Denne artikkelen forklarer hvordan man setter opp enkel konvertering og dobbel konvertering av tid.

Enkel konvertering

Et eksempel der man bruker konvertering er at ansatte skal få overtid før vakten starter. For eksempel 50% frem til kl. 08:00.

Da må tilleggsgruppen settes opp slik: 

1. Velg tilleggstype "konvertering"

2. Velg "alle dager"

3. Velg klokkeslett

4. Velg lønnsart

5. Sett "normaltid" og "avrund"


Når gruppen er satt opp legger vi det inn under "tillegg 1" eller "tillegg 2" i arbeidstypetildelingen.Så lenge dette er lagt inn som vist ovenfor, vil det se slik ut i timelisten:Det du må være obs på når du skal legge inn konvertering er at plusstid / overtid kan slå inn tidligere (dersom det er aktivert) enn det skal ettersom de konverterte timene kan komme med i beregningen av overtidstimer.

Gå til arbeidstidsparameteret for å rette opp i det, der legger du inn at overtid ikke skal slå inn før vaktens slutt (eks. kl. 16:00).

Dersom det ikke blir satt opp til vaktens slutt vil overtid slå inn og den ansatte vil få overtid innenfor normalarbeidstid.Dobbel konvertering

Tidsbanken fungerer slik at den gjør èn konvertering når den skal behandle en timelinje. Det betyr at vi må sette opp tilleggsgruppen på en slik måte at de «overlapper». Men så lenge overlappen settes opp på riktig måte så vil dette slå riktig ut i timelisten.

Dersom det er behov for en "dobbel konvertering" der den ansatte for eksempel skal få overtid 100% frem til kl. 07:00 og overtid 50% fra 07:00 til 08:00 legges det inn slik at vi får 2 konverteringer i tilleggsgruppen:

Dette vil si at begge konverteringslinjene må starte samtidig for at de skal «komme med» i selve konverteringen i utgangspunktet. Deretter må det settes de respektive slutt-tidspunktene på hvert linje så vil Tidsbanken starte med å bruke den som slutter først, og deretter gå over til den linjen som ligger «igjen».


Da vil timelisten se slik ut: