I oversikten ser du alle distribuerte sjekklister og alle som er sendt inn.

Øverst kan du filtrere listen på statuser og hvilken sjekklistemal som er brukt. I begge disse filtrene kan du velge flere alternativer.
Ønsker du å se på selve sjekklisten kan du klikke på GÅ TIL. Da får du opp all informasjonen som er lagt inn og som administrator kan du gjenåpne listen hvis den er sendt inn ved en feil.

Hvordan komme i gang

1. Opprette sjekklister

2. Fylle ut sjekklistene

3. Oversikt over sjekklistene


Se også:

Sjekklistemodulen

Avviksmodulen

Kvalitetsmanualen