av timer og godkjenning gjøres via Timelisten.
- ,
Glemt Firma-ID og Firma-passord?
Har du glemt dine påloggingsdetaljer?
- ,
Send personlig lenke til ansatte
Ved å bruke personlige lenker, kan ansatte enkelt logge på Tidsbanken enten de er hjemme eller på reise. Du bestemmer om de skal kunne stemple fra mobil eller hjemmePC.
- ,
Ansatte FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med ansattelisten og ansattekartoteket.
- ,
Registrer timelinjer i Timelisten
Har noen glemt å stemple seg inn, vært syke eller hatt ferie? Da kan du legge inn timene direkte i timelisten!
- ,
Send gratis meldinger i Tidsbanken
Visste du at du kan sende gratis meldinger internt i Tidsbanken?
- ,
Registrering av ferie i timelisten
Avviklet ferie må registreres i timelisten for oversikt
- ,
Informasjon om Ferie (ferieloven)
Formålet med ferieloven er å sikre arbeidstakere årlig feriefritid og feriepenger. Loven gjelder for alle ansatte
som gjør arbeid for en arbeidsgiver.

- ,
Registrerer fravær
Registrering av sykemelding, egenmelding osv. gjøres i timelisten
- ,
Slik overfører du til lønn
Eksport av lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til deres lønnsystem
- ,
Vaktlisten
I vaktlisten kan du både se og planlegge arbeidstiden til de ansatte.
- ,
Åpne en avsluttet uke
Åpning av uke hvor ukesluttkontroll er allerede utført
- ,
Tilpass Timelisten og vis ønskede kolonner
Det er mulig å tilpasse visningen i Timelisten i forhold til det du skal jobbe med til enhver tid.
- ,
Timeregistrering - Manuell stempling
Kort innføring i hvordan manuell stempling fungerer
- ,
Avviksmodulen
Slik kan du registrere og få oversikt over avvik i bedriften.
- ,
Klokkeminutter vs Tidsbanken-minutter
Tidsbanken beregner minutter i hundredeler, ikke sekstiendedeler slik som klokken gjør.
- ,
Slik oppretter du en turnus/arbeidsavtale
Fremgangsmåte for å sette opp turnusavtale med en rekke faste vakter som repeterer seg i en bestemt periode.
- ,
Slik fungerer ukesluttkontroll
Ukesluttkontrollen brukes for å kontrollere/godkjenne timer uke for uke
- ,
Dashboard
Tidsbankens Dashboard gir deg oversikt over hva som skjer i bedriften din i dag og hvordan dere ligger an for å nå målene deres.
- ,
Ansattlisten og ansattkortet
Ansattlisten gir deg en oversikt over ansatte i bedriften, status for stempling & planlegging, samt tilgang til de ansattes profiler.
- ,
Ukeliste (Vaktliste)
Vaktlisten lett tilgjengelig for de ansatte!
- ,
Utvide turnuser/arbeidsavtaler for ansatte ved nytt år
Ved årsskiftet er det viktig å fornye turnus hos de ansatte
- ,
Ansattlisten i Tidsbanken (beta)
Hva vises i Tidsbankens ansattliste
- ,
Tidskonto metode 1 dag - mot forventet.
Her beregnes pluss- og minustid basert på forskjellen mellom planlagt tid og faktisk arbeidet tid. Jobber du mer enn planlagt får du timer til konto, og jobber du mindre trekkes det fra saldoen din.
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - via timelisten
Når en ansatt er gradert sykemeldt kan dette enkelt føres inn i timelisten fortløpende.
- ,
Hva er en turnus?
Ved å sette opp en turnus kan man planlegge vakter på de ansatte langt frem i tid
- ,
Ferieplan
Ferieplanen brukes av de som ønsker en god oversikt over hvilke dager som kan ønskes ferie på, og hvor mange feriedager som må planlegges og avvikles i løpet av kalenderåret.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken
Med Tidsbanken kan du få integrert timelister, vaktlister og andre Tidsbanken data med dine øvrige systemer.
- ,
Gi ansatt mulighet til å stemple med personlig lenke
Dersom ansatte skal kunne stemple fra f.eks mobiltelefon via personlig lenke, må det åpnes for dette. Man kan åpne enten for enkeltansatte, eller for hele ansattgrupper.
- ,
Overføre ferie til nytt år
Overføring av rest ferie til nytt år.
- ,
Vakttorg
Lys ut vakter til dine ansatte med enkle tastetrykk i Tidsbanken
- ,
Ferie med trekk i lønn - nyansatte med fastlønn
Dersom du har nyansatte som går på fastlønn, og som ikke har opptjent feriepenger i bedriften, trenger du en arbeidstype og lønnsart som gir trekk i fastlønn ved registrering av ferie.
- ,
Bli kjent med prosjektmodulen
Kort introduksjon til hva prosjektmodulen kan brukes til og hva den inneholder. I tillegg finner du flere nyttige artikler i høyremenyen.
- ,
Hva er tidskonto og hvilke tidskonto metoder har vi?
Tidskonto benyttes for å holde rede på om de ansatte har jobbe for mye eller for lite
- ,
Endre innstillinger
Alle ansatte kan endre sine egne personopplysninger, PIN-kode og registrere kort på sin egen profil.
- ,
Opplæringsvideoer

- ,
Godkjenne timer i Tidsbanken
Godkjenning i Tidsbanken kan gjøres i 3 forskjellige skjemaer
- ,
Kvalitetsmanualen i Tidsbanken
Få et levende kvalitetssystem med Tidsbanken, for kontinuerlig læring og forbedring
- ,
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- ,
Slik fungerer rapporten Timeliste gruppert etter ansatt, avd
Dette er en fleksibel rapport som du kan tilpasse med dine egne valg og eventuelt også lagre den for senere bruk.
- ,
Slik gir du ansatte ekstra menypunkt
Ansatte kan få tilgang til flere funksjoner enn det som er standard, i denne artikkelen viser vi deg hvordan det legges til og hvilke som er mest benyttet.
- ,
SMS-tjenester i Tidsbanken
Tidsbanken har flere måter å bruke SMS på.
- ,
Hva er en lønnsart?
En lønnsart forteller lønnsystemet hvordan den enkelte lønnslinjen skal behandles.
- ,
Ferie når man ikke jobber fullt
Forklaring for hvordan du kan håndtere ferie på deltidsansatte
- ,
Hva består lønnskostnadene av?
I både vaktlisten og timelisten beregnes det lønnskostnader. Her kan du se regnestykke for hvordan disse regnes ut
- ,
Besøksregistrering - Gjestebok i Tidsbanken!
Med besøksregistrering i gjesteboken har du kontroll med alle som kommer og går i din bedrift, både gjester og ansatte.
Du har også oversikt over hvem som er på ulike lokasjoner, for eksempel en byggeplass.

- ,
Fravær i Tidsbanken
Her finner du alt om fraværsrapportering i Tidsbanken
- ,
Stempling med kort

- ,
Opprette ny ansatt
I denne artikkelen viser vi deg hvordan du oppretter nye ansatte i Tidsbanken.
- ,
Fraværsoversikt
I rapporten Fraværsoversikt får du full oversikt over sykefraværet i bedriften.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som ansatt
Brukermanual for ansatte
- Annet,
Bli kjent med Tidsbanken som administrator
Brukermanual
- Personal, Rutiner
Manuell justering av tidskonto
Slik justerer du tidskontoen manuelt pr. ansatt
- ,
Godkjenning av timer i Timelisten
Timelinjer må godkjennes før de føres over til lønn. Denne artikkelen viser hvordan du godkjenner timelinjer i Timelisten.
- ,
Lag bokmerke med personlig lenke
Lag bokmerke til en bestemt side i Tidsbanken, slik at du slipper ansattnummer og PIN-kode ved pålogging
- ,
Send ny PIN-kode til ansatte
Administratorer kan sende ny pin-kode til ansatte
- ,
Bli kjent med Tidsbanken Prosjekt

