For å opprette en sjekkliste må du først lage en sjekklistemal. Sjekklistene finner du som eget menypunkt under Kvalitetssikring.

Dette gjøres ved å klikke på tannhjulet oppe til høyre og + NY SJEKKLISTEMAL. Skriv inn en tittel på sjekklistemalen.Avdelinger
Her kan du velge én eller flere avdelinger som skal motta sjekklisten. Er det ikke valgt noe vil sjekklisten distribueres til alle ansatte.

Ansatte
Her kan du velge enkeltansatte som skal motta sjekklisten hvis den ikke skal distribueres til hele bedriften eller bestemte avdelinger. Eventuelle avdelingsvalg vil da fungere som filter og du får kun opp de ansatte som hører til avdelingen(e) som er valgt. Sjekklisten som lages vil være felles lister som de ansatte samarbeider på. Egne sjekklister betyr at det lages en "kopi" til hver ansatt og hver ansatt må utføre punktene selv og ikke kan samarbeide på listen.

Vakttype
Her kan du velge om sjekklisten skal kun være tilgjengelig for eksempelvis tidligvakten(e).

Merk: For felleslister er det hva den ansatte er stemplet inn på som avgjør hvilken liste som kommer opp.


Intervall for opprettelse
Her velger du hvilke dager det skal opprettes lister for. Velger du mandag til og med lørdag vil det opprettes lister for hver dag, altså seks lister. Dette vil da gjøres hver uke fremover. For å pause eller stoppe distribusjonen fjerner du bare de avmerkede dagene.

Beskrivelse
Her kan du legge en generell beskrivelse til sjekklisten.

Oppgaver
For å legge til sjekklistepunkter klikker du på + NY OPPGAVE. Her kan du legge til så mange punkt du ønsker.Klikk på Lagre.

Da vil sjekklistene komme opp ved midnatt før den dagen de skal utføres.Gå videre til Fyll ut sjekklistene.