Innføringskurs over skjermdeling

Tidsbanken tilbyr innføringskurs. Dette er korte opplæringer via fjernstyring og telefon. Disse kursene retter seg mot enkeltpersoner med spesifikke roller. Vår erfaring er at en-til-en-opplæring fungerer best og gir best utbytte.Følgende innføringskurs tilbys

Avdelingslederkurs

Kurset gir innføring i de viktigste rutinene og verktøyene en avdelingsleder må beherske. Etter dette kurset skal avdelingslederen være i stand til å planlegge ansatte, godkjenne og redigere timer, samt lære opp egne ansatte i stempling og timeregistrering. Kursets varighet er cirka 60 minutter.  
Administratorkurs

Kurset gir en innføring i de viktigste rutinene og vektøyene en administrator i Tidsbanken må kjenne til og beherske både for å følge opp ansatte og avdelingsledere. Etter endt kurs vil administratoren ha kjennskap til hvilke rutiner og verktøy både ansatte og avdelingsledere i virkshomheten benytter og hvordan de benyttes best, i tillegg vil administratoren ha kjennskap til ytterligere rapporteringsmuligheter.  Kursets varighet er cirka 60 minutter.  
Lønnskjøringskurs

Kurset gir en lønnsansvarlig eller lønnsmedarbeider innføring i de viktigste rutinen og verktøyene som må beherskes for å kunne eksportere lønnsgrunnlag fra Tidsbanken. Etter dette kurset skal lønnsansvarlig være i stand til å kontrollere at avdelingsledere har kontrollert og godkjent timer i lønnsperioden, samt overføre grunnlaget til valgt lønnssystem. Kurset varighet er cirka 60 minutter.  


Priser og tilgjengelighet, samt bestilling av kurs gjennomføres her.