- ,
Vaktliste 2.0
Bruk og funksjonalitet i den nye vaktlisten
- ,
Sett en av dine ansatte som sluttet/inaktiv
Det er ikke mulig å slette ansatte. Ansatte som ikke lenger jobber i bedriften kan registreres som sluttet slik at de blir inaktiv, på denne måten ivaretas bokføringsloven og det er enkelt å hente brukeren frem igjen dersom han/hun skal aktiveres igjen
- ,
Oversikt over oppsett av Tidsbanken
I denne artikkelen går vi gjennom oppsett av Tidsbanken. Bruk denne artikkelen som veileder dersom det skal gjøres endringer i, eller opprettes nye ansattgrupper, arbeidstyper, arbeidstidsparameter, lønnsarter eller tillegg
- ,
Administrere påloggingslenker
Definer hvor lenge en personlig lenke skal være aktiv, eventuelt hvem som skal kunne benytte dette.
- ,
Informasjon om jul og nyttår
Her følger aktuell informasjon i forhold til arbeidsdager, helligdager og registrering av feriedager julen.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Visma Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Egenmeldinger i Tidsbanken
Få full kontroll på egenmeldingene i bedriften med egenmeldingsrapporten!
- ,
Hva er et tillegg?
Ett tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen.
- ,
Bli kjent med Tidsbanken som avdelingsleder
Brukermanual for avdelingsledere
- Annet,
Import av lønnsgrunnlag - Huldt & Lillevik
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Huldt & Lillevik
- ,
Informasjon om Påske
Diverse informasjon rundt Påske og tilhørende registreringer.
- ,
Stempleskjerm
Slik fungerer stempleskjermen
- ,
Bytt vakt med andre ansatte
Vaktbytte lar ansatte bytte vakte, leder vil få beskjed og mulighet til å godkjenne eller avslå byttene. Vakten flyttes først når det er godkjent, så leder beholder oversikten men slipper å vite om det før de ansatte er enige.
- ,
Slik navigerer du deg til kartotekmenyen
Systemkartoteket inneholder alle innstillinger som omhandler oppsettet i Tidsbanken
- ,
Endre saldo på tidskonto
Du kan enkelt overføre plusstid & fleksitid en ansatt har med seg til Tidsbanken fra et tidligere tidsregistreringssystem.
- ,
Slik bruker du nøkkeltallsrapporten
Nøkkeltallsrapport som raskt viser viktige nøkkeltall for din bedriften og dine avdelinger
- ,
Oppslagstavlen i Tidsbanken
En levende oppslagstavle blir mer brukt, og viktige beskjeder blir lest.
- ,
GDPR i Tidsbanken
Vi i Tidsbanken tar vi GDPR og personvern på alvor. For å sørge for at vårt produkt oppfyller kravene i GDPR er alle våre teknikere opplært i forordningen. Vi har også en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med å gi våre kunder gode svar i forhold til GDPR og Tidsbanken. Denne gruppen har laget en FAQ for å gi svar på vanlige spørsmål angående GDRP og Tidsbanken.
- ,
Prosjektkontroll
Denne artikkelen forklarer hvordan Prosjektkontroll kan brukes av prosjektledere til å godkjenne timer på prosjekt
- ,
Slik justerer/endrer man inn- og utstemplinger
I ansattliste kan man manuelt stemple inn, stemple ut, eller endre innstemplingstidspunkt
- ,
Slik setter du opp overtidsregler i Tidsbanken
Overtidsregler omfatter reglene for hva som skal skje med tiden som forekommer ut over forventet arbeidstid
- ,
Beregning av ulempetillegg mot 12-timers regel
Tillegg for kvelds-, natt og helgarbeid
- ,
Rutiner ved overgang til nytt år
Ved overgang til nytt år det noen ting som må gjøres, noen som bør gjøres og enkelte ting det er kjekt å få gjort!
- ,
Slette cookies/ Informasjonskapsler på Iphone
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en iPhone.
- ,
Analyse av overtid iht. arbeidsmiljøloven
Hvordan bruke overtidsanalyse
- ,
Hvordan forlenge turnus
Det er mulig å forlenge turnusavtaler uten å lage en ny turnus.
- ,
Konfigurasjon av avviksmodulen
Her får du en beskrivelse på hvordan du setter opp avviksmodulen
- ,
Serieregistrering for flere ansatte i timelisten
Å stemple inn flere ansatte over en lengre periode brukes ofte ved avvikling av ferie eller andre typer langtidsfravær, eller ved halve arbeidsdager for eksempel julaften, påske og lignende
- ,
Å endre en turnus/arbeidsavtale
Korrigering av en allerede eksisterende turnus
- ,
Slik registrerer du gradert sykemelding - for flere dager av
Når en ansatt er delvis sykemeldt for en gitt periode, så kan dette serieregistreres for en valgt periode.
- ,
Registrering av avspasering
​I Tidsbanken har vi 3 ulike tidskonto metoder, hvor av avspaseringen skal behandles på 3 ulike måter.
- ,
Hva er en ansattgruppe?
Tidsbanken deler ansatte opp i ulike ansattgrupper basert på arbeidsreglene deres.
- ,
Slik setter du opp administrator/avdelingsleder-tilgang
En bruker i Tidsbanken kan ha full administrator-tilgang eller en (begrenset) avdelingsleder-tilgang til en eller flere avdelinger
- ,
Slik aktiveres en ansatt som er markert som sluttet/inaktiv
En ansatt som er sluttet eller satt inaktiv kan enkelt aktiveres igjen
- ,
Arbeidstidsparameter
Arbeidsdagens start og slutt, samt overtidsregler og pauseregler settes opp her.
- ,
Kort om oppstart av Tidsbanken
I Tidsbanken kan du enkelt planlegge, registrere og godkjenne timene til dine ansatte.
- ,
Ferie og nytt år

- ,
Slik endrer du pin-kode som ansatt
Du som ansatt kan enkelt endre din egen pin-kode for innlogging
- ,
Aktiverer / deaktiver geolokalisering
Når Geolokalisering er aktivert kan du se hvor i landet stemplinger skjer
- ,
Slik registrerer du timelønn på de ansatte
Timelønn i Tidsbanken brukes for å hente ut nøkkeltall.
- ,
Slik oppretter du en ny arbeidstype
Noen ganger trenger man å opprette en ny arbeidstype eller gjøre endringer på en av de eksisterende.
- ,
Hva er hendelser?
Hendelser er korte notiser om det som skjer i deres system som vises på Dashboard
- ,
Avviksbehandling
Avviksbehandlingen er enkel og oversiktlig i Tidsbanken
- ,
Slik oppretter/redigerer du ett prosjekt manuelt i Tidsbanke
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan opprette og redigere prosjekt manuelt i Tidsbanken.
- ,
Avviksoversikt
Her vil du få presentert tre forskjellige lister som gir deg full oversikt over ordinære avvik, gjentakende avvik og avvik hvor det skal gjennomføres tiltak.
- ,
Slik ønsker ansatte seg ferie
I ferieplanen kan du som ansatt enkelt registrere dine ferieønsker
- ,
Bli kjent med Lønnskostnader
Manual
- ,
Helligdager

- ,
Navigering til arbeidstypetildelingen
Arbeidstypetildeling er i Tidsbanken bindeleddet mellom arbeidstyper, arbeidstidsparametere, tilleggsgrupper og lønnsarter.
- ,
Hent forventet tid
Henter inn forventet tid på registrerte timer tilbake i tid
- ,
Halve feriedager - oppsett
For å benytte halve feriedager må det legges inn på ansattkortet, opprettes ny arbeidstype og lønnsart.
- ,
Slik registrerer en ansatt et kort på seg selv
Brukermanual for hvordan man registrerer kort for en vanlig ansatt
- ,
Serieregistrering - En ansatt, flere dager
For å serieregistrere en arbeidstype for en ansatt, kan man benytte serieregistrering-funksjonen som man finner i Timelisten.
- ,
Registrere avvik
Slik registrerer du avvik
- ,
Slik setter man opp et stemplescript
Stemplescript brukes til å definere inn/ut-stemplingsprosedyrer for ansatte
- ,
Hva er en aktivitet?
Å føre timer mot aktiviteter gir deg full kontroll over tid og kostnader på arbeidsprosessene til deg og dine ansatte
- ,
Jeg opplever problem med localstorage i Safari
iOS, iPad, iPhone, mobil
- ,
Hva er justering/avrunding av arbeidstid?

- ,
Import av lønnsgrunnlag - PowerOffice Go

- ,
Endre feriesaldoen til en ansatt

- ,
Hva er OPAT?
OPAT er er måltall i Tidsbanken som kan brukes for å se hvor mye man i snitt har i omsetning pr arbeidstime som arbeides
- ,
Rapporter i Tidsbanken
Dette er en oversikt over rapportene som er tilgjengelig i Tidsbanken.
- ,
Legge til ny arbeidstype i ansattgruppe
Etter du har opprettet en ny arbeidstype må du legge den inn i en eller flere ansattgrupper slik at den blir tilgjengelig for bruk.
- ,
Slik sletter du nettleserdata
Denne artikkelen viser deg hvordan du slettet nettleserdata på samtlige nettlesere.
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 3 uke - mot turnus.
Her beregnes plusstid basert på forventet tid per uke for den ansatte. Denne Tidskontometoden benyttes ofte for ansatte som ikke jobber til samme tid eller samme timeantall hver eneste dag.
- ,
Legg til vaktliste for ansatte
Ansatte kan få tilgang til en vaktliste/ukeliste på hjem-menyen sin som viser hvilken ansatte som er på jobb hvilke dager.
- ,
Gi rett tilgang til kvalitetsmanualen
For at ansatte skal kunne lese dokumenter i Kvalitetsmanualen, må de få lesetilgang. Det er mulig å gi lesetilgang til hele kvalitetsmanualen, samt gi utvalgte ansatte og avdelinger avgrenset tilgang til spesifikke dokumenter.
- ,
Fyll ut dag via Timelisten
Dersom en ansatt ikke har registrert tid en hel arbeidsdag, er det mulig å "fylle ut dagen" i Timelisten.
- ,
Spørsmål ved mertid
La den ansatte ta stilling til hva som skal gjøres med mertiden
- ,
Fraværseksport (API) - Huldt & Lillevik Oppfølging
Automatisk integrasjon mellom Tidsbanken og Huldt & Lillevik Oppfølging
- ,
Tillegg
Et tillegg er en gode som blir gitt i tillegg til den normale timelønnen/fastlønnen. Dette kan være UB-tillegg (ulempetillegg), smusstillegg, nattillegg osv.
- ,
Slik beregner du periodebasert overtid i Tidsbanken
Overtid i Tidsbanken kan regnes ut over en bestemt periode som f.eks uke, måned eller turnusperiode. Når du da skal beregne denne overtiden gjøres det i ukesluttkontrollen.
- ,
Slik oppretter du struktur med bok, hovedemne og delemne
I denne artikkelen finner du en oversikt over hvordan du oppretter en struktur i kvalitetsmanualen. Strukturen i kvalitets-
manualen deles i tre nivå: bøker, hovedemner og delemner.

