OPEN One med Tidsbanken

Hva løser integrasjonen? 

Tidsbanken hjelper deg å redusere manuelt arbeid. Få omsetningstallene til Tidsbanken for å kunne få viktige nøkkeltall som blant annet OPAT.

Vi har mulighet til å hente følgende informasjon:

- Automatisert overføring av omsetning per avdeling fra OPEN One/KDR Gold


Hvorfor bør en OPEN One-kunde ta den i bruk?

For å kunne vite hvordan balansen er mellom kostnader og inntekter trenger man blant annet lønnskostnadene/arbeidstimene og omsetningen. Med omsetningstallene tilbake i Tidsbanken vil du kunne se OPAT (omsetning per arbeidstime) i nøkkeltallsrapporten.

Dette tallet viser deg omsetningen i bedriften fordelt på det totale antall arbeidstimer. For mange virksomheter er dette et svært nyttig måltall for å måle lønnsomhet i virksomheten. I motsetning til lønnskostnadsprosent så vil ikke omsetning per time bli påvirket av sykefravær, og blir derfor av mange ledere regnet som et bedre måltall enn lønnskostnadsprosent. Ler mer om OPAT her. 

Hvordan fungerer den?

Omsetningstall fra kassasystemet blir overført hver natt for datoen før. Det vil si at salgsdata fra 01.01. vil komme over på natten 02.01. Det er også mulig å sette opp integrasjonen til å oppdatere omsetningstallene slik at ved eventuelle endringer i omsetningen for tidligere datoer.

For å få verdi av denne integrasjonen må man også legge inn timelønn på de ansatte.


Arbeidsflyt

1. Leder planlegger som vanlig

2. Ansatte stempler som vanlig

3. Omsetning registreres i kassasystemet

4. Leder kan få full oversikt i nøkkeltallsrapporten
Kom i gang med integrasjonen!

Ta kontakt med Tidsbanken Support

Telefon: 55 27 37 00
Epost: support@tidsbanken.no