For å oppnå en forutsigbarhet i de årlige driftskostnadene i forbindelse med bruk av Tidsbanken, anbefales det å tegne en supportavtale.

En supportavtale sikrer deres bedrift fri bruk av telefon- og fjernhjelp uten ekstra kostnader. I tillegg til fri telefon- og fjernhjelp vil kunder med aktiv supportavtale bli prioritert framfor kunder uten en slik avtale, samt at man vil bli innvilget rabatt på alt fakturerbart timearbeid som ikke er omfattet av supportavtalen.

Noen fordeler

For mer informasjon om Supportavtalen eller spørsmål angående denne, vennligst ta kontakt med supportavdelingen.

Hele avtalen kan leses her