For å finne fraværsrapportene i Tidsbanken klikker du på "rutiner" i toppmenyen og velger rapporter. Her i rapportmenyen finner du en rekke ulike fraværsrapporter som dekker ulike behov for fraværsrapportering.

 

Info Se høyremenyen for dokumentasjon på de ulike fraværsrapportene 


For å lese denne brukermanualen, trenger du Adobe Reader installert på din datamaskin. Hvis du ønsker å laste ned manualen, kan dette gjøres ved å trykke her.