Forutsetninger

For at du skal kunne utbetale ferie som lønn i Tidsbanken, trenger du en egen arbeidstype og lønnsart for dette. 
Disse må også være knytt sammen i arbeidstypetildelingen. Hvordan dette gjøres kan du lese mer om her.


Slik gjør du det

Utbetaling av ferie i Tidsbanken gjør du ved å legge inn en timelinje i timelisten ført mot arbeidstype og lønnsart for utbetaling av ferie.

Gå til timelisten for den ansatte det gjelder og opprett en tom timelinje ved å klikke på plusstegnet, og 1-tallet.


Ut fra ferie og tidskontorapporten vet vi hvor mange dager den ansatte har tilgode i ferie fra året før.

Som et eksempel kan vi ta utgangspunkt i at en ansatt har 3 dager ferie tilgode som vi skal utbetale.


Siden tre arbeidsdager á 7,5t utgjør 22,5 arbeidstimer, fører vi dette inn i kolonnen for antall timer.

Vi endrer arbeidstypen til utbetaling ferie, og fører inn en kommentar om hva det gjelder i notat-feltet. Avslutt med lagre.


Etter vi har lagret, ser vi at lønnsarten oppdateres til den riktige og tar en siste sjekk på at alt ser OK ut.


Dersom lønnsarten er satt riktig opp så skal ikke denne timelinjen telle med hverken på timesaldo eller overtidsgrunnlaget.
For ansatte med tidskonto metode 1 kan det allikevel være nødvendig å legge timelinjen inn på en dag den ansatte har stemplet tid på. Dette for å unngå at telling av tidskonto aktiveres på en dag den ellers ikke skal telle på.


Den ansattes feriesaldo

Etter du har ført utbetaling av ferie i timelisten til den ansatte, må du selv ta hensyn til dette i forhold til antall tilgjengelige feriedager den ansatte skal ha.

Dersom dette gjøres i forbindelse med overføring av ferie til nytt år, så kan du velge å ikke overføre de feriedagene som er utbetalt. Du kan da utelate disse dagene i kolonnen "tilgjengelig i år". 

Dersom dette skal trekkes fra den ansattes eksisterende antall tilgjengelige feriedager og inneværende ferieramme, må dette gjøres manuelt ved å justere antall tilgjengelige feriedager i ansattkortet.