Hvis du klikker på graf-symbolet oppe til høyre i ansattlisten vil du kunne få oversikt over en del data & statistikk på dine ansatte.Du kommer nå til siden Statistikk over ansatte. 
Her vil du kunne få en oversikt over kjønn- og aldersfordelingen blant de ansatte i din bedrift.
Kjønn & Alder


1. Filtrer på en bestemt avdeling, eller velg "alle" for å få oversikt over hele bedriften.

2. Viser kjønnsfordelingen i bedriften.

3. Viser aldersfordelingen i bedriften.

4. Ved å klikke på en datagruppe vil du få opp detaljene bak dataene oppe til høyre i bildet.


For at kjønn og alder skal vise i oversikten må dette være oppgitt i ansatt-kortet til de ansatte.
Gjennomtrekk/Turnover

Nederst på statistikk-siden finner du en oversikt over bedriftens "gjennomtrekk", såkalt turnover.

Turnover er en rate, målt i prosent, som viser hvor mange ansatte som forlater bedriften i et gitt tidsrom.

 

Tidsbanken regner ut gjennomtrekk år for år ved bruk av følgende formel:

NELDY = Number of Employees who Left During the Year
NEBY = Number of Employees at the Beginning of the Year
NEEY = Number of Employees at the End of the Year


For at Tidsbanken skal hente ut data for gjennomtrekk, må ansatt-dato være fylt ut for de ansatte.
De ansatte som ikke har dette fylt ut i sitt ansattkort vil ikke telle med i beregningen.