Sjekklistemodulen er laget for å ivareta et enkelt behov for å følge opp oppgaver for handel- og servicebedrifter. Dette kan være en liten butikk som har behov for å ha kontroll på åpne- og stengerutiner eller et hotell som må følge opp kontrollrunder. Sjekklister er en god måte å følge opp oppgaver som skal utføres daglig eller ukentlig.

Det er mange som fortsatt bruker sjekklister på papir som står i en perm på et kontor. Den er lite tilgjengelig og blir nok en ting du må holde styr på. Ved å flytte dette inn på telefonen, stempleskjermen eller datamaskinen vil du lettere ha kontroll på listene du skal fylle ut og kontrollere.


Sjekklister i Tidsbanken kan deles eller opprettes per ansatt.

- Del listen med de ansatte på avdelingen

- Del listen med de ansatte som jobber på samme vakt-/arbeidstype

- Del listen med enkelte ansatte

- Lag en sjekklistemal hvor ansatte får hver sin kopi


Det første du må gjøre er å Opprette sjekklister.


Sjekklistemodulen er en tilleggsmodul, ta kontakt med oss for å få en uforpliktende demo, info om priser eller for å få den aktivert.


Bestill en gratis demo her :)