I følge lovverket har du plikt til å oppbevare ansatthistorikk selv etter endt ansettelse. Derfor er det ikke mulig å slette ansatte fra Tidsbanken. Men du kan i stedet sette den ansatte som sluttet & inaktiv.


Sette ansatte som Sluttet/Inaktiv

Når en ansatt er inaktiv, vil ikke vedkommende telle med på lisensgrensen for antall ansatte.


Før du setter den ansatte som sluttet/inaktiv, kan det være greit å hente ut en rapport over timelistene til den ansatte på forhånd. Dette vil ikke være mulig å gjøre etter den ansatte er satt inaktiv i Tidsbanken.


Fremgangsmåte

1 - Gå inn i ansattlisten og klikk på den gitte ansatte du skal registrere som sluttet.

2 - Klikk på fanen Stilling.

3 - Huk av for Sluttet og eventuelt legg inn en sluttet-dato. Om den ansatte har planlagte vakter i vaktlisten etter sluttdato, kan du også hake av for å fjerne disse.

4 - Avslutt med å trykke Lagre nede til venstre.