- ,
Slik navigerer du deg til ansattkortet
I ansattkortet gjør du endringer på en ansatt sin personalia, stilling m.m.
- ,
Slik fungerer rapporten Ferie og tidskonto
Med denne rapporten får du en oversikt over forbrukte feriedager, eller bevegelser på Tidskontoen i en gitt periode
- ,
Legg til registrering av avvik hos dine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere avvik
- ,
Diverse rundt oppsett av tillegg
Denne artikkelen tar opp hva et tillegg er, hvordan man oppretter tillegg, ulike typer tillegg og hvordan man knytter tillegg sammen med ønskede arbeidstyper.
- ,
Opprette en ny lønnsart
I noen tilfeller er det ikke nok lønnsarter i Tidsbanken, og da må man opprette en ny en.
- ,
Slik fungerer rapporten sum per valg
I Tidsbanken har vi flere fleksible rapporter hvor man kan tilpasse og filtrere rapporten ut i fra hva man har behov for å hente ut rapport på. Rapporten "Sum per valg" finner du i rapportmenyen din, under emne Timeliste
- ,
Manuell timeregistrering
Kort innføring i hvordan manuell timeregistrering fungerer
- ,
Bytte firma ved innlogging
Hvordan bytte firma ved innlogging på Tidsbanken.net
- ,
Endre lønnsart i kjørebok
Lønnsartene som ligger i kjøreboken er feil
- ,
Bytt til månedsvisning i Timelisten
Dersom du ønsker å skifte visningsperiode i Timelisten gjøres dette enkelt og greit ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
- ,
Mannskapslister
Her har vi samlet informasjon om hvordan bruke Mannskapslisten i Tidsbanken.
- ,
Aktiviteter (Liste, Kalender og Kanban)
Denne artikkelen forklarer hvordan dere kan bruke Aktiviteter (Liste, Kalender og Kanban) til å få oversikt over bedriftens prosesser og aktiviteter
- ,
Feilmeldinger ved import av lønn til Visma Lønn
Får du feilmelding ved import av lønnsgrunnlag i Visma Lønn?
- ,
Budsjetter timer på prosjekter
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan lage timebudsjett på prosjekter
- ,
Ansattrapport
Sett opp din egen rapport over ansatte, som du også kan eksportere til blant annet excel og word.
- ,
Finn beste alternativ
Brukes for å finne beste tilgjengelig ansatte i vaktlisten for en gitt dag
- ,
Å opprette eller redigere en avdeling
I noen tilfeller ønsker man å legge til en ekstra avdeling eller redigere på en eksisterende avdeling
- ,
Redigere en lønnsart
I kartoteket kan du enkelt endre bl.a. navn og nummer på lønnsartene
- ,
Ferie informasjon
Øke ditt kunnskapsnivå om ferie!
- ,
Utskrift fra Tidsbanken
Her kan du lese om hvordan du kan skrive ut lister og rapporter i Tidsbanken
- ,
Hvordan definere avdeling i informasjonskapsel (cookie)
Du kan definere en enkelt stemplingsmaskin til å tilhøre en bestemt avdeling. Dette settes opp for å for eksempel påvirke hvilke avdeling stemplingen til den ansatte blir ført mot, eller for å påvirke hvilken avdeling enkelte rapporter viser.
- ,
Stemplingsur pris kr 9 900,- (Kampanje 40 stk igjen)
Komplett løsning for inntil 5 ansatte.
- ,
Slik endrer du ansattnumre
Endre ID-nummer på ansatte.
- ,
Slik fungerer timepopup
For å redigere/godkjenne timelinjer uten å klikke deg inn i timelisten til den ansatte, kan man benytte seg av Timepopup
- ,
Eksport av timer til Xledger

- ,
Systeminnstillinger
Systeminnstillinger styrer tekniske funksjoner og begreper i Tidsbanken.
- ,
Last opp filer fra Dropbox til Kvalitetsmanualen
Gjør filer fra Dropbox tilgjengelig for lesing og nedlasting i Kvalitetsmanualen
- ,
Endre ansattgruppe til ansatt
Ansattgruppen til den ansatte definerer alt innenfor stempling, mertid, tilgang, arbeidstyper, pauser osv.
- ,
Opprett og redigere en aktivitet
Denne artikkelen forklarer funksjonen til en aktivitet, samt hvordan du kan opprette og redigere aktiviteter i Prosjektmodulen
- ,
Slik avslutter du en aktivitet

- Prosjekt, Aktiviteter
Statistikk over avvik
Her får du en innføring i hva statistikken forteller oss
- ,
Endre hvilken avdeling ansatt tilhører
Endre hvilken avdeling den ansatte hører til.
- ,
Ferieramme - ansattgruppe
Ferieramme er standard antall feridager. For å endre dette må du inn i ansattgruppene.
- ,
Hva er identifikator og hvordan brukes det?
Identifikator kan brukes til å identifisere en ansatt i et eksternt system
- ,
Navigering til ansattgruppe

- ,
Opprett arbeidstype og lønnsart for justering av Tidskonto
Dette er framgangsmåten for å opprette en Arbeidstype og en Lønnsart for å kunne justere Tidskontoen manuelt.
- ,
Slik oppretter/redigerer du et dokument eller lenke i Kvalit
I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å opprette, samt redigere innholdet og egenskapene til dokumenter og lenker i Kvalitetsmanualen. Dette inkluderer innhold, publiseringsstatus, interne koblinger, dokumentansvarlig, lesebekreftelse, eksterne koblinger og vedlegg.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Uni Micro
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik fungerer den gamle fraværsrapporten
Fraværsrapporteringen i Tidsbanken vil gi detaljert informasjon om fravær i bedriften.
- ,
Utfyllende detaljer for en timelinje
Lurer du på virkelige tidspunkter for stempling eller hvem som kan ha redigert en timelinje? Det er mulig å finne ut av på hver enkelt timelinje.
- ,
Slik aktiverer du justering/avrunding av arbeidstid
Hvordan få renere klokkeslett i Timelistene
- ,
Aktivere automatisk stempling
Guide til aktivering av automatisk stempling
- ,
Listevisning i timelisten
Om du ikke kan redigere timer i timelisten, kan det være du har listevisning aktivert.
- ,
Hvordan opprette og redigere prosjektlinje?
Denne artikkelen forklarer funksjonen til en prosjektlinje og hvordan du kan opprette/redigere prosjektlinjer manuelt i Prosjektmodulen
- ,
Restart av integrasjonsservice

- ,
Kom i gang med Tidsbanken
Du starter nå opp med bruk av Tidsbanken, et verktøy både ansatte og bedrifter setter stor pris på!
- ,
Endre antall feriedager til ansatt
For å endre antall feriedager til en ansatt må du inn via ansattkortet.
- ,
Besøksregistrering - Hvordan bruke Tidsbankens Gjestebok?
Her presenteres Tidsbankens Gjestebok i sin enkleste form. Det er imidlertid mulig å tilpasse denne etter behov.
- ,
Hva er arbeidstypetildeling?
Benyttes når en skal sette opp rammene for en ansattegruppe.
- ,
Kjørebok i Tidsbanken
Med Tidsbanken kjørebok får din bedrift en rimelig kvalitetsløsning som er enkel i bruk og samtidig inneholder fleksibilitet nok til å dekke alle dine behov.
- ,
IP - konfigurasjon og restriksjoner
Ved hjelp av IP-restriksjon kan du begrense hvor de ansatte kan stemple fra
- ,
Slik endrer du rettigheter/tilgangen til en ansatt
Hvordan gi en ansatt tilgang som administrator eller avdelingsleder i Tidsbanken.
- ,
Slik fungerer gjestebokens innstillinger
Oversikt over de forskjellige alternativene på gjestebokens innstillinger.
- ,
Oppdater personalinformasjon
Slik kan de ansatte selv oppdatere personalia, endre PIN-kode og legge inn kort.
- ,
1. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 1: Dere skal kunne planlegge ansatte, og legge inn arbeidstid, samt at ansatte skal begynne å registrere tid.
- ,
Slik bruker du budsjettverktøyet i Tidsbanken
Registrer budsjettene i dag og få et aktivt forhold til budsjett, omsetning, opat og lønnskostnadsprosent
- ,
10 Tips for å lykkes med prosjekter
En god prosjektkultur er viktig for din virksomhet
- ,
Hva er en arbeidstype?
En arbeidstype er et begrep som den ansatte stempler inn på, og som tiden registreres mot. Arbeidstypen er videre knyttet opp mot andre variabler i systemet.
- ,
Hva er overtid?
Overtid er arbeid utover avtalt arbeidstid.
- ,
Hva er vaktliste?
I vaktlisten kan du både se og planlegge arbeidstiden til de ansatte
- ,
Slik registrerer en leder flere kort på en ansatt
Denne artikkelen viser deg hvordan du som leder kan registrere flere kort på en ansatt.
- ,
Endre prosjekt i Timelisten
Her er fremgangsmåte for å endre prosjekt på en timelinje.
- ,
Tidsbanken Stemplingsur - Slik fungerer det i praksis

- ,
Oversikt over lønnsarter i timelisten
Hvordan få fram alle lønnsarter i timelisten!
- ,
Hva er Excel?
Regnearkprogram benyttes for å lage tabeller og filtrere data.
- Annet, Annet
Utelat lønnsart fra lønnsbehandling
Gjør slik at timer registrert på denne lønnsarten ikke sendes med på en lønnsrapport
- ,
Slik endrer du innstillinger for pause-trekk
Klokkeslett/varighet for pause/lunsjtrekk på en arbeidstype kan endres i et arbeidstidsparameter
- ,
Slik starter du fjernstyring
Fremgangsmåte for å starte en fjernstyring på din PC, som kan brukes av Tidsbanken Support
- ,
Hvorfor blir enkelte linjer automatisk godkjent?
Som standard godkjennes timelinjer innenfor planlagt vakt
- ,
Aktivere bruk av kortleser i Tidsbanken Stemplingsur
Guide for aktivering av kortlesere til stemplingsur
- ,
Røde dager i mai måned
Mai måned inneholder alltid minst to røde dager
- ,
Bruk, opprett og rediger varer
Denne artikkelen forklarer hvordan varer brukes i Tidsbanken, samt hvordan du kan opprette og redigere en vare
- ,
Avdeling FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med avdelinger
- Personal, Avdelinger
Personalliste i Tidsbanken
I henhold til Bokføringslovens § 3a
- ,
Avdelinger i Tidsbanken
Avdelinger i Tidsbanken er en oppdeling av bedriften
- ,
Slik legger du inn firmalogo
Legg inn egen firmalogo for sette et personlig preg i Tidsbankens grensesnitt og rapporter.
- ,
Oppsett FAQ
Her finner du svar på vanlige spørsmål i forbindelse med endringer i oppsett i Tidsbanken.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Tripletex
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Slik fungerer overtid etter snitt av turnus

