I sin enkleste form består lønnsbehandling av tre elementer, en fra dato, en til dato og et eksportformat (lønnsystem).

Alle godkjente timer i perioden (fra dato-til dato) vil være en del av lønnsgrunnlaget. Lønnsbehandling finner man via menypunktet for "Lønn" på hovedmenyen.

 

Du finner informasjon om fanen "Innstillinger" nederst i denne artikkelen.

 

Lønnsbehandling i 7 steg:

  1. Ta stilling til fra dato, til dato og lønnssystem:

 

  1. Trykk på Forhåndsvis:

 

  1. På skjermen vises nå lønnsgrunnlaget for valgte periode. En god regel er å skrive dette ut og kontrollere før man eventuelt eksporterer det:

 

Info  Timer som ikke er godkjent vil ikke bli overført. Dersom det varsles om dette bør du gå tilbake og sjekke perioden for ikke-godkjente timer i ukesluttkontrollen. Les mer her!Merk  Dersom du har haket av for "Merk timelinjer som overført", før du trykker på "Forhåndsvis", vil de gitte timene ikke komme frem igjen hvis du gjør en ny lønnsbehandling for samme periode.

Dette er mulig å oppheve. Det gjør du ved å gå til "Verktøy". Her vil det komme frem en gitt dato hvor denne markeringen er gjort. Klikk på den datoen du vil oppheve og bekreft ved å klike OK

 

 

  1. Trykk deretter på Eksporter.

 

  1. Velg så Lag transaksjonsfil:

Merk  Selve lønnsfilen bør ikke åpnes da dette er en importfil. Den skal importeres direkte i det aktuelle lønnsystemet.

 

  1. Deretter kan du lagre denne filen på din datamaskin på en valgfri lokasjon.

Info  Avhengig av hvilken nettleser du bruker vil fremgangsmåten for dette variere. Det viktigste er at du lagrer denne et sted hvor du finner den igjen. Eksempelvis som på bildet over.

 

  1. Tilslutt kan du sende lønnsfilen til regnskapsfører som mail-vedlegg, eller importere den selv i ditt lønnsystem


 

 

Info  Har du markert og overført feil periode kan man oppheve det her

Info   Ansatte og lønnsarter kan utelates fra eksport

Merk  Nummeret/ID på lønnsartene og ansattnumrene på deres ansatte, være identiske i Tidsbanken og det valgte lønnssystem, for at eksporten skal fungere.

Merk  For at avviksbasert lønnsbehandling skal fungere må de gitte ansatte være markert med Fastlønnet (kryssfelt i Ansattekortet).

 

Fanen "Innstillinger":

Under "Innstillinger" kan du gjøre diverse avgrensinger på hvem man skal overføre lønnsgrunnlag for, samt gruppere lønnsgrunnlaget på ulike nivåer. Dersom du ønsker å kjøre lønn kun for en avdeling eller hovedavdeling, haker du av for aktuell avdeling eller hovedavdeling. Les mer her!  Videre kan du hake av for den type gruppering du ønsker, enten det skal grupperes pr. avdeling, prosjekt eller annet.

Hvis ansattnumre ikke stemmer overens mellom lønnssystem og Tidsbanken bruker man identifikator. Dette må i så tilfelle hakes av for under "Innstillinger", slik at lønnsgrunnlag overføres til riktig person i lønnssystemet. Les mer her!

Det er også mulig å hake av for at timer fra tidligere perioder skal tas med, samt automatisk godkjenning av ub-tillegg i gjeldende uke.