Denne supportartikkelen er relatert til Tidsbanken Besøksregistrering. For mer informasjon og pris, se denne siden: https://www.tidsbanken.no/produkter/besoksregistrering/


Besøksregistrering i Tidsbanken er superenkel å sette i drift, og lett å vedlikeholde! Gjester kan bruke enten telefonnummeret sitt eller ett kort, eksempelvis byggkort, for å registrere seg. Den dekker også kravet til byggherreforskriften §15.

Gjesteboken er også integrert med Tidsbanken SMS, noe som betyr at både gjest og den som mottar besøk kan få inormasjon på SMS. 

 

Info  De ansatte kan bruke samme skjerm som gjestene bruker til gjestebok for å stemple inn og ut.

Info  Siden Tidsbanken er webbasert vil du kunne ta ut evakueringslister og tilstede-rapporter fra hvor som helst i verden

 

Bruke gjesteboken

Gjester trenger kun et telefonnummer eller et kort for å benytte Gjesteboken . Hvilken informasjon en gjest må legge fra seg før han eller hun blir registrert inn settes opp i innstillingene

Her er en utfyllende artikkel om hvordan selve registreringen foregår

 

Administrere Gjesteboken

Som administrator kan du administrere gjesteboken via toppmenyen.

På gjestebokens adminside får du oversikt over innloggede gjester, men har også mulighet til å se rapporter på tidligere gjester.

 

Merk  Hvis det er krysset av på Inne under innstillinger (tannhjulet), så vil kun innloggede gjester vises. Ta vekk haken for å vise tidligere innregistrerte.

 

Som administrator har du også mulighet til å stemple ut gjester som av en eller annen årsak ikke har fått gjort dette selv.

Info  Det er mulig å krysse av om man har kontrollert IDen til gjester i avkrysningsboksen du finner under "ID kontroll"

 

 

Innstillinger for Gjesteboken

Merk  Innstillinger for gjesteboken lagres kun i nettleserens lokallager, noe som betyr at innstillingene følger maskinen de settes opp på. I praksis betyr dette at du kan ha flere maskiner med forskjellige innstillinger.

Som standard er det ingen valg utover kortkode/mobilnummer, navn på gjest og gjestens firma som aktivert. Utover dette kan det aktiveres at gjester for eksempel må registrer sin fødselsdato, hvem som besøkes, med mer. Det er også mulig å aktivere at det skal skrives ut en etikett med informasjon om gjesten og hvem som eventuelt besøkes.

Her finnes en utfyllende artikkel om Innstillinger

 

Hvordan "starte" Gjesteboken?

Gjesteboken kan "startes" på flere måter. Man kan ha en dedikert maskin/skjerm til gjesteboken eller man kan kombinere gjestebok og stempleskjerm på en og samme maskin/skjerm.

Her finnes en utfyllende artikkel om de forskjellige måtene

 

Info   Gjestebok er en ekstra modul, ta kontakt med Tidsbanken support for å få info om priser \ få den aktivert.