Andre Systemer til Tidsbanken

Integrasjonsmuligheter

For å kunne hente prosjekter/ordre fra eksterne systemer kreves det at det er Microsoft SQL Server. Videre krever vi å få tilgang til server som har mulighet til å lese ut informasjon fra databasen. 


Merk: Vi kan kun overføre informasjon fra eksternt system til Tidsbanken ved hjelp av integrasjon. Dette gjelder kun eksterne systemer som har Microsoft SQL Server (SQL database).


FAQ

Har vårt system SQL-database/Microsoft SQL Server?

Ta kontakt med deres leverandør av prosjekt-/ordresystem.