Kvalitetsmanualen i Tidsbanken sørger for at alle ansatte har tilgang til en oppdatert utgave av bedriftens rutiner, personalhåndbok og HMS-håndbok. HMS-håndboken er satt opp med ferdige maler som du enkelt fyller ut i forhold til din bedrift.

Tidsbankens kvalitetsmanual sikrer at alle ansatte får lest siste utgave av viktige prosedyrer, og den gir lederne oversikt over hvem som ikke har lest dokumentene sine.

Når ansatte klikker inn på kvalitetsmanualen får de i toppmenyen en oversikt over antall dokumenter i kategoriene "Alle dokumenter", "Du må verifisere", "Uleste" og "Nye". De har også mulighet for å søke etter bestemte dokumenter.

For å komme i gang med kvalitetsmanualen er følgende vår anbefalte fremgangsmåte:

  1. Opprett struktur i din kvalitetsmanual.
  2. Opprett dokumenter og lenker i kvalitetsmanualen.
  3. Gi ansatte tilgang til riktige dokumenter.
  4. Ønsker man å kreve lesebekreftelse gjør man det under opprettelse
  5. Man bør påse å publisere artiklene etterhvert som man blir ferdige med dem.
  6. Så fremt man har laget artiklene og boken er klar for ansatte, må man gi ansatte menypunkt for kvalitetsmanualen.

Merk  En bok er eksempelvis en perm dere nå har med interne rutiner.

 
Den ansatte vil se ha tilgang til Kvalitetsmanualen på sin Hjem-meny. Menypunktet vil vise hvor mange dokumenter de trenger å lese og/eller bekrefte. 


 

Info  Kvalitetsmanualen er en ekstra modul, ta kontakt med Tidsbanken support for å få en demo, info om priser eller for å få den aktivert.