Denne artikkelen viser hvordan du kan få Salg, Fastprisaktiviteter og Fakturerbare timer inn i Nøkkeltallsrapporten. Dette kan brukes til å få frem Omsetning per arbeidstime (OPAT) og andre sentrale nøkkeltall som kan brukes til å måle bedriftens lønnsomhet. Denne artikkelen er todelt. Først vil artikkelen forklare gevinsten av å hente omsetning fra prosjekter til nøkkeltallsrapporten. Deretter vil den vise hvordan du kan få de inkludert i rapporten. 


Denne funksjonaliteten forutsetter at du har Prosjektmodulen i Tidsbanken. Les mer om den her


Få fullt utbytte av Nøkkeltallsrapporten ved å inkludere Salg, Fastpris og fakturerbare timer


1. Hvorfor inkludere omsetning fra prosjekter i Nøkkeltallsrapporten?

For å få fullt utbytte av nøkkeltallsrapporten er det fordelaktig å få lagt inn Salg, fastprisaktiviteter og fakturerbare timer. Dette gjør til at du får et fullverdig bilde av bedriftens OPAT og Lønnskostnadsprosent. Dette er nyttige nøkkeltall som gir en indikasjon på bedriftens lønnsomhet. Nøkkeltallene kan også brukes som styringsverktøy for å måle lønnsomheten til ulike avdelinger (og prosjekter), eller om dere bemanner bedriften optimalt. 

For å få komplette tall anbefaler vi også å legge inn budsjett i Tidsbanken. Les mer om dette her
2. Hvordan få inn Salg, Fastprisaktivitet og fakturerbare timer i Nøkkeltallsrapporten


2.1 Salg

For å inkludere prosjekter på Salgstall fra prosjekter og prosjektlinjer  i nøkkeltallsrapporten må prosjektet være satt opp på korrekt måte. 

Først må Prosjektet ligge inn med Bestilt dato. Denne datoen bestemmer hvilke dato omsetningen blir registrert på. Dette legges inn i fanen Prosjektdata i Prosjektkortet. 


Deretter må prosjektlinjene ligge inn med en salgspris, samt være markert for at prosjektlinjen skal Faktureres (F). Dette kan kontrolleres i fanen Prosjektlinjer i Prosjektkortet. Det er også nødvendig at prosjektlinjene legges inn med en Ansvarlig. Avdelingen som den ansvarlige tilhører vil være avdelingen omsetningen føres på.  Når dette er gjort vil prosjektet også komme med Pris og Dekningsbidrag (DB) øverst i Prosjektoversikten. 


Når dette er gjort vil det totale dekningsbidraget til prosjektlinjene komme frem i  Nøkkeltallsrapporten som Salg. 2.2 Fastpris aktivitet

For å legge inn tall i Fastpris aktiviteter må du først opprette aktiviteter i Tidsbanken. Du kan lese mer om det her. Deretter må du legge inn Fastprisen på aktiviteten, velge ansvarlig og markere aktiviteten som avsluttet. Det er først når aktiviteten er avsluttet at fastprisen blir koblet til Nøkkeltallsrapporten. Nå kommer summen som ligger som Fastpris i aktivitetskortet inn i Nøkkeltallsrapporten på avdelingen den ansvarlige tilhører. 


2.3 Fakturerbare timer

For at fakturerbare timer skal komme med i Nøkkeltallsrapporten, må timene markeres for at de skal faktureres. Det må også legges inn en salgspris på timelinjene. 

En av metodene for å velge at en timelinje skal være fakturerbare, samt legge inn salgspris er på fanen Timer på prosjektkortet. Her kan du velge hvilke timelinjer som skal faktureres, samt hvilke timepris de har. 


Når dette er gjort vil det legges inn Fakturerbare timer i Nøkkeltallsrapporten.