- ,
Arbeidsmiljøloven - Arbeidstid
Hovedpunkter fra arbeidsmiljølovens kapittel 10 som omhandler arbeidstid
- ,
Turnus for hele ansattgruppen
Ved overgang til sommer- eller vintertid kan du benytte funksjonen for å opprette turnus / arbeidstid for en hel ansattgruppe av gangen.
- ,
Slik kan man eksportere fravær til andre systemer
Hvis man kjører statistikk på fravær andre steder enn i Tidsbanken, kan fravær eksporteres til flere av de meste brukte systemene
- ,
Skjema i Kvalitetsmanualen
Ved benyttelse av Google Docs kan du få skjemaer for måling og kartlegging inn i Kvalitetsmanualen
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Nettlønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- ,
Slik setter man opp ressurstyper
Ressurstyper brukes for å definere forskjellige roller ansatte kan ha i bedriften
- Personal, Ansatte
Slik bruker de ansatte kvalitetsmanualen
Denne artikkelen forklarer hvordan du som ansatte kan bruke Kvalitetsmanualen. I Kvalitetsmanualen har du enkel tilgang til rutiner og viktige dokumenter via telefon eller PC.
- ,
Slik viser man pauser på ansatte i timelisten
Dersom man har behov for å se om det har vært pausetrekk på en timelinje og eventuelt varighet på pausen, kan man hente denne frem i timelisten.
- ,
Slik fungerer stemple til pause for den ansatte
I Tidsbanken kan man aktivere funksjonalitet for å stemple til pause, slik at den ansatte da har en egen stempleknapp for å stemple seg til/fra pause. Dersom stemple til pause er aktivert, vil dette oppleves slik for den ansatte.
- ,
Slik legger man inn lønnsbudsjett
Budsjetterte lønnskostnader på ansatte
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og andre systemer
Integrasjonsmuligheter fra andre systemer til Tidsbanken
- ,
Reisetid i Tidsbanken
Informasjon rundt regler og praksis ved reisetid
- ,
Kvalitetssystem i Tidsbanken
Tidsbankens populære kvalitetssystem er med å levendegjøre kvalitetsarbeidet i bedriften. De ansatte kan lese viktige dokumenter når det måtte passe, og de kan få tilgang til bedriftens kvalitetssystem med viktige dokumenter og rutiner direkte på sin mobil. Du som leder bestemmer hvem som skal ha tilgang til hvilke dokumenter, og du har god oversikt over hvem som har lest hva.
- ,
Byggekortleser - Stempleboks
En byggekortleser kan bli plassert hvor som helst i verden for å fange tid på dine prosjekter, eller få en oversikt over hvem som er på byggeplassen din.
- ,
Oppheve eksport til lønn
Dersom du har markert timelinjer som overført når du gjorde en lønnsberegning, og i etterkant skal kjøre perioden ut på nytt - må du oppheve lønnsperioden.
- ,
Slik oppretter du nye vakter
Når du skal opprette en ny vakt som du skal planlegge i vaktlisten - så trenger du å gjøre følgende
- ,
Slik velger du avdeling i vaktlisten
Vaktlisten i Tidsbanken kan tilpasses slik at du kan planlegge ut i fra dine behov
- ,
Slik kan du importere budsjett fra Excel, pr år
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan importere budsjettert omsetning og lønnskostnader fra Excel pr år.
- ,
Hvordan bruke kjøreboken

- ,
Sett opp stempleskript til prosjektstempling
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp stempleskript for stempling slik at de ansatte kan stemple på ønsket prosjekt, prosjektlinjer og aktivitet når du arbeider.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Hogia Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Skal du bytte server, og må flytte integrasjonen?

- ,
Supportavtale
Mer informasjon om supportavtale finner du her
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Maritech Wise Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Import av prosjekter og prosjektlinjer
Fremgangsmåte for hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer til Tidsbanken
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Mamut
For å importere lønnsgrunnlag i Mamut må det installeres et lite program.
- Rutiner, Lønnsbehandling
Oppdater forventet tid manuelt i timelisten
Forventet tid i timelisten kan i blant mangle hos ansatte, for eksempel etter at turnus er gått ut etter nytt år. Det vil skape problemer i timelisten ettersom at den ansatte vil få all arbeidet tid til tidskonto. Dette kan rettes opp i ved å oppdatere forventet tid i timelisten automatisk eller manuelt.
- ,
Skjul ansatte som har sluttet
Når ansatte slutter, kan ansattlisten fylles av ansatte som enten er inaktive, står som sluttet, eller begge deler.
- ,
Jeg har kort fra før av, hvilken kortleser skal jeg ha?

- ,
Slik aktiverer man utstempling ved ufullendt stempling
Dersom man har problemer med at de ansatte glemmer å stemple seg ut etter endt arbeidsdag, kan man aktivere
automatisk utstempling ved ufullendt stempling.

- ,
Slik aktiverer du gjesteboken
Det finnes forskjellige måter å aktivere Gjesteboken.
- ,
Har dine ansatte vært syke i ferien?

- ,
Oppdater kostpris på fastlønnede ansatte
Få virkelig kostpris på fastlønnede ansatte
- ,
Slik gir du en ansatt administrativ tilgang til prosjekter
Denne artikkelen forklarer hvordan du gir ansatte administrativ tilgang til prosjekter
- ,
Tidskontometodene i Tidsbanken
I Tidsbanken er det 4 forskjellige tidskontometoder.
- ,
Deaktivere automatisk godkjenning

- ,
Hva er en vare?
Ett produkt som knyttes opp mot prosjekter/aktiviteter.
- Annet, Varer
Prosjektlisten
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan bruke og tilpasse Prosjektlisten i Prosjektmodulen
- ,
Tidskonto, plusstid 1 og plusstid 2
Her forklares forskjellen på Plusstid 1 og Plusstid 2
- ,
Spørsmål ved mertid - Oppsett
Oppsett for mertidsvalg ved utstempling
- ,
Oversikt over timesaldo
Tidskontoen akkumuleres automatisk etter hver eneste dag, eller etter hver uke. Det er flere måter å få oversikt over hvor mange timer man har tilgode.
- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du et Byggekort (HMS-Kort)
Byggekort (HMS-Kort) kan benyttes til stempling og timeregistrering med berøringsfri kortleser, eller med Tidsbanken byggekortleser
- ,
Opprett arbeidstype og lønnsart for utbetaling av timer fra
Dersom de ansatte har mulighet for å benytte Tidskonto, og de etterhvert får en saldo som ikke lar seg avspasere, kan det være ønskelig å utbetale timene. Denne artikkelen tar for seg hvordan man går frem for å utbetale timer fra Tidskontoen i Tidsbanken.
- ,
Koblinger i Kvalitetsmanualen
Det er flere muligheter for koblinger i Kvalitetsmanualen. Følgende artikkel forklarer Interne koblinger, Eksterne koblinger og Hyperlenke
- ,
Import av lønnsgrunnlag - DI
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik registrerer du ansattdato på en ansatt
Registrering av datoen en medarbeider ble ansatt
- ,
Avgrense på avdeling ved overføring av lønnsgrunnlag
I enkelte tilfeller er det behov for å avgrense på hovedavdeling eller underavdeling ved lønnskjøring. Dette kan eksempelvis være aktuelt dersom du har flere selskaper under samme kundeforhold i Tidsbanken og du skal kjøre lønn for disse selskapene separat.
- ,
Slik kan avdeling hentes ved stempling
Når ansatte stempler inn kan Tidsbanken hente avdeling på forskjellige måter
- ,
Systemkalender
Systemkalender inneholder innstillinger og status for år, uker og dager i systemet
- ,
Slik oppretter du en lønnsart for å kompensere for reisetid
Korrekte innstillinger for en lønnsart som skal benyttes for reisetid innenfor alminnelig arbeidstid
- ,
Separat godkjenning mellom Prosjektkontroll og Timelisten
Slik unngår du at en timelinje blir godkjent både i prosjektkontroll og timeliste samtidig
- ,
Hvordan oppdatere localstorage/lokallageret?
Innimellom så trenger man å oppdatere lokallageret i nettleseren.
- ,
Kvalitetsmanual i Tidsbanken
Kvalitet i alle ledd
- ,
Slik fungerer Fyll ut dagen funksjonen via Rutiner
Brukes i forbindelse med helligdager eller andre dager hvor man manuelt vil registrere tid på et utvalg ansatte på en gitt arbeidstype.
- ,
Slik aktiverer du stempling til pause
Kan være nyttig om ansatte har variabel pause, som de ønsker å definere selv.
- ,
Registrering av budsjettert og virkelig omsetning og lønnsko
Omsetning og budsjettere lønnskostnader i lønnskostnadsrapporten
- ,
Slik fungerer Tidskonto metode 2 dag - mot minustid
Slik fungerer tidskonto for timelønnede ansatte. Vi har to ulike måter å løse dette på.
- ,
Slik tilordner du ressurstyper på ansatte
Ressurstype er et begrep på de ulike rollene som dine ansatte kan ha i bedriften.
- Personal, Ansatte
Fjerne kort registrert på ansatt
Som administrator kan du enkelt slette kort på ansatte
- ,
Byggekortleser - Administrere stemplebokser
Når man har flere byggekortlesere er man avhengig av å kunne administrere disse på en enkel måte.
- ,
Geoplassering er sperret i nettleseren

- Kjørebok, Kjørebok
Hvordan knytte Tidsbanken mot deres Dropbox-konto
Dropbox kan brukes til å knytte dokumenter og filer til Tidsbanken. Dette kan eksempelvis være kontrakter, kursbevis og bilder.
- ,
Gjør deg selv klar for å møte arbeidshverdagen frisk og uthv

