Denne artikkelen viser hvordan du kan legge inn salgspris på fakturerbare timer. Salgsprisen kan brukes i sammenheng med fakturagrunnlagnøkkeltallsrapporten og annet arbeid. Denne artikkelen viser fire ulike metoder for å legge inn salgspris. Dette er i fanen for timer (på prosjekt)prosjektlinjenaktivitetskortet og på lønnsarten


Legg inn salgspris på fakturerbare timer og beregn omsetning og lønnsomhet i Tidsbanken


1. Salgs på aktivitetskortet

Aktivitetskortet er det mulig å legge inn salgspris på hver enkelt timelinje som skal faktureres. Denne metoden er fordelaktig dersom salgsprisen på timene er varierende og det ikke er mulig å definere en standard salgspris på timer. 


For å legge inn salgspris velger du først at timelinjen skal faktureres ved å trykke på pengeseddelen og krysse av for at den skal faktureres. Deretter legger du inn ønsket salgspris. 


2. Salgspris på prosjektlinje

Dersom du trykker deg inn på en enkelt prosjektlinje fra Prosjektkortet kan du se en fane for timene som er registrert på den utvalgte prosjektlinjen. I denne fanen kan du velge ønsket salgspris på timelinjene. 


3. Salgspris på prosjekt

På fanen Timer på prosjektkortet kan du også legge inn salgspris på timene som er registrert på prosjektet. 


4. Salgspris på lønnsarten

Den er også mulig å legge inn salgspris på lønnsarten. Dette vil føre til at alle timer som er registrert på denne lønnsarten og som er registrert som fakturerbar vil komme med samme salgspris. Dette er praktisk i tilfeller hvor dere har en standard salgspris på fakturerbare timer.