Denne artikkelen er todelt og tar for seg hvordan man sender personlig lenke til en enkelt ansatt og flere ansatte. Kun Administrator kan sende ut personlige lenker. Avdelingsledere og vanlige ansatte har ikke denne muligheten. 


Hvordan sende personlig lenke til ansatte.

Dersom dere ligger på en eldre database, så er metoden for å sende lenke litt annerledes.


Dine ansatte vil få en SMS eller/og en epost med en personlig lenke som de kan bruke for å benytte Tidsbanken uten å måtte logge seg inn. Følgende melding sendes ut: "Logg inn i Tidsbanken med denne personlige lenken. Vi anbefaler å lagre den som et bokmerke i nettleseren. 
                           


For én ansatt

Her finnes det to alternativer:


1. Fra ansattlisten:

1.1. Gå til ansattlisten, velg ønsket ansatt og velg Send personlig lenke.


1. 2. Velg om du vil sende SMS eller E-post, klikk Send 


1. 3. Du vil få spørsmål om den ansatte skal ha lov til å stemple inn og ut med denne linken. Ta stilling til det og lagre.

 

2. Fra ansattkortet

2. 1. Gå til ansattkortet til den ansatte du ønsker å sende til, gå til fanen preferanser og klikk på "Send personlig lenke"

2. 2. Ta så stilling til det samme som i punkt 1.2 og 1.3


 


For flere eller alle ansatte

1. Gå til ansattlisten, klikk på nedtrekksmenyen til høyre for Ny ansatt og velg Send personlige lenker.2. Du vil få en liste over alle ansatte, marker de du ønsker å sende til. Du kan markere alle eller ingen øverst i listen. Klikk send når du har valgt ut ansatte.


3. Du vil få spørmål om disse ansatte skal kunne stemple på mobilen. Velg riktig innstilling for de forskjellige ansatte. Lagre og lukk. (samme som i punkt 1.3) De ansatte kan deretter bokmerke denne lenken for kjapp og enkel tilgang til Tidsbanken.

Du kan definere hvor lenge du ønsker en ansatt skal ha tilgang til å benytte sin personlige lenke under administrer personlig lenke. Som standard kan de ansatte ikke stemple med personlig lenke, men dette kan du administrere enten på ansattgruppenivå eller personnivå