Merk Før man kan sende SMS fra Tidsbanken må en adminstrator bekrefte at dette skal være mulig, dette får man mulighet til første gang man prøver å sende SMS. 

 

SMS kan brukes til å sende informasjon til ansatte, samt til å gi ansatte tilgang til å logge på Tidsbanken fra ved hjelp av mobilen sin.

 

Sende melding som SMS

Vanlige Tidsbankenmeldinger kan sendes som SMS, og på den måten kan viktig informasjon nå direkte frem til den som skal ha informasjonen. 

Når man er i skjemaet hvor man kan skrive ny melding: Huk av på  SMS, så vil melding bli sendt både internt i Tidsbanken og som SMS. I Fra-feltet kan du velge om du personlig, din kontaktinformasjon eller bedriftens navn skal stå som avsender. 

SMS gjør at du får gitt beskjed direkte til den det gjelder, og at du kan få rask respons på henvendelsen din. Kommunikasjonen går raskere, og bruk av meldinger via SMS gjør at du kan løse utfordringer på en raskere måte.

 

 

 

Sende påloggingsinformasjon som SMS

Ansatte kan enkelt logge på Tidsbanken via mobilen sin hvis man sender dem påloggingsinformasjonen via SMS. Den ansatte blir logget på direkte uten firma-id og passord, og kan stemple inn med en gang (dersom vedkommende har fått tilgang til å stemple via keys). Følgende fremgangsmåte må du gjennom for å gi ansatte påloggingsinformasjon som SMS

  1. Gå til hjemmenyen
  2. Trykk på pilen nede til høyre for å få opp systeminnstillinger
  3. Klikk på send link til side

Merk Dersom du står i hovedmenyen, vil ansatte uten tilgang til denne få en feilmelding når de klikker pålenken. Det er derfor viktig at man er i hjemmenyen (som alle har tilgang til) når man skal gi stempletilgang!

 

 

Når du har klikket på send link til side blir du møtt med følgende bilde:

4. Velg avdelingen/de ansatte du ønsker å sende påloggingsinformasjon til

5. Velg avsender

6. Kryss av for å sende også via SMS

7. Når du trykker send, vil den ansatte få SMS med påloggingsinformasjon.

 

 

 

Send vakt som SMS

Også vakter fra vaktlisten kan sendes som SMS. Dermed kan den ansatte få nødvendig informasjon om sin vakt på tekstmelding, direkte til sin mobiltelefon. Dette er veldig nyttig i bedrifter med hyppige vaktbytter, og i situasjoner der man må gjøre raske endringer i vaktlisten.

For å sende en vakt på SMS må man være i vaktlisten. Dobbelklikk på den vakten du ønsker å sende som SMS. Du kommer da til detaljvisning, og har her mulighet til å sende vaktdetaljer via SMS. 

 

 

 

Når du har valgt "Send som SMS", får du opp et meldingsskjema. Her kan du hake av for at meldingen også skal sendes som SMS. Meldingen vil da sendes både internt i Tidsbanken og via SMS.  

Info Du kan redigere meldingsteksten om du ønsker det.   

 

 

 

Send avtalebekreftelse/møtemelding på SMS

Hvis dere benytter prosjektmodulen og derunder aktiviteter for å avtale eksempelvis møter med kunder, kan dere sende møtemelding som SMS.

Du trykker da på knappen Møtemelding som du finner under aktivitens Data-fane. Du får da opp meldingsboksen ferdig utfylt med informasjon om møtets/avtalens tidspunkt. 

Info Også her kan du endre på den forhåndsdefinerte teksten om du ønsker det.

 

 

 

Info  SMS må aktiveres før denne funksjonen kan brukes

Info  I SMS-rapporten på hovedmenyen kan man få oversikt over sendte SMS,er og restantall tilgjengelig for bruk

Info  I systeminstillinger under fanen SMS vil man kunne bestemme hvem som har tilgang til å sende SMS.  

 

 

Priser

SMSer sendt fra Tidsbanken faktureres først når det er send 300+ SMS-meldinger eller ved overgang til nytt år. SMSer fra Tidsbanken koster 1kr pr sendte SMS pr mottaker av SMSen. 

Merk  En SMS sendt til 20 personer, teller og faktureres altså som 20 SMSer - ikke kun 1.

Merk SMSer kan aldri være lenger enn 160 tegn. Det gjelder forøvrig både i Tidsbanken, mobiler osv. Så for hver 160 tegn man skriver, så blir det en ny SMS. Men, mobilen vil slå sammen meldingene igjen, slik at det ser gjerne ut som det bare er sendt en SMS. Det er altså kun i faktureringsammenheng det er snakk om at meldinger blir splittet opp i flere meldinger.