Visma Business til Tidsbanken

Integrasjonsmuligheter

Vi har mulighet til å hente følgende data fra Visma Business:

- Importere prosjekt – R1-R12

- Importere ordre – Ord

- Importere ordrelinjer – OrdLn

- Importere produkt – Prod

- Importere kunder – Actor

Det blir kun overført informasjon som er relevant for dere.


Merk: Vi kan kun overføre informasjon fra Visma Business til Tidsbanken ved hjelp av integrasjon.