Tips / driks - oppsett

Denne artikkelen forklarer hvordan du legger til rette for tipsregistrering i Tidsbanken ved hjelp av Manuell registrering.

For å manuelt kunne registrere tips i Tidsbanken trenger du en egen arbeidstype og lønnsart for tips.


1. Gå til kartoteker, arbeidstyper og opprett ny arbeidstype


2. Gi ønsket nummer, navn, kode og farge.


3. Gå til kartotek, lønnsarter og opprett ny lønnsart


4. Sett opp lønnsarten likt som bildet under. 

Husk at lønnsart nr. (ID) må samsvare med det som er satt opp i lønnssystemet.5. Legg så til arbeidstypen og lønnsarten i ansattgruppene

Se denne artikkelen for sammenkobling i arbeidstypetildelingen til ansattgruppene: Legge til ny arbeidstype i ansattgruppe

Viktig at det hukes av for A (manuell registrering) på arbeidstypen


6. Gå til kartotek, ansattgrupper og inn i ansattgruppene 


7. Gå til fanen stempling og klikk på Rediger stempleskript


8. Gå til fanen Manuell registrering, legg inn Arbeidstype og evt. notat.

Ved manuell registrering må standard nedtrekksmeny benyttes for arbeidstype


9. Gi de ansatte menypunkt for Manuell registrering via fanen Menyer, enten i ansattgruppen eller ansattkortet


De ansatte finner nå Manuell registrering på sin Hjem-meny:

Ved registrering ser det da slik ut, og den ansatte fyller inn beløpet i feltet for antall:

Slik vil det se ut i timelisten:Dersom dere ikke benytter Manuell registrering til andre registreringer enn tips, kan Tidsbanken support endre navnet på menypunktet.