Du kan sende til en eller flere av dine ansatte. Dine ansatte vil få en SMS eller/og en epost med en personlig lenke som de kan bruke for å benytte Tidsbanken uten å logge seg inn.


                           


For én ansatt

Følgende melding sendes : "Logg inn i Tidsbanken med denne personlige lenken. Vi anbefaler å lagre den som et bokmerke. http://min.tidsbanken.net/meny.asp?key=personliglenke"

Her finnes det to alternativer:

Fra ansattlisten:

 1. Velg menyen til høyre 
 2. Velg "Send personlig lenke" 
 3. Marker om du vil sende SMS eller epost. 
 4. Velg "Send"
 5. Du vil få spørsmål om den ansatte skal ha lov til å stemple inn og ut med denne linken. Ta stilling til det og lukk. 
Fra ansattkortet

 1. Gå til ansattkortet til den ansatte du ønsker å sende til
 2. Velg preferanser 
 3. Velg "Send personlig lenke" 
 4. Marker om du vil sende SMS eller epost. 
 5. Velg "Send"
 6. Du vil få spørsmål om den ansatte skal ha lov til å stemple inn og ut med denne linken. Ta stilling til det og lukk. 

(Se også bilder over/under)

 
For flere eller alle ansatte

 1. Gå til ansattlisten 
 2. Velg menyen i toppen av siden 
 3. Velg "Send personlige lenker" 
 4. Du vil få en liste over alle ansatte, marker de du ønsker å sende til 
 5. Du kan markere alle eller ingen øverst i listen 
 6. Velg send når du har valgt ut de ansatte som du ønsker å sende til 
 7. Du vil få spørmål om disse ansatte skal kunne stemple på mobilen. Velg riktig innstilling for de forskjellige ansatte. 
 8. Lagre og lukk. 

De ansatte kan deretter bokmerke denne lenken for kjapp og enkel tilgang til Tidsbanken.


Du kan definere hvor lenge du ønsker en ansatt skal ha tilgang til å benytte sin personlige lenke under administrer personlig lenke

Som standard kan de ansatte ikke stemple med personlig lenke, men dette kan du administrere enten på ansattgruppenivå eller personnivå. Se mer om dette her