I forbindelse med Koronaviruset (Corona - COVID-19) opplever vi at våre kunder har behov for hjelp på kveldstid. Våre åpningstider er derfor endret til 08:00 - 23:00 alle dager. Les mer...
Klikk her for å komme til standardversjon av endringsnotatet!

Videre endringer vil skrives i denne nyheten.

 

Uke 51 - 2015 - 14.12.2015

 • Ingen ny funksjonalitet denne uken, men det er gjort diverse fikser.

Fikser

 • Stemplescript for splitt arbeidstid fungerer nå riktig, og tar ikke alltid med seg arbeidstype.
 • Videreføring av aktiviteter er nå gjort mer sømløst, hvorpå man nå får referanse til nye aktiviteten i den gamle aktiviteten.

 

Uke 50 - 2015 - 7.12.2015

 • Ny måte å opprette ansatte på med forbedret dialog ved opprettelse av ny ansatt - ansatte kan få tilsendt oppstartsinfo
 • Godkjent kryss er lagt inn i timelisten så alle ansatte kan nå se hvorvidt timene deres er godkjent eller ikke.
 • Man blir nå sendt tilbake til tilleggsgrupper når man sletter en tilleggsgruppe.
 • Stempleavviksrapport: Forbedret rapport over for sene/tidlige innstemplinger og tilsvarende for utstempling.
 • Man kan nå aktivere mulighet for ansatte til å redigere opplysningene under fanen data i aktivitetskartoteket uten å være administrator.

Fikser

 • I timelisten vises søn- og helligdager med rød tekst også for ansatte. Viser også om timelinjen er godkjent eller ikke til ansatte som ikke har rettigheter til å redigere timelinjer.
 • I gruppekartoteket er teksten "Fjern godkjenning av egne timer" endret til "Redigere egne godkjente timer".
 • Finn beste alternativ i (gamle) bemanningsplan: Fikset slider for unntakstidsrom for visning av vakter.
 • Fikset farger på arbeidstyper i nye bemanningsplan.
 • Ansattliste: Forbedringer av statistikk.
 • Splitt arbeidstid: Filtrerer arbeidstyper på kryssfelt i arbeidstypetildeling.
 • Ansattgruppekartotek: diverse språkrettelser og layout.
 • Jubileer-oversikt: Forklaringstekster.
 • Melding om at localStorage oppdateres har blitt gjort mer diskret.
 • Redigering av oversettelser (fraser.asp): Forbedret layout , la inn hjelpetekster.

Uke 49 - 2015 - 30.11.2015

 • Ressurskartoteket er bygget om. En ressurstype kan nå ha bakgrunnsfarge, samt at ansatte kan tilhøre flere ressurstyper.
 • Kundedokumenter har fått et ansiktsløft. 
 • Ny bemanningsplan
 • Fikset totalsum for lønnskostnadsavvik i (gamle) bemanningsplan, tidligere ble totalsum for budsjettert lønn vist begge steder.

Fikser

 • 30.11.2015 - Statusboksene i toppen på prosjektkontroll, skal nå oppdatere seg riktig.
 • 30.11.2015 - Avviksmodulen: Feil i tittelen på rapporten antall avvik per avvikstype er rettet
 • 2.12.2015 - Finn beste alternativ i (gamle) bemanningsplan: Fikset visning av vakter.

Uke 48 - 2015 - 23.11.2015

 • TBAC-nedtrekksmenyens sortering er fikset til nå å fungere alfabetisk. Andre sorteringsalternativer vil komme på et senere tidspunkt
 • Lønnseksport til Nettlønn støtter nå flere org. nummer. Hvis man avgrenser lønnsbehandling på avdeling eller hovedavdeling så vil org. nummer hentes derifra. Finnes det ikke org. nummer på den bæreren det avgrenses på så brukes org. nummer fra nivået over (det vil si fra hovedavdeling eller fra firmaopplysninger)
 • Skjemaet for å opprette/redigere kvalitetmanual dokumenter er forenklet, men er foreløpig i betaversjon og vil bli videreutviklet kommende uker. 

