For å holde kontroll på timeforbruk og kostnader på dine prosjekter er det viktig å følge fremdriften på prosjektene fortløpende. På denne måten kan du sørge for å ha lønnsomme og effektive prosjekter.

For at Tidsbanken skal vise deg fremdrift er det viktig at du setter opp prosjekter og nivåene på korrekt måte.

  • Alle prosjekter må ha både prosjektlinjer og aktiviteter som er knyttet sammen. Eksemplene i bildene under viser enkelt hvordan dette kan gjøres.
  • Timefangst må skje på laveste nivå, altså aktiviteter. Dette er grunnpilaren i effektiv prosjektstyring.
  • Budsjett er lagt inn på de aktuelle aktivitetene

    Se mer her om hvordan dette du oppretter aktiviteter under prosjektlinjer, samt hvordan budsjett legges inn etc.


Tidsbanken viser deg fremdriften på prosjektene dine flere steder:


Prosjektlisten

Her kan du enkelt få en oversikt over fremdrift på alle prosjekter ved å gå på innstillinger og hake av for å vise for eksempel timeforbruk, timebudsjett og prosent. Hvilke kolonner du velger styres helt enkelt av ditt behov.Forsiden på prosjektene

Forsiden på hvert enkelt prosjekt gir deg en totaloversikt over hele prosjektet med videre innsikt i hver enkelt prosjektlinje og tilhørende aktiviteter. Dette gir en visuell og informativ oversikt hvor du kan trykke deg direkte inn på de aktuelle nivåene for videre innsikt. Ulike fargekoder viser deg fremdriften på hvert nivå.
Alle nivåer starter grønt og går over til gult når det nærmer seg grensene. Dersom budsjettet er overskredet på laveste nivå (aktivitet) så blir den aktuelle aktiviteten rød. 

Dersom timeforbruket totalt for prosjektlinjen overskrider det samlede budsjettet for prosjektlinjen, så blir prosjektlinjen også markert som rød. 

Overskrider timeforbruket totalt det samlede budsjettet for hele prosjektet så blir også "prosjekttotal" rød. 

På denne måten er det enkelt å holde kontinuerlig oversikt over prosjekter og de enkelte prosessene og ha riktig grunnlag for fakturering eller forbedringsarbeid rundt måten dere utfører prosjektene på.


Fremdrift-fanen

Alle prosjekter har en egen "fremdrift"-fane som viser deg hovedsaklig det samme som forsiden av prosjektet. Dette erstatter i stor grad fremdrift-fanen