- ,
Import av ansatte til Tidsbanken
Med Tidsbankens importverktøy kan du enkelt importere ansatte fra en Excel-liste inn til Tidsbanken.
- ,
Opprette avdelinger og ansatte
Her kan du se en video som viser hvordan man legger inn avdelinger og ansatte.
- ,
Notat på vakter i vaktlisten
Noen ganger kan det være nyttig å legge inn et notat på en planlagt vakt
- ,
Stemplekart
Oversikt over hvor stemplinger med geolokalisering har blitt gjennomført.
- ,
Prisliste support og ekstrautstyr
Oversikt over priser og utstyr
- ,
Legge programmer inn i oppstart
Guide til å legge program inn i oppstarten
- ,
Slik gir du ansatte tilgang til å sende sms fra Tidsbanken
Som standard er det kun Administrator-brukere som har tilgang til å sende sms fra Tidsbanken. Men en administrator kan også gi avdelingsledere eller andre ansatte tilgang til å sende sms ved å følge fremgangsmåten i denne artikkelen.
- ,
Slik kan ansatte stemple på arbeidstype
Ansatte kan stemple inn og eller bytte til ulike arbeidstyper fra sin hjem-meny
- ,
Hvorfor finner jeg ikke ansatte i vaktlisten
Dersom du ikke finner ønskede ansatte i vaktlisten er det en innstilling som gjør at den ansatte ikke vises.
- ,
Gi ansatte tilgang til personallisten.
Som administrator har man tilgang til personallisten i Tidsbanken. Men ettersom man ikke alltid er til stede, kan man også gjøre denne tilgjengelig på hjem-menyen til andre ansatte slik at de kan fremvise denne ved kontroll fra skatteetaten.
- ,
Utelat fra lønn
Denne funksjonen er grei å bruke dersom dere opererer med innleid personale som ikke skal være med på lønn, eller av en eller annen grunn må utelate en eller flere brukere eller lønnsarter fra en lønnseksport.
- ,
Send pålogging til dine ansatte
Du kan veldig enkelt sende pålogging til dine ansatte slik at de kan bruke Tidsbanken på sin telefon, pc, etc. Da kan de ansatte se sin profil, men ikke stemple
- ,
Opprette nytt, eller endre et arbeidstidsparameter
Noen ganger kan det være nødvendig og opprette nye arbeidstider/Vakter eller endre på tidspunktene som allerede ligger inne.
- ,
Spørsmål til Huldt & Lillevik Fraværsregistrering
Oversikt over spørsmål man gjerne har omkring eksport til H&L Fraværsregistrering
- ,
Spørsmål om periodebasert overtid

- ,
Legg inn helligdager i kalender manuelt
Legge inn helligdager i Tidsbankens kalender
- ,
CRM Modul

- ,
Slik får du egendefinerte tekster på enkelte rapporter
Egendefinerte tekster, logoer, bilder osv er mulig å aktivere på enkelte rapporter.
- System, Annet
Vise tilpassede perioder i vaktlisten
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan vise større perioder i vaktlisten
- ,
Kjørebok på mobil
Slik får dine ansatte kjørebok fra sin mobil
- Kjørebok, Kjørebok
Hent aktiviteter fra vare
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan hente standard prosjektlinje og aktiviteter fra varer.
- ,
Mellomlagre tidskonto-saldo
Denne funksjonen brukes til å "fryse" saldoen på en gitt dato
- ,
Nullstille tidskonto
Slik nullstiller du saldo på tidskonto for alle ansatte
- ,
Endre teamviewer passord
Dersom du ønsker eget passord til fjernstyringsprogrammet på din stempleskjerm kan du benytte "tilleggspassord".
- Annet, Annet
Stemple ut ansatt
Hvis en ansatt har glemt å stemple ut kan du som leder manuelt stemple ut den ansatte via ansattlisten.
- ,
Hvordan aktivere døgnskille?
Hvordan sette opp datoskille?
- ,
Send link til side
Send pålogging til ansattes mobil og/eller PC
- ,
Kontrollere tidskonto mot maksgrense
Slik kontrollerer du tidskonto mot maksgrense
- ,
Hva er en hovedavdeling?
Avdelinger deles gjerne opp i ett hieraki, hvor underavdelinger knyttes opp mot en hovedavdeling
- ,
Skjule avdeling / Vise avdelinger
Guide til hvordan man lukker/åpner en allerede opprettet avdeling i Tidsbanken.
- ,
Mamut lønn - installasjon
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du installere Mamut Lønn
- ,
Slik endrer du planlagte pausetidspunkt i vaktlisten
Dersom en ansatt av en bestemt grunn ikke skal ha normal pausetid kan man overstyre automatiske pauser direkte på vakt.
- ,
Opprett av prosjekttype / prosjektgruppe / prosjektstatus
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter prosjekttype / prosjektgruppe /prosjektstatus
- ,
Mamut lønn - konfigurasjon
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du konfigurere Mamut Lønn
- ,
Mannskapslister
Her finner du informasjon om hvordan mannskapslisten i Tidsbanken fungerer
- ,
Hvordan opprette / endre et anlegg?
Denne artikkelen forklarer deg hvordan du kan opprette et nytt anlegg, eller gjøre endringer på et eksisterende anlegg.
- ,
Faner under prosjekt
Denne artikkelen forklarer fremgangsmåte for å aktivere flere faner under prosjekter
- ,
Standard eksport av timer
Rutine for overføring til tbltimeeksport i Tidsbanken
- ,
Gi en ansatt administrativ tilgang til kvalitetsmanualen
Ansatte kan få mulighet for å redigere og tilføye innhold i kvalitetsmanualen uten administrator-rettigheter
- ,
Hvordan slette vakter i vaktlisten

- ,
Oppsett av stempleskjerm (windows)
Punkter for konfigurasjon av Windows på en stempleskjerm
- ,
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del. 1

- Annet,
Års- og kvartalsrapport i Tidsbanken
Forslag til årsrapporter/halvsårsrapporter man kan ta ut i Tidsbanken!
- ,
Værmelding i vaktlisten
Tidsbankens vaktliste gir deg mulighet til å planlegge etter været
- ,
Hvordan komme igang med kjørebok
For deg som har kjøpt kjørebok og ønsker å komme igang
- ,
Hvordan registrere identifikator på en ansatt
Identifikator brukes hvis lønnssystemet bruker annen identifikasjon på den ansatte enn det som ligger i Tidsbanken
- ,
Hvordan se tilganger til ansatte
Denne artikkelen viser deg hvordan du enkelt kan se hvilke tilganger de ansatte har i ansattlisten
- ,
Hvordan opprette/redigerer kunder?
Denne artikkel viser hvordan du kan opprette og redigere kundekort
- ,
Import av prosjekter - Cordel
Hvordan importere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel til Tidsbanken
- ,
Ressursplanlegger (beta)
I Tidsbanken kan man planlegge de ansatte på forskjellige aktiviteter. Dette fordrer at man enten benytter seg av prosjekter med underliggende aktiviteter eller kun aktiviteter. Her får du en god oversikt over hvem som skal gjøre hva til enhver tid.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Mamut
Integrasjonsmuligheter fra Mamut til Tidsbanken
- ,
Slik fjerner man Dropbox fra Tidsbanken
Har man koblet til feil konto eller ikke lenger ønsker å ha Dropbox i Tidsbanken kan man fjerne den på følgende måte
- ,
Slik setter du opp tidskonto for timelønnede ansatte - Metod
Slik konfigureres tidskonto for timelønnede ansatte
- ,
Hva er min IP?
IP brukes til å sette opp IP restriksjon, eller automatisk innlogging på Tidsbanken
- ,
Registrer varer på et prosjekt
Denne artikkelen forklarer hvordan du registrer varer på et prosjekt. Dette kan gjøres ved hjelp av vareplukkeren eller ved å registrere varer i prosjektet
- ,
Autonummerering
Hvordan aktivere autonummerering
- ,
Slik konfigurerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel må du konfigurere Mamut Prosjekt
- ,
Mamut lønn - slik overfører til Mamut
For å overføre lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Mamut må du bruke Mamut Lønn
- ,
Dagens melding
Dagens melding gir deg muligheten til å informere ansatte om nyheter eller andre eventer på innloggingsskjerm eller på den ansattes profil.
- ,
Dropbox FAQ
Samleside med artikler om Dropbox
- ,
Tilgang FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med tilganger blir besvart i følgende artikler.
- Personal, Tilgang
Slik godkjenner du timer i prosjektkontroll som prosjektlede

- Prosjekt, Prosjekter -
Slik lagrer du en egendefinert rapport til senere bruk
Rapportene "Timeliste gruppert etter..." har man mulighet til å lagre slik at man enkelt kan benytte samme rapport flere ganger uten å måtte velge filtre/kolonner på nytt.
- ,
Byggekortleser - Slik registrerer du besøkskort på besøkende
Dersom du har besøkende uten byggekort (HMS-Kort), må også disse registreres inn på anlegget. Denne artikkelen viser hvordan du går frem for å registrere den besøkende med et besøkskort.
- ,
Slik kan ansatte enkelt legge inn omsetning
Menypunkt for å legge inn omsetning
- ,
Hva er evakueringslisten?
Liste over alle innstemplede ansatte og gjester.
- ,
Slik overfører du til timeseddel med Mamut Prosjekt

- ,
Hva er en ansatt?
En ansatt er en bruker av Tidsbanken.
- Personal, Ansatte
Om egenmeldingsrapporten
I mange bedrifter er det liten oversikt over antall egenmeldingsdager som betales ut. Her tapes det mye penger. I denne artikkelen viser vi noen av de områdene du har gevinst ved å benytte Tidsbankens egenmeldingsrapport.
- ,
Slik oppretter man et oppslag

- ,
Eksport til Ad Opus
Tidsbanken kan eksportere timelinjer i et format som Ad opus kan lese.
- ,
Hvordan bruke lønnskostnadsrapporten?
Budsjeterte og virkelige lønnskostnader.
- Rutiner, Rapportering
Splitt arbeidstid
Arbeidstiden kan splittes i i flere linjer ved hjelp av funksjonen Splitt arbeidstid.
- ,
Kolonnene i arbeidstypetildelingen
Forklaring på forkortelsene i arbeidstypetildelingen
- ,
GDPR - General Data Protection Regulation
Generell informasjon om GDPR - EU`s nye personvernforordning som trer i kraft 1. juli 2018
- ,
Overgang til nytt år
Ved nytt år er det viktig å få gjennomført overføring av feriedager og kontrollere turnus-/arbeidsavtaler
- ,
Mer effektiv hverdag og selvhjulpne medarbeidere med Tidsban

- ,
Slik installerer du Mamut Prosjekt
For å overføre timer registrert på prosjekt i Tidsbanken til Mamut Timeseddel
- ,
Hvordan slette eller endre et prosjekt
Ønsker du å endre eller slette et allerede opprettet prosjekt?
- ,
Firmaopplysninger
Opplysninger om firmaet, som blant annet organisasjonsnummer, kontonummer, arbeidsgiveravgift m.m.
- ,
Slik endrer man på pausetrekk i timelisten.
Noen ganger har de ansatte behov for å ha lenger eller kortere pauser enn det de blir trukket automatisk for, og man ønsker å overstyre/endre pausetrekket som er generert på en stempling en dag.
- ,
Fremdrift på prosjekter
Denne artikkelen viser hvordan dere kan måle fremdrift på prosjekter i Tidsbanken
- ,
Statistikk i ansattlisten
I ansattlisten kan du få oversikt over kjønn- og aldersfordeling, samt turnover i bedriften din
- ,
Menypunkt for dokumenter i kvalitetsmanualen
Gi de ansatte menypunkt for spesifikke dokumenter i Kvalitesmanualen.
- ,
Installere magnetkortleser
Enkel veiledning for å installere magnetkortleser
- ,
Feilmeldinger ved SMS utsendelse

