Fraværsrapportering


For å finne fraværsrapportene i Tidsbanken klikker du på Rutiner i menyen og velger Rapportering. Her finner du en rekke ulike fraværsrapporter som dekker ulike behov.


Se i høyremenyen for dokumentasjon på de ulike fraværsrapportene.

For å lese denne brukermanualen, trenger du Adobe Reader installert på din datamaskin. Hvis du ønsker å laste ned manualen, kan dette gjøres ved å trykke her.