Funksjonalitet i Vaktlisten


Velg hvilken avdeling du vil se og/eller planlegge på 

Velg hvilken tidsperiode du ønsker å se 

Se arbeidstyper i første kolonne fremfor ansatte

Bruk vakttorget for å legge ut ledige vakter 

Bruk + for å legge til en vakt eller ansatt

Oppsett


Avdeling: Når du begynne å planlegge vakter i den nye vaktlisten må du først ta stilling til hvilke avdelinger du vil planlegge på. 

Dette gjør du ved å klikke på nedtrekksmenyen oppe til venstre. Her kan du velge å planlegge på èn avdeling eller flere avdelinger samtidig.


Dersom du har valgt å vise flere avdelinger samtidig kan la Vaktlisten hente avdeling fra ansattkortet ved å lage la selve avdelingsknappene stå umarkert


Eller du kan overstyre dette ved å manuelt velge hvilken avdeling vaktene skal legges på ved å klikke på den aktuelle avdelingen


Periode: Når du har tatt stilling til avdeling kan du deretter velge datoperiode du ønsker å planlegge for. Når du går inn i Vaktlisten vil den automatisk vise den inneværende uken.
Dette kan du selve endre ved å bruke pilene før og etter dato-feltet. Da kan du hoppe frem eller tilbake mellom uker.

Du kan også klikke inne i datofeltet for å bruke andre navigeringsmetoderDenne uke:        Viser inneværende uke.

Neste uke:         Viser automatisk uken etter inneværende uke.

Denne måned: Viser automatisk hele inneværende måned.

Velg periode.     Lar deg velge periode manuet i datokalender.


Innstillinger: I vaktlisten kan du sette personlige innstillinger for hvordan du ønsker denne skal se ut.Oppe til høyre på siden finner du en meny med tre forskjellige knapper.      Bytter mellom å planlegge på ansatt-nivå og arbeidstype-nivå

     Innstillinger for hvilke detaljer som skal vises pr. vakt, og hvilke summeringer som vises i bunn

     Viser en liste over tilgjengelige arbeidstyper man kan planlegge påOpprette vakter


Fremgangsmåten for å opprette vakter kan variere avhengig av dine personlige innstillinger.

Som standard planlegger du vakter ved å klikke i feltet på den gitte dagen du ønsker å planlegge, og skrive inn koden for arbeidstypen du ønsker å planlegge. De gitte kodene du kan bruke kan finnes i listen over tilgjengelig arbeidstyper som nevnt lenger oppe.


Dersom du har valgt å vise nedtrekksmeny på detaljer. Så planlegger du ved å klikke på pluss-ikonet. Da hentes inn standard-arbeidstype for den ansatte. Overstyr arbeidstypen dersom du ønsker en annen kode.


Ved å vise nedtrekksmeny, klokkeslett og antall timer som detaljer under innstillinger  . Får du en detaljert og bra oversikt pr. vakt. Dette tillater deg også å overstyre klokkeslettet som foreslås. For å gjøre dette klikker du enkelt i fra eller til-feltet og skriver inn det klokkeslettet du ønsker.
For øvrige innstillinger for vakten kan du klikke på Se detaljer. Her kan du endre fra-til klokkeslett, pausetider, avdeling m.m.


Når du planlegger på arbeidstype-nivå ved å klikke på  må du først legge til den/de arbeidstypene du ønsker å planlegge på
Deretter kan du opprette vakter på de ulike dagene ved å klikke på pluss-tegnet som vanlig. Når du oppretter vakter på arbeidstype-nivå vil vakten automatisk opprettes ikke-tildelt (uten ansatt). Her kan du enten velge en ansatt i rullegardinen eller la den stå som utildelt og eventuelt sende ut invitasjon til denne vakten.

Nøkkeltall 

Den nye vaktlisten har en rekke nye nøkkeltall og funksjoner som skal gjøre det enklere å planlegge og gi deg bedre innsikt i effektene ved å planlegge.

Viser planlagt lønnskostnadsprosent for den perioden du planlegger på. Denne bruker planlagt lønnskostnader og budsjettert omsetning for å regne ut nøkkeltallet


Viser prosentandel produktive/uproduktive-timer som er planlagt i perioden. Eksempelvis hvis du planlegger med fraværskoder vil produktiviteten synke


Viser totalt antall timer som er planlagt i perioden som er valgt.


Viser omsetningsbeløpet som er budsjettert for den perioden som er valgt.


Den grønne/røde-indikatoren pr. dag viser enkelt om lønnkostnadene har overskredet måltallet for den gitte dagen eller ikke. '
Det finnes 3 ulike måltall denne indikatoren kan ta hensyn til:

Standard måltall:                       20% lønnkostnadsprosent

Avdelingsmåltall:                       Valgfri måltall som legges inn på avdelingskartoteket

Budsjettert lønnskostnad;       Lønnskostnad som budsjetteres av administrator

 

 

 MERK : Lønnskostnadene i summeringslinjen i bunn inneholder timelønn inkludert otp, feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Har du ikke Tidsbanken?

Abonner på vårt nyhetsbrev for gode råd og tips til hvordan få en mer lønnsom bedrift

Hva er Tidsbanken?

Manuelt administrativt arbeid er tidkrevende og unødvendig. Vi hjelper kunder i alle bransjer med å unngå dette. Våre kunder er alt fra de største butikkjedene i landet med flere tusen ansatte, til små entreprenører med kun noen få. Felles for alle er at de ønsker å fange tiden! Vi gir kundene våre oversikt og kontroll på arbeidstiden til deres ansatte gjennom dynamiske vaktlister og automatisk genererte timelister, alt skreddersydd til hver enkelt kunde. Tidsbanken regner ut alt av overtid og tillegg automatisk, slik at du alltid kan være trygg på at du betaler riktig lønn, hver gang. Sammen skaper vi vinnere!

Les mer om Tidsbanken her

Kurs

Vi anbefaler ofte å heller få et grunnleggende eller viderkommende kurs enn hjelp til ett og ett spørsmål. Våre kunderådgivere vil da kunne hjelpe deg og se helheten i programmet på en ny måte og vi kan lære deg tips og triks som gjør din hverdag mer effektiv.

Se vår kurs katalog her

Send en e-post

Til tider kan det være stor pågang på telefonsupport, vi oppfordrer dere derfor til å sende deres supporthenvendelser pr e-post. Dette gjør at vår supportavdeling kan løses flere saker raskere. Kontakt oss på

support@tidsbanken.no

Ta en telefon

Når dere ringer til oss vil den som sitter på supportvakt forsøke å hjelpe dere umiddelbart. Hvis spørsmålet er komplisert eller krever endringer av beregningsregler i Tidsbanken, vil konsulenten opprette en sak som løses av en av våre kunderådgivere. Telefonnummer vårt er

55 27 37 00