- ,
Hvordan definere overtidsreglene på et arbeidstidsparameter
I ansattgruppene kan du velge at overtid skal slå inn etter regler som defineres på de ulike arbeidstidsparameterene. På denne måten kan du ha ulike overtidsregler ut i fra hvilken vakt/skift den ansatte skal jobbe på.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Global
Integrasjonsmuligheter fra Visma Global til Tidsbanken
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og Visma Business
Integrasjonsmuligheter fra Visma Business til Tidsbanken
- ,
Slik oppretter du et malprosjekt
Denne artikkelen forklarer hvordan malprosjekter brukes og hvordan de kan opprettes.
- ,
Posteringskoder
Her er en oversikt over de forskjellige posteringskodene som dukker opp i timelisten og ukesluttkontrollen.
- ,
Slik får man frem en tilbudsoversikt
Få rask oversikt tilbudene dine
- ,
Filtrere prosjektlisten på Status
Dersom man ønsker å bare vise en type prosjekter, eller prosjekter med en bestemt status er det flere måter man kan gjøre dette på. I denne artikkelen vil du lese hvordan man oppretter ulike "Statuser", og hvordan dette benyttes ved filtrering av prosjektene.
- Prosjekt, Prosjekter
Ferie i Tidsbanken

- ,
Eksport fra Tidsbanken til Visma Contracting
Eksport til Visma Contracting krever en tilleggsmodul i Contracting. Kontakt deres konsulent hos Visma for å få tilgang til det.
- ,
Har Mamut lønnsintegrasjon sluttet å virke etter oppdatering
Rutineforklaring i tilfelle lønnsintegrasjonen har sluttet å virke etter oppdatering
- System, Lønnsbehandling
Slik setter du opp klipp tid på et arbeidstidsparameter.
I noen tilfeller kan det være behov for å klippe bort all tid en ansatt stempler før eller etter ett oppgitt klokkeslett. Dette kan f.eks være aktuelt dersom maskinene de ansatte jobber med ikke slås på før kl. 07:00.
- ,
Slik åpnes privatlesningsmodus i din nettleser
Privatvisningsmodus (inkognito) kan være nyttig hvis man skifter mellom hvilke Tidsbanken databaser man bruker.
- Annet, Annet
Slik kan ansatte bruke Tidsbanken fra ekstern lokasjon
Åpne opp tilgang til Tidsbanken uten at ansatte kan stemple inn/ut
- ,
Hvordan opprette / endre en kontaktperson?

- CRM, Kontakpersoner
Sesonglisenser
Kjøp lisenser for en valgfri periode til kun 79,- per lisens per måned
- ,
Lønnskostnader og omsetning
Her kan du finne artikler og brukermanualer relatert til lønnskostnader og omsetning i Tidsbanken
- ,
Opprette prosesstype / prosess / aktivitetsgrupper / aktivit
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter kategorier/emneknagger som kan brukes på aktiviteter
- ,
Avviksliste
Denne listen gir deg oversikt over avvik
- ,
Tidsbanken er tilgjengelig på mange forskjellige språk
Slik bytter du språk for en bruker i Tidsbanken
- ,
Slik fungerer rapporten Stempleavvik
Med denne rapporten kan du enkelt få en oversikt over ulike avvik på stemplinger. F.eks ansatte som kommer for sent på jobb. Rapporten finner du i rapportmenyen din, under emne timelister.
- Rutiner, Rapportering
Avviksbasert lønn
Ved bruk av avviksbasert lønn kan du beregne pluss og minustid for fastlønnede uten tidskonto
- ,
Hvor finner jeg mannskapslisten?

- ,
Slik fungerer rapporten Timer pr time i døgnet
Denne rapporten benyttes til å se både forbruk av timer, omsetning og lønnskostnader gjennom døgnet
- ,
Still inn søkemotoren i toppmenyen

- ,
Kopiere vakter fra en uke til en annen
Kopiering av vakter fra en periode til en annen
- ,
Fraværsoppfølging
Rapporten fraværsoppfølging er et verktøy for enkelt å følge opp ansatte som blir langtidssykemeldt i henhold til lovverket på området.
- ,
Riksavtale §3.1 Rapport til lønnsforhandlinger

- ,
Endre innstillinger på oppslagstavlen

- ,
Slik sørger du for riktig klokkeslett på din stempleskjerm
Som følge av sommertid/vintertid-endringer kan klokkeslettet på datamaskinene bli feil. Slik sørger du for at den endrer seg korrekt.
- ,
Slik legger du inn en planlagt oppgave i Windows
Denne funksjonen brukes som oftest for å legge inn automatisk omstart / restart av datamaskinen hvert døgn, men kan også brukes til andre ting
- Rutiner,
Slik redigerer du notat

- ,
Finner ikke ansatt + langt kortnummer

- ,
Aktivering av lyd ved stempling
La Tidsbanken signaliserer inn/ut stempling med lyd
- System, Annet
PMI - XML Eksport
Rapportering av produktiv og uproduktiv tid (timelønn og fastlønn) pr dato pr avdeling pr hovedavdeling til PMI
- Rutiner,
Endre passord for firmapålogging

- ,
Produktiv vs. uproduktiv
Noen rapporter grupperer Timelinjene/stemplingene ut i fra om disse er produktivt arbeid eller ikke. Dette kan være til nytte f.eks dersom man har en bonusordning i bedriften som baserer seg på kun de timene de ansatte har vært i produktivt arbeid.
- ,
Slik sjekker du hvor ofte maskinen mister internettforbindel

- ,
Hvordan endre datoformat?
Endring av datoformat pr ansatt eller ansattgruppe
- ,
Fremgangsmåte-oppsett for arbeidstid, lønnsarter og paramete
Slik setter man opp, og endrer man, arbeidstyper, arbeidstidsparameter og lønnsarter, samt sammenkobling av disse.
- System, Kartotek
Maksgrense på tidskonto

- ,
Legge til kjørebok hos mine ansatte
Slik får dine ansatte tilgang til å registrere kjørebok
- ,


- ,
Utelate en lønnsart fra overtidsgrunnlag
Gjøres typisk på uproduktive timer som ikke skal være med i grunnlaget for overtid.
- ,
Legge inn aktiviteter på varer

- Prosjekt, Varer
Kontroller om du har statisk eller dynamisk IP

- ,
Eksport av prosjekter - Cordel
Hvordan eksportere prosjekter og prosjektlinjer fra Cordel
- ,
Slik legger man inn ulike organisasjons-nummer på avdelinge
I forbindelse med kravet om å føre personallister, kan det noen ganger være behov for å legge inn ulike organisasjonsnummer på de forskjellige avdelingene man har. Dette kan være aktuelt dersom man har flere ulike firmaer/lokasjoner på samme kundeforhold.
- ,
Slik fungerer Sentralbordassistenten
Tidsbankens verktøy for sentralbord, resepsjoner eller lignende
- ,
Slik fungerer rapporten Sammenligne år
Sammenlign timer, lønnskostnader, opat eller lønnskostnad i prosent av omsetning.
- Rutiner, Rapportering
Slik aktiverer du notat
Slik aktiverer du notat ved stempling
- ,
Hva er lønnsbehandling?
Du kan enkelt overføre lønnsgrunnlaget direkte fra Tidsbanken til deres lønnssystem
- ,
Sette tidsbanken som startside
Oversikt over hvordan man oppretter startside i forskjellige nettlesere
- Annet, Annet
Anleggsoversikt
Her får du en oversikt over anleggene som er registrert.
- Annet, Anlegg
Markere dager som arbeidsdager
Normalt er mandag til fredag markert som arbeidsdager, utenom bevegelige helligdager.
- ,
Ferieoversikt i vaktlisten

- ,
System
Vanlige spørsmål i forbindelse med system- endringer/navigering
- System, Kartotek
Slik endrer man arbeidstidsparameter på en arbeidstype
Noen ganger kan det være behov for å endre arbeidstidsparameteret på en bestemt arbeidstype til et annet parameter enn det som det allerede er knyttet mot.
- ,
Slik gir du ansatte tilgang til å redigere notat
Gi de ansatte tilgang til å selv kunne redigere notatene sine selv. Administrator kan redigere alle notat, og avdelingsleder kan redigere tildelt avdeling.
- ,
Rutinen: Enkel eksport av timer
Eksport til andre systemer som er filbaserte går ofte via enkel eksport av timer.
- ,
Opprett ny ansattgruppe
En ansattgruppe angir blant annet mertidsregler. Dersom noen av de ansatte i bedriften skal ha nye regler i forhold til eksisterende ansattgrupper, oppretter man gjerne en ny ansattgruppe med de nye reglene.
- ,
Ny plassering av meny

- ,
2. gjennomgang for Mini-kunder
Mål med gjennomgang 2: Du skal kunne kontrollere stemplet tid, og utføre ukesluttkontroll.
- ,
Slik oppretter man ny ansattgruppe

- ,
Slik kan ansatte legge til filer på prosjekter
Når man ønsker at ansatte skal legge inn eksempelvis bilder fra prosjektet de arbeider på.
- ,
Endre firmanavn i Tidsbanken

