NB! Denne er erstattet av en nyere utgave som er tilgjengelig på nyeste versjon av Tidsbanken.


Om de ansatte skal ha tilgang til Tidsbanken på mobil kan du sende de en link som de kan logge inn med.


1. Trykk på "Hjem"

2. Trykk på skiftenøkkelen nede i høyre hjørnet.

3. Deretter trykker du på "Send link til side"


Deretter får du opp et nytt vindu med meldingen du skal sende:

1. Velg hvem du skal sende til. Her kan du både velge en hel avdeling, eller en enkelt ansatt

2. Her kommer det automatisk opp brukeren som du er logget inn på

3. Velg hvor du skal sende linken. For at de ansatte skal motta linken på Epost og mobil, må dette ligge riktig inne i ansattkortet.

4. Trykk send


Om du ønsker å gi de ansatte tilgang til å stemple via linken, kan du følge denne artikkelen.