Fikser

 • 23.11.2015 - Feil som gjorde at Finn beste alternativ ikke kom opp er rettet.
 • 23.11.2015 - Fikset infoteksten som kommer frem ved mouseover i fraværsrapporten
 • 27.11.2015 - Google Chrome brukere skal oppleve rapportmeny under prosjekter likt som andre.
 • 27.11.2015 - Avvik i beregningen på lønnskostnader i bemanningsplanen ble rettet

Uke 47- 2015 - 16.11.2015

Ny funksjonalitet

 • Ny prosjektkontroll
  • Forbedret hastighet
  • Mulighet til å godkjenne alle timer på en ansatt på ett gitt prosjekt
  • Ansvarlig for prosjekt vises i listen, og kan filtreres på
  • Nye nøkkeltall i toppen, som også kan brukes som filtre
  • Timepopup er lagt inn i prosjektkontroll
  • Lagt inn innstilinger hvor administratorer kan aktivere redigering av fakturatimer direkte i prosjektkontroll
 • NY EKSPORT: Lønnseksport til Logent
 • Plan Grupper (underrapporten av sum per valg) kan nå eksporteres til excel

Endringer

 • Alle kunder som til i dag ikke har fått oppslagstavlen, vil få den aktivtert.
 • Mulighet for å filtrere på mine prosjekter, åpne prosjekter, lukkede prosjekter og alle prosjekter i Rpttimeliste.
  • I samme rapporten er det også lagt inn at Lag filter og Velg kolonner blir "blå" når visningen av de er aktiv.

Fikser

 • Feil hvorpå endring av stemplingstidspunkt ble 1 minutt feil på grunn av endringen ble gjort mer enn 30 sekunder inn i nye minuttet er fikset.
 • Det taes nå høyde for innsyn i kostpris på aktiviteter. Ansatte må nå få tilgang til å sjekke priser på timene.
  • På aktivitetene har det også blitt lagt inn ny nedtrekksmeny.
  • Man kan nå koble en aktivitetsprosess mot ett kvalitetsdokument.
 • Det er lagt inn fiks i prosjektkartoteket som tillater mellomrom i prosjektnumre.
 • Databaseversjonsnummereringssystemet er endret, og tilpasser seg fortløpende endringer.
 • Inne på ett kvalitetsdokument er det nå kommet en tabell når du tar ut en oversikt over aktiviteter som dokumentet er knyttet mot. Denne listen kan også sorteres.
 • Det er nå mulig å skjule aktiviteter under statusfanen når man går inn i redigeringsvinduet på ett prosjekt.
 • 13.11.2015 - Fikset problem datovelgeren og toppmenyen i kjøreboken.
 • 17.11.2015 - Fikset feil i kvalitetsmanualen som gjorde at man ikke fikk åpnet den om tilgangsvariabelen var tom.
 • 17.11.2015 - Lagt til O-valg=0 ved bruk av fyll ut dagen funksjonen i timelisten, så man fremdeles kan få opp informasjonsboksen.

Uke 45 - 2015 -  9.11.2015 : Timelisten i fokus

 • Kalenderikonet man tidligere brukte for å legge inn timelinjer er blitt erstattet med.
 • De øverste overskriftene i timelisten har fått økt skriftstørrelsen sin.
 • Legger man på ett filter i timeutvalget blir knappen nå markert som aktiv (blå) så man lettere skal se at filteret er aktivert.
 • Tar man musepekeren over datovelgeren i timelisten blir musepekerikonet ditt endret til en hånd.
 • Det er lagt inn beskrivende informasjon i datovelgeren og ansattvelgeren.
 • Det er nå lagt inn flere linker i bunnen av timelisten som sender til hjelpeartikler på supportsenteret.
 • Tittelen TT er endret til Til konto.
 • TIttelen FT er endret til Forventet.
 • Aktiverer man listevisning i timelisten - blir knappen nå aktiv (blå).
 • I RptTimeliste ble det lagt inn en fiks slik at alle prosjekter kom med i nedtrekksmenyen.
 • Problem med pålogging via Keys er utbedret, ansatte vil nå bli sendt til firmapålogging når de trykker logg ut.

Fikser

 • 9.11.2015 - Fikset feil med telling av feriedager i fraværsoversikten hvor de var trukket dobbelt
 • 10.11.2015 - Prosjektnumre kan nå inneholde mellomrom igjen

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00