- ,
Hvordan la de ansatte selv endre på innstemplingstidspunktet
Mulighet for å endre på tidspunktet man stemplet seg inn på
- ,
Finner du ikke vaktene som du har rullet ut?
Det er mulig at det er valgt samme fra/til dato i turnusvisningen
- ,
Anlegg FAQ
Vanlige spørsmål i forbindelse med anlegg, mannskaps listen og stempleboks, besøkskort, gjestebok, gjestekort.
- Prosjekt, Anlegg
Lokasjon for nedlastede filer fra Tidsbanken
Dersom en har problemer med å finne igjen eksporterte filer fra Tidsbanken, kan det være lurt å endre målmappe på filene.
- Annet, Annet
Slik oppretter du spesialtillegg på gitte datoer
Enkelte tillegg ønskes kun å gi på for eksempel 17. mai eller andre spesielle merkedager.
- ,
Fraværsoversikt: 1-3 dager og over 8 uker
Denne artikkelen tar for seg punktene "1-3 dager" og "over 8 uker" i Fraværsrapporten. For å kunne føre fravær mot "1-3 dager" og "over 8 uker" må man opprette egne arbeidstyper for dette.
- ,
3. gjennomgang for Mini-kunde
Mål med gjennomgang 3: Dere skal være godt i gang med stempling/registrering av tid.
- ,
Informasjon om A-ordningen
A-meldingen
- Annet, Annet


- ,
Kundekartotek
Ved å registrere kunder i Tidsbanken, kan du knytte disse opp mot prosjekter, vare- og timelinjer.
- ,
Visste du at det finnes en egen Tidsbanken Digital Bedriftsh
Her kan dine ansatte finne informasjon på 1,2,3, slik at du får selvhjulpne ansatte pluss de har tilgang til all informasjon uansett hvor de befinner seg.
- ,
Høstferie
-Hva må vi huske på når høsten kommer?
- ,
Slik avslutter du et prosjekt
Når prosjektet avsluttes vil også alle prosjektlinjer og aktiviteter bli satt som avsluttet.
- ,
Redusert stilling
Dersom det er en ansatt som går inn i redusert stilling må du som leder legge til rette for dette i Tidsbanken.
- ,
Enkle statistikker på ansatte

- ,
Slik legger du inn bilder/filer fra Dropbox
Bilder/filer fra Dropbox kan brukes til for eksempel dokumentasjon eller profilbilder
- ,
Slik tilbakestiller du din stempleskjerm
I blant kan det gå litt feil i Windows med enten installasjon av programvare eller oppdateringer. Slik starter du med blanke ark
- Annet, Annet
Slik kan ansatte velge avdeling ved stempling
I noen bedrifter er det behov for at de ansatte selv ta stilling til hvilken avdeling timene skal føres mot. Dette kan f.eks være dersom det er en ansatt som jobber på flere ulike avdelinger i løpet av en dag.
- ,
Funksjoner for kopiering i prosjektmodulen
Slik aktiverer du fanen "Funksjoner" i Tidsbanken
- ,
Hva er en kunde?
En person / bedrift som registreres i Tidsbanken for utfyllende informasjon.
- CRM, Kunder
SSB Rapportering RA-0182-1
Skjema for føring av egenmeldt sykefravær
- ,
Element 1 og Element 2
En ekstra "knagg" man kan knytte timene mot.
- ,
Eksport av timer - Cordel
Hvordan eksportere timer registrert i Tidsbanken til Cordel.
- ,
Opprett kundedokument på kunder
Brukes hvorpå man ønsker å registrere litt ekstra opplysninger om kundene i ett eget dokument.
- CRM, Kunder
Andre gjennomgang for Handelskunder
Gjennomgang nummer 2 i oppstartspakken
- ,
Slik bruker man elementer
Element 1 og element 2 er definerbare begreper som kan settes på ansatte
- ,
Statusliste i påloggingsbildet
Se statuslisten uten å være pålogget
- System, Annet
Import av lønnsgrunnlag - Mamut (Gammel versjon)
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken, importert via T-Link Lønn
- Rutiner, Lønnsbehandling
Konfigurasjon av Tidsbanken
Dersom du lurer på hva som skal legges inn av informasjon i de ulike fanene på konfigurasjonsarket, finner du litt om dette i denne artikkelen.
- ,
Lyder ved inn- og utstempling.
Ved stempling via stempleskjerm eller nettbrett/maskin dedikert til stempling kan lyder ved inn- og utstempling kan være en grei indikasjon for den ansatte når man stempler.
- ,
Slik ser du hvilken ansattgruppe dine ansatte ligger i
Enkel oversikt over ansattgruppen til de ansatte
- ,
Slik lager du filtrering på kunder
Denne artikkelen viser hvordan du kan filtrere kunder etter Kundetype, Status, Kundebransje, Salgsvinkling og Markedsfase
- ,
Slik legger man inn kostpris på lønnsarter
Dersom man opererer med tillegg for Ubekvem arbeidstid eller andre tillegg og man ønsker å beregne lønnskostnader I Tidsbanken, må man også legge inn en kostpris på lønnsarten(e) for tilleggene.
- ,
Flere vakter på en dag
Dersom ansatte enten har delt dagsverk, eller har ulike arbeidstyper en dag, kan det opprettes flere vakter samme dag
- ,
Autonummerering
Slik setter du opp autonummerering på prosjekter, kunder osv. i Tidsbanken
- ,
Videreføre aktivitet
Man kan lage en kopi av en aktivitet, for å bevare historikken.
- ,
Veggfeste på stemplemaskin
Slik monterer du veggfeste på en ASUS stemplemaskin.
- ,
Importere til Visma Contracting

- ,
Evakuering av anlegg
Her finner du fremgangsmåten på hvordan evakuere et anlegg i Tidsbanken.
- ,
Slik kommer du deg ut av forenklet mobilside

- Annet, Annet
Konvertering av lønnsarter
Konvertering av lønnsarter brukes når vi skal forbigå normaltid/mertid-regler for et bestemt klokkeslett og overkjøre til en konkret lønnsart.
- ,
Prosjektliste
I denne listen får du en god oversikt over prosjektene dine.
- Prosjekt, Prosjekter
Slik aktiverer du tilpasset stempleknapp
I noen bedrifter er det avtalefestet betalt fravær/permisjon når de ansatte er hos f.eks lege/tannlege. Dersom du ønsker at de ansatte skal ha muligheten til selv å registrere fraværet når de skal til f.eks lege/tannlege kan du aktivere en egen stempleknapp for dette på hjem-menyen til den/de ansatte.
- ,
Gi ansatte muligheten til å redigere aktivitetsdata
Normaltsett må man være administrator for å redigere aktivitetsdata, men en systeminnstilling kan endre dette.
- ,
Slik bruker du filter og kolonner i Kundelisten
Denne artikkelen viser hvordan du kan filtrere og tilpasse Kundelisten i CRM modulen
- ,
Hvor hentes arbeidstidsgrunnlaget fra
Under de ulike ansattgruppene kan du styre hvor de ansattes arbeidstid skal hentes fra, enten det er fra vaktlisten, turnus (herunder fast arbeidstid med like uker), eller fra arbeidstidsparameter.
- ,
Slik fungerer søkemenyen
For å komme hurtigere til en ønsket side kan man ofte ta snarveien via søkemenyen
- ,
Legge inn ny fraser \ oppdatere fraser
En frase er en av de leksikalske enhetene som fungerer som en enhet i en setning, når man bytter språk fra Norsk Bokmål til ett annet språk.
- Annet, Annet
Dette gjøres i Tidsbanken når du bytter lønnssystem
Når man bytter lønnssystem er det fort gjort å gå i fella og glemme en del ting som må gjøres for at man skal enkelt kunne overføre til lønn ved neste lønnsperiode.
- ,
Slette cookies/informasjonskapsler på Android
Denne artikkelen viser hvordan man sletter informasjonskapsler på en Android telefon. Artikkelen omhandler både Google Chrome og Samsung-nettleseren.
- ,
SQL rapport
Beskrivelse av hvordan man lager SQL rapporter
- System, Annet
Koble aktivitet mot prosess

- ,
Slik gjør man endringer på arbeidstypene
Enkelte ganger ønsker man å endre nummer eller navn på en arbeidsytpe
- ,
Integrasjon - Feilsøking
Hjelp med feilsøking av integrasjonsoppsett
- ,
Mangler forbindelse til Mamut?
I blant kan det oppstå feil i konfigureringen av T-link integrasjon mot Mamut. Her er svar på vanlige problemstillinger
- ,
Overføringsrutine fra Tidsbanken til Mamut del 2

- ,
Slik bruker ansatte vaktmarkedet
Slik kan ansatte melde seg interessert på ledige vakter
- Personal, Bemanningsplan
Slik gir man ansatte tilgang utover det som er standard.
Noen ganger har man behov for å gi en eller flere ansatte utvidet tilgang i forhold til det som er standard for en vanlig ansatt på ansattnivå. Dette kan f.eks være å gi den ansatte tilgang til å legge til/redigere egne timelinjer, eller å avslutte prosjekter og aktiviteter. Utvidet tilgang kan gies enten per ansatt, eller per ansattgruppe
- ,
Slik deler du vaktlistene med Tidsbanken
Med Tidsbanken er det enkelt å dele vaktlistene med dine ansatte.
- ,
Egen fakturakunde på prosjektlinje

- ,
Hovedmenyen blir Dashboard
Vi jobber kontinuerlig med å forbedre produktet vårt for å gi deg den innsikten som du søker!
- ,
Slik viser man Forventet arbeidstid i Tidsbanken
Forventet arbeidstid kan blant annet benyttes til å beregne pluss/minus tid til tidskonto.
- ,
Hvilken Tidskontometode bruker vi?
Dersom du er usikker på hvilken tidskontometode som er benyttet for de ansatte, kan du sjekke dette i de aktuelle ansattgruppene.
- ,
Excel vil ikke åpne filer fra Tidsbanken
Dersom du eksempelvis er inne på en aktivitet, og skal ta timelisten derfra over i Excel, kan du noen ganger møte en grå / tom skjerm. Dataene vises ikke i Excel fordi det i Excel er en innstilling som hindrer dette.
- ,
Få med farger på rapporter
Mange ønsker farger på rapporter, og farger ligger som oftest i bakgrunnen, derfor må dette settes opp i nettleseren ved utskrift.
- Rutiner, Rapportering
Forklaring av analysen: arbeidstid

- ,
Navigering i Timelisten
En forklaring på hvordan du finner fram i Timelisten
- ,
Avviksliste på stemplinger
Avviklisten viser eventuelle avvik mellom planlagt tid og faktisk registrert tid.
- Rutiner, Rapportering
Slik finner du identifikator på nye ansatte i Mamut
Veiledning for å finne den skjulte IDen ansatte har i Mamut
- ,
Slik navigerer du deg til stemplescriptet
Stemplescriptet styrer hva ansatte må ta stilling til ved stempling
- ,
Detaljert lønnskostnadsoversikt på en avdeling

