Hjem-menyen Hjem-menyen er bildet som møter deg og dine ansatte etter pålogging. Om du er i et annet vindu, kan du også navigere deg til Hjem-menyen ved å klikke på "Hjem" i menyen.
De forskjellige funksjonene


På venstresiden finner du blant annet:

1) Statusfelt - Viser informasjon om din neste vakt.

2) Stemple inn/ut fra arbeid

3) Snarvei til timelisten din. Er du administrator eller avdelingsleder får du også oversikt over relevante ansatte sine timelister.

4) Her kan du sende og motta meldinger fra andre ansatte som bruker Tidsbanken.

5) Her kan du endre PIN-kode, samt oppdatere personalia. Administrator bestemmer om de ansatte skal ha tilgang til dette selv.

6) På Vakttorget kan ansatte se ledige vakter og melde seg til de.

7) Ferieplan er et ekstra menypunkt som kan gi én eller flere ansatte tilgang til ferieplanleggeren i Tidsbanken.

8) Ukeliste (Vaktliste) er et ekstra menypunkt som kan gi én eller flere ansatte tilgang til en utvidet vaktliste (ikke redigerbar).

Du kan lese mer om hvordan du legger til ekstra menypunkt i Tidsbanken ved å klikke her.


 

På høyresiden finner du blant annet:

9) En oversikt uke for uke som viser deg hvilke vakter du er planlagt på, samt timene du har jobbet.

10) En oversikt over brukte og gjenværende feriedager, og eventuelt tidskontosaldo (fleksitid) på ansatte som har dette.


Registrerer man fødselsdag på ansatte, vil Tidsbanken hjelpe både deg og dine ansatte å huske disse dagene og dermed få gratulert rett person på rett dag.

 

Tidsbanken som stemplingsur

Tidsregistrering og stempling kan i Tidsbanken utføres på mange forskjellige måter og varianter, men i sin enkleste form så er det ved å trykke "Stemple inn" og "Stemple ut".


Når du skal starte på jobb trykker du Stemple inn.

Når stemplingen er registrert får du tilbakemelding på skjermen hvor du kan velge å trykke Ferdig for å komme tilbake til påloggingsbildet slik at nestemann kan logge på, eller trykke Fortsett for å komme tilbake til Hjem-menyen.
Hvis ansatte skal registrere arbeidstiden på arbeidstype eller prosjekt/ordre ved innstempling, vil de bli spurt om dette etter at de har trykket Stemple inn. Når du er ferdig på arbeid gjennomføres utstempling på samme måte som innstempling, ved å trykke Stemple ut. 


Logge deg ut


Stemple ut og Logg ut er to forskjellige ting som ikke må forveksles.

Stemple ut/inn er for å registrere arbeidstid, mens Logg ut brukes for å logge deg ut av din bruker i Tidsbanken. Hvis du ikke logger deg ut når du stempler (ved å klikke "ferdig"), så kan du klikke på initialene dine oppe til høyre i bildet, og deretter på "Logg ut" når du er ferdig med det du skal.