Import av lønnsgrunnlag Visma Enterprise/HRM

Visma Enterprise er samlenavnet for deres økonomi- og HRM-system. Avhengig av plattformen så kan det hete både Visma Visma HRM og Visma Enterprise HRM. Selv om navnet varierer så er det samme format. 


1. Eksporter transaksjonsfil fra Tidsbanken og lagre denne lokalt på maskinen. Det er viktig at denne ikke åpnes i noe annet program enn Visma.

2. Det trengs en egen integrasjon i Visma Enterprise Integrasjonssenter. I dette eksempelet har vi gitt den navnet "import variable".


3. I HRM, benytt "Import av variable transaksjoner via XML". Trykk så på nedtrekksmenyen og hent filen der den ligger lagret lokalt. 


4. Ved import av fravær og ferie benyttes "Import av fravær og ferie XML".