- ,
Mannskapslisten - Feilsøking
Hjelp med feilsøking i Mannskapslisten
- ,
Utelat lønnsart fra lønnskostnadsrapporten
Noen ganger kan det være at du må ta bort eller legge til lønnsarter i lønnskostnadsrapporten. Denne artikkelen viser deg hvordan du gjør dette.
- ,
Tilgangstatus på artikler i kvalitetsmanualen
Gir deg raskt oversikt over hvem som har tilgang til ett gitt dokument i kvalitetsmanualen
- Kvalitetsikring, Kvalitetsmanual
Slik legger du inn en salgspris på en lønnsart

- ,
Mamut - sett opp lønnsart til å trekke lønn
Kort beskrivelse av hvordan Mamut lønnsarten settes opp for å trekke i lønn, i stedet for å gi lønn.
- ,
Slik sletter man en egendefinert rapport
Noen ganger har man behov for å slette en/flere av de egendefinerte rapportene man har laget seg.
- ,
Endre startsiden til en ansatt
For avdelingsledere eller administratorer som ikke ønsker å komme direkte til Dashboard ved innlogging.
- ,
Import av lønnsgrunnlag - Harmoni Lønn
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken
- Rutiner, Lønnsbehandling
Slik ser du hvilke ansatte som ligger i en gitt avdeling
Enkel oversikt over hvilke avdelinger de ulike ansatte ligger i
- ,
Hvordan opprette aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch)
Ønsker man en enkel og grei måte å holde oversikt over sine avtaler eller gjøremål i løpet av uken kan man bruke listen Aktiviteter (touch). Det kreves Administrator tilgang for å kunne opprette og redigere aktiviteter i listen Aktiviteter (Touch).
- Prosjekt, Aktiviteter
Slik kontrollerer man om ett prosjekt er opprettet i Tidsban
Hvis man er usikker på om prosjektet ble opprettet kan man prøve å søke etter det
- Prosjekt, Prosjekter
Øke antall poster i søkelister

- System, Annet
Slik endrer du farge på elementer
Endring av farge på for eksempel arbeidstype eller ressurstype
- Annet, Annet
Vis avdelingstilhørighet for ansatte
Dersom man lurer på hvordan man kan se hvilke ansatte som hører til hvilken avdeling, er det to vanlige måter å gå frem på.
- ,
Slik gjør du det hvis du kommer til firmainnloggingsside ett
Blir du logget ut etter du har stemplet og må logge inn med firmainformasjon kan du heller prøve følgende fremgangsmåte
- ,
Endre T-link passord

- Annet, Annet
Problem med McAfee på stempleskjermen
Asus PC leveres ofte med McAfee antivirusprogramvare. Etter en prøveperiode får man gjerne tilbud om å kjøpe programvaren, og dette kan skape problemer. Det er ikke nødvendig med denne virusbeskytteren på stempleskjermen. I denne artikkelen finner du fremgangsmåte for å slette McAfee fra stemplemaskinen.
- ,
Legge til egne enheter på varer

- ,
Plasser evakueringslisten i Tidsbanken fremst på stempleskje
Ved nødsituasjoner er det lurt å ha tilgjengelig en evakueringsliste slik at man raskt kan få en oversikt over hvem som er på jobb og dermed må evakueres.
- ,
Hvordan opprette egen Stempleknapper for en bestemt arbeidst
Noen ganger kan det være behov for å opprette en egen stemple-knapp på hjem-menyen som stempler den ansatte inn på en forhåndsdefinert arbeidstype som f.eks. "Personalmøte"
- System,
Slå av sletting av infokapsler ved lukking av Internet Explo
Forhindre å måtte logge på flere ganger samme dag
- ,
Løpende aktiviteter
Aktiviteter som ikke skal avsluttes på et gitt tidspunkt kan opprettes uten slutt-tidspunkt
- ,
Budsjettering av prosjekt
Bruk aktiviteter til å sette opp budsjetter for dine prosjekter
- ,
Integrasjon med Power BI Desktop
Hva er Power BI og hvordan kan du konfigurere dette?
- ,
Slik aktiverer du tidskonto
Her kan du gå frem for å aktivere tidskonto-løsning i ditt oppsett. Det er flere typer tidskontoer og hver av de har ulike måter å beregne fleksitid
- ,
Registrere tips
For å registrere tips i Tidsbanken må du legge til rette for manuell registrering for de ansatte.
- ,
Opprette sjekklister
Hvordan opprette sjekklister og dele de ut.
- ,
Sjekklister
Tidsbanken har sjekklister utviklet for handel og servicenæringen.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og PowerOffice Go
Integrasjon med Tidsbanken og PowerOffice Go
- ,
Fylle ut sjekklistene
Hvordan de ansatte skal fylle ut sjekklistene.
- ,
Fakturerbare timer
Denne artikkelen forklarer hvordan du gjør en timelinje fakturerbar
- ,
Timer på prosjekt
Denne artikkelen forklarer timer på prosjekt
- ,
Oversikt over sjekklistene
Hva forteller oversikten?
- ,
Rapporter på prosjekt
Denne artikkelen forklarer en rekke rapporter som kan tas ut på prosjekt. Dette inkluderer Timeliste, tilbud og ordrebekreftelse
- ,
Fakturagrunnlagsrapporten
Denne artikkelen forklarer hvordan fakturagrunnlagsrapporten fungerer
- ,
Slik bruker administratorer Kvalitetsmanualen
Denne artikkelen forklarer hvordan ansatte med administrativ tilgang for Kvalitetsmanualen kan følge opp lesestatus og avvik på dokumenter
- ,
Slik bruker din bedrift Kvalitetsmanualen i Tidsbanken
Følgende artikkel gir en oversikt for hvordan din bedrift kan komme igang med Kvalitetsmanualen. Dette innebærer en fremgangsmåte for oppsett, samt hvordan kvalitetsmanualen kan brukes.
- ,
Mangler saldo på tidskonto
Denne artikkelen omhandler feilsøking når man opplever at saldo for tidskonto ikke lenger viser på hjem-menyen, der den er erstattet med en strek eller tekst.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og 24SevenOffice
Integrasjon med Tidsbanken og 24SevenOffice
- ,
Vareplukkeren

- ,
Slik bruker din bedrift Prosjektmodulen
Følgende artikkel gir en oversikt for hvordan din bedrift kan komme i gang med prosjektmodulen og hvordan den brukes daglig. Dette inkluderer opprettelse av prosjekt, budsjettering og fremdrift, godkjenning og kontroll, rapportering samt integrasjon med andre systemer.
- ,
Opprett Varetype og Varekategori
Denne artikkelen forklarer hvordan du oppretter Varetyper og Varekategorer
- ,
Overtid ifølge per valg

- ,
Tid mellom stemplingsgrupper

- ,
Definere hvilken nettleserdata som slettes
Denne artikkelen viser deg hvordan du i Google Chrome kan slette spesifikke informasjonskapsler.
- ,
Forskjell på overtid og overtidstillegg
I denne artikkelen går vi gjennom forskjellen på ren overtid og overtidstillegg
- ,
Fungere ikke WiFi/trådløst nettverkskort på din stempleskjer

- ,
Hva bør jeg tenke på når brukere i Tidsbanken slutter.
Nyttige tips når brukere i Tidsbanken settes som sluttet/inaktiv.
- ,
Hvordan få med sats for timelønn i lønnseksporten
Dersom du ønsker å få med sats for timelønn på de ansatte i lønnsbehandlingen så kan du aktivere dette i Tidsbanken.
- ,
Slik legger du inn salgspris på fakturerbare timer

- ,
Import av lønnsgrunnlag - Duett
Lønnsgrunnlag fra Tidsbanken til Duett
- ,
Import av lønnsgrunnlag Visma Enterprise/HRM
Her viser vi fremgangsmåten når du skal importere en lønnsfil fra Tidsbanken til Visma Enterprise/HRM
- ,
Administrere personlige lenker
Dersom du opplever problemer med innlogging via personlig lenke kan det hjelpe å lage en ny. Her kan du også
- ,
Hvordan få Salg, Fastprisaktiviteter og fakturerbare timer i

- ,
Feilsøking ved import av lønn til Huldt & Lillevik
Her har vi samlet de vanligste spørsmålene som kan oppstå mellom Tidsbanken og Huldt & Lillevik
- ,
Slik kan du importere budsjett fra Excel, pr dato
Denne artikkelen forklarer hvordan du kan importere budsjettert omsetning og lønnskostnader fra Excel pr dato.
- ,
Hvordan koble gjestebok mot anlegg
Denne artikkelen viser deg hvordan du kan koble gjesteboken mot spesifikke anlegg.
- ,
Integrasjon med Tidsbanken og OPEN One/KDR Gold
Integrasjonsmuligheter fra OPEN One/KDR Gold til Tidsbanken
- ,
Sende lønnsgrunnlag til regnskapsfører
Denne artikkelen går inn på stegene du gjennomfører for å ta ut lønnsgrunnlag fra Tidsbanken for å sende det videre til regnskapsfører.
- ,
Import av varer
Denne artikkelen viser hvordan du kan importere varelister fra Excel (.csv format)
- ,
Lyd ved stempling fungerer ikke
Tips til feilsøking når lyd ved stempling ikke virker
- ,
Gi tilgang til TeamViewer på macOs

- ,
Feilsøking på kundeteller
Her kan du lese om vanlige feil på kundeteller og hva som kan være årsaken
- ,
Forskuttering av lønn
Rundt høytider og ved andre situasjoner kan det være at du i noen tilfeller må forskuttere lønnen. Denne artikkelen viser deg hvordan dette gjøres i Tidsbanken.
- ,
Hvordan utbetale timer fra tidskonto
Slik registrerer du utbetaling av oppsparte timer i timelisten
- ,
Utbetale ferie som lønn
Her får du en forklaring på hvordan du registrerer utbetaling av ferie i timelisten
- ,
Ny stempleside

- ,