Med vaktlisten i Tidsbanken får du full oversikt over bemanningen i din bedrift.
Dette er en supportartikkel for Tidsbankens vaktliste. Hvis du ønsker pris eller mer informasjon om produktet kan du se denne siden.
https://www.tidsbanken.no/produkter/vaktlister/ 


Her finner du vaktlisten


For å komme til vaktlisten, trykker du på menypunktet Vaktliste som du finner under menypunktet Personal.


Slik velger du hva du vil se i vaktlisten


Avdelinger


Oppe til venstre i bildet finner du innstillinger for hvilke avdelinger du vil vise i vaktlisten. Her kan du velge én eller flere avdelinger å jobbe med. "Eksterne vakter" er når en ansatt har vakter på andre avdelinger en vedkommendes hovedavdeling.
Klikk på "oppdater" når du er fornøyd med visningsendringene dine.
Velger du å jobbe med flere avdelinger samtidig, så må du huske å velge hvilke avdeling du skal planlegge på. Velger du avdeling 3 i eksempelet nedenfor, så vil nye vakter tildeles denne avdelingen.
Ved å klikke på avdeling 3 en gang til, vil du se at fargen blir hvit. Du har nå ikke valgt en spesifikk avdeling og vaktene du planlegger vil tillegges den ansattes hjemmehørende avdeling.Tidsperiode


I kalenderen oppe til høyre i bildet, velger du hvilke tidsperiode du ønsker å vise. Du kan bla med pilene, eller velge egendefinerte tidsperioder ved å klikke på datofeltet.
Velg egendefinert tidsperiode ved å klikke på "Tilpasset".


Visningsalternativer


Ved å klikke på tannhjulet til høyre for datofeltet kan du velge visningsalternativer til venstre i bildet. Det kan for eksempel være greit å vise avdelingene til de forskjellige ansatte om du skal planlegge vakter på flere avdelinger samtidig. I "Vis sum" feltet kan du også velge hva du ønsker skal fremkomme i sum-feltet under vaktlisten. Når du er fornøyd med innstillingene, klikker du bare på tannhjulet en gang til slik at denne menyen lukkes.

 Nedtrekksmeny for arbeidstype er viktig dersom man har flere arbeidstyper og man ikke husker de forskjellige kodene. 

Selve planleggingen gjøres i kalendervisningen under de overnevnte valgene. Hvilke ansatte som vises i listen avhenger av hvilke avdelinger du har valgt å vise.

 


Planlegge vakter


For å planlegge en ansatt klikker du på plusstegnet for den aktuelle dagen til den ansatte du vil planlegge på. Her vil det komme opp en nedtrekksmeny (gitt at dette er valgt i visningen over), og her kan du velge den arbeidstypen du ønsker å planlegge. Arbeidstypen vil dukke opp med arbeidstidene som er satt i arbeidstidsparameteret. Du kan overstyre tidspunkene i vaktlisten dersom det er ønskelig, bare sørg for at visningen inkluderer klokkeslett. 


 


Visste du at du kan sende en vakt på SMS til en ansatt slik at de ikke glemmer arbeidstidene sine?

 

Endre eller slette vakt

Endring av en allerede planlagt vakt gjøres på samme måte som du oppretter en ny. Du endrer valget av arbeidstypen eller arbeidstiden. 

For å slette en planlagt vakt fjernes arbeidstypen ved å velge det blanke feltet i nedtrekksmenyen. Vakten vil da forsvinne og feltene blir blanke. 

Merk  Du kan endre vakter i vaktlisten selv om en ansatt har en fast turnus, men kun den gitte dagen du endrer i bemanningsplanen blir endret, selve turnusen forblir uforandret.


Notat / tekst beskrivelse av vakt

Man kan ha behov for å legge til en beskrivelse av en vakt man har planlagt, og da må man først aktivere "tekst" via innstillinger (tannhjulet oppe til høyre).

Skriver man inn en kommentar her vil den vises i vaktlisten til den ansatte.