Hvor?

Du finner Oppslagstavle i toppmenyen under Personal.

Hvordan fungerer det?

En oppslagstavle i aktiv bruk, kan eksempelvis se slik ut:

 

Du kan bestemme hvor stor bredde ett oppslag skal ha, mens høyden bestemmes av hvor mye innhold det er i hvert oppslag. Oppslagene som ikke er markert med Sticky (tegnestift) vil rullere, slik at selv om dere har flere oppslag enn det egentlig er plass til på tavlen (skjermen), så vil alle på et eller annet tidspunkt bli synlig - standard rulleringsintervall er 90 sekunder. 

Info Ved å trykke på pilen opp i høyre hjørnet så tvinger du fram en rullering, da vil oppslag bytte plass og eventuelle oppslag som tidligere ikke var plass til kommer til syne.   

Info  Du kan personalisere bakgrunnen på oppslagstavlen, og de forskjellige notatene når du oppretter de.

Legge til og redigere oppslag

Oppe i høyre hjørne på oppslagstavlen har du muligheten til å redigere eller oppdatere den (standard er at den oppdateres hvert 20. minutt og rullerer hvert 90. sekund).

Trykker du på rediger kommer du inn på listen over alle oppslagene i Tidsbanken deres. Der har du mulighet for å legge til flere oppslag ved å trykke på plussen oppe til høyre.

Under Innstillinger har du mulighet til å velge tavle-bakgrunn, intervall for rullering og intervall for oppdatering.

Ønsker du å gå tilbake til oppslagstavlen trykker du på Se oppslagstavle oppe i høyre hjørne.