Sjekklistene som en ansatt har tilgang til kommer opp på Hjem under stempleknappen. De er ikke tilgjengelig før du har stemplet inn.

Her kommer det informasjon om hvilke sjekklister som skal fylles ut, om de er delt med andre og når sjekklisten er distribuert.Den ansatte klikker seg inn på denne og får opp beskrivelsen og annen info om hvem som deler på den. Da er det bare å krysse av de tingene som blir gjort. Hvem som har gjort oppgaven og når det er krysset av. Den ansatte har anledning til å kommentere ved å trykke på snakkeboblen til høyre på hvert punkt.Har dere Avviksmodulen kan avvik registreres direkte i sjekklisten.


Nå oppgavene er utført klikker du på SEND INN for å levere sjekklisten. Hvis det er punkter som ikke er utført kan listen fortsatt sendes inn. Er det en oppgave som ikke er gjort kan det være greit med en kommentar for å informere om hvorfor oppgaven ikke er utført.

Klikker du TILBAKE kommer du tilbake til Hjem og avkrysninger og kommentarer blir lagret til neste gang du går inn på listen.


Når sjekklisten er sendt inn forsvinner listen fra Hjem.


Gå videre til Oversikt over sjekklistene.