Navigering i Timelister

Timelisten viser både Planlagt-tid og Stemplet-tid for alle dine ansatte. 


Her kan kan du velge å vise alle ansatte på en gitt dag, eller en enkelt ansatt for en gitt periode. Dette endres ved hjelp av knappene opp til venstre (ansatt-fokus og dag-fokus)

 


Tidsnavigering i timelisten styres ved hjelp av datovelgeren til høyre. Trykk midt i velgeren for å få opp forskjellige valg. Trykk på velg periode for å få opp måned-visningen. Pilene til høyre og venstre for dato-boksen vil gå frem eller tilbake til tilsvarende periode. 


Er man i dag-fokus, kan du bevege deg dag for dag for alle ansatte. Er du i ansatt-fokus kan du velge en gitt periode og bevege deg fram og tilbake i tid enten ved hjelp av pilene eller ved å velge andre datoer.


Detaljer i Timelisten 

Man har i tillegg mulighet til å skjule/vise mer informasjon i timelisten, dette aktiveres/deaktiveres under Innstillinger som du når ved å trykke på tannhjulet. 

-Bruker man for eksempel prosjekter eller tidskonto vil det være svært nyttig og tilpasse visningen av timelisten. 

Les mer om hvordan man viser/skjuler informasjon i Timelisten her!

 

Endre timelinjer

Hvis man vil endre Stemplet tid på en ansatt, gjøres dette
ved å endre feltene på den gitte dagen. Man kan her endre Arbeidstype, Lønnsart og fra og til klokkeslett m.m.

Merk  Husk å lagre.

 

 

Slette timelinjer

Man kan også slette timelinjer i Timelisten på en gitt dag i sin helhet. Dette gjør man ved å trykke på det grå krysset ved arbeidstypen. Når du har trykket på krysset endrer det farge til rødt, for bekreftelse. Bekreft ved å trykke en gang til.

 

 

Hva hvis stempling mangler?
Hvis en ansatt mangler stempling en dag, kan man manuelt legge inn en eller flere timelinjer på den ansatte. På utvalgt dag og riktig ansatt kan man velge +tegnet ved datoen. Her kan man velge mellom å legge inn tomme linjer eller å stemple inn den vakten som den ansatte er satt opp på. Dersom den ansatte har blitt planlagt i vaktlisten eller i turnus vil det enkleste være å stemple inn fra vakt, da vil linjen automatisk inneholde riktig informasjon. Det er også mulig å legge til ekstra linjer dersom det mangler registreringer på den valgte dagen. 

 

 


Hvordan registrere over en lengre periode?
Hvis du vil stemple inn en ansatt over en lengre periode, kan dette også gjøres i Timelister. Denne typen registreringer er vanlig for eksempelvis ferie, sykemelding og andre langtidsfravær. Man velger det samme +tegnet som over, på den dagen man vil registrere fra. Velger Serieregistrering, fyller inn en til-dato og velger arbeidstypen tiden skal registreres som.

 

 Merk Arbeidstype: Auto vil føre til utfylling av den arbeidstypen som den ansatte er planlagt med, eller den arbeidstypen som er standard i ansattgruppen. 

 

Hva med tillegg?
Hvis en timelinje har gitt et tilhørende tillegg, vises dette ved at det dukker opp en egen linje med "Tillegg". Tilleggene blir automatisk godkjent, når normaltiden blir godkjent. Hvis man vil se hvilke tillegg som slår inn, kan man velge å se lønnsarter under innstillinger.


Les mer om tillegg i Tidsbanken

 

 

Prosjekt og avdeling
Hvis man ønsker å registrere gitte timelinjer på et prosjekt eller en avdeling, kan dette også gjøres via timelister. Først må man velge å vise avdeling og/eller prosjekt under fanen innstillinger. Når man har valgt å vise disse kolonnene kan gå inn å endre informasjonen. Dette vil endre hvor timene blir registrert.  

Hvis man endrer data, må man alltid huske å lagre!

 

 

  1. Godkjenne timelinjer
    Godkjente timelinjer har har kryss i feltet . Når man vil godkjenne timene til en ansatt krysser man i boksen under , på den gitte dagen. Man kan også velge å godkjenne alle i det valgte tidsrommet dersom man er sikker på at det er riktig ved å velge øverst i kolonnen. Husk å lagre!

Info: Timer vil bli automatisk godkjent hvis den stemplede tiden er lik den planlagte tiden. Dette gjelder også tilhørende tillegg.